Національний університет державної податкової служби україни icon

Національний університет державної податкової служби україни
Скачати 330.49 Kb.
НазваНаціональний університет державної податкової служби україни
Дата15.07.2012
Розмір330.49 Kb.
ТипКонкурс


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ


"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Голова комітету з конкурсних торгів
_______________________________ В.І.Антипов
М.П.
^

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


на закупівлю послуг в галузі реклами код за ДК 016-97 – 74.40.1

(виготовлення та розміщення відеосюжетів, виготовлення та розміщення відео матеріалів у форматі «Гість студії», виготовлення та розміщення інформаційних сюжетів, написання та розміщення публікацій у загальнодержавних друкованих ЗМІ, розміщення реклами на рекламоносіях, розміщення реклами на спеціальних конструкціях)


2012 р.


I. Загальні положення 
^ 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон).

Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом 

^ 2. Інформація про замовника торгів 
повне найменування 

Національний університет державної податкової служби України

місцезнаходження 

08200, м. Ірпінь, вул. Карла Маркса, 31

-посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками 

Маркелова Тамара Іванівна, (04597) 54-250;


Шпак Оксана Віталіївна, секретар комітету з конкурсних торгів,

тел. – (04597) 60-246;


3. Інформація про предмет закупівлі 

  

- найменування предмета закупівлі 

послуги в галузі реклами, 74.40.1


- вид предмета закупівлі 

виготовлення та розміщення відеосюжетів, виготовлення та розміщення відео матеріалів у форматі «Гість студії», виготовлення та розміщення інформаційних сюжетів, написання та розміщення публікацій у загальнодержавних друкованих ЗМІ, розміщення реклами на рекламоносіях, розміщення реклами на спеціальних конструкціях

-місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

м. Київ і Київська область, IV найменування (1256 послуг).


- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

березень - грудень 2012 року.


^ 4. Процедура закупівлі 

Відкриті торги 

5. Недискримінація учасників 

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах 

^ 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів 


Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.^ 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.
У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 Закону, документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.  Пропозиції конкурсних торгів учасників повинні бути складені українською мовою.

^ 8. Адреса веб-порталу, на якому розміщується інформація про закупівлю


www.tender.me.gov.ua

www.asta.edu..ua


^ II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів 

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону 

^ 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону 

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

^ 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

У випадках, коли в документації конкурсних торгів наявна вимога Замовника щодо надання копії документу – це означає, що має бути надана копія, посвідчена підписом уповноваженої особи Учасника та відбитком печатки (якщо учасник здійснює діяльність за наявності печатки). У всіх інших випадках Замовник вимагає надання оригіналу або нотаріально посвідченої копії відповідного документу.

Пропозиція конкурсних торгів повинна мати реєстр наданих документів із позначенням номеру сторінки пропозиції конкурсних торгів, на якій знаходиться документ. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання протоколу розкриття, договору про закупівлю та інших документів, які передбачені Законом.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
маркування: "Не відкривати до 1100 год. за київським часом 29 лютого 2012 року" 

^ 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з наступних документів:

 • документ, який містить інформацію про вартість послуг;

 • істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю, викладені відповідно до п. 2 розділу VI даної документації конкурсних торгів;

 • копії документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

 • інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі);

 • документально підтвердженої інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям; 

 • копія свідоцтва про державну реєстрацію учасника (за наявності);

 • копія Статуту підприємства (за наявності), завірена належним чином;

 • копія довідки про внесення до ЄДРПОУ, де фігурують зареєстровані види діяльності (за наявності);

 • копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість чи копія свідоцтва про сплату єдиного податку;

 • копія довідки про взяття на облік платника податку (форма №4-ОПП);

 • довідка про те, що фізична особа, фізична особа – підприємець, яка є учасником процедури закупівлі, або посадова особа учасника не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку, видана уповноваженим органом;

 • довідка про відсутність рішення про визнання учасника в установленому порядку банкрутом, порушення проти нього справи про банкрутство чи відкриття ліквідаційної процедури, з терміном видачі довідки не більше тридцяти календарних днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів;

 • довідка ДПІ про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством України з терміном видачі не більше десяти днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів;


Учасники – фізичні особи та фізичні особи - підприємці у складі пропозиції конкурсних торгів подають також копію паспорту та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.


^ 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів надається учасником як гарантія виконання своїх зобов'язань у зв'язку з поданням пропозиції конкурсних торгів, у виді банківської гарантії на суму 140000 грн і строк 90 днів.


^ 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів повертається учаснику протягом трьох банківських днів з дня настання підстави для повернення у разі:

– закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;

– укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;

– відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

– закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:

– відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;

– не підписання учасником, що став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю;


^ 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів, з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право:
відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

^ 6. Кваліфікаційні критерії до учасників 

- довідка у довільній формі, що містить відомості про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для надання послуг, що є предметом даної закупівлі (дана довідка повинна містити інформацію наявність відповідного телевізійного обладнання );

- довідка у довільній формі, що містить відомості про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід щодо надання послуг, що є предметом даної закупівлі;

- копія штатного розпису, завірена належним чином;

- копії дипломів працівників, сертифікатів, або інших документів про освіту, підвищення кваліфікації або проходження навчальних курсів, які мають безпосереднє відношення до виконання даного договору, завірені належним чином;

- звіт з праці форма 1-ПВ (або аналогічний документ) за останній звітний період з відміткою органу статистики про отримання;

- довідка у довільній формі, що містить відомості про виконання аналогічних договорів (за предметом та обсягами);

- копії щонайменше трьох договорів про надання аналогічних послуг, завірені належним чином;

- копії трьох або більше листів, що містять відгуки компаній (підприємств), з якими Учасник має (мав) договірні відносини щодо надання послуг за змістом та обсягами, що є предметом даної закупівлі;

- копія Балансу (форма № 1): за останній звітний період з позитивними результатами фінансового обігу, завірену належним чином;

- копія Звіту про фінансові результати (форма № 2): за останній звітній період, завірену належним чином;

- копія звіту про рух грошових коштів за останній звітний період, завірена належним чином;

- довідка (довідки) з обслуговуючого банку про наявність рахунку та про відсутність простроченої заборгованості за кредитами.

* - документи, що не передбачені законодавством для Учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

^ 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі Технічні вимоги щодо предмета закупівлі:

^ Мета послуг полягає у підвищенні рівня інформованості суспільства, створенні позитивного іміджу та позиціонуванні Національного університету ДПС України як найкращого, пріоритетного для вступу вищого навчального закладу України, продемонструвати переваги Національного університету ДПС України з точки зору:

 • якості навчання,

 • матеріально-технічного забезпечення,

 • “школи викладання” (акцент на викладачів-співробітників),

 • попиту спеціальностей та випускників на ринку праці (в т.ч. прогнози на майбутнє), тощо;

 • повідомлення щодо вступу до Національного університету ДПС України;

 • демонстрування можливостей освітнього, професійного та соціального розвитку студентів (в т.ч. євро-інтеграційної практики).

^ Основні завдання: Проведення широкомасштабної рекламної кампанії на телебаченні, радіо, друкованих засобах масової інформації, рекламоносіях та спеціальних конструкцій для цільових аудиторій за наступними ключовими напрямками:

- підготовка до вступу: довузівська підготовка та профорієнтаційна робота;

- актуальність спеціальностей для сучасного ринку праці та прогноз на майбутнє;

- переваги прикладної спеціалізації студентів / курсантів;

- сучасні можливості для освітнього, професійного та соціального розвитку студентів тощо.

Інструменти:

Інструментами реалізації такої рекламної кампанії у 2012 році є:

І. Виготовлення та розміщення відео матеріалів:

1.1. Виготовлення не менше 60 (загалом) відеосюжетів про діяльність Національного університету державної податкової служби України, хронометражем до 1 хвилини, та розміщення їх на телеканалах, як то:

Телеканал «Перший національний », або еквівалент;

Телеканал «Україна», або еквівалент;

Телеканал «ICTV», або еквівалент;

Телеканал «СІТІ», або еквівалент.

Всього виходів: не менше 60.

Розміщення виготовлених відеосюжетів передбачається на телеканалах, що мають найбільше покриття аудиторії або найвищий рейтинг, буде повною мірою відповідати інтересам Національного університету державної податкової служби України. 

Хронометраж в одну хвилину є стандартним для більшості інформаційних телепрограм в українському медіа-просторі та достатнім для того, щоб розмістити інтерв’ю двох спікерів та  необхідну інформацію.


1.2. Виготовлення не менше 6 відеоматеріалів у форматі "Гість студії", хронометражем до 10 хвилин, що передбачає бесіду в ефірі між ведучим та гостем в ефірній студії з актуалізуючим тему дискусії сюжетом та розміщення на наступних телеканалах:

Телеканал «Перший національний », або еквівалент

Всього виходів: не менше 6.

При згадуванні, на яких саме каналах слід розміщувати відеоматеріали, зазначається лише логотип каналу і не міститься інформація про повне найменування юридичної особи, яка отримує ліцензію на мовлення та зазначається в Державному реєстрі телерадіоорганізацій України, з повним дотримання принципів державних закупівель.


ІІ. Виготовлення не менше 350 інформаційних сюжетів, хронометражем до 30 секунд та розміщення на наступних радіостанціях, як-то:

Радіостанція «Київ», або еквівалент;

Всього виходів: не менше 350.

ІІІ. Написання та розміщення не менше 10 публікацій, обсягом не менше  5000 знаків кожна у загальнодержавних друкованих ЗМІ, тиражем не менше 3000 примірників:

Всього розміщень: не менше 10.


ІV. Розміщення реклами на рекламоносіях:

4.1. Розміщення не менше 250 рекламних матеріалів у засобах зовнішньої реклами, тобто на рекламоносіях (3*6), у кількості не менше 50 «Біг Бордів». Всього розміщень: 250

Такі роботи мають включати друк та наклейку рекламних матеріалів Національного університету державної податкової служби України, на «Біг Бордах», що розташовані на території Київської області.


4.2. Розміщення не менше 580 рекламних матеріалів у засобах зовнішньої реклами, тобто на спеціальних конструкціях (120*180), у кількості не менше 58 «Сітілайтах».

Всього розміщень: 580

Такі роботи мають включати друк та наклейку рекламних матеріалів Національного університету державної податкової служби України, на «Сітілайтах», що розташовані на території Київської області.


Послуги


Кіль – кість

(не менше)

місця розміщення

Ціна

за одиницю, грн.,

з ПДВ

Вартість, грн.,

з ПДВ


І
Виготовлення та

розміщення

відео матеріалів:

1.1.


Виготовлення та розміщення відеосюжетів хронометражем до 1 хвилини


20


Телеканал

«Перший національний», або еквівалент10

Телеканал «Україна», або еквівалент
10

Телеканал

«ICTV», або еквівалент
20

Телеканал «СІТІ»,

або еквівалент1.2.

Виготовлення та розміщення відеоматеріалів у форматі "Гість студії", хронометражем до 10 хвилин

6

Телеканал «Перший національний», або еквівалентІІ

Виготовлення та розміщення інформаційних сюжетів хронометражем до 30 секунд

350

Радіостанція «Київ»,

або еквівалентІІІ

^ Написання та розміщення публікацій у загальнодержавних друкованих ЗМІ, обсягом не менше 5000 знаків кожна

10

Тиражем не менше 3000 примірників
IV


Розміщення реклами на рекламоносіях:

4.1.


Розміщення реклами на рекламоносіях (3*6)

250

Київська область4.2.

Розміщення реклами на спеціальних конструкціях (120*180)


580

Київська область

 
Всього:

1256

У разі наявності в даному документі посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз "або еквівалент".

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим даним розділом, а також документ, який містить інформацію про вартість послуг (за підписом керівника підприємства та відбитком печатки.


^ Документ про вартість послуг

повинен бути складений за наступною формою:

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку *(в разі його наявності))


Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, цим подаємо на участь у конкурсних торгах свою пропозицію:

 1. Повне найменування учасника _____________________________________

 2. Адреса (місце знаходження) ________________________________________

 3. Телефон/факс:____________________________________________________

 4. Електронна адреса:________________________________________________

 5. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) _________________________________________________________________

 6. Форма власності та юридичний статус підприємства (організації), юридична адреса підприємства, _______________________________________________

 7. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів цифрами ____________грн.,

з урахуванням ПДВ;

словами ____________________________________________________________

_______________________ грн, з урахуванням ПДВ.

*(при розрахунку вартості пропозиції конкурсних торгів учасник включає всі витрати, в тому числі прямі витрати, накладні витрати, прибуток, який учасник планує одержати при виконанні договору та усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені учасником при виконанні замовлення. )


п/п

Послуги

Кількість

Місце розміщення

Ціна за одиницю, грн.. у т.ч. ПДВ

Вартість,

грн.,

з ПДВ


І


Виготовлення та розміщення відео матеріалів:
1.1.


Виготовлення та розміщення відеосюжетів хронометражем до 1 хвилини

Телеканал

«Перший національний»,

або еквівалент


Телеканал «Україна», або еквівалент


Телеканал «ICTV», або еквівалент


Телеканал

«СІТІ», або еквівалент1.2.

Виготовлення та розміщення відеоматеріалів у форматі "Гість студії", хронометражем до 10 хвилин

Телеканал

«Перший національний»,

або еквівалентІІ

Виготовлення та розміщення інформаційних сюжетів хронометражем до 30 секунд
Радіостанція «Київ», або еквівалентІІІ

Написання та розміщення публікацій, у загальнодержавних друкованих ЗМІ, обсягом не менше 5000 знаків кожна
Тиражем не менше 3000 примірниківIV

Розміщення реклами на рекламоносіях:
4.1.

Розміщення реклами на рекламоносіях (3*6)

Київська область4.2.

Розміщення реклами на спеціальних конструкціях (120*180)
Київська областьВсього: 1. Термін надання послуг ___________________________________________(але в будь-якому випадку не пізніше 31.12.2012р.)

 2. Уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі ________________________________________________________________

 3. Додаткові відомості ______________________________________________

_________________________________________________________________

До акцепту нашої пропозиції, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (при її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами.

 1. Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом часу, зазначеного у пункті 5 розділу 3 документації конкурсних торгів. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

____________________________________________________________________

(Підпис керівника підприємства, організації, установи)

МП*


Заповнення усіх пунктів даної форми, за винятком п.11, є обов’язковим.


* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів.^ 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 

- розподіл предмета закупівлі на лоти не передбачено.

^ 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів 

^ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:  

  

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 

Особисто або поштою 

- місце подання пропозицій конкурсних торгів 

Київська область, м. Ірпінь, вулиця Карла Маркса, 31, 08201, кім. 109;


- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 

^ 29 лютого 2012 року до 1000 год. за київським часом

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу 


^ 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів  

  

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів 

Київська область, м. Ірпінь, вулиця Садова, 53, 08201, кім. 104;


дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 

^ 29 лютого 2012 року о 1100 год. за київським часом

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.
Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону 

^ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 
^

Критерії оцінки пропозицій конкурсних торгів:


Ціна (питома вага цінового критерію – 100 балів).

Максимальна кількість балів, яку може набрати пропозиція конкурсних торгів Учасника, становить 100 балів.
^

Методика оцінки пропозицій конкурсних торгів


За критерієм оцінки «ціна»:

найнижча (мінімальна) загальна вартість запропонована учасниками х 100 (питому вагу критерію).

Ціна, запропонована учасником в пропозиції конкурсних торгів, повинна враховувати всі затрати пов’язані із сплатою податків, обов’язкових платежів, страхування, витрати пов’язані з отриманням необхідних дозволів та ліцензій тощо.

Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовник визначає переможця торгів із числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено, на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів.

Найбільш економічно вигідною визначається пропозиція, яка у результаті оцінки набрала найбільшу кількість балів.

^ 2. Виправлення арифметичних помилок 

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.
У разі виявлення арифметичної помилки під час проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів замовник має право звернутися до учасника з метою підтвердження та отримання письмової згоди учасника на виправлення арифметичної помилки у його пропозиції конкурсних торгів. Після отримання письмової згоди учасника на виправлення арифметичної помилки комітетом з конкурсних торгів на засіданні приймається рішення щодо такого виправлення простою більшістю голосів. У протоколі оцінки замовником вказується остаточна (виправлена) ціна пропозиції конкурсних торгів.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється. 

^ 3. Інша інформація 

Учасник – переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.


^ 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:
1) учасник:
не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;
не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. 

^ 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 

Замовник відміняє торги у разі:
відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;
неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
виявлення факту змови учасників;
порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;
подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;
якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.
Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:
ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону 

^ VI. Укладання договору про закупівлю 

1. Терміни укладання договору  

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.^ 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 

Договір про закупівлю, що укладається між резидентами України, повинен бути викладений виключно українською мовою.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі.

Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

Договір про закупівлю повинен відповідати Типовому договору, затвердженому наказом Мінекономіки від 27.07.10. №925 «Про затвердження Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти та Інструкції щодо заповнення Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти».


Істотними умовами договору про закупівлю також є

1. Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги в галузі реклами код за

ДК 016-97 – 74.40.1(виготовлення та розміщення відеосюжетів, виготовлення та розміщення відеоматеріалів у форматі «Гість студії», виготовлення та розміщення інформаційних сюжетів, написання та розміщення публікацій у загальнодержавних друкованих ЗМІ, розміщення реклами на рекламоносіях, розміщення реклами на спеціальних конструкціях), іменовані надалі «Послуги», а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити Послуги на умовах, визначених цим Договором.

2. Під «Послугами» Сторони розуміють послуги з виготовлення та розміщення відеосюжетів, виготовлення та розміщення відеоматеріалів у форматі «Гість студії», виготовлення та розміщення інформаційних сюжетів, написання та розміщення публікацій у загальнодержавних друкованих ЗМІ, розміщення реклами на рекламоносіях, розміщення реклами на спеціальних конструкціях.

3. Загальна ціна Договору складає _________ гривень (__________ грн., ______коп.), в т.ч. ПДВ 20% ________ гривень (_________ грн. ____ коп.).

4. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

5. Обсяги закупівлі та сума Договору можуть зменшуватись у зв’язку із зміною реального фінансування видатків Замовника.

6. Замовник здійснює розрахунок за надані послуги протягом __ календарних днів, після підписання Сторонами актів здачі-приймання послуг .

7. Форма оплати – безготівковий розрахунок.

8. Датою оплати Послуг вважається дата перерахування коштів Замовника на поточний рахунок Виконавця.

9. Виконавець надає Послуги Замовнику за рахунок власних сил та засобів.

10.Розміщення матеріалів здійснюється Виконавцем з відповідним оформленням Додатків, в яких чітко вказується тематика, час, місце тощо. Вся вихідна інформація надається Виконавцю Замовником.

11. Замовник зобов’язаний:

11.1.Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату за надані Послуги.

11.2. Приймати надані Послуги згідно з Актом здачі –приймання наданих Послуг. Факт розміщення відеосюжетів підтверджується ефірними довідками.

12. Виконавець зобов’язаний:

12.1. Забезпечити надання Послуг у строки, встановлені цим Договором.

12.2. Забезпечити якісне надання Послуг.

13. Замовник має право:

13.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Виконавцем, повідомивши його про це у строк не пізніше 5 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

13.2. Контролювати надання Послуг у строки, встановлені цим Договором.

13.3. Зменшувати обсяг закупівлі Послуг та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом підписання додаткових угод.

13.4. Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі його неналежного оформлення.

14. Виконавець має право:

14.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані Послуги.

14.2. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Замовником, повідомивши його про це у строк не пізніше 5 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

15. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його обома Сторонами і скріплення печатками Сторін та діє до 31.12.2012 року.

16. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.^ 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладання договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув 

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 


не вимагаєтьсяУ разі наявності в даному документі посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз "або еквівалент".


Схвалено на засіданні комітету з конкурсних

Торгів 11.01.2012 року, Протокол № 5.


Схожі:

Національний університет державної податкової служби україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет державної податкової служби України Інтернет-журнал про страхування «Форіншурер» Страховий рейтинг «Insurance top» Опольський університет (м.
Національний університет державної податкової служби України визнано як базовий навчальний заклад з організації та проведення Міжнародної...
Національний університет державної податкової служби україни iconЗвіт №6 про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника від 23. 04. 2014р. Замовник: Найменування: Національний університет державної податкової служби України
Шевченко Сергій Петрович, начальник телекомунікаційного відділу Національного університету державної податкової служби України, Київська...
Національний університет державної податкової служби україни iconПоложення про проведення вступних випробувань у Національному університеті державної податкової служби України І. Загальні положення
Національного університету державної податкової служби України (далі – Університет)
Національний університет державної податкової служби україни iconДержавна податкова служби україни національний університет державної податкової служби україни
Випускаюча кафедра економічної кібернетики проводить підготовку фахівців за такою освітньо-кваліфікаційною характеристикою
Національний університет державної податкової служби україни iconЛ. А. Клюско, канд екон наук, Національний університет Державної податкової служби України, Київська обл., м. Ірпінь забезпечення конкурентоспроможності банківських установ
Л. А. Клюско, канд екон наук, Національний університет Державної податкової служби України, Київська обл., м. Ірпінь
Національний університет державної податкової служби україни iconПоложення про порядок роботи апеляційної комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальна частина
України та його філій заочної форми навчання (далі – Апеляційна комісія) утворюється для розгляду апеляцій вступників щодо екзаменаційної...
Національний університет державної податкової служби україни iconНаціональний університет “Острозька академія” Поліський державний університет (Республіка Білорусь) Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Національний університет державної податкової служби України
Актуальні питання економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій у фінансах
Національний університет державної податкової служби україни iconНаціональний університет державної податкової служби україни яковчук михайло Юрійович
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, доцент кафедри публічного права
Національний університет державної податкової служби україни iconДержавна податкова Служба України національний університет державної податкової служби україни
Керівникові
Національний університет державної податкової служби україни iconМіністерсТво юстиції України
Національного університету державної податкової служби України державному раднику податкової служби першого рангу
Національний університет державної податкової служби україни iconКиївський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Національний університет державної податкової служби України Поліський державний університет (Республіка Білорусь) Національний університет “Острозька академія”
Пасічник І. Д., ректор Національного університету «Острозька академія», герой України, доктор психологічних наук, професор
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи