Імені в. Г. Короленка icon

Імені в. Г. Короленка
Скачати 319.23 Kb.
НазваІмені в. Г. Короленка
Дата28.07.2012
Розмір319.23 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА


ЗАТВЕРДЖУЮ


Голова приймальної комісії

ПНПУ імені В.Г. Короленка

__________ проф. М.І. Степаненко

23 лютого 2012 р.


ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО випробуванНЯ З професійного навчання

НА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ «СПЕЦІАЛІСТ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Професійна ОСВІТА

(деревообробка)


Полтава – 2012

Програма вступного випробування з технологій для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст / Укладачі: Є.В. Кулик, І.В. Савенко


Рецензенти: Калязін Ю.В. кандидат технічних наук, доцент кафедри виробничо-інформаційних технологій та БЖД Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;

^ Семко О.В. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри архітектури та міського будівництва Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;


Затверджено на засіданні кафедри основ виробництва та дизайну

Протокол № 14 від 14 лютого 2012 року


пояснювальна записка


Програма фахового випробування передбачає підготовку майбутніх студентів до професійної педагогічної діяльності в професійно-технічних закладах освіти і перевірку теоретичної, практичної та методичної готовності майбутніх студентів до організації і проведення урочної та позаурочної навчально-виховної роботи в професійно-технічних закладах освіти.

Мета фахового випробування полягає у перевірці теоретичних знань навчального матеріалу з виробничого навчання, матеріалознавства виробів з деревини, конструювання та дизайну виробів з деревини, технологічного обладнання галузі, технології виробів з деревини, методики професійного навчання й використання їх на практиці.

Зміст програми включає наступні дисципліни: виробниче навчання, матеріалознавство виробів з деревини, конструювання та дизайн виробів з деревини, технологічне обладнання галузі, технологія виробів з деревини, методика професійного навчання.

^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ


Основні вимоги безпечної праці в деревообробній майстерні.

Поняття про організацію безпечних умов праці в деревообробній майстерні. Поняття про інструктування працюючих з правил безпечної праці в деревообробній майстерні. Правила техніки безпеки при роботі ручним деревообробним інструментом. Правила техніки безпеки при роботі ручним електрифікованим деревообробним інструментом. Правила техніки безпеки при роботі на деревообробних верстатах. Правила техніки безпеки при роботі з лакофарбованими матеріалами. Основні причини травматизму на деревообробних виробництвах.


^ Основні вимоги пожежної безпеки в деревообробній майстерні.

Основні причини виникнення пожежі в деревообробних майстернях. Основні засоби пожежогасіння на деревообробних виробництвах. Поняття про протипожежну сигналізацію. Поняття про найдоступніші засоби гасіння вогню на деревообробних виробництвах. Основні методи пожежогасіння на деревообробних виробництвах. Поняття про інструктування працюючих з правил протипожежної безпеки на деревообробних виробництвах.


^ Обладнання, інструменти та прийоми роботи при ручному пилянні деревини.

Загальні відомості про ручне пиляння деревини. Класифікація інструментів для пиляння деревини. Будова пилки. Форма і кути загострення зубів пилки для поперечного пиляння деревини. Форма і кути загострення зубів пилки для поздовжнього пиляння деревини. Форма і кути загострення зубів пилки для змішаного пиляння деревини. Розведення зубів пилки. Крок і висота зубів пилки.


^ Обладнання, інструменти та прийоми роботи при ручному струганні деревини.

Загальні відомості про ручне стругання деревини. Класифікація інструментів для стругання деревини. Будова столярного рубанка. Форма і кути загострення залізка столярного рубанка. Підготовка ручного столярного інструменту до роботи. Основні способи перевірки якості обробки деревинного матеріалу ручним столярним інструментом.


^ Обладнання, інструменти та прийоми роботи при ручному довбанні деревини.

Загальні відомості про ручне довбання деревини. Класифікація інструментів для довбання деревини. Будова і призначення столярного долота. Кути загострення столярного долота. Основні прийоми роботи при ручному довбанні деревини.


^ Обладнання, інструменти та прийоми роботи при різання деревини стамесками.

Загальні відомості про різання деревини стамесками. Класифікація інструментів для різання деревини. Будова і призначення стамески. Кути загострення стамески. Основні прийоми роботи при різанні деревини стамесками.


^ Обладнання, інструменти та прийоми роботи при розмічанні деревини.

Загальні відомості про розмічання деревини. Класифікація інструментів для площинного та профільного розмічання деревини. Поняття про чорнове та чистове розмічання. Інструменти для розмічання чорнових заготовок. Інструменти для розмічання під кутом. Інструменти для розмічання паралельних ліній.


^ Обладнання, інструменти та прийоми роботи при ручному шліфуванні деревини.

Загальні відомості про шліфування деревини. Класифікація абразивних інструментів для ручного шліфування деревини. Поняття про чорнове та чистове шліфування деревини. Основні прийоми роботи при ручному шліфуванні деревини.


^ Обладнання, інструменти та прийоми роботи при ручному свердлінні деревини.

Загальні відомості про ручне свердління деревини. Класифікація інструментів для свердління деревини. Будова свердла. Форма і кути загострення свердла. Підготовка ручного свердлильного інструменту до роботи. Основні способи перевірки якості обробки деревинного матеріалу ручним свердлильним інструментом.


^ Обладнання, інструменти та прийоми роботи при ручному оздобленні деревини.

Загальні відомості про ручне оздоблення деревини. Класифікація оздоблювальних матеріалів. Основні інструменти що використовуються для оздоблення деревини. Підготовка ручного столярного інструменту до роботи. Основні способи перевірки якості оздоблення деревинного матеріалу.


^ Обладнання, інструменти та прийоми роботи при обробці деревинних матеріалів ручними електрифікованими інструментами.

Загальні відомості про обробку деревини ручними електрифікованими інструментами. Класифікація ручного електрифікованого інструменту. Класифікація різального інструменту до ручних електрифікованих машин. Основні прийоми роботи та правила безпечної праці ручним електрифікованим інструментом.


^ Обладнання, інструменти та прийоми роботи при проведенні вимірювань деталей та контролю якості виробу.

Загальні відомості про технічні вимірювання і контроль якості виробів. Поняття про основні засоби і методи вимірювання в деревообробці. Характеристика засобів вимірювання що використовуються в деревообробці. Найпростіший вимірювальний інструмент. Вимірювальний інструмент для контролю кутів і конусів. Штангенінструмент. Калібри. Поняття про автоматичний контроль.


^ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ


Поняття про будову дерева і деревини. Макроскопічна будова деревини. Мікроскопічна будова деревини.

Поняття про будову дерева і деревини. Архітектура дерева. Живлення дерева. Основні породи дерев. Макроскопічна будова деревини. Основні розрізи стовбура. Серцевина, деревина, кора , камбій, річні шари та серцевинні промені. Мікроскопічна будова деревини. Деревинні клітини, протоплазма, ядро. Форми клітин. Основні види тканин.


Фізичні і хімічні властивості деревини. Властивості, що визначають зовнішній вигляд деревини. Вологість деревини і властивості деревини що впливають на її зміну. Щільність деревини. Тепло-, звуко-, та електропровідність деревини. Хімічна будова деревини.

Фізичні і хімічні властивості деревини. Властивості, що визначають зовнішній вигляд деревини. Вологість деревини і властивості деревини що впливають на її зміну. Щільність деревини. Тепло-, звуко-, та електропровідність деревини. Хімічна будова деревини.


^ Вади деревини.

Загальні відомості про вади деревини. Тріщини та сучки. Вади форми стовбура. Вади будови деревини. Хімічні забарвлення. Грибкові ураження. Пошкодження комахами. Пожолобленість деревини. Сторонні включення, механічні пошкодження і вади обробки.


^ Характеристика деревини і її промислове значення.

Загальні відомості про деревні породи. Хвойні породи деревини. Листяні породи деревини. Особливо цінні та іноземні породи деревини.


Класифікація та стандартизація лісоматеріалів. Характеристика круглих лісоматеріалів. Обмір, облік і маркування круглих лісоматеріалів. Зберігання круглих лісоматеріалів.

Основні поняття про лісоматеріали. Класифікація і стандартизація лісоматеріалів. Характеристика круглих лісоматеріалів. Обмір, облік і маркування круглих лісоматеріалів. Зберігання круглих лісоматеріалів.


^ Характеристика пиломатеріалів. Пиломатеріали хвойних і листяних порід деревини. Поняття про заготовки. Обмір, облік і маркування пиломатеріалів.

Основні поняття про пиломатеріали. Характеристика пиломатеріалів. Пиломатеріали хвойних і листяних порід деревини. Поняття про заготовки. Обмір, облік і маркування пиломатеріалів.


Способи зберігання і продовження терміну служби деревини. Зберігання і атмосферне сушіння деревини. Запобігання гниттю деревини та враженню комахами. Вогнезахист деревини.

Способи зберігання і продовження терміну служби деревини. Загальні відомості про способи подовження строку використання деревини. Зберігання і атмосферне сушіння деревини. Запобігання гниттю деревини та враженню комахами. Вогнезахист деревини.


^ Основні поняття про клеї. Види склад і основні властивості клею. Глютеїнові клеї. Казеїнові та мездрові клеї. Синтетичні клеї.

Основні поняття про клеї. Загальні відомості про клеї. Види склад і основні властивості клею. Глютеїнові клеї. Казеїнові та мездрові клеї. Синтетичні клеї.


Основні поняття про матеріали для підготовки до оздоблення виробів з деревини. Шліфувальні (абразивні) матеріали. Грунтовки, порозаповнювачі, шпаклівки та замазки. Змесмолюючі та відбілюючі матеріали.

Основні поняття про матеріали для підготовки до оздоблення виробів з деревини. Загальні відомості про шліфувальні і полірувальні матеріали. Шліфувальні (абразивні) матеріали. Грунтовки, порозаповнювачі, шпаклівки та замазки. Змесмолюючі та відбілюючі матеріали.


Основні поняття про лакофарбові матеріали. Барвники, наповнювачі, розчинники, розбавлювачі та пластифікатори. Плівкоутворюючі речовини. Лаки і політури. Фарби та емалі. Поняття про облагородження лакофарбового покриття.

Основні поняття про лакофарбові матеріали. Загальні відомості про лакофарбові матеріали. Барвники, наповнювачі, розчинники, розбавлювачі та пластифікатори. Плівкоутворюючі речовини. Лаки і політури. Фарби та емалі. Поняття про облагородження лакофарбового покриття.


^ Основні поняття про металеві вироби і меблеву фурнітуру. Металеві кріпильні вироби. Прилади та вироби для вікон та дверей. Меблева фурнітура. Скло та дзеркала.

Основні поняття про металеві вироби і меблеву фурнітуру. Загальні відомості про металеві вироби і меблеву фурнітуру. Металеві кріпильні вироби. Прилади та вироби для вікон та дверей. Меблева фурнітура. Скло та дзеркала.


^ Основні поняття про ізоляційні і мастильні матеріали. Ізоляційні матеріали. Електроізоляційні матеріали. Мастильні матеріали.

Основні поняття про ізоляційні і мастильні матеріали. Загальні відомості про ізоляційні і мастильні матеріали. Ізоляційні матеріали. Електроізоляційні матеріали. Мастильні матеріали.


^ Поняття про основи конструювання столярно-меблевих виробів. Вироби і його елементи. Основні правила конструювання і властивості деревини.

Загальні відомості про конструювання столярно-меблевих виробів. Вироби і його елементи. Основні правила конструювання і властивості деревини.


^ Поняття про столярні з’єднання. Шипові з’єднання. Клеєві з’єднання. З’єднання на шурупах, цвяхах, шпильках і скобами.

Поняття про столярні з’єднання. Загальні відомості про столярні з’єднання. Шипові з’єднання. Клеєві з’єднання. З’єднання на шурупах, цвяхах, шпильках і скобами.


^ Поняття про допуски і посадки в деревообробці. Система допусків і посадок.

Поняття про допуски і посадки в деревообробці. Поняття про принцип взаємозамінюваності деталей. Поняття про номінальний, справжній розмір, граничне відхилення, допуск, посадку, види посадок. Система допусків і посадок. Шорсткість поверхні деталей. Інструменти і прилади для контролю шорсткості поверхні.


^ ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ГАЛУЗІ


Призначення та особливості конструкції лісопильних рам. Особливості експлуатація лісопильних рам. Правила техніки безпеки при роботі на лісопильних рамах.

Лісопильні рами. Призначення та особливості конструкції лісопильних рам. Особливості експлуатація лісопильних рам. Правила техніки безпеки при роботі на лісопильних рамах.


Призначення та особливості конструкції круглопильних верстатів. Будова, принцип роботи та особливості експлуатації круглопильних верстатів для розпилювання колод. Правила техніки безпеки при роботі на круглопильних верстатах для розпилювання колод.

Круглопильні верстати для розпилювання колод. Призначення та особливості конструкції круглопильних верстатів. Будова, принцип роботи та особливості експлуатації круглопильних верстатів для розпилювання колод. Правила техніки безпеки при роботі на круглопильних верстатах для розпилювання колод.


Призначення та особливості конструкції круглопильних верстатів. Будова, принцип роботи та особливості експлуатації круглопильних верстатів для поздовжнього розкроювання матеріалів. Правила техніки безпеки при роботі на круглопильних верстатах для поздовжнього розкроювання матеріалів.

Круглопильні верстати для поздовжнього розкроювання матеріалів. Призначення та особливості конструкції круглопильних верстатів. Будова, принцип роботи та особливості експлуатації круглопильних верстатів для поздовжнього розкроювання матеріалів. Правила техніки безпеки при роботі на круглопильних верстатах для поздовжнього розкроювання матеріалів.


Призначення та особливості конструкції лобзикових верстатів. Будова, принцип роботи та особливості експлуатації лобзикових верстатів. Характеристика основних різальних інструментів для стрічкопильних верстатів. Правила техніки безпеки при роботі на лобзикових верстатах.

Лобзикові верстати. Призначення та особливості конструкції лобзикових верстатів. Будова, принцип роботи та особливості експлуатації лобзикових верстатів. Характеристика основних різальних інструментів для стрічкопильних верстатів. Правила техніки безпеки при роботі на лобзикових верстатах.


Призначення та особливості конструкції фугувальних верстатів. Будова, принцип роботи та особливості експлуатації фугувальних верстатів. Характеристика основних різальних інструментів для фугувальних верстатів. Правила техніки безпеки при роботі на фугувальних верстатах.

Фугувальні верстати. Призначення та особливості конструкції фугувальних верстатів. Будова, принцип роботи та особливості експлуатації фугувальних верстатів. Характеристика основних різальних інструментів для фугувальних верстатів. Правила техніки безпеки при роботі на фугувальних верстатах.


Призначення та особливості конструкції рейсмусових верстатів. Будова, принцип роботи та особливості експлуатації рейсмусових верстатів. Характеристика основних різальних інструментів для рейсмусових верстатів. Правила техніки безпеки при роботі на рейсмусових верстатах.

Рейсмусові верстати. Призначення та особливості конструкції рейсмусових верстатів. Будова, принцип роботи та особливості експлуатації рейсмусових верстатів. Характеристика основних різальних інструментів для рейсмусових верстатів. Правила техніки безпеки при роботі на рейсмусових верстатах.


Призначення та особливості конструкції фрезерувальних верстатів. Будова, принцип роботи та особливості експлуатації фрезерувальних верстатів. Характеристика основних різальних інструментів для фрезерувальних верстатів. Правила техніки безпеки при роботі на фрезерувальних верстатах.

Фрезерувальні верстати. Призначення та особливості конструкції фрезерувальних верстатів. Будова, принцип роботи та особливості експлуатації фрезерувальних верстатів. Характеристика основних різальних інструментів для фрезерувальних верстатів. Правила техніки безпеки при роботі на фрезерувальних верстатах.


Призначення та особливості конструкції шипорізних верстатів. Будова, принцип роботи та особливості експлуатації шипорізних верстатів. Характеристика основних різальних інструментів для шипорізних верстатів. Правила техніки безпеки при роботі на шипорізних верстатах.

Шипорізні верстати. Призначення та особливості конструкції шипорізних верстатів. Будова, принцип роботи та особливості експлуатації шипорізних верстатів. Характеристика основних різальних інструментів для шипорізних верстатів. Правила техніки безпеки при роботі на шипорізних верстатах.


Призначення та особливості конструкції свердлильних верстатів. Будова, принцип роботи та особливості експлуатації свердлильних верстатів. Характеристика основних різальних інструментів для свердлильних верстатів. Правила техніки безпеки при роботі на свердлильних верстатах.

Свердлильні верстати. Призначення та особливості конструкції свердлильних верстатів. Будова, принцип роботи та особливості експлуатації свердлильних верстатів. Характеристика основних різальних інструментів для свердлильних верстатів. Правила техніки безпеки при роботі на свердлильних верстатах.


Призначення та особливості конструкції ланцюговодовбальних верстатів. Будова, принцип роботи та особливості експлуатації ланцюговодовбальних верстатів. Характеристика основних різальних інструментів для ланцюговодовбальних верстатів. Правила техніки безпеки при роботі на ланцюговодовбальних верстатах.

Ланцюговодовбальні верстати. Призначення та особливості конструкції ланцюговодовбальних верстатів. Будова, принцип роботи та особливості експлуатації ланцюговодовбальних верстатів. Характеристика основних різальних інструментів для ланцюговодовбальних верстатів. Правила техніки безпеки при роботі на ланцюговодовбальних верстатах.


Призначення та особливості конструкції токарних верстатів. Будова, принцип роботи та особливості експлуатації токарних верстатів. Характеристика основних різальних інструментів для токарних верстатів. Правила техніки безпеки при роботі на токарних верстатах.

Токарні верстати. Призначення та особливості конструкції токарних верстатів. Будова, принцип роботи та особливості експлуатації токарних верстатів. Характеристика основних різальних інструментів для токарних верстатів. Правила техніки безпеки при роботі на токарних верстатах.


Призначення та особливості конструкції комбінованих верстатів. Будова, принцип роботи та особливості експлуатації комбінованих верстатів. Характеристика основних різальних інструментів для комбінованих верстатів. Правила техніки безпеки при роботі на комбінованих верстатах.

Комбіновані верстати. Призначення та особливості конструкції комбінованих верстатів. Будова, принцип роботи та особливості експлуатації комбінованих верстатів. Характеристика основних різальних інструментів для комбінованих верстатів. Правила техніки безпеки при роботі на комбінованих верстатах.


^ ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ


Загальна характеристика деревообробних виробництв.

Загальні відомості про деревообробні виробництва. Класифікація деревообробних виробництв. Характеристика деревообробних виробництв першої групи. Характеристика деревообробних виробництв другої групи. Характеристика деревообробних виробництв третьої групи. Характеристика деревообробних виробництв четвертої групи. Поняття про сировину для деревообробних виробництв: лісоматеріали, пиломатеріали, напівфабрикати деревинні клеєні матеріали, деревинні плити.


^ Коротка історія розвитку механічної обробки деревини.

Історичні аспекти зародження і розвитку механічної обробки ділової деревини. Особливості запровадження лущильних та стругальних верстатів для обробки деревинних матеріалів. Розвиток фабрично-заводської деревообробної промисловості. Вклад вчених у розвиток механічних деревообробних виробництв. Особливості розвитку сучасної деревообробної галузі в Україні.


^ Основні поняття про елементарне різання деревини.

Загальні поняття про елементарне різання деревини. Основні випадки різання деревини: поздовжнє, поперечне, торцьове. Основні елементи ріжучого клина. Кут загострення різця. Кут різання деревини. Задній кут різця. Траєкторія різання деревини.


^ Загальні відомості про пиляння деревини.

Загальні відомості про механічне пиляння деревини. Основні види пилок. Особливості розкроювання деревини на рамних пилах. Особливості розкроювання деревини на стрічкових пилах. Особливості розкроювання деревини на круглих пилах. Елементи пил. Заточування, розведення та плющення зубів пил. Швидкість різання та подачі в пильних верстатах. Сортамент пиляних матеріалів. Основні дефекти при пилянні деревини.


^ Загальні відомості про стругання деревини.

Загальні відомості про механічне стругання деревини. Основні види стругальних інструментів. Особливості стругання деревини на фугувальних верстатах. Особливості стругання деревини на рейсмусових верстатах. Особливості стругання деревини на фрезерувальних верстатах. Основні елементи ножової головки. Особливості заточування та установки різальних ножів для механічного стругання деревини. Сортамент струганих матеріалів. Основні дефекти при струганні деревини.


^ Загальні відомості про фрезерування деревини.

Загальні відомості про механічне фрезерування деревини. Основні види фрезерних інструментів. Особливості фрезерування деревини на вертикально-фрезерувальних верстатах. Особливості фрезерування деревини на вертикально-фрезерувальних верстатах з шипорізною кареткою. Особливості заточування та установки фрез для механічного фрезерування деревини. Сортамент фрезерованих матеріалів. Основні дефекти при фрезеруванні деревини.


^ Основні методи розрахунку поставів.

Основні методи розрахунку поставів. Поняття про облік якості деревини при складанні поставів. Загальна характеристика пиломатеріалів.


^ Особливості сировинного господарства і басейн лісопильного підприємства.

Загальні відомості про сировинне господарство лісопильного підприємства. Особливості сортування деревинних матеріалів на лісопильних підприємствах. Призначення та конструктивні елементи басейну лісопильного підприємства. Основні способи транспортування лісоматеріалів до лісопильних рам.


^ Поняття про виробничо-технологічний процес в лісопильному цеху.

Загальні відомості про організацію технологічного процесу в лісопильному цеху. Поняття про поточну лінію верстатів. Технологічний процес розкроювання лісоматеріалів. Особливості розрахунку кількості верстатів і транспортних механізмів в поточних лініях лісопильних цехів.


^ Значення сушіння деревини у виготовленні столярних виробів.

Загальні відомості про сушіння деревини. Основні способи сушіння деревини і їх промислове застосування. Поняття про абсолютну та відносну вологість деревини. Прилади для вимірювання вологості деревини. Основні вади що виникають при сушінні деревини.


^ Поняття про столярні вироби.

Загальна характеристика столярних виробів. Основні конструкційні елементи столярних виробів. Особливості конструювання столярних виробів. Основні групи з’єднань столярних виробів. Складання столярних виробів.


^ Поняття про технологічний процес гнуття деревини.

Загальні відомості про гнуття деревини. Механічна обробка деревини перед гнуттям. Гідротермічна обробка деревини перед гнуттям. Обладнання для гнуття деревини. Гнуття брусків із масива деревини. Гнуття деревини з одночасним склеюванням.


^ КОНСТРУЮВАННЯ ТА ДИЗАЙН ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ


Конструювання деталей і складальних одиниць. Поняття про деталі, рамки і коробки. Поняття про нестандартні клеєні плити. Поняття про ящики і напівящики. Опори меблевих виробів. М’які елементи меблів.

Конструювання деталей і складальних одиниць. Загальні відомості про конструювання деталей і складальних одиниць. Поняття про деталі, рамки і коробки. Поняття про нестандартні клеєні плити. Поняття про ящики і напівящики. Опори меблевих виробів. М’які елементи меблів.


^ Класифікація конструкцій столярно-меблевих виробів. Вимоги до конструкцій столярно-меблевих виробів.

Особливості конструювання столярно-меблевих виробів. Класифікація конструкцій столярно-меблевих виробів. Вимоги до конструкцій столярно-меблевих виробів.


^ Технологічність конструкцій столярно-меблевих виробів. Технологічні вимоги до конструкцій столярно-меблевих виробів.

Особливості технологічності конструкції столярно-меблевих виробів. Загальні відомості про технологічність конструкцій столярно-меблевих виробів. Технологічні вимоги до конструкцій столярно-меблевих виробів.


Поняття про конструкції корпусних меблів. Складові елементи корпусних меблів. Використання модульної системи в конструюванні корпусних меблів. Методи випробувань конструкцій корпусних меблів.

Поняття про конструкції корпусних меблів. Загальні відомості про конструкції корпусних меблів. Складові елементи корпусних меблів. Використання модульної системи в конструюванні корпусних меблів. Методи випробувань конструкцій корпусних меблів.


^ Поняття про конструкції меблів для сидіння і лежання. Методи випробувань конструкцій меблів для сидіння і лежання.

Загальні відомості про конструкції меблів для сидіння і лежання. Методи випробувань конструкцій меблів для сидіння і лежання.


^ Поняття про конструкції шаф. Методи випробувань конструкцій шаф.

Поняття про конструкції шаф. Загальні відомості про конструкції шаф. Методи випробувань конструкцій шаф.


^ Поняття про конструкції письмових столів та тумб. Методи випробувань конструкцій письмових столів та тумб.

Поняття про конструкції письмових столів та тумб. Загальні відомості про конструкції письмових столів та тумб. Методи випробувань конструкцій письмових столів та тумб.


^ Поняття про оздоблювальні конструкції інтер’єру. Конструкції вікон, дверей, столярних перегородок та оздоблювальних панелей.

Загальні відомості про оздоблювальні конструкції інтер’єру. Конструкції вікон, дверей, столярних перегородок та оздоблювальних панелей.


^ Поняття про розробку конструкцій меблевих виробів. Розробка робочої документації. Розробка технологічних карт. Відпрацювання конструкцій виробу на технологічність.

Поняття про розробку конструкцій меблевих виробів. Загальні відомості про розробку конструкцій меблевих виробів. Розробка робочої документації. Розробка технологічних карт. Відпрацювання конструкцій виробу на технологічність, надійність, економічність, ергономічність.


Методика професійного навачння


^ Аналіз навчальної та науково-методичної літератури з професійного навчання.

Спрямованість методичної літератури для вчителів. Характеристика навчальної літератури для учнів, літератури з поглибленого вивчення дисциплін, з методики проведення занять і окремих завдань трудового навчання. Періодичні видання з професійного навчання і спрямованість представлених у них статей.


Історія розвитку та етапи становлення професійного навчання.

Особливості професійного навчання учнів за операційною системою у технічних училищах і школах ХІХ століття. Моторно-тренувальна система підготовки промислових кадрів у період індустріалізації ХХ століття. Сучасна операційно-комплексна система професійної підготовки у закладах професійно-технічної освіти.


^ Професійна підготовка учнів у сучасних професійно-технічних навчальних закладах і шляхи її реформування.

Мета та завдання професійного навчання в професійно-технічному навчальному закладі. Основні положення Державного стандарту з професійного навчання. Структура професійної підготовки учнів у професійно-технічному навчальному закладі.


^ Політехнічний аналіз змісту професійної освіти.

Шляхи теоретичного і практичного ознайомлення учнів з найважливішими галузями сучасного виробництва. Основні умови досягнення політехнічної спрямованості навчального процесу. Добір навчального матеріалу. Дидактичний зв’язок між елементами системи політехнічного навчання. Політехнічний аналіз начального матеріалу.


^ Основні вимоги, що ставляться до сучасного вчителя професійного навчання.

Провідна роль учителя в навчальному процесі. Функції вчителя професійного навчання. Вимоги до фахової кваліфікації вчителя професійного навчання, його психолого-педагогічної підготовки і ставлення до своєї професії. Система підготовки і підвищення кваліфікації вчителя професійного навчання.


^ Поняття та характеристика основних систем професійного навчання.

Особливості організації професійної підготовки учнів за предметною, операційною, предметно-операційною, операційно-предметною і операційно-комплексною системами професійного навчання. Основні вимоги до систем професійного навчання у професійно-технічних закладах освіти.


Індивідуально-диференційований підхід у професійній підготовці учнів.

Моделі організації навчальної діяльності учнів за напрямами професійного навчання. Аналіз доступності для масових професійно-технічних закладів освіти внутрішньошкільних моделей впровадження професіного навчання: внутрішньокласні динамічні групи, профільні класи, міжкласні профільні групи, індивідуальне професійне навчання. Перспективи упровадження зовнішніх форм організації профільного навчання старшокласників в освітніх округах.


^ Поняття та характеристика загальних принципів професійної підготовки.

Необхідність одночасного врахування у професійному навчанні дидактичних принципів, створення умов для їх реалізації. Особливості здійснення принципів науковості, зв’язку теорії з практикою, систематичності і послідовності процесу професійної підготовки, наочності, свідомості і активності учнів, виховної спрямованості професійного навчання, доступності і посильності праці та врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів.


^ Поняття про методи професійного навчання та їх класифікацію.

Ознаки класифікації методів професійного навчання. Особливості використання методів професійного навчання. Характеристика словесних методів навчання. Лабораторні роботи на уроках професійного навчання. Методи демонстрації об’єктів і процесів, що вивчаються. Методи практичної роботи учнів. Методи роботи учнів з підручниками і довідковою літературою.


^ Типи та структура уроків професійного навчання.

Особливості уроків професійного навчання. Специфічні вимоги до уроків професійного навчання. Види навчальної роботи з професійної підготовки. Характеристика типів уроків професійного навчання. Особливості вибору типів уроку в залежності від змісту навчання та дидактичної мети. Основні етапи уроку на заняттях у виробничих майстернях. Виробничі екскурсії у процесі професійного навчання. Виробнича практика і суспільно-корисна праця учнів


^ Форми організації навчально-професійної діяльності учнів.

Конкретні і загальні форми організації професійного навчання і праці учнів. Особливості підготовки і проведення практичних і лабораторних уроків професійного навчання. Характеристика застосування на уроці фронтальної, ланкової та індивідуальної форм організації навчання і праці учнів.


^ Особливості створення навчально-матеріальної бази професійного навчання.

Характеристика приміщень і обладнання. Види виробничих майстерень. Санітарно-гігієнічні вимоги і режим роботи навчальних майстерень. Вплив професійного навчання на фізичний розвиток організму учнів. Єдині нормативи і вимоги до робочих місць учнів та вчителя. Характеристика устаткування для майстерень та вимоги до його розміщення. Планування і облік у виробничих майстернях.


^ Процес професійного виховання, його складові частини та принципи.

Зміст і завдання професійного виховання, його складові частини і принципи. Формування в учнів позитивного ставлення до праці, почуття колективізму, виховання самоконтролю і свідомої робочої дисципліни. Умови, від яких залежить ефективність професійного виховання. Характеристика методів і форм організації професійного виховання.


^ Сутність позакласної та позааудиторної діяльності учнів з технічної творчості.

Завдання і особливості організації позааудиторної роботи. Принципи організації позааудиторної роботи. Класифікація форм організації поза аудиторної роботи. Гурткові заняття та їх характеристика. Масові форми позааудиторної роботи.


^ Планування та організація продуктивної праці учнів.

Шляхи поєднання професійного навчання з продуктивною працею. Вимоги до характеру продуктивної праці учнів. Встановлення зв’язків з промисловими підприємствами, виконання замовлень освітніх закладів. Організація діяльності учнівських виробничих об’єднань. Планування та облік діяльності учнівських виробничих об’єднань.


^ Особливості профорієнтації учнів у процесі професійного навчання.

Методика проведення профорієнтаційної роботи в процесі професійного навчання. Соціально-економічне значення профорієнтаційної роботи. Роль закладу освіти у здійсненні профорієнтаційної роботи. Зміст професійного самовизначення учнів. Основні етапи профорієнтації учнів на уроках професійного навчання. Система, форми і методи професійної орієнтації учнів. Профконсультаційна робота з учнями.


^ Сутність понять знання, уміння та навички. Процес формування знань і практичних умінь та навичок.

Психофізіологічні основи методики формування професійних практичних умінь і навичок. Умови успішного формування професійних умінь і навичок. Різноманітність форм інструктування при формуванні умінь. Навчальні вправи учнів і вимоги до їх проведення.


^ Предмет і завдання методики професійного навчання. Зв`язок методики з іншими науками.

Уміння майбутнього вчителя професійного навчання. Фундаментальні основи методики професійного навчання. Зв`язок методики з іншими науками. Завдання методики професійного навчання. Побудова навчального процесу. Обґрунтування змісту та методики поза аудиторної роботи учнів.


^ Методи наукових досліджень.

Завдання, методика організації і проведення спостережень. Умови проведення і переваги експериментальних досліджень. Вивчення, аналіз і узагальнення передового педагогічного досвіду. Об’єктивні методики досліджень. Теоретичні дослідження. Об’єктивні методики досліджень у професійній підготовці.


^ Мета, завдання та зміст професійного навчання у професійно-технічному навчальному закладі.

Особливості занять у професійно-технічному закладі освіти. Визначення змісту загальних і конкретних завдань професійного навчання. Засоби реалізації завдань у галузі професійного навчання. Вимоги до змісту і об’єму техніко-технологічних відомостей та практичних робіт учнів. Розвиваюча і виховна спрямованість змісту професійного навчання.


^ Основні положення Державного стандарту з професійного навчання.

Зміст Державного стандарту за обраним напрямом. Характеристика освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника професійно-технічного навчального закладу. Особливості будови типових навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників. Типові навчальні програми професійного навчання. Критерії кваліфікаційної атестації випускників.


^ Особливості побудови навчальної програми з професійного навчання.

Умови внесення змін у робочих навчальних програмах професійно-технічним навчальним закладом. Визначення варіативного компоненту змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах. Тематичні плани типових навчальних програм. Структура тем програм.


^ Підготовка вчителя професійного навчання до навчального року.

Послідовність планування навчальної роботи вчителем. Вимоги навчальних планів і програм до об’єктів праці учнів і організації процесу професійного навчання. Завдання і зміст календарно-тематичного планування уроків професійного навчання. Особливості складання вчителем календарного плану.


^ Підготовка вчителя до уроків професійного навчання.

Визначення кількості уроків по темі і складання календарного плану вивчення теми. Розробка системи уроків з виконання навчально-виховних завдань. Основні питання, що висвітлюються вчителем під час розробки системи уроків з тієї або іншої теми. Форми організації і методи навчання під час вивчення теми. Приклад системи уроків за темою навчальної програми.


^ Суть педагогічної технології. Поняття про інноваційні технології.

Поняття педагогічної технології і технології навчання. Види і структура педагогічних технологій. Характеристика освітніх, педагогічних технологій, технологій навчання, персоніфікованих технологій. Планування технології вивчення навчальної теми програми професійного навчання.


^ Методи та форми контролю навчальних досягнень учнів.

Планування та організація перевірки знань, умінь і навичок учнів. Методи усного, письмового, тестового і практичного оцінювання знань, умінь і навичок учнів. Мотивація і об’єктивність оцінок за кількісними і якісними показниками виконання навчальних завдань.


^ Методика вивчення будови машин і обладнання у професійному навчанні.

Конкретні форми організації вивчення обладнання в професійному навчанні. Типи теоретичних уроків при вивченні будови обладнання і машин. Планування формування нових знань учнів з будови машин. Організація і методика проведення практичних уроків по вивченню будови машин. Підсумковий контроль знань учнів з будови машин.


^ Методика вивчення технічного обслуговування та ремонту машинного обладнання у професійному навчанні.

Форми організації занять по вивченню техобслуговування машин. Планування теоретичного вивчення систем технічного обслуговування і ремонту машин. Особливості вступного інструктування і застосування форм організації практичних занять з технічного обслуговування і ремонту машин.


^ Методика вивчення правил технологічної експлуатації машин і обладнання у професійному навчанні.

Формування в учнів знань з правил технологічної експлуатації машин і обладнання під час теоретичного занять. Ознайомлення учнів з технологічною документацією для виконання технологічних процесів. Розкриття в передовому досвіді робітників на виробництві сутності складових операційної технології, які забезпечили досягнуті успіхи.


^ Методика розв’язання навчальних, виховних і розвиваючих завдань у професійному навчанні.

Прийоми виховання у учнів професійно значущих якостей. Міжпредметні зв'язки в перметах професійного навчання. Мотивація навчальної діяльності учнів на заняттях. Шляхи створення позитивного емоційного настрою учнів в навчанні.

^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК


Студенти повинні знати:

 • будову деревини і фабрикатів, їх основні властивості та способи визначення;

 • класифікацію, позначення і галузь застосування конструкційних матеріалів;

 • характеристику основних лісо- і пиломатеріалів;

 • теорію й практику ручної та механічної обробки деревинних матеріалів;

 • основні способи отримання заготівок та їх характеристику;

 • класифікацію деревообробних верстатів;

 • зміст програм для професійно-технічних закладів освіти, особливості їх побудови, критерії та рівні оцінювання начальних досягнень учнів на уроках з виробничого навчання та спецпредметів, типи і структури уроків виробничого навчання та спецпредметів.


Студенти повинні вміти:


 • користуватися науково-довідковою літературою з вказаних дисциплін;

 • визначати основні фізичні, хімічні та механічні лісо- та пиломатеріалів;

 • оволодіти прийомами виконання макро- та мікроаналізу пиломатеріалів;

 • визначати способи обробки деревинних деталей;

 • розробляти і використовувати технологічну документацію на різні види виробів;

 • дотримувати вимог безпечної праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії та гігієни;

 • реалізувати у практичній діяльності теоретичні основи навчальних досягнень.

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ


Недостатній (нульовий)

Студент розрізняє об’єкти розгляду і відтворює деякі їх елементи. Фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, має поверхневі уявлення про об’єкти вивчення, виявляє здатність елементарно висловлювати думку.

незадовільно

2

Достатній (низький)

Студент знає близько половини навчального матеріалу, здатний відтворювати його не в повному обсязі. Розуміє основний навчальний матеріал, здатний дати визначення понять, але при цьому допускає помилки. З допомогою екзаменатора може відтворити значну частину матеріалу, частково обґрунтувати та проаналізувати її, зробити висновки. Відповіді правильні, але недостатньо осмислені.

задовільно

3

Базовий (середній)

Студент виявляє знання і розуміння переважної більшості навчального матеріалу. Знання студента є достатньо повними, він вільно застосовує навчальний матеріал у стандартних ситуаціях, вміє аналізувати, робити висновки. Відповідь його повна, логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями. Студент застосовує знання в дещо змінених ситуаціях.

добре

4

Компетентний (високий)

Студент володіє глибокими, міцними, узагальненими, системними знаннями і здатний використовувати їх у нестандартних ситуаціях, використовує додаткові джерела інформації. Студент виявляє здатність приймати творчі рішення.

Відмінно

5


Перелік програм на основі яких складено програму фахових випробувань


 1. Програми вищих педагогічних закладів освіти. Виробниче навчання. Укладачі: / Савенко І.В., Цина А.Ю. / Полтава, 2004. – 36 с.

 2. Теорія і методика професійного навчання: Програма для педагогічних навчальних закладів – К., 2005.

 3. Програми вищих педагогічних закладів освіти. Матеріалознавство виробів з деревини. Укладачі: / Савенко І.В., Цина А.Ю. / Полтава, 2005. – 28 с.

 4. Програми вищих педагогічних закладів освіти. Конструювання та дизайн виробів з деревини. Укладачі: / Цина А.Ю. / Полтава, 2006. – 32 с.

 5. Програми вищих педагогічних закладів освіти. Технологія виробів з деревини. Укладачі: / Кулик Є.В., Савенко І.В. / Полтава, 2006. – 30 с.

 6. Програми вищих педагогічних закладів освіти. Технологічне обладнання галузі. Укладач: / Кулик Є.В., Савенко І.В.. / Полтава, 2007. – 38 с.

Список рекомендованої літератури та інтернетресурсів


 1. Анциферов Г.И. Обработка древесины, М: 1984.-134с.

 2. Бескодаров А.А. Художественное оформление изделий из древесины. М., 1985.-213 с.

 3. Бехта І. Англо-український словник з деревообробної промисловості. – Л.: Світ, 2005. – 352с.

 4. Бобиков П.Д. Конструирование столярно-мебельных изделий. М.,”Высшая школа”,1976. -67с.

 5. Бобров Р.В. Беседы о лесе. – М.: Молодая гвардия, 1979. – 240с.

 6. Бондарь К. Я., Ершов Б.Л., Соломенко М. Г. Полимерные строительные материалы. М., Стройиздат, 1974.-185с.

 7. Буглай Б.М. Технология отделки древесины. - М.: Лесная промышленность,1973.-128с.

 8. Буглак В.И. Столяр. – Мн.: Народная асвета, 1984. – 48с.

 9. Григорьев М. А. Производственное обучение столяра. М., ”Высшая школа”,1976.-89с.

 10. Григорьев М.А. Материаловедение для столяров, плотников и паркетчиков.М.: Высш. шк., 1990.245с.

 11. Григорьев М.А. Производственное обучение для столяров: Методическое пособие для средн. проф.-техн. училищ. – М.: Высшая школа, 1979. – 223с.

 12. Дроздов И. Я., Кунин В. М. Производство древесноволокнистых плит. М.,

 13. Ивченко С.И. Книга о деревьях. – М.: Лесная промышленность, 1973. – 203с.

 14. Козлов В.М. Породы древисины. М.: Легпромбытиздат, 1994-351с.

 15. Коноваленко А.М. Основи столярного ремесла. – К.: Мистецтво, 1994. – 304с.

 16. Крейдлин Л. Н. Плотничные работы. М., ”Высшая школа”,1976.-90с.

 17. Крейдлин Л. Н. Столярные работы. М.,”Высшая школа”,1974.-87с.

 18. Крейндлін Л.Н. Столярні роботи: Підручник для учнів СПТУ /Пер. З рос. В.К. Сидоренка. – К.: Вища школа, 1993. – 263с.

 19. Лесная промышленность,1975.-143с.

 20. Линде Е. М. Устройство паркетных полов. М., ”Высшая школа”,1973.-67с.

 21. Маринаускас Н.К. Изготовление изделий ис древисины. М., 1952.-216с.

 22. Маркуша А.М. Все цвета радуги: Для среднего школьного возраста. – Минск: Народная асвета, 1983. – 63с.

 23. Махаев Ф.Н. Основы столярного делла. М., 1992.-84с.

 24. Михеев И.И. и др. Производство лущеного и строганного шпона. М., ”Высшая школа”,1975.-68с.

 25. Михеев И.И. и др. Производство лущеного и строганного шпона. М., ”Высшая школа”,1975.-68с.

 26. Муравьёв Е.М., Молодцов М.П. Практикум в учебных мастерских / Под ред. Е.М. Муравьёва. – М.: Просвещение, 1987. – 239с.

 27. Пейч Н. Н., Царев Б. С. Сушка древесины. М., ”Высшая школа”,1975.-167с.

 28. Пивоваров Л.О. Основи обробки деревини і пластмас. – К.: Радянська школа, 1979. – 216с.

 29. Прозоровский Н. И. Технология отделки столярных изделий . М., ”Высшая школа”,1977.-96с.

 30. Рихвк Э.В. Мастерим из древесины. – М.: Просвещение, 1988. -128с.

 31. Рыкунин С.Н. Практикум по технологии лесопильно-деревообрабатывающего производства // Учебное пособие для лесотехнических техникумов. – М.: Лесная промышленность, 1988. – 120с.

 32. Сахаров М.Д. Автоматизація деревообрабатывающего производста. М., Высшая школа ,1977. - 211с.

 33. Справочник по деревообработке. М., Лесная промышленность,1975.-98с.

 34. Справочник мебельника/Под ред.. В.П. Бухти ярова. М.,

 35. Столярные работы. Новая иллюстрированная энциклопедия / Авт. – сост. В.В. Кузнецов / Ред. Н.Б. Козьмин. – М.: ООО Изд. "Апачи", Челябинск "Урал – ЛТД", 2001. – 136с.

 36. Чернов І.М. Порадник сільського умільця. – К.: Урожай, 1983. – 303с.

 37. Шпаковский В.О. Для тех, кто любит мастерить. – М.: Просвещение, 1990. – 191с.Голова предметної комісії

д.п.н., професор, завідувач

кафедри основ виробництва

та дизайну Є.В. Кулик

Схожі:

Імені в. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет
Організація краєзнавчо-туристичної діяльності” / Укладач Л. О. Голуб. Пдпу імені В. Г. Короленка. — Полтава, 2009. — 8 с. — Затверджено...
Імені в. Г. Короленка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / Укладачі: викладач кафедри фізичної культури І здоров'я...
Імені в. Г. Короленка iconМіністерство освіти, науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
«Фізичне виховання» Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / Укладачі: завідувач кафедри фізичної...
Імені в. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Затверджую ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Імені в. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Затверджую ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Імені в. Г. Короленка iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 2013 року Програма
«Бакалавр» напряму підготовки «Фізичне виховання*» / Укладачі: старший викладач кафедри медико-біологічних дисциплін І фізичного...
Імені в. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
«Початкова освіта» для вступників з базовою освітою «молодший спеціаліст початкової освіти» / Укладачі: Зімакова Л. В., Зімниця Є....
Імені в. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
«Початкова освіта» для вступників з базовою освітою «молодший спеціаліст початкової освіти» / Укладачі: Зімакова Л. В., Зімниця Є....
Імені в. Г. Короленка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка» на основі окр «Молодший спеуваліст» / Укладачі: викладач...
Імені в. Г. Короленка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, які здобувають другу вищу освіту / Укладачі: викладач...
Імені в. Г. Короленка iconПолтавський національнийпедагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет
Робоча навчальна програма складена на основі авторської програми з навчальної дисципліни „Геоекономіка”, розробленої Фідієм Олександром...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи