15-16. 03. 2012р в Національному університеті державної податкової служби України. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Пріоритетні напрями роботи конференції icon

15-16. 03. 2012р в Національному університеті державної податкової служби України. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Пріоритетні напрями роботи конференції
Скачати 64.32 Kb.
Назва15-16. 03. 2012р в Національному університеті державної податкової служби України. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Пріоритетні напрями роботи конференції
Дата15.07.2012
Розмір64.32 Kb.
ТипДокументи

Шановні науковці та практики, викладачі, аспіранти та студенти!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

ІІ Міжнародної науково-практичної конференції

"Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів",


яка відбудеться 15-16.03.2012р. в Національному університеті державної податкової служби України.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.


ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  1. Гармонізація національних податкових систем: стан, проблеми, перспективи.

2. Фіскально-адміністративні технології оподаткування в Україні та зарубіжних державах.

3. Бюджетно-податкові важелі економічного розвитку в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів.

4. Податкове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності.

5.Податкова культура як елемент вдосконалення податкової системи.


Для участі в конференції необхідно надіслати

до 29 лютого 2012 р. на адресу оргкомітету:

  1. заявку учасника;

  2. тези доповіді;

  3. рецензію наукового керівника (для аспірантів, здобувачів, студентів);

  4. копію квитанції про оплату.

Роботи, що не відповідають вимогам і не представлені у встановлений термін –

не розглядаються.


Організаційний внесок для дистанційної участі у конференції складає 50 грн. (включає тільки витрати на публікацію програми конференції та тез доповідей).


^ Організаційний внесок для очної участі у конференції складає 100 грн.

Оплата здійснюється за такими реквізитами:


Одержувач: Національний університет ДПС України

^ ЄДРПОУ: 02973089

Рахунок: 312 572 732 100 92 в ГУДКСУ у Київській обл., м. Києва

МФО: 821018

Призначення платежу: добровільний внесок за участь у ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів"– 50 грн.(100 грн.)Витрати на проїзд, харчування та проживання учасники конференції несуть самостійно.


Реєстрація учасників конференції відбуватиметься за адресою:

м. Ірпінь, Національний університет ДПС України, вул. Садова 53, приміщення конференц-комплексу 15.03.2012 р. з 9:00 до 9:50.

Початок роботи конференції:

15.03.2012 р. о 10:00.

Проїзд: 1. Від ст. метро «Академмістечко» м. Києва маршрутними таксі № 379 до зупинки «Податковий університет»


Учасники обов’язково повинні мати при собі: паспорт (студентський квиток) і посвідчення про відрядження.


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Тези доповідей, що містять мінімальну кількість формул і графіків, обсягом не більше двох сторінок формату А4, повинні бути надруковані у текстовому редакторі Microsoft Word. Шрифт Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,0, поля з усіх боків – 20 мм.


ЗРАЗОК

Шевченко Юрій Іванович,

к.е.н., доцент кафедри податків та оподаткування,

Національний університет ДПС України

^ НАЗВА ДОПОВІДІ

Рукопис тез доповіді повинен бути ретельно відредагований, оскільки матеріали конференції будуть публікуватися до її початку.


^ Матеріали просимо надсилати

до 29.02.2012 р. на електронну пошту: konf_podatki@ukr.net


Питання з приводу конференції Ви можете з’ясувати за телефонами:


(04597)63-2-88 – кафедра податків та оподаткування

093-938-80-06 Прокопенко Ірина Адольфівна

067-281-72-58 Панура Юлія Василівна

066-957-66-64 Іванишина Ольга Степанівна


або на сайті: www.asta.edu.ua

^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Співголови:

Клименко О.В., Голова Державної податкової служби України, державний радник податкової служби ІІІ–го рангу, к.е.н.

^ Мельник П.В., д.е.н., професор, ректор Національного університету ДПС України


Заступники Голови:

Тарангул Л.Л., д.е.н., професор, проректор з наукової роботи Національного університету ДПС України

^ Дорошенко М.П., к.і.н., доцент, проректор з міжнародних відносин Національного університету ДПС України


Члени оргкомітету:

Андрущенко В.Л., д.е.н., професор кафедри податків та оподаткування НУДПСУ

^ Варналій З.С., д.е.н., професор, директор НДЦПО Іванишина О.С., заст. зав. кафедри податків та оподаткування НУДПСУ

Іванов Ю.Б., д.е.н., професор, заступник директора Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України, завідувач кафедри оподаткування Харківського національного економічного університету

^ Калач Г.М., к.е.н., професор, декан факультету економіки та оподаткування НУДПСУ

Корнєв М.М., к.е.н., доцент, заст. зав. кафедри оподаткування Донецького державного університету управління

^ Крисоватий А.І., д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри податків і фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету

^ Лекарь С.І., к.е.н., директор Департаменту координації діяльності податкової служби ДПС України

Панура Ю.В., к.е.н., доцент, заст. зав. кафедри податків та оподаткування НУДПСУ

^ Прокопенко І.А., к.е.н., доцент, заст. зав. кафедри податків та оподаткування НУДПСУ


ЗАЯВКА

на участь у конференції

Прізвище, ім’я, по-батькові учасника
Науковий ступінь, вчене звання
Повна назва місця роботи (навчання)
Адреса місця роботи (навчання) та e-mail
Адреса доповідача для листування
Контактний телефон доповідача (обов’язково)
Е-mail доповідача

(обов’язково)
Обраний пріоритетний напрямок конференції
Назва доповіді
Використання проекційної техніки (зазначити якої)
Ваша участь у конференції передбачає

  • виступ з доповіддю

  • участь в обговоренні

  • дистанційна участь

Потреба в бронюванні гуртожитку

  • Так

  • Ні

«_____»_________________2012 р.

Підпис________________________^ ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Кафедра податків та оподаткування


ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра податків і фіскальної політики


^ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра оподаткування


Донецький державний університет управління

Кафедра оподаткування


За участю:

^ АСОЦІАЦІЇ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ України

(м. Київ, Україна)


МІЖНАРОДНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ФОНД РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ КУЛЬТУРИ»

(Сполучені Штати Америки)


^ ВСЕРОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АКАДЕМІЇ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

(м. Москва, Російська Федерація)


російського університету дружби народів

(м. Москва, Російська Федерація)


білоруського державного економічного університету

(м. Мінськ, Республіка Білорусь)


ABEQAkademie fьr Beratung und Qualifizierung GmbH (м. Кельн, Німеччина)


ЗагребськОГО університетУ

(м. Загреб, Хорватія)


державного опольського університету

(м. Ополе, Республіка Польща)


ІІ Міжнародна науково-практична конференція

"Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних

та інтеграційних процесів"

Інформаційний лист

15 - 16 березня 2012 року


м. Ірпінь

Схожі:

15-16. 03. 2012р в Національному університеті державної податкової служби України. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Пріоритетні напрями роботи конференції icon15-16. 03. 2012 р в Національ­ному університеті державної податкової служби України. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Пріоритетні напрями роботи конференції
Фіскально-адміністративні технології опода­ткування в Україні та зарубіжних державах
15-16. 03. 2012р в Національному університеті державної податкової служби України. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Пріоритетні напрями роботи конференції icon12–13. 04. 2013 р у Кам’янець-Подільській філії Національного університету державної податкової служби України. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька. Пріоритетні напрями роботи конференції
Фіскально-адміністративні технології оподаткування в Україні та зарубіжних державах
15-16. 03. 2012р в Національному університеті державної податкової служби України. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Пріоритетні напрями роботи конференції iconЗапрошуємо вас взяти участь ХІ міжнародній студентській науковій конференції "Каразінські читання: Іноземна філологія. Пошук молодих", яка відбудеться у Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, французька, німецька
15-16. 03. 2012р в Національному університеті державної податкової служби України. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Пріоритетні напрями роботи конференції iconПовідомлення про прийняття тез до друку І включення до програми роботи конференції (надіслати копію квитанції). Робочі мови конференції: українська, російська, англійська
Бажаючим взяти участь у роботі конференції необхідно надіслати в оргкомітет до 1 квітня 2012 року
15-16. 03. 2012р в Національному університеті державної податкової служби України. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Пріоритетні напрями роботи конференції iconПерший інформаційний лист
Змі, яка відбудеться 26-27 жовтня 2012 року у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля у м. Луганську....
15-16. 03. 2012р в Національному університеті державної податкової служби України. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Пріоритетні напрями роботи конференції iconРобочі мови конференції: українська, російська, англійська. Для участі в конференції необхідно
Маємо за честь запросити Вас 05-06 червня 2014 року до участі у роботі III міжнародної науково-практичної конференції: «Облік, звітність...
15-16. 03. 2012р в Національному університеті державної податкової служби України. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Пріоритетні напрями роботи конференції iconРобочі мови конференції: українська, російська, англійська. Для участі в конференції необхідно
Маємо за честь запросити Вас 05-06 червня 2014 року до участі у роботі III міжнародної науково-практичної конференції: «Облік, звітність...
15-16. 03. 2012р в Національному університеті державної податкової служби України. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Пріоритетні напрями роботи конференції iconПроблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури” 19-21 травня 2011 р. Робочі мови конференції – українська, англійська, польська, російська
Кафедра економіки підприємства та інвестицій Національного університету “Львівська політехніка”
15-16. 03. 2012р в Національному університеті державної податкової служби України. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Пріоритетні напрями роботи конференції iconПоложення про проведення вступних випробувань у Національному університеті державної податкової служби України І. Загальні положення
Національного університету державної податкової служби України (далі – Університет)
15-16. 03. 2012р в Національному університеті державної податкової служби України. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Пріоритетні напрями роботи конференції iconКиївський національний університет імені тараса шевченка історичний факультет факультет навчання іноземних громадян наукове товариство студентів та аспірантів історичного факультету Інформаційний лист №1
Робочі мови конференції українська, російська, англійська, польська. Заявки та тези виступу надсилати відповідальному секретарю конференції...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи