Вимоги до оформлення статей та тез icon

Вимоги до оформлення статей та тез




Скачати 72.02 Kb.
НазваВимоги до оформлення статей та тез
Дата15.07.2012
Розмір72.02 Kb.
ТипДокументи

Вимоги

до оформлення статей та тез

Вимоги до оформлення наукових статей:

 1. Обсяг 5-10 сторінок формату А4 з полями: верхнє та нижнє – 2 см., ліве – 3 см., праве – 1 см. Шрифт набору – Times New Roman, 14 пт. Міжрядковий інтервал – 1,5.

 2. УДК набирається в першому рядку сторінки й вирівнюється за правим краєм. Прізвище та ініціали, науковий ступінь, звання авторів, назва організації набираються з наступного рядка (напівжирний курсив) і також вирівнюється за правим краєм, нижче заголовок статті (напівжирний, усі великі) і вирівнюються посередині. Далі розташовується анотація та ключові слова українською мовою.

 3. З наступного рядка розміщується основний текст статті, який повинен бути структурований відповідно до вимог п.3 Постанови ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003р. Обов’язково необхідно виділити напівжирним шрифтом структурні елементи статті: Постановка проблеми (включаючи аналіз останніх досліджень і публікацій). Мета статті. Виклад основного матеріалу. Висновки. Список використаних джерел (за формою, що відповідає вимогам ВАК України). Після списку використаних джерел розміщують російською, англійською мовами прізвища та ініціали авторів, назву статті, анотацію та ключові слова.

 4. ^ Всі автори, крім докторів та кандидатів наук, додають до статті рецензію фахівця з науковим ступенем.

Вимоги до оформлення тез:

 1. Обсяг 3-5 сторінок формату А4 з полями: верхнє та нижнє – 2 см., ліве – 3 см., праве – 1 см. Шрифт набору – Times New Roman, 14 пт. Міжрядковий інтервал – 1,5.

 2. УДК набирається в першому рядку сторінки й вирівнюється за правим краєм. Прізвище та ініціали, науковий ступінь, звання авторів, назва організації набираються з наступного рядка (напівжирний курсив) і також вирівнюється за правим краєм, нижче заголовок тез (напівжирний, усі великі) і вирівнюються посередині.

 3. З наступного рядка розміщується основний текст тез.

 4. Список використаних джерел (за формою, що відповідає вимогам ВАК України).



Заявка

на участь у конференції

«Економіка природокористування:

стан, проблеми, перспективи»

(5 квітня 2012 р.)

Прізвище__________________________

Ім’я ______________________________

По-батькові _______________________

Науковий ступінь __________________

Вчене звання ___________________ Посада ____________________________

Організація (повна назва) ___________

___________________________________

Адреса ____________________________

Е-mail _____________________________

Тема доповіді ______________________

___________________________________

Використання проекційної техніки (зазначити якої) ____________________

Планую (необхідне підкреслити):

 • виступити з доповіддю (10 хв.);

 • виступити з інформацією (до 5 хв.);

 • прийняти участь як слухач.

Підпис ___________

Заявку, статті та тези необхідно надіслати до 5 березня 2012 р.

^ Запрошення для участі в конференції буде надіслано додатково.

Адреса оргкомітету: 08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Карла Маркса, 31 Національний університет ДПС України, Кафедра техногенно-екологічної безпеки.

Контактний телефон: 8(04597)-555-16

Електронна пошта: аvramenko@nusta.com.ua

^ ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ


Науково-дослідний центр з проблем оподаткування


^ КАФЕДРА ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ




Всеукраїнська

науково-практична конференція

«Економіка природокористування:

стан, проблеми, перспективи»

(ЕПК-2012)


Інформаційне повідомлення


5 квітня 2012 р.


м. Ірпінь

Шановні колеги!

Державна податкова служба України

Національний університет державної податкової служби України

^ Науково-дослідний центр з проблем оподаткування

Кафедра техногенно-екологічної безпеки

запрошують Вас взяти участь

у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Економіка природокористування:

стан, проблеми, перспективи»,

яка відбудеться 5 квітня 2012 р.


^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:


Голова: Мельник П.В. – ректор Національного університету ДПС України, д.е.н., професор.


Заступники Голови:

Тарангул Л.Л. – проректор з наукової роботи Національного університету ДПС України, д.е.н., професор;

^ Мельник Л.Г. – директор Інституту економіки розвитку МОНМС і НАН України, завідувач кафедри економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного університету, доктор економічних наук, професор, академік Академії підприємництва та менеджменту України, Академії інженерних наук України, Російської академії природничих наук, член Міжнародної спілки екологічної економіки;

^ Варналій З.С. – начальник Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету ДПС України, д.е.н., професор.

Мацелюх Н.П. – декан обліково-економічного факультету Національного університету ДПС України, к.е.н., доцент.

Гусятинська Н.А. – зав.кафедри техногенно-екологічної безпеки Національного університету ДПС України, д.т.н., професор.


Члени організаційного комітету:

Авраменко Н.Л. – к.т.н., доцент кафедри техногенно-екологічної безпеки, заступник завідувача з наукової роботи;

Серебрянський Д.М. – начальник відділу податкової політики та методології оподаткування НДЦ ПО Національного університету ДПС України, к.е.н., доцент;

Новицька Н.В. – науковий співробітник відділу податкової політики та методології оподаткування НДЦ ПО Національного університету ДПС України.


^ ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Управлінські, економічні і правові механізми природокористування.

Коло питань

 • Природокористування і сталий розвиток.

 • Економічний механізм управління природокористуванням.

 • Інституційно-правові засади охорони і раціонального використання природних ресурсів.

Секція 2. Податкові механізми екологізації економіки

Коло питань

 • Теорія та методологія екологічного оподаткування в умовах реалізації концепції збалансованого розвитку України.

 • Досвід зарубіжних країн в сфері екологічного оподаткування.

 • Вплив екологічних податків на рівень конкурентоспроможності податкової системи.

 • Напрямки реформування екологічного оподаткування в Україні.

Секція 3. Водокористування в Україні: економіка, право, екологія, технологія.

Коло питань

 • Економіко-правові засади водноекологічної безпеки.

 • Технологічні та санітарно-гігієнічні аспекти водокористування.

 • Водні ресурси України: моніторинг, екологічне нормування, стандарти якості води.

 • Роль екологічної експертизи, екоаудиту, екоменеджменту та екоінжинірингу в охороні і раціональному використанні водних ресурсів.
^

Секція 4. Стан та шляхи вирішення проблеми відходів в Україні


Коло питань:

 • Нормативно-правові положення щодо поводження з відходами.

 • Вдосконалення механізмів економічного регулювання у сфері поводження з відходами, впровадження прогресивних технологій і обладнання для збору та переробки відходів.

 • Розвиток організаційно–виробничої інфраструктури ринку вторинних ресурсів, роль малого і середнього бізнесу у сфері збору та переробки відходів у товарну продукцію.

 • Використання відходів як вторинних матеріальних та енергетичних ресурсів.

Умови участі у конференції

Термін подання заявок, статей та тез – до 5 березня 2012 р.

Для включення статей до збірника необхідно відправити на електронну пошту оргкомітету аvramenko@nusta.com.ua:

 • заявку на участь у роботі конференції;

 • файл з текстом статті чи тез:

 • копію квитанції про сплату оргвнеску.

Надходження до оргкомітету матеріалів електронною поштою можна перевірити за тел.: 8(04597) 555-16 (Авраменко Наталія Леонідівна).

Електронний лист повинен мати тему „ЕПК-2012”. Текст статті чи тез, заявка на участь, копії квитанцій про оплату оргвнеску і вартості публікації матеріалів конференції надсилаються окремими файлами (наприклад, Стаття/Тези – Іванова Н.Т., Заявка – Іванова Н.Т., Квитанція –Іванова Н.Т. і т.п.).

^ Витрати на проїзд, харчування та проживання учасники конференції несуть самостійно.

Вартість проживання у готелі навчального закладу 58 грн. 50 коп. за добу. Оплата здійснюється в день приїзду.

Організаційний внесок, який покриває витрати на організацію конференції і сплату вартості публікації матеріалів конференції, складає 150 грн. та перераховуються за реквізитами:

Одержувач: Національний університет ДПС України;

ЄДРПОУ: 02973089;

Рахунок: № 312 572 732 100 92;

МФО: 821018;

Банк одержувача: ГУДКСУ у Київській області м. Київ;

Призначення платежу: За участь у конференції «ЕПК-2012»

Реєстрація

Конференція відбудеться у приміщенні конференц-комплексу Національного університету ДПС України за адресою: м. Ірпінь, вул. Садова, 53.

Реєстрація учасників конференції 5 квітня 2012 р. в конференц-комплексі з 9.00 до 9.50.

Початок роботи конференції – о 10.00.

Проїзд

Від залізничного вокзалу м. Ірпеня маршрутним таксі № 7 чи автобусом № 6 до зупинки «Податкова академія».

Від ст. метро «Святошин» (м. Київ) маршрутним таксі № 379, № 380, № 381 до зупинки «Податкова академія».


Питання з приводу конференції Ви можете з’ясувати за телефоном: 8(04597) 555-16.

Схожі:

Вимоги до оформлення статей та тез iconОсновні вимоги до оформлення тез доповідей
Окрім обов’язкового виконання вимог до оформлення тез доповіді, які викладені в інформаційному повідомленні, необхідно також використовувати...
Вимоги до оформлення статей та тез iconПрізвище, ім’я, по-батькові: Організація (установа): Посада (студент, звання): Адреса: Тел.: Факс: e-mail: Тема доповіді: Із запропонованих наукових напрямків для мене становить інтерес: Вимоги до статей та тез
З наступного рядка – анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами (приблизно 5-6 рядків). Посилання давати...
Вимоги до оформлення статей та тез iconПублікація статей вимоги до змісту та оформлення статей
move to 0-16332437
Вимоги до оформлення статей та тез iconВимоги до оформлення тез
Структура тез повинна містити постановку проблеми, мету, обґрунтування отриманих результатів та висновки
Вимоги до оформлення статей та тез iconВимоги до оформлення тез доповідей І наукових публікацій
Рекомендований обсяг тез доповіді разом з ілюстраціями – 2 сторінки. Рукопис підписується автором спів
Вимоги до оформлення статей та тез iconПублікаці я статей вимоги до змісту та оформлення статей
Текст статті повинен відповідати вимогам ваку України, згідно з якими обов’язковими є
Вимоги до оформлення статей та тез iconПублікація статей вимоги до змісту та оформлення статей
Текст статті повинен відповідати вимогам ваку України, згідно з якими обов’язковими є
Вимоги до оформлення статей та тез iconВимоги до оформлення тез
Тези повинні бути набрані у текстовому редакторі ms word формату А5 (148x210 мм). Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг тез не...
Вимоги до оформлення статей та тез iconВимоги до оформлення текстів статей
У тексті статей слід чітко виділяти постановку задачі, елементи новизни І короткі висновки у відповідності до вимог вак україни до...
Вимоги до оформлення статей та тез iconВимоги до оформлення тез доповідей
Через інтервал розміщується текст тез доповіді (шрифт Times New Roman, звичайний, розмір – 14 пт, інтервал одинарний, абзацний відступ...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи