Національний університет державної податкової служби україни затверджую icon

Національний університет державної податкової служби україни затверджую
НазваНаціональний університет державної податкової служби україни затверджую
Сторінка1/10
Дата15.07.2012
Розмір0.61 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної

та методичної роботи

_________М.М. Касьяненко

«___»______________ 2011р.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

з курсу «Бухгалтерський облік і прийняття управлінських рішень в бюджетних установах»

для підготовки фахівців за ОКР «магістр»

денної та заочної форм навчання

галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»

за магістерською програмою

«Облік і аудит в управлінні бюджетними і фінансовими організаціями»


Ірпінь 2011

Методичні вказівки і тематика курсових робіт з курсу «Бухгалтерський облік і прийняття управлінських рішень в бюджетних установах» для студентів У курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» за магістерською програмою «Облік і аудит в управлінні бюджетними і фінансовими організаціями» складені на основі навчального плану, затвердженого у 2010 році.


^ Автори: Є.Ю. Шара, к.е.н., доцент

Т.М. Сторожук, к.е.н., доцент

Л.І. Жидєєва, к.е.н., доцент

Т.С. Іванова, доцент

О.М. Андрієнко, ст. викладач


Рецензент: Ю.В. Петленко, к.е.н., доцент


Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри бухгалтерського обліку,

протокол № __ від «__» ____________ 20__ р.

^ Завідувач кафедри Є.Ю. Шара, к.е.н.,доцент


Розглянуто і схвалено на засіданні Вченої ради обліково-економічного факультету, протокол № __від «__»________20__р.

^ Голова вченої ради обліково-

Економічного факультету Н.П. Мацелюх, к.е.н., доцент


В.о. завідувача навчально-

методичного відділу Є.В. Козятинська

ЗМІСТ

ЗМІСТ 4

^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ 6

3. ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 8

3.1. Загальні вимоги 8

3.2. Титульний лист, завдання на курсову роботу та зміст 10

3.3. Вступ 11

3.4 Основна частина 12

3.5. Висновки і пропозиції 17

3.6. Список використаних джерел 17

3.7. Додатки 21

^ 4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 23

4.1. Загальні вимоги 23

4.2. Нумерація 25

4.3. Ілюстрації, таблиці і формули 26

4.4. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела 29

^ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ. ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ 30

6. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 33

Облік, контроль і аналіз грошових коштів і дебіторської заборгованості 34

7. ДОДАТКИ 38^

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯВідповідно до навчальних планів підготовки фахівців з обліку і аудиту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» магістерської програми «Облік і аудит в управлінні бюджетними установами та організаціями» студенти повинні виконати курсову роботу з дисципліни «Бухгалтерський облік і прийняття управлінських рішень в бюджетних установах».

Курсова робота є результатом самостійного дослідження студентом однієї з обраних теми дисципліни «Бухгалтерський облік і прийняття управлінських рішень в бюджетних установах» та з науково-обґрунтованими висновками для практичного їх використання в роботі бюджетних установ.

Виконання курсової роботи – підготовчий етап до виконання дипломної роботи; її методичні та аналітичні матеріали можуть бути використані при написані дипломної роботи.

Тему курсової роботи студент вибирає самостійно або за порадою викладача (наукового керівника) з переліку тем, розроблених і затверджених кафедрою бухгалтерського обліку, наведеного у параграфі 6.

Курсову роботу студенти виконують на матеріалах будь-якої конкретної бюджетної установи обраної за власним вибором. Студенту, вибираючи тему, слід зважати на специфіку діяльності та фінансування бюджетної установи, яка виступає як об’єкт (база) дослідження.

Курсова робота повинна бути виконана на високому теоретичному рівні з використанням нової інформації вітчизняного і зарубіжного досвіду. При підготовці курсової роботи студенти повинні: показати знання нормативних документів з питань бухгалтерського обліку в бюджетних установах, оподаткування, що діють на дату написання курсової роботи, а також теоретичних питань з бухгалтерського обліку і прийняття управлінських рішень, вміння використовувати комп’ютерну техніку; проведення аналізів кошторисів, звітності бюджетних установ, вміння проводити їх оцінку та аналізувати роботу бюджетних установ, володіти методами ведення бухгалтерської і управлінської роботи, вносити конкретні пропозиції щодо вдосконалення практики ведення бухгалтерського обліку і ефективного управління фінансами та ресурсами бюджетної установи.

При цьому студенти денної форми навчання при виборі теми пов’язують її з напрями їх роботи у студентському науковому товаристві. Студенти заочної форми навчання переважно керуються досвідом і потребами бюджетної установи, в якій вони працюють.

Не дозволяється написання курсової роботи з однієї й тієї ж теми двома студентами в одній академічній групі.

Студент, який виконує курсову роботу, повинен чітко усвідомлювати основні вимоги, що пред’являються до такого виду письмових робіт. Вони, перш за все, відносяться до науково-теоретичного рівня за її змістом, формою викладання матеріалу і оформленням.

Курсова робота, яка містить пряме списування матеріалу із різних джерел: підручників, монографій, методичних рекомендацій, журналів без практичного матеріалу оцінюється незадовільно.

Студент разом з керівником розробляє план курсової роботи, узгоджує графік її виконання, визначає конкретні джерела, на підставі яких буде проводитись дослідження.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет державної податкової служби України Інтернет-журнал про страхування «Форіншурер» Страховий рейтинг «Insurance top» Опольський університет (м.
Національний університет державної податкової служби України визнано як базовий навчальний заклад з організації та проведення Міжнародної...
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconЗвіт №6 про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника від 23. 04. 2014р. Замовник: Найменування: Національний університет державної податкової служби України
Шевченко Сергій Петрович, начальник телекомунікаційного відділу Національного університету державної податкової служби України, Київська...
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconПоложення про проведення вступних випробувань у Національному університеті державної податкової служби України І. Загальні положення
Національного університету державної податкової служби України (далі – Університет)
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconДержавна податкова служби україни національний університет державної податкової служби україни
Випускаюча кафедра економічної кібернетики проводить підготовку фахівців за такою освітньо-кваліфікаційною характеристикою
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconЛ. А. Клюско, канд екон наук, Національний університет Державної податкової служби України, Київська обл., м. Ірпінь забезпечення конкурентоспроможності банківських установ
Л. А. Клюско, канд екон наук, Національний університет Державної податкової служби України, Київська обл., м. Ірпінь
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconПоложення про порядок роботи апеляційної комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальна частина
України та його філій заочної форми навчання (далі – Апеляційна комісія) утворюється для розгляду апеляцій вступників щодо екзаменаційної...
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconНаціональний університет “Острозька академія” Поліський державний університет (Республіка Білорусь) Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Національний університет державної податкової служби України
Актуальні питання економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій у фінансах
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconНаціональний університет державної податкової служби україни яковчук михайло Юрійович
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, доцент кафедри публічного права
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconДержавна податкова Служба України національний університет державної податкової служби україни
Керівникові
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconМіністерсТво юстиції України
Національного університету державної податкової служби України державному раднику податкової служби першого рангу
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconКиївський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Національний університет державної податкової служби України Поліський державний університет (Республіка Білорусь) Національний університет “Острозька академія”
Пасічник І. Д., ректор Національного університету «Острозька академія», герой України, доктор психологічних наук, професор
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи