Міністерство освіти інауки, молоді І спорту україни icon

Міністерство освіти інауки, молоді І спорту україни
Скачати 223.5 Kb.
НазваМіністерство освіти інауки, молоді І спорту україни
Дата15.07.2012
Розмір223.5 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ІНАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Г. КОРОЛЕНКАПсихолого–педагогічний факультет

Кафедра хореографії


Затверджую

Голова приймальної комісії

ПНПУ імені В.Г. Короленка

___________ проф. М.І. Степаненко

«_____»______________ 2012 рокуПРОГРАМА

фахового вступного випробування з танцю

для осіб, що вступають на навчання

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»

Галузь знань: 0202 Мистецтво

Спеціальність: 7.02020201 Хореографія
^

Спеціалізація: 7.02030301 Мова і література (англійська або німецька)


Полтава – 2012


Програма вступного випробування з танцю для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст / Укладачі: Горголь П.С., Погребняк М.М., Жиров О.А., Благова Т.О, Рева Я.Г., Пригода Л.Б., Марфіна О.Г.
Рецензенти: народний артист України, професор, декан факультету хореографічного мистецтва Харківської державної академії культури Колногузенко Б.М.


кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедрою музики ПНПУ імені В.Г. Короленка Лобач О.О.


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри хореографії

ПНПУ імені В.Г. Короленка

протокол № 14 від 13 лютого 2012 р.

^

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАЕкзамен передбачає перевірку теоретичної та практичної підготовки спеціальності 7.02020201 Хореографія освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» з дисциплін: «Теорія і методика класичного танцю», «Теорія і методика народно-сценічного танцю», «Теорія і методика латиноамериканських танців», «Теорія і методика європейських танців», «Мистецтво балетмейстера», «Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом». Екзамен проводиться у формі усної відповіді; виконанні екзерсису біля станка та танцювальних комбінацій на середині залу з класичного і народно-сценічного танцю; демонстрації танцювальних фігур і з’єднань танців європейської і латиноамериканської програми; показу танцювального етюду.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

для осіб за освітньо-кваліфікаційним рівнем

«спеціаліст»


«ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА КЛАСИЧНОГО ТАНЦЮ»

Практична частина

Виконання класичного екзерсису біля станка та на середині залу.

^ Теоретична частина

 1. Розкрийте значення та послідовність класичного екзерсису.

Специфіка та структура уроку. Послідовність вправ біля станка та на середині залу.

 1. Охарактеризуйте основні поняття класичного танцю.

Позиції ніг, plie, epaulement, aplomb, en dehors, en dedans, виворотність ніг. Значення та зміст кожного поняття.

 1. Опишіть методику викладання plie.

Значення назви. Призначення вправи. Різновиди. Методика виконання. Первинна та кінцева форма навчання. Методика викладання по роках навчання.

 1. Опишіть методику викладання releve.

Значення назви. Призначення вправи. Різновиди. Методика виконання. Первинна та кінцева форма навчання. Методика викладання по роках навчання.

 1. Опишіть методику викладання battement tendu.

Значення назви. Призначення вправи. Різновиди. Методика виконання. Первинна та кінцева форма навчання. Методика викладання по роках навчання.

 1. Опишіть методику викладання battement tendu jete.

Значення назви. Призначення вправи. Різновиди. Методика виконання. Первинна та кінцева форма навчання. Методика викладання по роках навчання.

 1. ^ Опишіть методику викладання battement soutenu.

Значення назви. Призначення вправи. Різновиди. Методика виконання. Первинна та кінцева форма навчання. Методика викладання по роках навчання.

 1. ^ Опишіть методику викладання battement fondu.

Значення назви. Призначення вправи. Різновиди. Методика виконання. Первинна та кінцева форма навчання. Методика викладання по роках навчання.

 1. Опишіть методику викладання petit battement sur le cou-de-pied.

Значення назви. Призначення вправи. Різновиди. Методика виконання. Первинна та кінцева форма навчання. Методика викладання по роках навчання.

 1. ^ Опишіть методику викладання battement frappe et double frappe.

Значення назви. Призначення вправи. Різновиди. Методика виконання. Первинна та кінцева форма навчання. Методика викладання по роках навчання.

 1. ^ Опишіть методику викладання rond de jambe par terre et en l’air.

Значення назви. Поняття en dehors, en dedans, demi rond та grand rond. Призначення вправи. Різновиди. Методика виконання. Первинна та кінцева форма навчання. Методика викладання по роках навчання.

 1. ^ Опишіть методику викладання battement developpe.

Значення назви. Призначення вправи. Різновиди. Методика виконання. Первинна та кінцева форма навчання. Методика викладання по роках навчання.

 1. ^ Перелічити основні preparations до pas classical exercices.

 2. Опишіть основні форми рort de bras.

Значення назви. Призначення вправи. Підготовче рort de bras. Види рort de bras. Методика виконання. Первинна та кінцева форма навчання. Методика викладання по роках навчання.

 1. ^ Описати методику викладання тemps lie.

Значення назви. Призначення вправи. Різновиди. Методика виконання. Ритмічний малюнок вправи.

 1. Опишіть методику викладання рas assemble.

Значення назви. Різновиди. Методика виконання та викладання.

 1. Опишіть методику викладання рas glissade.

Значення назви. Різновиди. Методика виконання та викладання.

 1. Опишіть методику викладання pas jete.

Значення назви. Різновиди. Методика виконання та викладання.

 1. Опишіть методику викладання pas de bourree.

Значення назви. Різновиди. Методика виконання.

 1. Опишіть основні пози класичного танцю та основні форми arabesgues.

Пози класичного танцю. Методика виконання. Первинна і кінцева форма навчання. Сполучення поз.

 1. Опишіть методику викладання рas ehappe.

Значення назви. Різновиди. Методика виконання та викладання.

 1. Опишіть методику викладання pirouettes.

Поняття en dehors, en dedans в техніці виконання pirouettes. Підготовчі вправи для pirouettes. Різновиди. Методика виконання.

 1. Опишіть методику викладання sissonnes.

Значення назви. Різновиди. Методика виконання та викладання.

 1. Дати визначення та описати методику викладання tour chaines.

Значення назви. Методика виконання.

 1. Oписати методику викладання pas de basgue et pas balance.

Значення назви. Методика виконання та викладання.

^ «ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА НАРОДНО-СЦЕНІЧНОГО ТАНЦЮ»

Практична частина

Виконання екзерсису біля станка, танцювальних комбінацій та етюдів на середині залу.

^ Теоретична частина

 1. Розкрийте методику вивчення та правила виконання plie.

Значення назви. Призначення вправи. Різновиди. Методика виконання.

 1. Розкрийте методику вивчення та правила виконання battement tendu.

Значення назви. Призначення вправи. Різновиди. Методика виконання.

 1. Розкрийте методику вивчення та правила виконання battement tendu jete.

Значення назви. Призначення вправи. Різновиди. Методика виконання.

 1. Розкрийте методику вивчення та правила виконання rond de jambe par terre, rond de pied par terre.

Значення назви. Призначення вправи. Різновиди. Методика виконання.

 1. Розкрийте методику вивчення та правила виконання вправ на вистукування.

Значення назви. Призначення вправи. Різновиди. Методика виконання.

 1. Розкрийте методику вивчення та правила виконання battement fondu.

Значення назви. Призначення вправи. Різновиди. Методика виконання.

 1. Розкрийте методику вивчення та правила виконання pаs tortilla.

Значення назви. Призначення вправи. Різновиди. Методика виконання.

 1. Розкрийте методику вивчення та правила виконання flic-flac.

Значення назви. Призначення вправи. Різновиди. Методика виконання.

  1. Розкрийте методику вивчення та правила виконання підготовки до «вірьовочки».

Значення назви. Призначення вправи. Різновиди. Методика виконання.

  1. Розкрийте методику вивчення та правила виконання battement developpe.

Значення назви. Призначення вправи. Різновиди. Методика виконання.

  1. Розкрийте методику вивчення та правила виконання grand battement jete.

Значення назви. Призначення вправи. Різновиди. Методика виконання.

  1. ^ Охарактеризуйте принципи побудови уроку народно-сценічного танцю в різних шкільних та позашкільних закладах.

Мета і завдання уроку. Структура уроку відповідно типу навчально-виховного закладу.

  1. ^ Охарактеризуйте цілі та завдання вправ народно-сценічного екзерсису біля станка.

Послідовність вправ. Яку якість розвиває кожна вправа біля станка.

  1. Розкрийте значення уроку народно-сценічного танцю.

Специфіка уроку. Відмінність вправ народно-сценічного екзерсису від класичного.

  1. Охарактеризуйте літературу з теорії та методики викладання народно-сценічного танцю.

Посібники українських та російських авторів з предмету.

 1. Розкрийте стилістичні танцювальні особливості Полісся.

Традиційний одяг, регіональні особливості засобів танцювальної виразності Полісся.

 1. Розкрийте стилістичні танцювальні особливості Волині.

Традиційний одяг, регіональні особливості засобів танцювальної виразності Волині.

 1. Розкрийте стилістичні танцювальні особливості Галичини.

Традиційний одяг, регіональні особливості засобів танцювальної виразності Галичини.

 1. Розкрийте стилістичні танцювальні особливості Покуття.

Традиційний одяг, регіональні особливості засобів танцювальної виразності Покуття.

 1. Розкрийте стилістичні танцювальні особливості Буковини.

Традиційний одяг, регіональні особливості засобів танцювальної виразності Буковини.

 1. Розкрийте стилістичні танцювальні особливості Гуцульщини.

Традиційний одяг, регіональні особливості засобів танцювальної виразності Гуцульщини.

 1. Розкрийте стилістичні танцювальні особливості Бойківщини.

Традиційний одяг, регіональні особливості засобів танцювальної виразності Бойківщини.

 1. Розкрийте стилістичні танцювальні особливості Подніпров’я.

Традиційний одяг, регіональні особливості засобів танцювальної виразності Подніпров’я.

 1. Розкрийте стилістичні танцювальні особливості Слобожанщини.

Традиційний одяг, регіональні особливості засобів танцювальної виразності Слобожанщини.

 1. ^ Розкрийте стилістичні танцювальні особливості Лемківщини.

Традиційний одяг, регіональні особливості засобів танцювальної виразності Лемківщини.


«ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКИХ ТАНЦІВ»
^

Практична частина


Практичний показ танцювальних комбінацій латиноамериканських танців.

Теоретична частина

 1. Розкрийте методику виконання фігури «Лівий рол» у танці Самба.

Темп, ритм, позиції ступень, робота ступні, побудова, напрямок руху, ступінь повороту.

 1. Розкрийте методику виконання фігури «Натуральний фоловей поворот» у танці Самба.

Темп, ритм, позиції ступень, робота ступні, побудова, напрямок руху, ступінь повороту.

 1. ^ Розкрийте методику виконання фігури «Варіант виконання Ускладненого Хіп Твіста з використанням Прес лінії у п-ра» у танці Ча-ча-ча.

Темп, ритм, позиції ступень, робота ступні, побудова, напрямок руху, ступінь повороту.

 1. ^ Розкрийте методику виконання фігури «Локон» у танці Ча-ча-ча.

Темп, ритм, позиції ступень, робота ступні, побудова, напрямок руху, ступінь повороту.

 1. Розкрийте методику виконання фігури «Крос Бейзик зі спіральним поворотом п-ки під ЛР п-ра» у танці Ча-ча-ча.

Темп, ритм, позиції ступень, робота ступні, побудова, напрямок руху, ступінь повороту.

 1. ^ Розкрийте методику виконання фігури «Три трійки» у танці Румба.

Темп, ритм, позиції ступень, робота ступні, побудова, напрямок руху, ступінь повороту.

 1. Розкрийте методику виконання фігури «Розвинений варіант фігури Три Алемани» у танці Румба.

Темп, ритм, позиції ступень, робота ступні, побудова, напрямок руху, ступінь повороту.

 1. ^ Розкрийте методику виконання фігури «Розкручування від Руки, закінчене спіном п-ки з триманням ПР до ПР» у танці Джайв.

Темп, ритм, позиції ступень, робота ступні, побудова, напрямок руху, ступінь повороту.

 1. ^ Розкрийте методику виконання фігури «Іспанські Руки, закінчені спіном п-ки» у танці Джайв.

Темп, ритм, позиції ступень, робота ступні, побудова, напрямок руху, ступінь повороту.

 1. Розкрийте методику виконання фігури «Твісти» у танці Пасодобль.

Темп, ритм, позиції ступень, робота ступні, побудова, напрямок руху, ступінь повороту. 1. Розкрийте методику виконання фігури «Променад Близький» у танці Пасодобль.

Темп, ритм, позиції ступень, робота ступні, побудова, напрямок руху, ступінь повороту.

 1. ^ Розкрийте методику виконання фігури «Розходження» у танці Пасодобль.

Темп, ритм, позиції ступень, робота ступні, побудова, напрямок руху, ступінь повороту.

«ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТАНЦІВ»
^

Практична частинаПрактичний показ танцювальних комбінацій європейських танців.


Теоретична частина


 1. Розкрийте методику виконання фігури «Натуральний твіст поворот» у Повільному вальсі.

Темп, ритм, позиції ступень, робота ступні, побудова, напрямок руху, ступінь повороту, підйоми і зниження.

 1. ^ Розкрийте методику виконання фігури «Біжучий спін поворот» у танці Повільний вальс.

Темп, ритм, позиції ступень, робота ступні, побудова, напрямок руху, ступінь повороту, підйоми і зниження.

 1. ^ Розкрийте методику виконання фігури «Боковий крос» у танці Повільний вальс.

Темп, ритм, позиції ступень, робота ступні, побудова, напрямок руху, ступінь повороту, підйоми і зниження.

 1. ^ Опишіть методику виконання фігури «Оверсвей» у танці Танго.

Темп, ритм, позиції ступень, робота ступні, побудова, напрямок руху, ступінь повороту, підйоми і зниження.

 1. Розкрийте методику виконання фігури «Зворотній фоловей і сліп півот» у танці Танго.

Темп, ритм, позиції ступень, робота ступні, побудова, напрямок руху, ступінь повороту, підйоми і зниження.

 1. ^ Розкрийте методику виконання фігури «Поворотний лок праворуч» у танці Квікстеп.

Темп, ритм, позиції ступень, робота ступні, побудова, напрямок руху, ступінь повороту, підйоми і зниження.

 1. ^ Опишіть методику виконання фігури «Швидкий відкритий зворотній поворот і сліп півот» у танці Квікстеп.

Темп, ритм, позиції ступень, робота ступні, побудова, напрямок руху, ступінь повороту, підйоми і зниження.

 1. ^ Розкрийте методику виконання фігури «Ховер крос» у танці Повільний фокстрот.

Темп, ритм, позиції ступень, робота ступні, побудова, напрямок руху, ступінь повороту, підйоми і зниження.

 1. ^ Розкрийте методику виконання фігури «Плетіння з ПП» у танці Повільний фокстрот.

Темп, ритм, позиції ступень, робота ступні, побудова, напрямок руху, ступінь повороту, підйоми і зниження. 1. ^ Розкрийте методику виконання фігури «Закритий імпетус поворот і фініш перо» у танці Повільний фокстрот.

Темп, ритм, позиції ступень, робота ступні, побудова, напрямок руху, ступінь повороту, підйоми і зниження.

 1. ^ Розкрийте методику виконання фігури «Натуральне Плетіння» у танці Повільний фокстрот.

Темп, ритм, позиції ступень, робота ступні, побудова, напрямок руху, ступінь повороту, підйоми і зниження.

 1. ^ Розкрийте методику виконання фігури «Баунс фоловей із закінченням Плетіння» у танці Повільний фокстрот.

Темп, ритм, позиції ступень, робота ступні, побудова, напрямок руху, ступінь повороту, підйоми і зниження.

 1. ^ Розкрийте методику виконання фігури «Натуральний флекерл» у танці Віденський вальс.

Темп, ритм, позиції ступень, робота ступні, побудова, напрямок руху, ступінь повороту, підйоми і зниження.


«МИСТЕЦТВО БАЛЕТМЕЙСТЕРА»
^

Практична частина


Показ авторського хореографічного твору.


Теоретична частина


 1. Охарактеризуйте танець, як вид мистецтва, розкрийте його специфіку.

Формування танцювальних культур народів світу. Види та жанри хореографічного мистецтва. Риси театральності.

 1. Розкрийте місце та значення танцю в житті народу.

 2. Охарактеризуйте взаємозв'язок музики з хореографією.

Форми музичних творів. Пластичне відображення музичних образів, характеру, динамічних відтінків музичних творів. Відповідна формі структура руху. Роль національного характері музики при створенні хореографічного образу.

 1. ^ Охарактеризуйте взаємозв'язок образотворчого мистецтва з хореографією.

Поняття «візуальне мистецтво». Художнє оформлення хореографічного твору.

 1. Перелічить види, жанри та форми хореографічного мистецтва, охарактеризуйте їх.

 2. Дайте визначення поняття «композиція».

Зміст поняття. Складові частини композиції танцю. Композиційні прийоми.

 1. Дайте визначення поняття «лексика танцю».

Зміст поняття. Термінологія та приклади танцювальної лексики різних стильових напрямків сценічного (театрального) танцю.

 1. Дайте визначення поняття «хореографічний текст».

Зміст поняття. Приклади побудови хореографічного тексту різних стильових напрямків сценічного (театрального) танцю.

 1. Дайте визначення поняття «малюнок танцю».

Зміст поняття. Види малюнку. Поліфонічність малюнку. Образний малюнок.

 1. Дайте визначення професії «балетмейстер».

Балетмейстер ? художник, актор, педагог, керівник. Творчий метод балетмейстера. Стиль балетмейстера. Сфери діяльності балетмейстера.

 1. Дайте визначення поняття «архітектоніка».

Зміст поняття. Драматургічна побудова танцю.

 1. Охарактеризуйте різні системи запису танцю.

Системи запису танцю за В. Верховинцем, Р. Лабаном, В. Степановим.

 1. Охарактеризуйте етапи постановки танцю за записом.

 2. Розкрийте етапи роботи балетмейстера над постановкою танцювального номеру.

Джерела постановки. Ідея хореографічного твору. Лібрето. Сценарно-композиційний план. Шляхи хореографічного вирішення композиційного плану. Робота з виконавцями. Художнє оформлення. 1. ^ Дайте характеристику поняття «художній образ».

Зміст поняття. Засоби пластичного втілення художнього образу. Вплив національних особливостей на хореографічний текст і рисунок.

 1. Охарактеризуйте поняття «зміст» і «форма» у хореографічному мистецтві.

 2. Охарактеризуйте процес художнього оформлення хореографічного твору.

Костюми. Світлове оформлення. Декорації. Реквізит. Грим.

 1. Охарактеризуйте роботу балетмейстера з виконавцями.

Підбір акторів. Постановочна і репетиційна робота.

 1. Дайте визначення понять «поза», «ракурс», «жест».

Зміст понять. Умовний і безумовний жест. Пози у різних стильових напрямках сценічного (театрального) танцю.

 1. ^ Дайте визначення поняття «хореографічна мініатюра».

Зміст поняття. Методика роботи балетмейстера по створенню хореографічної мініатюри. Приклади найкращих зразків світової хореографії.

^ «ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА РОБОТИ З ДИТЯЧИМ ХОРЕОГРАФІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ»


Теоретична частина


 1. Опишіть виховний потенціал занять у дитячому хореографічному колективі.

Напрямки виховання: фізична культура, естетичне, музичне, моральне, патріотичне виховання під час занять та концертної діяльності.

 1. ^ Охарактеризуйте вимоги відбору дітей до танцювального колективу.

Значення медичної довідки про здоров’я дитини. Фізичні, внутрішні та зовнішні вади. Критерії відбору: фізичний стан, танцювальність, музичний слух, ритмічність.

 1. ^ Опишіть матеріально-технічне забезпечення у танцювальному колективі.

Площа танцювального залу, покриття підлоги, вимоги до установки палиць. Технічне забезпечення танцювального залу.

 1. ^ Назвіть форми організації процесу навчання з хореографії позашкільних та загально-шкільних закладах.

Урок, як основна форма навчання. Значення позакласної та позашкільної роботи вчителя-хореографа з учнями.

 1. ^ Розкрийте значення музики на уроці хореографії.

Робота з концертмейстерами. Підбір музичного супроводу для вправ біля станка. Знайомство дітей з характером, темпом та музичним розміром музики. Відповідність музики до танцювальної лексики.

^ ВИМОГИ ДО студентів


Студент повинен знати:


 • коротку історію хореографічного мистецтва;

 • специфіку та структуру занять з класичного, народно-сценічного, бального, сучасного танців;

 • етапи роботи балетмейстера по створенню хореографічного образу;

 • основні закони драматургії та принципи їхнього застосування при створенні хореографічного твору;

 • закони сценічної етики та спілкування.


Студент повинен вміти:


 • вільно володіти термінологією класичного, народно-сценічного, бального, сучасного танців та системою запису вправ;

 • володіти технікою виконання танцювальної лексики класичного, народно-сценічного, бального, сучасного танців у обсязі програми;

 • володіти прийомами імпровізації, складання комбінацій і танцювальних етюдів;

 • здійснювати постановку хореографічних творів у дитячих хореографічних колективах і студіях.^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ


Рівні навчальних досягнень студентів

Критерії

Відмінно (5)

Студент досконало володіє термінологією, технікою виконання комбінацій, методикою вивчення та викладання класичного, народно-сценічного, бального, сучасного танців у обсязі програми бакалавра. Досконало володіє прийомами створення композиції танців, вміло здійснює постановку танцювальної композиції різних форм та жанрів, вільно орієнтується в основних законах драматургії, принципах їхнього застосування.

Добре (4)

Студен тволодіє термінологією, технікою виконання комбінацій, методикою вивчення та викладання класичного, народно-сценічного, бального, сучасного танців, прийомами створення танцювальної композиції, вміло здійснює постановку хореографічних творів різних форм та жанрів. Демонструє систематизовані, але не достатньо глибокі знання з основних законів драматургії, принципів їхнього застосування, етапів роботи балетмейстера.


Задовільно (3)

Студент недостатньо володіє термінологією, технікою виконання комбінацій, методикою вивчення та викладання класичного, народно-сценічного, бального, сучасного танців у обсязі програми, прийомами створення композиції танців, припускає фактичні помилки при постановці хореографічних творів різних форм та жанрів. Демонструє несистематизовані знання з основних законів драматургії, принципів їхнього застосування, етапів роботи балетмейстера.

Незадовільно (2)

Студент володіє термінологією, технікою виконання комбінацій, методикою вивчення та викладання класичного, народно-сценічного, бально­го, сучасного танців у обсязі програми на елементарному рівні, або не володіє взагалі. Припускає грубі фактичні помилки при постановці хореографічних творів різних форм та жанрів. Показує фрагментальні знання основних законів драматургії, принципів їхнього застосу­вання, етапів роботи балетмейстера; припускає грубі помилки у відповіді, або не дає правильної відповіді на питання.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ТА ІНТЕРНЕТ РЕСУРСІВ:


 1. Костровицкая В., Писарев П. Школа классического танца. М – Л.: Искусство, 1989.

 2. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. – М.–Л.: Искусство, 2005.

 3. Балет: Энциклопедия/ под ред. Ю.Н. Григоровича. – М.: Советская энциклопедия, 1981.

 4. Тарасов Н.И. Классический танец. – М.: Искусство, 1981.

 5. Рева Я.Г. Структура уроку класичного танцю та його основні поняття. Методичні рекомендації для студентів хореографів. – Полтава: ПДПУ, 2008.

 6. Рева Я.Г. Група battements та її різновиди. Методичні рекомендації для студентів хореографів. – Полтава: ПДПУ, 2003.

 7. Словник хореографічної термінології /Укл. Я.Г. Рева – Полтава: ПДПУ, 2003.

 8. Березова Г.0. Класичний танець у дитячих хореографічних колективах. – К.: Музична Україна, 1990.

 9. Ваганова А.Я. Основы классического танца. – Л.–М.: Искусство, 2000.

 10. Бондаренко Л.А. Методика хореографической работы в школе и внешкольных заведениях. – К.: Музична Україна 1985.

 11. Головкина Г. Уроки классического танца в старших классах. – М.: Искусство, 1989.

 12. Базарова Н. Классический танец. – Л.: Искусство, 2007.

 13. Костровицкая В. Сто уроков классического танца. – Л.: Искусство, 1981.

 14. Рева Я.Г. Система запису комбінацій класичного танцю. Методичні рекомендації для студентів хореографів. – Полтава: ПДПУ, 2003.

 15. Цвєткова Л.Ю. Методика викладання класичного танцю. – К., 2005.

 16. Ярмолович Л. Принципы музыкального оформления урока классического танца/ под ред. В.Н. Богдановича, А.Н. Березовского. – Л.: Музыка, 1968.

 1. Василенко К.Ю. Лексика українського народно-сценічного танцю. - 3-тє вид. – К.: Мистецтво, 1996.-496 с.

 2. Василенко К.Ю. Український танець: Підручник. – Київ: ІПК ПК, 1997.-282 с.

 3. Васильева Е. Танец. – М.: Искусство, 1968

 4. Голдрич О.С. Танцюємо разом: Танці з репертуару народних ансамблів м. Львова. – Львів, Сполом, 2006. – 288с.

 5. Гребенщиков С.М. Сценические белоруские танцы. – Минск.: Наука и техника, 1974

 6. Гуменюк А.І. Українські народні танці. – К.: Наукова думка, 1996

 7. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка. – М.: Владос, 2003

 8. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю. Частина I. – К.: Мистецтво, 1975

 9. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю. Частина II. – К.: Мистецтво, 1976

 10. Зацепина К. и др. Народно-сценический танец. часть I. – М.: Искусство, 1976

 11. Зайцев В., Колесниченко Ю.В. Основи народно-сценічного танцю. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Культури і мистецтв І?ІV рівнів акредитації, а також для загальноосвітньої школи, позашкільних та професійних закладів, системи післядипломної педагогічної освіти / Видання третє ? Вінниця: НОВА КНИГА, 2007. ? 416 с.

 12. Основи викладання українського народно-сценічного танцю/ С.Л.Зубатов, ? Навч.посібник. –Київ:ІПК ПК, 1995.-133 с.

 13. Програма курсу «Народно-сценічний танець та методика його викладання». – Х.: ХДАК, 1999

 14. Программа курса «Теория и методика преподавания народного танца». – СП., 1996

 15. Программа по народно-характерному танцу. – Л.: ЛДХС, 1996

 16. Тарасова Н.Б. Теория и методика преподавания народно-сценического танца. Учебное пособие. – Санкт-Петербург, 1996

 17. Тематическая программа. Дружба народов. – М.: Министерство культуры СРСР , 1996

 18. Ткаченко Т. Народные танцы. – М.: Искусство, 1977

 19. Ткаченко Т. Народный танец. – М.: Искусство, 1968

 20. Українські народні танці. Упорядкування та загальна редакція А.І.Гуменюка. Надрукована за постановою вченої ради Інституту мистецтва, фольклору та етнографії АН УРСР –Київ 1962.- 360 с.

 21. Устинова Т. Русские народные танцы. – М.: Искусство, 1960

 22. Шевлюга С., Горяннова О. Самоучитель испанских и цыганских танцев. Фламенко. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2005

 23. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца. – СПб., М.,Краснодар: Планета музыки, Лань, 2007.
 1. Благова Т.О. Теорія і методика європейських танців [Електронний ресурс]: навч.-наоч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / Т.О. Благова, О.А. Жиров. – 250 MB. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2010. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Celeron 633 MHz; 128 MB RAM; CD-ROM Windows 98/2000/Me/XP/Vista; Microsoft Word 97-2007; Microsoft Office Power Point 97-2007. – Назва з титул. екрану.

 2. Венский вальс: техника исполнения: [сост. Имперское общество любителей танцев]. – СПб.: Рус. танц. союз, 1993. – 14 с.

 3. Гай Говард. Техника европейских танцев / Гай Говард. – М.: Артис, 2003.– 256 с.

 4. Говард Х. Всё о технике стандартных танцев / Х. Говард. – М.: ВРМАВТ, 1989. – 77 с.

 1. Лэрд У. Техника исполнения латиноамериканских танцев. Дополнение / У. Лэрд. – Лондон, 1998. – 64 с.

 2. Лэрд У. Техника исполнения латиноамериканских танцев. Ч. 1 / У. Лэрд. – Лондон, 1998.

 3. Лэрд У. Техника исполнения латиноамериканских танцев. Ч. 2 / У. Лэрд. – Лондон, 1998.

 4. Мищенко В.А. Спортивные бальные танцы для начинающих  / Мищенко В.А., Тимошенко О.А. – Харьков: Синтекс, 2007. ? 192 c.

 5. Мур А. Пересмотренная техника европейских танцев / А. Мур; пер. с англ. и ред. Ю. Пина. – СПб., 1993. – Ч. 1: Квикстэп. – 52 с.

 6. Мур А. Пересмотренная техника европейских танцев / А. Мур; пер. с англ. и ред. Ю. Пина. – СПб., 1993. – Ч. 2: Медленный вальс. – 31 с.

 7. Мур А. Пересмотренная техника европейских танцев / А. Мур; пер. с англ. и ред. Ю. Пина. – СПб., 1993. – Ч. 3: Фокстрот. – 30 с.

 8. Мур А. Пересмотренная техника европейских танцев / А. Мур; пер. с англ. и ред. Ю. Пина. – СПб., 1993. – Ч. 4: Танго. – 25 с.

 1. Осадців Т.П. Спортивні танці: навч. посіб. / Т.П. Осадців. – Л.: ЗУКЦ, 2001. – 340 с.

 1. Пересмотренная техника латиноамериканских танцев. Джайв / [сост. ISTD]. – Лондон: Имперское общество учителей танца, 2002. – 108 с.

 2. Пересмотренная техника латиноамериканских танцев. Румба / [сост. ISTD]. – Лондон: Имперское общество учителей танца, 1998. – 124 с.

 3. Пересмотренная техника латиноамериканских танцев. Самба / [сост. ISTD]. – Лондон: Имперское общество учителей танца, 2002. – 148 с.

 4. Пересмотренная техника латиноамериканских танцев. Ч. 1 / [сост. ISTD]. – Лондон: Имперское общество учителей танца, 1991.

 5. Пересмотренная техника латиноамериканских танцев. Ч. 2 / [сост. ISTD]. – Лондон: Имперское общество учителей танца, 1991.

 6. Пересмотренная техника латиноамериканских танцев. Ча-ча-ча / [сост. ISTD]. – Лондон: Имперское общество учителей танца, 1999. – 128 с.

 7. Уолтер Лэрд. Техника латиноамериканских танцев. Ч. 1 / Уолтер Лэрд; пер. с англ. А. Белогородского. – М.: Артис, 2003. – 180 с.

 8. Уолтер Лэрд. Техника латиноамериканских танцев. Ч. 2 / Уолтер Лэрд; пер. с англ. А. Белогородского. – М.: Артис, 2003. – 244 с.

 1. Армашевская К.Н., Вайнонен Н.В. Балетмейстер Вайнонен. – М.: Искусство,1971.

 2. Бухвостова Л.В. Щекотихина А.С. Композиция и постановка танца. - Орел, 2001.

 3. Голдрич О. Хореографія. Основи хореографічного мистецтва. Основи композиції танцю. - Львів: Край, 2003.

 4. Гуменюк А.І.Народне хореографічне мистецтво України.-К., 1963.

 5. Гуменюк А.І. Українські народні танці. - К., 1969.

 6. Добровольская Г.Н. Танец. Пантомима, Балет. – Л., 1975.

 7. Жданов Л.Т. Мгновения. Касьян Голейзовский. Фотоальбом.-М.: Планета, 1973.

 8. Захаров Р.В. Искусство балетмейстера. – М., 1954.

 9. Захаров Р.В. Сочинение танца.- М.: Искусство, 1983.

 10. Захаров Р.В. Слово о танце.- М.,1977.

 11. Захаров Р.В. Записки балетмейстера. -М.: Искусство, 1976.

 12. Колногузенко Б.Н. Основы руководства и постановочной роботы в само деятельном ансамбле народного танца.- Х.: Диарт,1990.

 13. Колногузенко Б.Н. Сюжетный танец. От замысла к воплощению. - Х.: Диарт, 1990. .? 22 с.

 14. Колногузенко Б.Н. Сольный танец : методическая разработка по курсу «Искусство балетмейстера». – Х.: ХГАК,2006. ? 27  с.

 15. Колногузенко Б.М. Хореографічна сюїта : методичні матеріали з курсу «Мистецтво балетмейстера». – Х.: ХДАК,2007. ? 106 с.

 16. Красовская В.М. Русский балетный театр начала XX века.Т. I. Хореографы. - Лопухов Ф.В. Хореографические откровенности. – М., 1972.

 17. Лиепа М.Э. Вчера и сегодня в балете. – М.: Молодая гвардия, 1986.

 18. Мистецтво балетмейстера: навчально-методичні матеріали з курсу/ Укладач Б.М.Колногузенко.-Х.:ХДАК, 2007.

 19. Михаил Фокин. Фотоаьбом. – СПб.: Мариинский театр, 1997.

 1. Фокин М.М. Против течения. – Л.: Искусство, 1981.

 2. Бондаренко Л.А. Ритміка і танець у 1-4 класах загальноосвітньої школи. – К.: «Музична Україна», 1989. – 232с.

 3. Быкова М. С. Учебно-воспитательная работа в детских самодеятельных хореографических коллективах. Учебно-методическое пособие. – М.: «Искусство», 1982. – 244с.

 4. Тараканова А.П. Система хореографічного виховання у школах і позашкільних закладах: Навчальний методичний посібник. – К.: ІЗМН, 1996. – 284с.

 5. Уральская В.И. Рождение танца. – М.: «Советская Россия», 1982. – 144с.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Бальные танцы / [сост. А.Н. Беликова]. – М.: Сов. Россия, 1982. – 112 с.

 2. Бальные танцы / [сост. А.Н. Беликова]. – М.: Сов. Россия, 1983. – 120 с.

 3. Бальные танцы / [сост. А.Н. Беликова]. – М.: Сов. Россия, 1984. – 120 с.

 4. Бальные танцы / [сост. А.Н. Беликова]. – М.: Сов. Россия, 1985. – 112 с.

 5. Гі Дені. Всі танці / Гі Дені, Люк Дассвіль. – К.: Муз. Укр., 1983. – 342 с.

 6. 3гурський Л. Методика викладання бальних танців у школі / Л. Згурський. – К.: Муз. Укр., 1978. – 184 с.

 7. Современный бальный танец: пособие [для студ. ин-тов культ., руков. кол-вов бальн. танца] / [под ред. В.М. Стриганова, В.И. Уральской]. – М.: Просвещение, 1978. – 431 с.РЕСУРСИГолова предметної комісії

канд. пед. наук, професор кафедри

природничих і математичних дисциплін Н.Д. Карапузова

Схожі:

Міністерство освіти інауки, молоді І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти інауки, молоді І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти інауки, молоді І спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти інауки, молоді І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти інауки, молоді І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти інауки, молоді І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти інауки, молоді І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти інауки, молоді І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти інауки, молоді І спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти інауки, молоді І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи