Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Скачати 350.89 Kb.
НазваСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка1/2
Дата15.07.2012
Розмір350.89 Kb.
ТипКонцепція
  1   2

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0542-33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Сучасна економіка:

проблеми та перспективи

Поточний інформаційний список

за травень 2010 року


1. Економіка. Економічні явища
Авдашева, С. Экономика уголовных санкций за нарушение антимонопольного законодательства / С.Авдашева, А.Шаститко //Вопросы экономики. – 2010. – № 1. – С. 129-142.Гуменюк, Ю.П. Теоретичні аспекти дослідження впливу міжнародної міграції робочої сили на розвиток економічної системи / Ю.П.Гуменюк, Г.П.Гоголь // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – С. 484-497.

 1. 1.

Данилець, О. Економіка з кризи вийде: у держбюджет-2010 закладено траєкторію виведення економіки з кризи / О.Данилець //Урядовий кур'єр. – 2010. – № 89.- 19 травня. – С. 5.

 1. 2.

Економіка України за січень-березень 2010 року // Орієнтир. – 2010. – № 17.- 28 квітня. – С. 7-8.Захарчин, Г.М. Концепція організаційної культури і оцінювання факторів впливу на її формування / Г.М.Захарчин //Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – С. 20-25.Моцний, Ф. Економіка - фізична наука?: застосування математики в економічних дослідженнях сьогодення / Ф.Моцний //Дзеркало тижня. – 2010. – № 17.- 30 квітня-14 травня. – С. 14.Несененко, П.П. Формування наукового етапу економічної думки та можливості застосування деяких аспектів його методології для осмислення та вирішення сучасних проблем України / П.П.Несененко, А.А.Артеменко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – С. 520-524.Орешняк, В.Л. Структурні зрушення економічної системи в процесі становлення моделі сталого розвитку / В.Л.Орешняк //Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 54-58.Предборський, В.А. До питання про ґенезу теорії тіньової економіки / В.А.Предборський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 17-21.Смирнов, С. Режимы валютного курса и стабильность экономики / С.Смирнов // Вопросы экономики. – 2010. – № 1. – С.29-43.Тимофеенко, Л.П. Теории реформирования экономических систем / Л.П.Тимофеенко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2009. – Вип. 27. – С. 85-92.Хунг-Чун, Лью Оцінка ризику біржових індексних інструментів на основі VaR: досвід Тайваню / Хунг-Чун Лью, Йу-Жу Ченг, Йі-Пін Тзоу //Банки та банківські системи країн світу. – 2009. – Т.2, № 2: Фінансова інтеграція нових країн-членів ЄС до Єврозони. – С. 18-26.

2. Капітал


 1. 15.

Юхименко, П. Теорії оптимізації структури капіталу підприємства та їх адаптація до українських економічних реалій /П.Юхименко, О.Загурський, В.Могилко // Банківська справа. – 2010. – № 2-3. – С. 78-85.

 1. 16.

Яценко, А.В. Нагромадження капіталу як фактор підвищення ефективності національної економіки та її конкурентоспроможності / А.В.Яценко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 188-193.

3. Інвестиції
Букало, А.М. Активізація розвитку інвестиційних фондів в Україні / А.М.Букало // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 69-73.

 1. 18.

Вербицька, Г.Л. Формування інвестиційної стратегії на машинобудівних підприємствах України / Г.Л.Вербицька, А.С.Завербний // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – С. 370-374.

 1. 20.

Візерський, С.Ю. Економічні моделі, схеми та механізми при залученні інвестицій у готельне господарство / С.Ю.Візерський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 99-104.Грабовецький, Б.Є. Моделювання ефективності формування інвестицій підприємствами машинобудування /Б.Є.Грабовецький, І.Ю.Єпіфанова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – № 5. – С. 40-43.Гриценко, Л.Л. Обґрунтування доцільності використання реальних опціонів при управлінні інвестиційними проектами /Л.Л.Гриценко, А.А.Губар // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 2. – С. 9-13.Дегтярьова, О.В. Вплив прямих іноземних інвестицій на експорт в Україні / О.В.Дегтярьова, А.О.Ріпенко // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 2. – С. 17-21.

 1. 21.

Дрич, А. Основні способи досягнення інвестиційної привабливості України / А.Дрич // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 4. – С. 40-41.

 1. 22.

Єдинак, Т.С. Інвестиційна безпека України в умовах глобалізації / Т.С.Єдинак, В.Ю.Єдинак // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2010. – № 7. – С. 17-22.

 1. 23.

Івахненко, І.С. Інвестиційна діяльність в Україні: сучасний стан та можливості її активізації / І.С.Івахненко // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2010. – № 6. – С. 21-25.

 1. 24.

Камінський, А.Б. Дослідження інформаційної прозорості інститутів спільного інвестування / А.Б.Камінський, Я.В.Соломка //Фінанси України. – 2010. – № 3. – С. 74-81.Лєонов, С.В. Вплив рівня монетизації економіки України на можливості формування та ефективного використання інвестиційного потенціалу банківської системи / С.В.Лєонов //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2009. – Вип. 27. – С. 168-177.Монал, А. Абдел-Бакі Збільшення заощаджень та інвестиції через введення стандартів якості у банківському секторі Єгипту /Монал А. Абдел-Бакі // Банки та банківські системи країн світу. – 2009. – Т.2, № 2: Фінансова інтеграція нових країн-членів ЄС до Єврозони. – С. 45-53.

 1. 25.

Нехайчук, Д.В. Проблемы иностранного инвестирования в развитие региона / Д.В.Нехайчук // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2010. – № 6. – С. 15-20.

^ 4. Економічний розвиток


 1. 31.

Ковальчук, Т. Негаразди стратегії фінансово-економічного розвитку України / Т.Ковальчук // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 4. – С. 3-10.

 1. 32.

Осипчук, Д.Г. Перспективи фінансового та економічного розвитку України у післякризовий період / Д.Г.Осипчук //Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 30-34.

5. Інновації
Бровченко, В.А. Технологічні інновації для роздрібних мереж /В.А.Бровченко // Маркетинг в Україні. – 2010. – № 1. – С.54-56.Горбунов, Н.П. Нанотехнологии - приоритетные направления инновационной деятельности Украины /Н.П.Горбунов, И.И.Зеленская, О.И.Зеленский //Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2010. – № 3. – С.76-80.

 1. 33.

Ладонько, Л.С. Перехід регіональних економічних систем до інноваційного типу розвитку / Л.С.Ладонько, А.В.Ребенок, А.В.Ладонько // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 59-64.Петрович, Й.М. Пріоритети, інструментарій і ресурсне забезпечення прискорення інноваційних процесів в економіці України / Й.М.Петрович // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – С. 423-429.

 1. 34.

Поліщук, Н.В. Напрями розвитку інноваційної діяльності переробних підприємств АПК / Н.В.Поліщук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 84-87.

 1. 36.

Шотік, Т.М. Передумови розвитку інноваційної інфраструктури (узагальнення світового досвіду) / Т.М.Шотік //Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – С. 320-326.

6. Промисловість


 1. 42.

Маслак, О.І. Оцінка диверсифікаційного потенціалу інноваційного розвитку промисловості / О.І.Маслак // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 138-143.Розенфельд, О.І. Регулювання приватизації стратегічно важливих підприємств у промисловості України / О.І.Розенфельд, О.Ю.Рудченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 144-146.

 1. 43.

Тищук, Т.А. Моделювання сезонних циклів промислового виробництва України / Т.А.Тищук, М.М.Собко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 152-156.

^ 7. Праця. Організація праці
Заюков, І.В. Особливості розвитку трудових ресурсів в галузі будівництва / І.В.Заюков // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – № 5. – С. 50-54.Куц, В.А. Практика як елемент творчості / В.А.Куц // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний університет". Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2009. – № 2(26). – С. 65-69.Міронова, Ю.В. Використання методу колективних експертних оцінок "Дельфі" для вибору оптимального показника оцінки ефективності використання робочої сили / Ю.В.Міронова, Б.Є.Грабовецький // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – № 4. – С. 33-38.Позовні заяви: практика складання // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 47(спецвипуск). – С. 3-62.

 1. 52.

Шахова, О.В. Форми та методи підвищення ефективності стимулювання роботи працівників банку в умовах фінансової кризи / О.В.Шахова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2009. – Вип. 27. – С. 291-300.

 1. 53.

Янковська, Л.А. Соціальні аспекти організаційної культури / Л.А.Янковська, Б.Й.Шургот, Л.І.Сопільник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – с. 131-138.

^ 8. Заробітна плата
Україна. Кабінет Міністрів.

Про визначення та застосування мінімальної заробітної плати в погодинному розмірі: постанова Кабінету Міністрів України від 5 травня 2010 р. № 330 /Україна. Кабінет Міністрів //Праця і зарплата. – 2010. – № 18.- 12 травня. – С. 2.

Масік, Т.О. Мінімальну заробітну плату збільшено /Т.О.Масік // Суми і сумчани. – 2010. – № 20.- 14 травня. – С. 7.Підлужна, Н. Індекси для проведення індексації грошових доходів населення / Н.Підлужна // Праця і зарплата. – 2010. – №18.- 12 травня. – С. 9.

^ 9. Ринок праці. Працевлаштування
Бондарчук, К.П. Вдосконалення механізму регулювання зайнятості економічно активного населення / К.П.Бондарчук //Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 193-198.Кращий роботодавець 2009 року по кращому соціальному пакету для найманих працівників: серед номінантів Сумський державний університет - ректор Анатолій Васильєв, переможцем визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Керамейя" (м.Суми) - генеральний директор Іван Телющенко. //Діалог. – 2010. – № 16.- 29 квітня. – С. 1.Лісогор, Л.С. Напрями мінімізації впливу економічної кризи на реалізацію трудового потенціалу України / Л.С.Лісогор, І.І.Заюков // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – № 4. – С. 22-26.

^ 10. Регіональна економіка
Бережна, І.В. Особливості формування еколого-економічної концепції розвитку регіональної суспільної системи / І.В.Бережна, Н.В.Мельнікова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 180-184.Вербовська, Л.С. Використання нових управлінських механізмів для реалізації конкурентної політики на прикордонних територіях / Л.С.Вербовська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – С. 456-460.Глинський, Н.Ю. Дослідження тенденцій економічного розвитку малих і середніх міст Західної України у національному та європейському контексті / Н.Ю.Глинський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – С. 474-483.

 1. 60.

Ємельянов, О.С. Вдосконалення управління об'єктами державної власності в Україні / О.С.Ємельянов, О.Ю.Рудченко //Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 150-152.Подоляка, О.И. Подходы к экономической оценке эффективности создания единого фронт-офиса государственных служб в городе / О.И.Подоляка // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2009. – Вип. 27. – С. 206-211.

 1. 63.

Сімонова, В.С. Роль держави в організаційному забезпеченні стратегічних напрямів підвищення конкурентоспроможності регіону / В.С.Сімонова, О.О.Волошина //Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 171-176.Фролов, С.М. Бюджетне регулювання розвитку регіонів /С.М.Фролов // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2009. – Вип. 27. – С. 98-106.

^ 11. Економіка землі
Басовець, О. Модель використання земель під сільськогосподарські культури / О.Басовець, А.Бридун // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2010. – Вип.1(19). – С. 288-292.

 1. 66.

Богіра, М. Вплив земельної реформи в Україні на екологічний стан довкілля / М.Богіра // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2010. – Вип. 1(19). – С. 312-314.Ванчура, Р. Аналіз та дослідження методики створення кадастрових планів різних виробничих фірм / Р.Ванчура // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2010. – Вип.1(19). – С. 323-326.

 1. 67.

Кахнич, П. Особливості та напрямки вдосконалення технології земельно-кадастрових робіт на міських територіях /П.Кахнич, І.Мельничук, М.Кахнич // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2010. –Вип. 1(19). – С. 293-299.

 1. 68.

Корнілов, Л. Окремі аспекти вдосконалення природно-сільськогосподарського районування / Л.Корнілов, О.Кібукевич, Р.Шульган // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2010. – Вип. 1(19). – С. 300-305.

 1. 69.

Мельничук, О. Оцінювання території при здійсненні землеустрою / О.Мельничук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2010. – Вип. 1(19). – С. 306-311.

 1. 70.

Ступень, М. Концептуальні засади організації використання земель сільськогосподарського призначення у сучасних умовах /М.Ступень, Н.Стойко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2010. – Вип. 1(19). – С. 277-281.

 1. 72.

Ступень, М. Сучасні способи вдосконалення системи державного земельного кадастру для раціонального використання та охорони земель населених пунктів / М.Ступень, Г.Нестеренко, С.Малахова // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2010. – Вип. 1(19). – С. 273-276.

^ 12. Страхові компанії
Діяльність страхових компаній України у 2009 році //Фінансовий ринок України. – 2010. – № 4. – С. 17-19.

 1. 76.

Ткаченко, Н.В. Фінансова стійкість страхових компаній в умовах глобалізації / Н.В.Ткаченко // Фінанси України. – 2010. – №3. – С. 82-91.

^ 13. Промислові підприємства
Данилович-Кропивницька, М.Л. Особливості формування конкурентних переваг підприємств машинобудівної галузі України із застосуванням системи CSRP / М.Л.Данилович-Кропивницька, Ж.В.Поплавська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – C. 299-306.Жебруцький, З. Ефективність використання логістичного аутсорсингу на польських підприємствах / З.Жебруцький, М.Кручек // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – С. 335-340.Загородній, А.Г. Проблеми реалізації інноваційних стратегій машинобудівними підприємствами та шляхи їх вирішення /А.Г.Загородній, В.М.Чубай // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – С. 498-503.Кашуба, О.М. Значення академічного підприємництва у розвитку малого бізнесу / О.М.Кашуба // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – С. 236-241.Кашуба, Я.М. Напрями підтримки розвитку малого та середнього підприємництва: досвід Польщі для України Я.М.Кашуба // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – С. 227-235.Козловський, В.О. Структурна модель формування внутрішнього економічного механізму підприємства /В.О.Козловський, Л.Г.Дончак // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – № 5. – С. 36-39.Крайник, О.П. Модифікація регуляторного механізму розвитку підприємництва / О.П.Крайник, Є.С.Барвінська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – С. 252-258.Матвіїшин, В.Є. Енергоресурси машинобудівного підприємства як об'єкти управління / В.Є.Матвіїшин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – С. 259-266.Палуха, К. Формування конкурентоспроможності підприємства в сфері запуску і управління виробництвом /К.Палуха // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – С. 53-58.

 1. 77.

Пахомова, Г. Право на лідерство: інтерв'ю з директором Сумської державної біологічної фабрики / Г.Пахомова // Сумщина. – 2010. – № 55-56.- 14 травня. – С. 1,8.Семчук, Ж.В. Основи комбінованого підходу до оцінювання вартості машинобудівного підприємства / Ж.В.Семчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – С. 94-96.Фещур, Р.В. Управління соціально-економічним розвитком машинобудівних підприємств / Р.В.Фещур, М.Р.Тимощук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – С. 117-123.

14. Фінанси
Балацький, Є.О. Міжбюджетні трансферти і державна політика / Є.О.Балацький // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2009. – Вип. 27. – С. 234-237.

 1. 79.

Малютін, О.К. Оцінка фінансового сектору та його значення в економічному розвитку України / О.К.Малютін // Фінанси України. – 2010. – № 3. – С. 92-100.

 1. 80.

Мелих, О.В. Роль сучасних автоматизованих методів фінансового контролінгу у підвищенні конкурентоспроможності підприємств / О.В.Мелих // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – С. 271-277.

 1. 81.

Невмержицька, О.В. Обґрунтування механізмів фінансування процесів злиття та поглинання / О.В.Невмержицька //Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – С. 278-284.Новик, Т.В. Развитие сотрудничества республики Беларусь с международными финансовыми организациями / Т.В.Новик, А.Н.Новик // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2009. – Вип. 27. – С. 51-56.Уманців, Ю. Модифікація світової фінансової системи в умовах новітніх викликів / Ю.Уманців // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 4. – С. 36-40.

 1. 82.

Харченко, С. Фінанси держави - глобальний пріоритет і колосальна відповідальність: Державному казначейству України 15 років / С.Харченко // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 77.- 27 квітня. – С. 10.

^ 15. Фінансова криза
Дмитренко, Д.М. Необхідність перегляду базових принципів угоди Базель ІІ з урахуванням наслідків світової фінансової кризи / Д.М.Дмитренко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2009. – Вип. 27. – С. 238-242.Падалко, А.О. Реформування фінансової системи в умовах фінансової кризи / А.О.Падалко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2009. – Вип. 27. – С. 192-198.Сенищ, І.П. Вплив фінансової кризи на перспективи розвитку української банківської системи / І.П.Сенищ // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2009. – Вип.27. – С. 227-233.Шаповалов, О.О. Передумови й особливості прояву сучасної фінансової кризи / О.О.Шаповалов // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2009. – Вип.27. – С. 282-291.Шевченко, В.І. Націоналізація і консолідація банків як методи виходу банківської системи України з фінансової кризи /В.І.Шевченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 96-99.

^ 16. Державний бюджет
Україна. Закони.

Про Державний бюджет України на 2010 рік: Закон України від 27 квітня 2010 року № 2154-VI / Україна. Закони // Голос Украины.– 2010. – № 80-81.- 30 апреля. – С. 9-16.

// Урядовий кур'єр. – 2010. – № 80.- 30 квітня. – С. 7-15. 1. 86.

Буряченко, А.Є. Короткострокові позички як інструмент оперативного бюджетного регулювання / А.Є.Буряченко // Фінанси України. – 2010. – № 3. – С. 22-29.

 1. 87.

Карлін, М.І. Проблеми формування дохідної бази спеціального фонду державного бюджету України та шляхи їх розв'язання / М.І.Карлін, Ю.В.Хмарук // Фінанси України. – 2010. – № 3. – С. 13-21.

 1. 93.

Кульпінська, Л.К. Програмно-цільовий метод формування бюджету / Л.К.Кульпінська, В.С.Гвоздь // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 3-10.Легкоступ, І.І. Особливості формування місцевих бюджетів України та шляхи зміцнення їх доходної бази / І.І.Легкоступ //Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 165-170.Легкоступ, І.І. Теоретичні та практичні аспекти видатків місцевих бюджетів України в сучасних умовах / І.І.Легкоступ //Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 2. – С. 22-26.Липова, С.А. Інформація про міський бюджет на 2010 рік /С.А.Липова // Суми і сумчани. – 2010. – № 20.- 14 травня. – С. 10.

 1. 94.

Піхоцький, В.Ф. Ефективність бюджетної політики як інструмент соціально-економічного розвитку України /В.Ф.Піхоцький // Фінанси України. – 2010. – № 3. – С. 30-37.Сищук, О. Фантастична місія бюджету-2010 / О.Сищук //Віче. – 2010. – № 9. – С. 6-7.

 1. 95.

Шевчук, В.О. Вплив бюджету на макроекономічні показники / В.О.Шевчук, Р.І.Копич // Фінанси України. – 2010. – №3. – С. 3-12.

^ 17. Податки. Збори
Багрій, О.О. Теоретичні основи оподаткування нерухомого майна / О.О.Багрій // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 10-16.

 1. 96.

Дондик, І.М. Види і методи фінансового контролю органів державної податкової служби України / І.М.Дондик // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 65-69.Мостовий, А. Порядок справляння митних платежів /А.Мостовий // Митна справа. – 2010. – № 2. – С. 22-26.
  1   2

Схожі:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи