М.І. Степаненко 23 лютого 2012 року програма вступного випробування з географії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» Полтава 2012 icon

М.І. Степаненко 23 лютого 2012 року програма вступного випробування з географії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» Полтава 2012
Скачати 370.67 Kb.
НазваМ.І. Степаненко 23 лютого 2012 року програма вступного випробування з географії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» Полтава 2012
Сторінка1/3
Дата15.07.2012
Розмір370.67 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний

університет імені В.Г. Короленка


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

ПНПУ імені В.Г. Короленка

_________________ проф. М.І. Степаненко

23 лютого 2012 року


ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ГЕОГРАФІЇ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «СПЕЦІАЛІСТ»


Полтава — 2012


УДК 911.3(075.8)

ББК 26.820я73

В-92


Вступний екзамен з географії . Навчальна програма / За ред. Л.М. Булави.Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – Полтава: ПДПУ, 2010. – 20 с.


Укладачі:

кандидат географічних наук, доцент Булава Леонід Миколайович

кандидат педагогічних наук, доцент Мащенко Ольга Миколаївна

кандидат географічних наук, старший викладач Шевчук Сергій Миколайович

старший викладач Федій Олександр Анатолійович


Рецензенти:

Заставецька Ольга Володимирівна – завідувач кафедри географії України і туризму Тернопільського національного університету імені Володимира

^ Гнатюка доктор географічних наук, професор;

Шуканова Анжела Анатоліївна – к.п.н., старший викладач кафедри географії та краєзнавства ПДПУ імені В.Г.Короленка


Затверджено на засіданні кафедри географії та краєзнавства Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, протокол № 8 від 24 січня 2012 року


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Вступний екзамен з географії передбачає перевірку загальнотеоретичної і практичної підготовки випускників вищого навчального закладу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

У зв'язку з реалізацією системою Вищої освіти України ідей Болонського процесу на кафедрі географії та краєзнавства навчальний процес здійснюється за кредитно-модульною системою, що передбачає ступеневий рівень підготовки фахівців.

Основними завданнями підготовки студентів педагогічної освіти з географії є формування основних знань з предмету з використанням інноваційних технологій, широкого географічного світогляду, вміння орієнтуватись у великому обсязі професійної інформації та застосовувати її у практичній професійній діяльності.

Основою успішності виконання поставлених завдань є систематичне формування у студентів загальнотеоретичних положень географічної науки, географічних законів і закономірностей, основних термінів і понять упродовж всього терміну навчання. У відповідності до цього викладачами кафедри географії та краєзнавства ПНПУ імені В.Г.Короленка складена програма іспиту з географії, до якої у логічній послідовності включені розділи «Вступ», "Фізична географія", "Суспільна географія", до яких увійшли теоретичні і практичні питання у відповідності до основних дисциплін навчального плану спеціальності. Програмою передбачене висвітлення міжпредметних зв'язків географчних дисциплін, географічних і соціальних процесів та їх наслідків, а також зв'язки з іншими предметами негеографічного циклу. При цьому була врахована специфіка кожної дисципліни, а також зміст інтегрованої шкільної навчальної програми з географії, виходячи з того, що державний екзамен є формою перевірки готовності студентів з географії до викладання географічних предметів у школі.

Студент - випускник під час вступного екзамену з географії повинен показати:

  • знання основних географічних законів і закономірностей у природі і суспільстві;

  • добрі знання основних термінів і понять з дисциплін географічного змісту;

  • вміння аналізувати географічну інформацію з використанням географічних карт і

атласів, географічної літератури, аналізувати супутню інформацію та застосовувати її у географічних дослідженнях;

  • вміння користуватися географічним обладнанням і приладами;

  • вміння застосовувати отримані теоретичні знання і практичні уміння під час викладання географії у середніх навчально-виховних закладах.

Програма вступного екзамену з географії рекомендована для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».


^ Відповідність між блоками змістових модулів ОПП

і завданнями вступного екзамену з географії


^ Шифр блоку змістових модулів за ОПП

Завдання

1

2

ПП.01 Земля і Всесвіт

3,4,5,6,7


ПП. 02 Атмосфера і клімати Землі

27-38

ПП.03 Гідросфера

39-43

ПП.04 Літосфера (рельєф)

18-21,25-26

ПП.05 Географічна оболонка

9

ПП.07 Географічне середовище і людське суспільство

59-60

ПП.08 Загальна характеристика: а) океанів;

б) материків

25,26,39,56

57

ПП.09 Регіональний огляд материків

53, 58

ПП. 10 Характеристика природних компонентів та природних ресурсів материків

15,16,19,23,31,

33,36-37,40,47,

ПП.14 Загальний ф-г. огляд території України

51

ПП.15 Характеристика природних компонентів та природних ресурсів України. Проблеми раціонального використання природних ресурсів та охорона природи

14,17,19,21,24,

27,32,34,38,41,

42,45,48, 60

ПП.16 Регіональний огляд природних умов України

52,54-56

ПП.23 Загальна соціально-економічна географія світу
ПП.24 Світове господарство і глобальні проблемиПП.32 Географія – система наук

1


ПМ.09 Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства

44-45

ПМ.12 Основи наукових досліджень в географії

2

ПМ.13 Основи теорії суспільної географії
ПМ.14 Основи пром., с.-г. виробництва і транспорту
ПМ.15 Географія населення
ПМ.17 Біогеографія

46-48,58

ПМ.19 Картографія з основами топографії

8

ПМ.20 Геологія

10-17,22-26

ПМ.21 Основи ландшафтознавства

49-50,56,59
  1   2   3

Схожі:

М.І. Степаненко 23 лютого 2012 року програма вступного випробування з географії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» Полтава 2012 iconЗатверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року програма вступного випробування з географії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
...
М.І. Степаненко 23 лютого 2012 року програма вступного випробування з географії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» Полтава 2012 iconЗатверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року програма вступного випробування з географії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Заставецька Ольга Володимирівна – завідувач кафедри географії України і туризму Тернопільського національного університету імені...
М.І. Степаненко 23 лютого 2012 року програма вступного випробування з географії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» Полтава 2012 iconВ. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. – Полтава: пнпу, 2012. –...
М.І. Степаненко 23 лютого 2012 року програма вступного випробування з географії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» Полтава 2012 iconВ. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Програма
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр. – Полтава: пнпу, 2012. – 27...
М.І. Степаненко 23 лютого 2012 року програма вступного випробування з географії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» Полтава 2012 iconВ. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Програма
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр. – Полтава: пнпу, 2012. – 27...
М.І. Степаненко 23 лютого 2012 року програма вступного випробування з географії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» Полтава 2012 iconВ. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Програма
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр. – Полтава: пнпу, 2012. – 27...
М.І. Степаненко 23 лютого 2012 року програма вступного випробування з географії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» Полтава 2012 iconЗатверджую голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”
Педагогічна освіта” спеціальності 01010301 "Технологічна освіта (технічна праця)" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”...
М.І. Степаненко 23 лютого 2012 року програма вступного випробування з географії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» Полтава 2012 icon"затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”
Педагогічна освіта” зі спеціальності 01010301 «Технологічна освіта»(обслуговуюча праця) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня...
М.І. Степаненко 23 лютого 2012 року програма вступного випробування з географії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» Полтава 2012 iconЗатверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма вступного випробування з географії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програма вступного випробування з географії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» / Укладач: доц. Кушнір Л....
М.І. Степаненко 23 лютого 2012 року програма вступного випробування з географії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» Полтава 2012 iconВ. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з географії
Програма фахового вступного випробування з географії для вступників за напрямами підготовки 04010401 «Географія*», 04010401 «Географія*»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи