Чернадчук В. Д. Принципи виконання бюджету icon

Чернадчук В. Д. Принципи виконання бюджету
Скачати 34.31 Kb.
НазваЧернадчук В. Д. Принципи виконання бюджету
Дата15.07.2012
Розмір34.31 Kb.
ТипДокументи

Чернадчук В. Д.

Принципи виконання бюджету


Метою виконання бюджету є досягнення відповідності між фак­тичними надходженнями до бюджету, видатками з нього та бюджетно-правовими нормами, якими встановлюються джерела та обсяг цих надходжень, а також напрями та обсяги здійснення видатків. Тобто йдеться про досягнення балансу між доходами до бюджету з його дохідною частиною, з одного боку, та видатками бюджету з його ви­датковою частиною - з іншого. При виконанні бюджету відбувається постійно триваюче порівняння показників матеріальних бюджетно-правових норм з результатами бюджетної діяльності, зіставлення бюджетно-правової моделі з бюджетною діяльністю.

Виходячи із визначеної мети, виконання бюджету можна розгляда­ти як досягнення відповідності між фактичними результатами дій зобов'язаних суб'єктів бюджетних правовідносин із бюджетними ко­штами та встановленими бюджетно-правовими нормами показниками акта про бюджет щодо зарахування, розподілу та перерахування коштів бюджету на визначені напрями фінансування у встановленому обсязі.

Аналіз нормативно-правових актів, що регулюють процедуру ви­конання бюджетів, дає підстави вести мову про відсутність чіткого зв'язку між загальними і спеціальними правилами. Питання співвідношення загальних і спеціальних бюджетно-правових норм, які вре­гульовують окремі процедури виконання бюджетів або окремі бю­джетні операції, доцільно вирішувати не шляхом застосування різних прийомів тлумачення, в тому числі різних підзаконних нормативно-правовими актами, а безпосереднім законодавчим регулюванням. Це сприятиме уникненню різного розуміння понять, категорій та явищ в бюджетній діяльності та забезпечить її упорядкованість.

Виконання бюджетів має будуватися на принципах, які покладені в основу правового регулювання стадії виконання бюджетів. Прин­ципами виконання бюджету є основоположні ідеї, керівні засади здійснення учасниками бюджетного процесу діяльності, спрямованої на виконання бюджету, що характеризують закономірності й особли­вості змісту цієї стадії. Ними мають бути такі основоположні засади та ідеї, які виражають сутність цієї стадії та головні напрями держав­ної політики в сфері правового регулювання цієї стадії. Вихідними для побудови системи принципів виконання бюджету є принципи бюджетної системи, окремі з яких стосуються і виконання бюджету, зокрема, принцип повноти, обґрунтованості, субсидіарності, цільо­вого використання бюджетних коштів, публічності та прозорості, відповідальності, які мають особливості прояву.

Принцип обґрунтованості передбачає виконання бюджету, вихо­дячи з реальних, об'єктивних показників економічного і соціального розвитку держави та її адміністративно-територіальних одиниць. При виконанні бюджетів дія цього принципу забезпечується можливістю внесення змін до закону про бюджет у випадках відхилення оцінки прогнозу макропоказників економічного і соціального розвитку Укра­їни та надходжень до бюджету від прогнозу, врахованого при затвер­дженні Державного бюджету України на відповідний рік, зміни струк­тури видатків державного бюджету або перевиконання дохідної час­тини бюджету. У випадках перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету також передбачається внесення змін до рішення про місцевий бюджет.

Принцип субсидіарності полягає в тому, що усі інституції є субсидіарними (додатковими) до особи і визначають засади ефективно­го надання суспільних послуг безпосередньо споживачам. У сучас­ному розумінні цей принцип застосовується у сфері розподілу повно­важень між адміністративно-територіальними одиницями та держа­вою. Органи державної влади мають брати і реалізовувати лише ті функції, які органи місцевого самоврядування не в змозі реалізувати. Отже, органи державної влади повинні мати лише ті повноваження, які не здатні реалізувати органи місцевого самоврядування, або ті, які з погляду інтересів особи можуть бути ефективніше реалізовані лише державою. Цей принцип передбачає децентралізацію видатків бю­джетів і має забезпечити найбільш ефективну прив'язку коштів від­повідного бюджету до їх отримувачів, а також ефективне використан­ня наданих бюджетних повноважень.

Принцип цільового використання бюджетних коштів передбачає їх використання виключно на цілі, визначені бюджетними призначеннями. Видатки Державного бюджету України включають бюджетні призна­чення, встановлені законом про бюджет на конкретні цілі, пов'язані з реалізацією державних програм. Державний бюджет України вико­нується за розписом, який затверджується міністром фінансів України відповідно до бюджетних призначень. Згідно з затвердженим бюджет­ним розписом розпорядники коштів отримують бюджетні асигнування і беруть бюджетні зобов'язання, провадять видатки тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами.

Разом з тим виконання бюджету має будуватися на власних прин­ципах, до яких належать принцип єдності, принцип порівнянності, принцип спеціалізації, принцип обліку, принцип оптимізації, принцип строковості. Нормативне закріплення принципів виконання бюджету дасть концептуальну основу для вдосконалення правового регулю­вання правовідносин виконання бюджету.

Схожі:

Чернадчук В. Д. Принципи виконання бюджету icon1. Назва модуля: Релейний захист ліній електропересилання
Леп; принципи виконання та розрахунок параметрів спрацювання дистанційних захистів леп; принципи виконання та розрахунок параметрів...
Чернадчук В. Д. Принципи виконання бюджету iconІ тиждень Д. ю н., проф. Чернадчук В. Д

Чернадчук В. Д. Принципи виконання бюджету iconМісцевий борг стаття 14. Дефіцит та профіцит бюджету, залишок бюджетних коштів
Затвердження бюджету з дефіцитом дозволяється у разі наявності обґрунтованих джерел фінансування бюджету з урахуванням особливостей,...
Чернадчук В. Д. Принципи виконання бюджету iconНаказ №113-1 Про підготовку наукових проектів для участі у першому етапі конкурсного відбору проектів фундаментальних досліджень та прикладних досліджень І розробок, що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2013 року
Провести перший тур конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, виконання яких пропонується розпочати у 2013 році...
Чернадчук В. Д. Принципи виконання бюджету iconПоложення про порядок виконання науково-дослідних робіт, які фінансуються Міністерством освіти І науки України із коштів державного бюджету за кодами 2201020 Фундаментальні дослідження
Виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва
Чернадчук В. Д. Принципи виконання бюджету iconБюджетний процес
Ст. 1 п Бюджетним кодексом України регулюються відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів...
Чернадчук В. Д. Принципи виконання бюджету iconБюджетний кодекс україни
Бюджетним кодексом України регулюються відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів та...
Чернадчук В. Д. Принципи виконання бюджету iconІ. В. Лопаткіна, ст викладач двнз «Українська академія банківської справи нбу» актуальні проблеми фінансування дефіциту державного бюджету україни
За даними, опублікованими в смі з посиланням на розрахунки аналітиків інвестиційної компанії Concord Capital, дефіцит державного...
Чернадчук В. Д. Принципи виконання бюджету iconЛекція доходи І видатки державного бюджету
Функціонування бюджету відбувається за допомогою особливих економічних форм доходів І видатків. Розглянемо економічну сутність цих...
Чернадчук В. Д. Принципи виконання бюджету iconЗагальна характеристика дисертаційної роботи актуальність теми дослідження
України, функцій та завдань, які має виконувати держава згідно Конституції. Досі в нормативних документах не визначені вихідні поняття,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи