Інститут арт-експертизи та ювелірного мистецтва icon

Інститут арт-експертизи та ювелірного мистецтва
Скачати 177.98 Kb.
НазваІнститут арт-експертизи та ювелірного мистецтва
Дата15.07.2012
Розмір177.98 Kb.
ТипДокументи


націОнальна академія керівних кадрів культури і мистецтв

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ІНСТИТУТ АРТ-ЕКСПЕРТИЗИ ТА ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА
П О Л О Ж Е Н Н Я


ПРО МИСТЕЦЬКУ ОЛІМПІАДУ НАКККіМ,


ЩО ПРОВОДИТЬСЯ В

2012-2013

НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ


(ХУДОЖНЄ МОДЕЛЮВАННЯ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ)


КИЇВ – 2012

 1. Загальні положення

Це Положення про мистецьку олімпіаду Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ), що проводиться в 2012 році (далі – Положення) визначає правила організації та проведення мистецької олімпіади школярів та учнів училищ та технікумів (далі – мистецької олімпіади), що проводиться Державним освітнім закладом вищої професійної освіти Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв (далі – НАКККіМ), її організаційно-методичне забезпечення, правила участі в мистецькій олімпіаді, визначення переможців та призерів олімпіади і права переможців і призерів Олімпіади.

Це Положення розроблено відповідно до Закону «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Порядку проведення олімпіад, нормативно-правових та інструктивно-методичних документів Міністерства освіти і науки України, що регламентують проведення приймальної кампанії та порядок прийому громадян до вищих навчальних закладів, Статуту НАКККіМ і планів заходів для абітурієнтів.

Організатором мистецької олімпіади є НАКККіМ.

 1. ^ Цілі проведення мистецької олімпіади

Основними цілями мистецької олімпіади є виявлення і розвиток у молоді творчих здібностей, створення необхідних умов для підтримки обдарованих дітей, поширення та популяризація наукових знань серед молоді, формування і розвиток у молоді інтересу до науково-дослідної діяльності, формування початкових професійних знань за напрямом «мистецтво».

Проведення мистецької олімпіади спрямовано на вирішення наступних завдань:
- розвиток творчої ініціативи, підвищення пізнавального інтересу молоді до по- глибленого вивчення предметів, що є фундаментальними для освіти в мистецькій галузі;

- розширення галузі взаємодії вищої школи і закладів середньої загальної, початкової і середньої професійної освіти;

- практичний розвиток концепції безперервності освіти допомогою розширення взаємодії між НАКККіМ та установами довузівської освіти, що реалізують освітні програми початкової та середньої професійної освіти мистецького профілю;
- надання сприяння в розширенні прав і можливостей найталановитішої частини молоді, яка проживає в регіонах, в отриманні вищої освіти мистецького профілю;
- залучення науково-педагогічної громадськості НАКККіМ до активної роботи з молоддю.

3. Організація і проведення мистецької олімпіади

3.1. Мистецька олімпіада школярів з художнього моделювання ювелірних виробів призначена для виявлення найбільш підготовленої і талановитої молоді, орієнтованої на виконання мистецьких робіт дизайнерського профілю, спрямованих на створення дизайну ювелірних виробів.

Робочою мовою олімпіади є українська мова.

3.2. Організація і проведення олімпіади здійснюється у взаємодії і на підставі відповідних документів органів управління системою освіти.

3.3. Для проведення мистецької олімпіади формується оргкомітет олімпіади.

3.4. Вирішення питань, пов'язаних з організацією та проведенням олімпіади, покладається на оргкомітет олімпіади, який:

 • встановлює терміни та регламент проведення олімпіади;

 • забезпечує безпосереднє проведення олімпіади;

 • затверджує список переможців і призерів мистецької олімпіади;

 • видає дипломи встановленого зразка та нагороджує переможців і призерів олімпіади;

 • здійснює інші функції, необхідні для проведення олімпіади, що не суперечать даному Положенню;

 • розробляє матеріали олімпіадних завдань;

 • розробляє критерії оцінки виконаних завдань;

 • перевіряє та оцінює результати виконання олімпіадних завдань;

 • визначає кандидатури переможців та призерів олімпіади.

3.5. Мистецька олімпіада в 2012-2013 навчальному році проводиться в один етап, що проходить у заочній формі. Завдання публікуються на сайті НАКККіМ та розсилаються листами по навчальних закладах. Виконані завдання приймаються як поштою, так і безпосередньо в будівлі НАКККіМ в установленому для цього приміщенні. Терміни подання робіт визначаються наказом по НАКККіМ.

3.6. У мистецькій олімпіаді на добровільній основі приймають участь учні освітніх установ України, які освоюють загальнообов'язкові освітні програми середньої (повної) загальної освіти, початкової професійної освіти, середньої професійної освіти, а також особи, які закінчили зазначені заклади в минулі роки. Вік учасника олімпіади не може бути менше 14 і більше 25 років на момент подання реєстраційної форми.

3.7. Учасник олімпіади має право брати участь у всіх заходах олімпіади, з наступною участю у процедурі визначення результатів олімпіади.

3.8. Фінансове забезпечення олімпіади здійснюється її організаторами.

^ 4. Правила участі в мистецькій олімпіаді НАКККіМ

4.1. Олімпіада проводиться у 2 етапи, 1 – заочно, 2 – очно.

Особи, що беруть участь в олімпіади, разом з виконаними завданнями надсилають реєстраційні форми. Участь здійснюється за попередньою реєстрацією учасників.

4.2. Абітурієнти, які побажали брати участь у мистецькій олімпіаді, подають до Оргкомітету олімпіади особисто, пересилають поштою або електронною поштою заповнену реєстраційну форму (додаток 1). До реєстраційної форми додається ксерокопія документа, що засвідчує особу.

4.3. Виконані роботи подаються за зазначеною адресою особисто або пересилаються поштою.

4.4. Абітурієнти можуть бути видалені з олімпіадного заходу, а результати олімпіадної роботи анульовані за порушення правил проведення олімпіади в наступних випадках:

- виконується невідповідний варіант олімпіадного завдання;

- реєстраційна форма та документ, що засвідчує особу, не подані або подані не в установлений термін;

- завдання за критеріями не відповідає поставленому;

- робота не супроводжується текстовою експлікацією за вимогами олімпіади.

4.5. Переможці олімпіади отримують дипломи НАКККіМ та право вступу до НАКККіМ без творчих випробувань. Лауреати олімпіади отримують пільгові умови навчання в НАКККіМ.

^ 5. Оцінка олімпіадних робіт, визначення переможців

5.1. Результати олімпіади оцінюються за 100-бальною шкалою (критерії оцінки та шкала балів – додаток 3).

5.2. Результати оголошуються не пізніше, ніж через 2 тижні після проведення олімпіади. Учасник олімпіади може подати апеляцію на результати олімпіадного випробування у відповідності з правилами подачі апеляції.

5.3. У день оголошення результатів олімпіадного випробування учаснику наданих надається можливість перегляду виконаної ним роботи. Право перегляду роботи має тільки учасник олімпіади, який виконав цю роботу.

У разі, якщо учасник не досяг 18-річного віку, для перегляду роботи його може супроводжувати один з батьків або особа, яка здійснює опіку. При цьому ця особа не бере участі в розборі та аналізі роботи, а тільки контролює дотримання прав неповнолітнього учасника олімпіади. При незгоді з оцінкою олімпіадної роботи учасник олімпіади може подати апеляцію відповідно до правил подачі апеляції (додаток 2). Апеляція розглядається комісією у складі Відповідального секретаря олімпіади, Голови оргкомітету, членів оргкомітету, які здійснювали перевірку даної роботи.

5.4. Інформація про олімпіаду, порядок участі в ній, її підсумки є відкритими, доводяться Оргкомітетом олімпіади до відома всіх учасників, керівників довузівських установ і тих, хто навчається в них, у тому числі за допомогою різних засобів масової інформації, перелік яких НАКККіМ встановлює за своїм вибором.

5.5. За результатами олімпіади визначаються переможці. Для цього складається підсумкова таблиця, в якій учасники олімпіади розташовуються за убуванням набраних балів, починаючи з найбільшого.

Переможці визначаються оргкомітетом олімпіади відповідно до критеріїв оцінки олімпіадних робіт (затверджуються окремо), і Правил визначення переможців олімпіади.

^ 6. Правила обліку результатів Олімпіади при вступі до НАКККіМ

6.1. Термін дії результатів мистецької олімпіади школярів 2012-2013 навчального року для вступу в НАКККіМ визначаються Правилами прийому до НАКККіМ у 2012 році.

6.2. Результати олімпіади 2012 року при вступі до НАКККіМ зараховуються відповідно до Правил прийому до НАКККіМ.


^ Ректор НАКККіМ В.Г. Чернець


Додаток 1

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА УЧАСНИКА МИСТЕЦТКОЇ ОЛІМПІАДИ НАКККіМ

ПІБ учасника__________________________________________________________


Навчальний заклад, в якому навчається учасник, клас________________________


Контактна інформація (поштова адреса, електронна адреса, телефон)___________


______________________________________________________________________


Обраний тематичний напрям (номер та назва)_______________________________


Додаток 2

ПРАВИЛА

подання й розгляду апеляції

на результати Олімпіади НАКККіМ


Апеляція з питання зміни олімпіадної оцінки подається особисто учасни-ком мистецької олімпіади безпосередньо в день оголошення результатів олімпіади.

При цьому встановлено наступний порядок:

- подача апеляції можлива тільки після ознайомлення з результатами перевірки роботи (до ознайомлення допускається тільки сам учасник, який виконав роботу. У випадку, якщо учаснику не виповнилося 18 років, його може супроводжувати один з батьків або особа, яка здійснює опіку. При цьому супроводжуюча особа не бере участі в розборі та аналізі роботи, а тільки контролює дотримання прав неповнолітні учасника олімпіади);

- заява на апеляцію (встановленої форми на ім'я Відповідального секретаря олімпіади) подає особисто учасник у рукописній формі безпосередньо в аудиторії, в якій проводилося ознайомлення з результатами роботи, і передає Відповідальному секретарю або його представнику в даній аудиторії (апеляції, подані після виходу учасника з цієї аудиторії, не розглядаються);

- в апеляції в обов'язковому порядку зазначаються конкретні причини, через які учасник не згоден з виставленою оцінкою (апеляції без вказівки конкретних причин, тобто на оцінку роботи "в цілому", "взагалі", тощо не розглядаються).

Апеляції розглядаються в день оголошення результатів.

Результати апеляції повідомляються учасникам Олімпіади.


Додаток 3 Відповідальному секретарю
Мистецької олімпіади НАКККіМ
_____________________________

від учасника Мистецької олімпіади
___________________________________
___________________________________
№ реєстраційної форми ________________


АПЕЛЯЦІЯ

на результат олімпіадної роботи з художнього моделювання ювелірних виробів
_________________________________________________________________________


Прошу апеляційну комісію розглянути мою олімпіадну роботу у зв’язку з моєю незгодою з поставленою оцінкою через наступні причини:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


___________________ /__________________/

(підпис) (розшифровка підпису)

_________________

(дата)

Додаток 4

^ ПРАВИЛА
ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ МИСТЕЦЬКОЇ ОЛІМПІАДИ


Переможці визначаються оргкомітетом мистецької олімпіади.
Для цього складається підсумкова таблиця, в якій учасники кожного етапу олімпіади розташовуються по убуванню суми нарахованих балів, починаючи з най-більшого.

Переможцями олімпіади вважаються учасники, що посідають перші три щаблі у підсумковій таблиці.

Учасники олімпіади, що не потрапили в групу переможців і призерів, але набрали 35 балів і більше по кожному етапу, вважаються тими, хто успішно пройшов олімпіаду.

Учасники олімпіади, які набрали хоча б по одному з етапів 34 бали і менше, вважаються такими, хто не пройшов олімпіаду.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ОЛІМПІАДНИХ РОБІТ

ТА ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ БАЛІВ

Олімпіадні роботи (кожного етапу) оцінюються за 100-бальною шкалою. Від 1 до 70 балів нараховуються за 1 тур, від 1 до 30 балів – за 2 тур.

^ Практичне творче завдання:

1-15- робота виконана на дуже низькому якісному рівні, без дотримання вимог до зазначених розміру, формату, технік, заданих напрямів, з запозиченням чужих ідей та готових композиційних рішень.

16-30 – робота виконана з порушеннями вимог до матеріалів, технік, формального боку виконання, але має творчий, авторський компонент

31-45 – робота виконана без порушень вимог, на досить високому якісному рівні

46-70 – робота виконана на дуже високому якісному рівні, без порушення вимог, містить авторську концепцію і неординарність задуму та техніки

1-15- робота виконана на дуже низькому якісному рівні, без дотримання вимог до зазначених розміру, формату, технік, заданих напрямів, з запозиченням чужих ідей та готових композиційних рішень.

16-30 – робота виконана з порушеннями вимог до матеріалів, технік, формального боку виконання, але має творчий, авторський компонент і

31-45 – робота виконана без порушень вимог, на досить високому якісному рівні

46-70 – робота виконана на дуже високому якісному рівні, без порушення вимог, містить авторську концепцію і неординарність задуму та техніки


^ Завдання 2 туру:


1-10- робота виконана на дуже низькому якісному рівні, без дотримання вимог до зазначених розміру, формату, технік.

11-20 – робота виконана на середньому якісному рівні, з незначними помилками

21-30 – робота виконана на дуже високому якісному рівні, без порушення вимог

^ ВИМОГИ ДО ПРАКТИЧНОГО ТВОРЧОГО ЗАВДАННЯ

ОЛІМПІАДНОЇ РОБОТИ

Учасникам олімпіади пропонується розробити дизайн ювелірного виробу за трьома напрямами на вибір учасника:

 1. Годинник

 2. Зброя

 3. Особиста прикраса

Оцінюється авторське, самостійне бачення форми, задум, індивідуальна манера та оригінальність декору обраного типу речі, особливості техніки або поєднання кількох технік виконання. Роботи, що є копіями інших творів, тобто є цілком запозиченими, отримують негативну оцінку. Роботи, в яких наявне лише практичне завдання без теоретичної частини, виконані без дотримання вимог, будуть відхилені та зняті з олімпіади оргкомітетом.

^ Розміри роботи: 40х50 см

Матеріал: папір білий або кольоровий, будь-якої фактури та щільності, залежно від техніки виконання, обраної учасником.

Техніки: олівець, пастель, акварель, гуаш, туш, акрилові фарби, темпера. Припускається використання додаткових матеріалів і технік, якщо це потрібно для втілення авторського задуму.

Роботи, що пересилаються поштою, мають бути упаковані так, щоб виключити небезпеку пошкодження роботи під час пересилки.


^ ВИМОГИ ДО ТЕОРЕТИЧНОГО ЗАВДАННЯ: ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ

ЗАПИСКИ-ЕКСПЛІКАЦІЇ

Пояснювальна записка має містити наступну інформацію:

 1. Обраний напрям (номер і назва).

 2. Авторська назва твору.

 3. Розмір роботи.

 4. Опис використаних технік, перелік матеріалів.

 5. Авторське трактування задуму – форми, декору, специфіку використання розробленої речі її майбутнім власником, стислу довідку про стиль, в якому виконана робота, якщо автор звертався до певного історичного аналогу, тощо.

Пункт 5 має демонструвати творче мислення автора.

Текст має бути надрукований на папері формату А4, шрифт Times New Roman, 14, поля – 2 см, відстань між рядками – 1,5. Максимальний обсяг – 3 сторінки.


^ 2 ТУР ОЛІМПІАДИ:

Виконання натюрморту на папері розміром 40х50 см, у будь-якій техніці живопису (акварель, гуаш, пастель, темпера).


СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ ОЛІМПІАДИ


 1. Голова оргкомітету – Директор Інституту арт-експертизи та ювелірного мистецтва, доктор філософських наук, професор ^ В.А. Сіверс

Члени оргкомітету:

 1. Завідувач кафедри ювелірного мистецтва Інституту арт-експертизи та ювелірного мистецтва, доктор мистецтвознавства, професор НАКККіМ Ю.В. Романенкова

 2. Старший викладач кафедри графічного дизайну та реклами Інституту дизайну та ландшафтного мистецтва НАКККіМ, член Спілки художників України О. В. Карпенко

 3. Художник, викладач образотворчого мистецтва, гранувальник вставок ювелірних та художніх виробів^ О.Я. Раєвська.

 4. Кандидат культурології, доцент кафедри «Дизайн, реклама і технологія поліграфічного виробництва» Омського технічного університету Г. Ю. Османкіна (Росія).


^ ТЕРМІНИ

Реєстраційні форми-заявки на участь в олімпіаді надсилаються в оргкомітет до 31 березня 2012 р. Учасники можуть подавати роботи відразу після отримання підтвердження прийняття заявки від оргкомітету.

2 тур олімпіади відбудеться 21 квітня 2012 р.

Результати олімпіади будуть оприлюднені не пізніше ніж через 2 тижні після терміну завершення прийняття робіт на сайті Інституту арт-експертизи та ювелірного мистецтва. Дипломи переможцям будуть вручені в НАКККіМ в оприлюднений додатково термін.


^ КОНТАКТНА ІНФООРМАЦІЯ

Заявки, заповнені реєстраційні форми можуть або подаватися в оргкомітет особисто учасниками, або пересилатися поштою чи електронною поштою. Адреса для пересилки заявок і особистого подання:

01015, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корпус 7, ауд. 36. Інститут арт-експертизи та ювелірного мистецтва. Якщо заявка пересилається поштою, на конверті має бути позначка «Мистецька олімпіада».

Адреса для подання заявок в електронній формі: jew@dakkkim.edu.ua (у полі «тема листа» має бути позначка «Мистецька олімпіада»).

Тел. для отримання консультацій: (044) 280-27-02 або (068)-367-1141

Адреса для отримання консультацій: jew@dakkkim.edu.uaСхожі:

Інститут арт-експертизи та ювелірного мистецтва iconІнститут арт-експертизи та ювелірного мистецтва
move to 0-21814571
Інститут арт-експертизи та ювелірного мистецтва iconРоботи переможців мистецької олімпіади
Кафедрою ювелірного мистецтва Інституту арт-експертизи та ювелірного мистецтва накккіМ було проведено мистецьку олімпіаду. Учасникам...
Інститут арт-експертизи та ювелірного мистецтва iconТа ювелірного мистецтва

Інститут арт-експертизи та ювелірного мистецтва iconДиректор Інституту арт-експертизи

Інститут арт-експертизи та ювелірного мистецтва iconДиректор Інституту арт-експертизи

Інститут арт-експертизи та ювелірного мистецтва iconДиректор Інституту арт-експертизи

Інститут арт-експертизи та ювелірного мистецтва iconДиректор Інституту арт-експертизи

Інститут арт-експертизи та ювелірного мистецтва iconДиректор Інституту арт-експертизи

Інститут арт-експертизи та ювелірного мистецтва iconДиректор Інституту арт-експертизи

Інститут арт-експертизи та ювелірного мистецтва iconДиректор Інституту арт-експертизи

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи