Рунтування основних принципів антикризовоі політики підприємств сірік І. П., аспірант icon

Рунтування основних принципів антикризовоі політики підприємств сірік І. П., аспірант
Скачати 47.92 Kb.
НазваРунтування основних принципів антикризовоі політики підприємств сірік І. П., аспірант
Дата15.07.2012
Розмір47.92 Kb.
ТипДокументи

ОБҐРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ АНТИКРИЗОВОІ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ

Сірік І.П., аспірант

Сумський державний університет, м. Суми


Управління підприємством в умовах економічної нестабільності або кризи вимагає вживання і розробки антикризових програм менеджерами вищої управлінської ланки. Дані програми включають комплекс заходів економічного аналізу, прогнозування, розробку і впровадження складних новаторських проектів.

Антикризове управління грунтується на сукупності знань і практичного досвіду, направленого на оптимізацію бізнес-процесів, виявлення прихованих резервів, потенціалу розвитку на складному етапі існування в умовах кризи.

Особливість антикризового управління підриємством полягає в підвищеній складності управлінських процесів. Фінансова криза виявляється в гострому браку грошових коштів, зростанні простроченої кредиторської заборгованості, падінні обсягів виробництва, рівня продажу, і, як наслідок, соціальному невдоволенні персоналу і інших чинниках.

Кожна економічна система має дві основні тенденції в своєму існуванні: функціонування і розвиток.

Функціонування є життєдіяльністю системи, збереженням її цілісності і повним виконанням заданих параметрів існування.

Розвиток - це придбання нових якостей, необхідних для прогресивних змін, пристосування до нових умов середовища, якщо відбуваються зміни в предметах, засобах праці і в самому бізнес-процесі.

Економіка ніколи не знаходиться в стані спокою. Економічне зростання не рідко змінюється крахом. Показники прибутковості, темпів зростання виробництва, а також ціни і прибутки знижуються. Таким чином досягається нижня крапка, потім знову починається пожвавлення.

Класичний цикл єкономічного відтворення включає чотири основні етапи:

 • криза;

 • депресія;

 • пожвавлення;

 • зростання.

Організація, що знаходиться в умовах кризи, може припинити своє існування, а може відродитися знов, після проведення кардинальних змін, наприклад, реорганізації, реструктуризації або диверсифікації своєї діяльності

Головним джерелом усіх цих можливостей стають управління, цілеспрямована діяльність, компетентність керівника і спільна робота з антикризовою командою.

Створювати умови для цього повинна раціонально побудована організація управління. Значимим є використання нових засобів керування для даної організації – впровадження ноу-хау, новаторські заходи для позиціонування торговельної марки, оптимізація кадрової роботи, боротьба за якість, гнучка цінова політика.

Тому центральне завдання менеджменту полягає в тому, щоб перетворити на лідерів змін якнайбільше організацій. Лідер змін розглядає кожну зміну як нову сприятливу можливість. Лідер змін цілеспрямовано шукає корисні для себе зміни і знає, як зробити їх максимально ефективними для зовнішньої і внутрішньої діяльності економічноі системи.

Для цього потрібні:

 1. Діяльність, спрямована на створення майбутнього.

 2. Методика пошуку і прогнозування змін.

 3. Стратегія впровадження змін як у внутрішній, так і в зовнішній діяльності організації.

 4. Політика, що дозволяє врівноважити кризові зміни та стабільність.

Для того, щоб стати лідером змін, потрібно виробити політику, яка змушує сьогодення працювати на майбутнє.

^ Перший принцип такої політики, фундамент для всіх інших, можна сформулювати в такий спосіб: треба перестати жити вчорашнім днем. Передусім – вивільнення ресурсів, що витрачаються на підтримку тих напрямків діяльності, які вже не сприяють підвищенню продуктивності й ефективності. Не можна створити завтрашній день, озираючись на учорашні досягнення.

Тому другий принцип антикризовоіі політики на рівні реалізації виражається в плановій, організованій ліквідації.

Менеджер в умовах кризи регулярно перевіряє на життєздатність кожен товар, послугу, процес, ринок, канал розподілу, кожного споживача і форму кінцевого використання.

^ Третій принцип політики змін в умовах кризи: планове, організоване поліпшення. Усе, що підприємство робить у внутрішньому і зовнішньому середовищі, повинно систематично і безупинно вдосконалюватися. Товари і послуги, виробничі процеси, маркетинг, обслуговування, технології, підготовка і навчання кадрів, використання інформації.

Найбільш зручна можливість проведення успішних змін полягає у використанні власних досягнень і в перетворенні їх на фундамент подальшої діяльності.

Без цих принципів: ліквідація, вдосконалення і використання успіху – жодна організація не може сподіватися на успішне впровадження інновацій.

Кожна економічна система намагається обмежити, якщо не усунути наслідки, які пов'язаний із змінами в умовах кризи, використовуючи для цього всі існуючі методи своіх досліджень. Але провести маркетингове дослідження абсолютно нового починання не можна. До того ж ніщо абсолютно нове не виходить добре із самого початку.

Тому всі вдосконалення і нововведення повинні бути перевірені в невеликому масштабі у формі пілотного проекту.

Рисунок 1 – Основні напрямки розвитку економічної системи в умовах кризи.


Діяльність економічної системи в умовах кризи значно зміщають лінію рівноваги. Але намічені зміни можуть бути реалізовані за допомогою таких дій:

 • виявлення всіх сил, що діють в організації, й оцінка їхнього значення;

 • підвищення потужності підтримуючих сил;

 • додавання нових сил, що підтримують зміни;

 • послаблення дії стримуючих сил;

 • усунення деяких сил, що перешкоджають змінам.

Кожний з наведених заходів має свої переваги і недоліки. Тому менеджери повинні вибирати той чи інший прийом залежно від ситуації, що створилася, і можливих наслідків їх застосування.

У практиці менеджменту все більше уваги приділяється організації командної діяльності, зокрема командному прийняттю рішень. Досвід показує: чим більша участь працівників у процесі управління, тим вищі результати їхньої діяльності, що дає змогу легше вводити різноманітні якісні зміни у самій системі.

Процес управління неможливий без механізму узгодження окремих дій та інтересів між собою для знаходження оптимального режиму функціонування колективу.

У кризі виграє тільки команда. І багато чого залежить від суб'єктивних якостей гравців: професіоналізму, настрою на перемогу, позитивного мислення .

Шанс виграти буде тільки, якщо команда буде прогресивно налаштована, буде застосовувати новаторські нестандартні ідеї. Це дозволить їй створити все те нове й революційне, що звичайно є визначальними факторами для наступного прориву, пожвавлення й підйому.

Криза, звичайно, пов’язана з утратами та ризиками, і до того ж вимагає величезної самовідданої праці. Але якщо економічна система не ставить собі на меті сміливо йти назустріч змінам і швидко мінятися разом з навколишнім світом, вона приречена. У періоди корінних структурних перетворень виживають тільки лідери – ті, хто чуйно вловлює тенденції змін і миттєво пристосовуються до них, використовуючи собі на благо можливості, які відкриваються.

Схожі:

Рунтування основних принципів антикризовоі політики підприємств сірік І. П., аспірант iconТема Принципи міжнародного права План
Функції основних принципів міжнародного права. Класифікація основних принципів міжнародного права
Рунтування основних принципів антикризовоі політики підприємств сірік І. П., аспірант iconПрограма курсу «валютна політика» Змістовий модуль Економічна сутність та теоретичні засади валютної політики Тема Організаційні засади валютної політики
Поняття валютної політики, її стратегічні І тактичні цілі. Характеристика основних елементів валютної політики, вибір її пріоритетів...
Рунтування основних принципів антикризовоі політики підприємств сірік І. П., аспірант iconУправління якістю в обслуговуванні і ремонті автомобілів
Суя; основних принципів створення нормативної бази суя підприємства (стандартів підприємства), управління суя; методології статистичного...
Рунтування основних принципів антикризовоі політики підприємств сірік І. П., аспірант icon«затверджую» Декан факультету економіки та менеджменту О. В. Прокопенко 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни
Мета викладання дисципліни «Управління персоналом» полягає у вивченні студентами основних принципів І положень управління персоналом...
Рунтування основних принципів антикризовоі політики підприємств сірік І. П., аспірант iconМетодичні вказівки для студентів медичних І стоматологічного факультетів для засвоєння
Відповідно до закону України «Про вищу освіту» одним з основних принципів державної політики в галузі вищої освіти є інтеграція системи...
Рунтування основних принципів антикризовоі політики підприємств сірік І. П., аспірант iconПрограма Курсу трудове право
Основні функції трудового права. Спільне І відмінне трудового та суміжних галузей права. Система трудового права. Поняття основних...
Рунтування основних принципів антикризовоі політики підприємств сірік І. П., аспірант iconАнотація
А розкрити сутність основних понять І принципів управління якістю продукції та послуг
Рунтування основних принципів антикризовоі політики підприємств сірік І. П., аспірант iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок основних техніко-економічних показників діяльності підприємств мет»
«Розрахунок основних техніко-економічних показників діяльності підприємств мет» (для студентів 4,5 курсів денної І заочної форм навчання...
Рунтування основних принципів антикризовоі політики підприємств сірік І. П., аспірант iconІнформація щодо біржової торгівлі області. Інформація подається в розрізі основних видів економічної діяльності підприємств, міст та районів області, по основних товарних групах. Матеріали наведені у табличному вигляді та графічному зображенні
Управління статистики торгівлі Головного управління статистики у Сумській області пропонує Вашій увазі чергове видання збірника “Оптова...
Рунтування основних принципів антикризовоі політики підприємств сірік І. П., аспірант iconПоложення В.І. Вернадського про біосферу та ноосферу, охарактеризувати основні етапи природокористування в Україні, розкрити суть основних принципів раціонального природокористування. Основні терміни й поняття
Сформувати поняття про екосистеми, ознайомитися з їхньою структурою. Засвоїти основні положення В.І. Вернадського про біосферу та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи