В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Кафедра журналістики програма фахових вступних випробувань творчий конкурс icon

В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Кафедра журналістики програма фахових вступних випробувань творчий конкурс
Скачати 128.72 Kb.
НазваВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Кафедра журналістики програма фахових вступних випробувань творчий конкурс
В.Г. КОРОЛЕНКА<><><>ЗАТВЕРДЖУЮ<> <> Голова приймальної комісії
Дата15.07.2012
Розмір128.72 Kb.
ТипКонкурс

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Г. КОРОЛЕНКА


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії ПНПУ

____________ М.І. Степаненко

23 лютого 2012 року


Кафедра журналістики


ПРОГРАМА

ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ (ТВОРЧИЙ КОНКУРС) АБІТУРІЄНТІВ

галузь знань 0303 Журналістика та інформація

напрям підготовки 6.030301 Журналістика


Полтава – 2012

Програма фахових вступних випробувань (творчий конкурс) абітурієнтів / Укладачі: проф. С.В. Семенко, доц. Педченко С.О., ст. викл.  Шебеліст С.В., ст. викл. Свалова М.І., – Полтава, 2012.


Рецензенти:

О.Ю. Пода, кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Запорізького національного технічного університету

І.Г.  Павлова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови ПНПУ імені В. Г. Короленка


Затверджено на засіданні кафедри журналістики

Протокол № 7 від 16 лютого 2012 року


^ Пояснювальна записка

Творчий конкурс – професійно зорієнтоване випробування абітурієнта, яке проводиться з метою виявити загальну підготовленість вступника до опанування журналістського фаху та здатність виконувати творчі завдання. Абітурієнт повинен продемонструвати вміння точно, повно, логічно та грамотно викладати свої думки державною мовою.

Від творчого конкурсу звільняються члени Національної спілки журналістів України за умови пред’явлення ними відповідного документа члена Національної спілки журналістів України (оригіналу) і не менше трьох опублікованих робіт за останній час, завірених відповідною редакцією. При цьому абітурієнтові присвоюється 200 балів.

Творчий конкурс складається з двох етапів:

Перший – написання творчої роботи художньо-публіцистичного характеру. Другий – усний, він проводиться у вигляді співбесіди.

І етап творчого конкурсу (перший день)

^ НАПИСАННЯ ТВОРЧОЇ РОБОТИ ХУДОЖНЬО-ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

Для вступників за напрямом «журналістика» пропонується п’ять тем. Абітурієнт може довільно обирати жанр творчої роботи – твір, нарис, репортаж, інтерв’ю, есей тощо. Час написання роботи – 120 хвилин. Обсяг її – не менше однієї сторінки формату А-4. За цей час вступник повинен написати, відредагувати чорновий варіант твору і переписати його.

У роботі абітурієнтові слід виявити вміння, здобуті в середній школі, продемонструвати глибину й повноту розкриття теми, загальну обізнаність у питаннях суспільно-політичного життя України і світу, науки й культури; логічне й грамотне викладення власної думки, визначення (бачення) проблеми та її розкриття. Обдумуючи зміст творчої роботи, абітурієнт може скласти план, проте переписувати його на чистовик не варто. Використання епіграфа не обов’язкове. На конкурсі не дозволяється користуватися текстами й іншими матеріалами.

^ Орієнтовні теми творів:

Хто не має бути журналістом.

Навіщо потрібна журналістика?

Теленовини: що залишається за кадром.

Ранок на телебаченні.

Мій перший газетний матеріал: робота над помилками.

Журналістика: ремесло чи творчість?

Хроніка одного дня.

Україна завтра.

Моя «національна ідея».

Заборонені теми в журналістиці.

Коли ми станемо журналістами…

Війна: історія мого дідуся.

Толерантність: що це означає?

Герої, яких ми обираємо.

«Культурна революція»: пропоную тему для передачі.

Інтернет і я.

Один день із мого життя.

Мій клас: портрети.

Корисні канікули.

Реаліті-шоу «Школа»: розробка сценарію.

XXI століття: епоха «романтизму на клавіатурі».

Людина у великому місті.

Дивися кіно: нотатки глядача.

Яким сьогодні бути модно?

УВАГА! Особливі умови участі у творчому конкурсі

Для участі у першому етапі творчого конкурсу абітурієнт може подати до приймальної комісії власні журналістські матеріали, які було надруковано або видано в ефір упродовж останнього року, що передує вступу до ВНЗ.

Комісія приймає до розгляду журналістські роботи абітурієнта, які виконано лише одноосібно, без співавторства, тобто ті матеріали, автором чи ведучим яких є абітурієнт.

За рішенням фахової комісії вступник може бути звільнений від участі у першому етапі конкурсу на основі аналізу його творчого доробку (для друкованих чи електронних видань – не менше 10 000 знаків, для відео- чи аудіоматеріалів – не менше 5 хвилин), навіть якщо вони підготовлені в одному жанрі. Подані матеріали повинні бути розміщені в друкованих ЗМК (видані в ефір) рівномірно, упродовж року (з 1.06.11 р. до 1.06.12 р.).

Ефірні матеріали подаються на СD або DVD-дисках із супровідним листом від редакції, у якому зазначається прізвище абітурієнта, його творчий доробок, хронометраж, дата ефіру, назва теле- чи радіоканалу.

Друковані матеріали, у тому числі оприлюднені в електронних виданнях, подаються у вигляді оригіналів (роздруків) із супровідним листом від редакції, в якому зазначається прізвище абітурієнта, його творчий доробок, дата друку, назва друкованого (електронного) видання.

Творчий доробок подається в окремій папці, на якій зазначено прізвище, ім'я та по батькові абітурієнта. Усі матеріали повинні бути описані в хронологічному порядку за таким зразком:


^ Для друкованих матеріалів:

Прізвище та ініціали автора. Назва матеріалу // Назва друкованого видання. – Дата виходу видання. – Сторінка (шпальта), на якій розташований матеріал. Наприклад:

Вітряк І. Влітку в Полтаві буде «МакДональдс» // Коло. - 6 грудня 2007 року. - С. 5.

Для електронних видань:

^ Прізвище та ініціали автора. Назва матеріалу // Назва електронного видання. – Повне покликання на матеріал, розташований у мережі Інтернет. Наприклад:

Куць Олена. У Полтаві відбудеться офіцерський бал // Новини Полтавщини. - http://www.regionnews.poltava.ua/


^ Для телевізійних сюжетів:

Прізвище та ініціали автора. Назва матеріалу (програми) // Назва програми (якщо матеріал є її складником). – Телевізійний канал (телекомпанія). – Дата виходу в ефір. – Хронометраж. Наприклад:

Перевозкін Віктор. У Полтаві реставрують пам’ятник М. Гоголю // Новини. - Лтава. - 15.05.2008 (12:05).- 1’ 0’’.


Для радіосюжетів:

^ Прізвище та ініціали автора. Назва матеріалу (програми) // Назва програми (якщо матеріал є її складником). – Радіокомпанія. – Дата виходу в ефір. – Хронометраж. Наприклад:

Андрієнко Богдан. Сергій Кравченко: «З шести років граю у футбол» // Наша хвиля (ОДТРК «Лтава»). - 05.06.2008 (20:10). - 3 '27"


У цій ситуації творчий доробок абітурієнта оцінюється комісією балами за шкалою, затвердженою для першого етапу конкурсу.

УВАГА! Приймальна комісія приймає лише журналістські матеріали абітурієнта. Літературні доробки (вірші, оповідання, повісті тощо) до розгляду не приймаються!

Фахова комісія за результатами першого етапу не допускає до участі у II етапі конкурсу абітурієнта, якщо він набрав менше 62 балів.

^ II етап творчого конкурсу (проводиться наступного дня)

СПІВБЕСІДА

Друга частина творчого конкурсу проводиться у вигляді співбесіди. До участі в ній допускаються абітурієнти, які на першому етапі набрали не менше 62 балів.

З кожним абітурієнтом проводиться індивідуальна співбесіда з метою виявлення аналітичних здібностей, ерудиції, мовленнєвої культури. На співбесіді можуть обговорюватися такі питання:

1) про мотиви вибору майбутньої професії;

2) про програми радіо, телебачення, газети й журнали,

3) про співпрацю абітурієнта з редакціями ЗМК;

4) про творчість вступника;

5) про відомих українських журналістів;

6) про актуальні проблеми суспільно-політичного життя України;

7) про видатних суспільно-політичних діячів України;

8) про Конституцію і Закони України, які гарантують свободу слова;

9) про улюблені твори літератури й мистецтва;

10) про захоплення й інтереси абітурієнта тощо.

Комісія залишає за собою право ставити додаткові запитання, уточнювати отримані відповіді. Оцінюється не лише точність відповідей абітурієнта на кожне запитання, але і його вміння розкрити тему, наявність або відсутність власної позиції, життєвого досвіду тощо.

Екзаменатори можуть попросити пояснити аспекти, викладені у творчому доробку на І етапі творчого конкурсу; обґрунтувати визначення теми та ідеї матеріалу, викладення певних думок, використання саме цієї форми (жанру) при написанні матеріалу, свої оцінні міркування, уточнити окремі деталі щодо точності розкриття теми тощо.

Критерії оцінювання II етапу: володіння мовою, вміння відстоювати власні погляди, правильність вимови, уміння вести бесіду (логіка, послідовність, переконливість).

Поставлені запитання й відповіді кожного абітурієнта заносяться у протокол. У кінці цього документа подається стисла характеристика відповідей і загальний висновок. Протокол підписується членами комісії.


^ Орієнтовні запитання для співбесіди.

1. Чому Ви обрали саме цю професію? Що вплинуло на Ваш вибір?

2. Які програми українського телебачення Ви дивитеся? Чим вони Вам подобаються або не подобаються?

3. Які програми українського радіо Ви слухаєте? Чим вони Вам подобаються або не подобаються?

4. Які українські газети Ви читаєте? Чим вони Вам подобаються або не подобаються?

5. З якими редакціями засобів масової інформації Ви співпрацювали чи співпрацюєте?

6. Чи пишете Ви вірші, оповідання чи інші літературні твори? Якщо пишете, то на які теми?

7. Кого з українських сучасних журналістів Ви знаєте?

8. Розкажіть про найбільш актуальні проблеми суспільно-політичного життя України.

9. Яких українських суспільно-політичних діячів минулого Ви знаєте?

10. Яких українських суспільно-політичних діячів сучасності Ви знаєте?

11. Чи є в Конституції України стаття про ЗМК? Схарактеризуйте її.

12. Які закони про ЗМК в Україні Ви знаєте? Стисло схарактеризуйте їх.

13. Що таке медіа-форум? Що там обговорюється?

14. Які Ваші улюблені твори літератури й мистецтва?

15. Чим Ви захоплюєтесь у вільний час?

16. Чим Вам подобається українська реклама, а чим не подобається?

17. Чи вважаєте Ви журналістику чесною професією? Чому?

18. Яку сферу журналістики Ви вважаєте найперспективнішою? Чому?


Система оцінювання на фаховому вступному випробуванні «Творчий конкурс»

За результатами двох етапів конкурсу виводиться загальна сумарна оцінка, максимальна загальна оцінка конкурсу становить 200 балів.


^ Рівні оцінки:

високий - усе зроблено правильно, є повнота відтворення, аргументованість коментарів тощо;

добрий - трохи неповно відтворено ситуацію, але правдиво; якийсь коментар подано без аргументів; є часткові порушення у вимові тощо;

середній - частково неповно або упереджено відтворено ситуацію; коментарі подано наполовину без аргументів; вимова наполовину ненормативна тощо;

низький - елементи оцінювання виконано майже неправильно чи неправильно.


І етап оцінюється за такою схемою:

^ Елемент оцінювання

Рівень оцінки

Кількість балів

Глибина й повнота розкриття теми


високий

25

добрий

20

середній

16

низький

0 - 15

Загальна обізнаність у питаннях суспільно-політичного життя України і світу, культури, публіцистики


високий

25

добрий

20

середній

16

низький

0 - 15

Уміння логічно викладати думку

високий

25

добрий

20
середній

16

низький

0 - 15

Уміння грамотно викладати думки


високий

25

добрий

20

середній

16

низький

0 - 15

Оцінка за вміння грамотно викладати думки обчислюється за формулою:

25 – (x + у + z),

де х – кількість орфографічних помилок, у – кількість пунктуаційних помилок, z – кількість стилістичних недоліків.

Якщо вступник за вміння грамотно викладати думки набрав менше 16 балів, то загальна оцінка за перший етап творчого конкурсу становить 0 балів.


ІІ етап оцінюється за такою схемою:

^ Елемент оцінювання

Рівень оцінки

Кількість балів

Володіння темою

високий

25

добрий

20

середній

16

низький

0 - 15

Володіння мовою

високий

25

добрий

20

середній

16

низький

0 - 15

Правильність вимови

високий

25

добрий

20

середній

16

низький

0 - 15

Уміння вести бесіду (логіка і послідовність викладу)

високий

25

добрий

20

середній

16

низький

0 - 15


Кожна з двох частин творчого конкурсу оцінюється за стобальною системою. Загальна оцінка за творчий конкурс визначається загальною сумою балів.

За підсумками двох етапів творчого конкурсу, результатами розгляду публікацій і неопублікованих матеріалів виноситься остаточна ухвала щодо кожного абітурієнта.

Абітурієнт, який за підсумками творчого конкурсу набрав менше 124 балів, не рекомендується до вступу за напрямом «журналістика» і не допускається до участі в подальшому конкурсі.


Рекомендована література

  1. Грищенко О., Шкляр В. Основи теорії міжнародної журналістики. – К., 2002.

  2. Дмитровський З. Телевізійна інформація: теорія і практика. – Львів, 2002.

  3. Здоровега В. Теорія і методика журналістської творчості. – Львів, 2008.

  4. Кузнєцова О.Д. Журналістська етика й етикет. – Львів, 1998.

  5. Лизанчук В.В. Радіожурналістика: засади функціонування. – Львів, 2002.

  6. Україна: інформація і свобода: Збірник законодавчих актів, нормативних документів та статей фахівців. – К., 1997.

  7. Українська журналістика: умови формування та перспективи розвитку: Зб наук. пр. / МОН України. Черкаський нац. ун-т імені Б. Хмельницького; Відп. ред..: С.М. Квіт, Т.Г. Бондаренко. – Черкаси, 2007.

  8. Українське законодавство: Засоби масової інформації. – К., 2000.Голова предметної комісії з журналістики ПНПУ імені В.Г. Короленка К. н. із соц. комунікацій ст. викл. М.І. Свалова

Схожі:

В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Кафедра журналістики програма фахових вступних випробувань творчий конкурс iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Кафедра журналістики програма
Програма фахових вступних випробувань (творчий конкурс) абітурієнтів / Укладачі: проф. С. В. Семенко, доц. Педченко С. О., ст викл....
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Кафедра журналістики програма фахових вступних випробувань творчий конкурс iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко «24»лютого 2011 року програма фахових вступних випробувань творчий конкурс
Абітурієнт повинен продемонструвати вміння точно, повно, логічно та грамотно викладати свої думки державною мовою
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Кафедра журналістики програма фахових вступних випробувань творчий конкурс iconВ. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Програма
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр. – Полтава: пнпу, 2012. – 27...
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Кафедра журналістики програма фахових вступних випробувань творчий конкурс iconВ. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Програма
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр. – Полтава: пнпу, 2012. – 27...
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Кафедра журналістики програма фахових вступних випробувань творчий конкурс iconВ. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Програма
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр. – Полтава: пнпу, 2012. – 27...
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Кафедра журналістики програма фахових вступних випробувань творчий конкурс iconВ. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. – Полтава: пнпу, 2012. –...
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Кафедра журналістики програма фахових вступних випробувань творчий конкурс iconВ. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. – Полтава: пнпу, 2013. – 33...
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Кафедра журналістики програма фахових вступних випробувань творчий конкурс iconВ. Г. Короленка кафедра образотворчого мистецтва затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. Степаненко М.І. 23 лютого 2013 року програма
Програма вступного випробовування з Рисунку для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр / Укладачі: Л. В. Бичкова,...
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Кафедра журналістики програма фахових вступних випробувань творчий конкурс iconВ. Г. Короленка кафедра образотворчого мистецтва затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. Степаненко М.І. 23 лютого 2013 року програма
Програма вступного випробовування з Рисунку для осіб, що вступають на навчання на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр за скороченим...
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Кафедра журналістики програма фахових вступних випробувань творчий конкурс iconВ. Г. Короленка кафедра образотворчого мистецтва затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. Степаненко М.І. 23 лютого 2013 р. Програма
Галузь знань: 0202 – Мистецтво, напрям підготовки: 02020501 – Образотворче мистецтво / Укладачі: Л. В. Бичкова, І. М. Мужикова
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи