Синдром цитолізу нефротелію при пієлонефриті у дітей маркевич В. Е., Лобода А. М., Лата Я. О., Грибова І. В., студ. 4-го курсу icon

Синдром цитолізу нефротелію при пієлонефриті у дітей маркевич В. Е., Лобода А. М., Лата Я. О., Грибова І. В., студ. 4-го курсу
Скачати 25.24 Kb.
НазваСиндром цитолізу нефротелію при пієлонефриті у дітей маркевич В. Е., Лобода А. М., Лата Я. О., Грибова І. В., студ. 4-го курсу
Дата15.07.2012
Розмір25.24 Kb.
ТипДокументи

СИНДРОМ ЦИТОЛІЗУ НЕФРОТЕЛІЮ ПРИ ПІЄЛОНЕФРИТІ У ДІТЕЙ

Маркевич В.Е., Лобода А.М., Лата Я.О., Грибова І.В., студ. 4-го курсу

СумДУ, кафедра педіатрії з курсом медичної генетики


Топічне визначення вогнища інфекції та з’ясування інтенсивності запального процесу в нирках набуває особливого значення при виборі тактики ведення пацієнтів. Одним з актуальних методів сучасної лабораторної діагностики ураження нирок є визначення рівня органоспеціфічних ферментів в біологічних рідинах. При патології нирок найбільш чутливими вважаються ензими, які локалізуються у внутрішньоклітинних органелах, зокрема, -глутамілтранспептидаза (ГГТП).

Мета роботи – дослідити вміст -глутамілтранспептидази в сироватці крові та сечі дітей, хворих на пієлонефрит.

Активність ГГТП визначали уніфікованим методом за „кінцевою точкою” за швидкістю утворення 5-аміно-2-нітробензоату при довжині хвилі 405 нм та температурі 37°С на напівавтоматичному фотометрі з використанням наборів реактивів фірми “Ольвекс”.

Обстежено 60 дітей з гострим ПН, 30 пацієнтів з хронічним ПН в періоді загострення та 15 - з хронічним ПН в періоді ремісії, що знаходилися на лікуванні в нефрологічному відділенні Сумської обласної дитячої клінічної лікарні. Вік дітей складав від 2 до 17 років. До групи порівняння увійшли 30 дітей, що не мали клінічних чи лабораторних ознак патології нирок.

Встановлено, що у обстежених дітей групи порівняння показник ГГТП в сироватці крові не відрізнявся від референтного рівня (0-23 нмоль/(сек*л)). Гострий ПН супроводжувався значним зростанням концентрації ГГТП в сироватці крові. Активність ензиму у обстежених дітей зростала більше, ніж в 20 разів (р<0,001) та була максимальною відносно всіх інших обстежених груп дітей. Для загострення хронічного ПН властивим є високий вміст ГГТП в сироватці крові (більше, ніж в 10 разів вищий від показника у здорових дітей), але все ж нижчий від рівня у дітей з гострим ПН. Для ремісії хронічного ПН властиве достовірне зниження ферментемії. Рівень ГГТП у стадії ремісії перевищував відповідне значення в групі порівняння більше, ніж у 6 разів, хоча і був значно нижчим від показника у разі загострення.

Виявлено, що гострий пієлонефрит супроводжується достовірним підвищенням рівня ГГТП в сечі (р<0,001). Активність ГГТП у пацієнтів з гострим ПН була майже в 3,2 рази вищою, ніж у дітей групи порівняння. При загостренні хронічного ПН у всіх обстежених пацієнтів було знайдено високий рівень ГГТП, який був достовірно вищим (р<0,001) від відповідного показника у осіб з гострим ПН та у здорових дітей. Концентрація ГГТП в сечі при загостренні ПН більш, ніж в 3 рази була вищою від вмісту даного ензиму при гострому перебігу захворювання, та майже в 9 разів перевищувала активність у здорових дітей. З’ясовано, що в період ремісії хронічного ПН виділення ГГТП з сечею зменшується в 2 рази, досягаючи значення 67,5±5,9 нмоль/(сек*л). Але вказане значення все ж достовірно перевищує (р<0,001) показники, характерні для дітей з гострим ПН та рівень групи порівняння.

Отже, висока концентрація ГГТП є властивою для дітей з усіма варіантами перебігу захворювання, досягаючи максимальних значень при гострому пієлонефриті. Значна ферментемія та ферментурія пов’язана із високою швидкістю вивільнення ензимів з клітин ниркових канальців внаслідок ушкодження клітинної мембрани на тлі запалення, ішемії, дистофії чи некрозу. Зважаючи на цитозольну локалізацію ферменту, лише значна деструкція мембрани або загибель клітини буде призводити до зростання його концентрації. Таким чином, визначення активності даного ензиму може характеризувати ступінь вираженості синдрому цитолізу нефротелію у пацієнтів із патологією нирок. Синдром цитолізу найбільш властивий для гострого пієлонефриту або загострення хронічного. Ремісія захворювання супроводжується зменшенням його вираженості.

Схожі:

Синдром цитолізу нефротелію при пієлонефриті у дітей маркевич В. Е., Лобода А. М., Лата Я. О., Грибова І. В., студ. 4-го курсу iconГістохімічний феномен метахромазії при дослідженні морфогенетичних процесів щитоподібної залози лата Я. О., студ. 3-го курсу; Золотарьова В. Г., лаборант-гістолог
move to 0-35460649
Синдром цитолізу нефротелію при пієлонефриті у дітей маркевич В. Е., Лобода А. М., Лата Я. О., Грибова І. В., студ. 4-го курсу iconГістохімічний феномен метахромазії при дослідженні морфогенетичних процесів щитоподібної залози лата Я. О., студ. 3-го курсу; Золотарьова В. Г., лаборант-гістолог
У тканинах цим умовам відповідають кислі глікозаміноглікани, які входять до складу сполучнотканинних волокон та цитоплазматичних...
Синдром цитолізу нефротелію при пієлонефриті у дітей маркевич В. Е., Лобода А. М., Лата Я. О., Грибова І. В., студ. 4-го курсу iconМетодичні вказівки на тему "Класифікація дитячих хвороб" / Укладачі: В. Е. Маркевич, М. П. Загородній, І. Е. Зайцев, І. В. Тарасова, А. М. Лобода. Суми: Вид-во СумДУ, 2006. 132 с
Методичні вказівки на тему “Класифікація дитячих хвороб” / Укладачі: В. Е. Маркевич, М. П. Загородній, І. Е. Зайцев, І. В. Тарасова,...
Синдром цитолізу нефротелію при пієлонефриті у дітей маркевич В. Е., Лобода А. М., Лата Я. О., Грибова І. В., студ. 4-го курсу iconЗабезпеченість міддю та цинком здорових дітей та дітей із залізодефіцитною анемією лобода А. М., клін орд
Метаболізм заліза тісно пов’язаний з обміном інших мікроелементів в організмі. Лише 35-55% анемій у дітей спричинені переважним дефіцитом...
Синдром цитолізу нефротелію при пієлонефриті у дітей маркевич В. Е., Лобода А. М., Лата Я. О., Грибова І. В., студ. 4-го курсу iconВлияние анаприлина на кровоток и реабсорбцию натрия в почечных канальцах крыс грибова И. В., Галян Л. С., студ. 3-го курса
Для изучения кровотока в разных зонах почечной ткани использовали метод импеданской реоплетизмографии. Было получено, что при введении...
Синдром цитолізу нефротелію при пієлонефриті у дітей маркевич В. Е., Лобода А. М., Лата Я. О., Грибова І. В., студ. 4-го курсу iconДіагностичні аспекти при перфоративній гастродуоденальній виразці ковшик О. П., студ. 6-го курсу, Авоянц А., студ. 5-го курсу
В період загострения звернулося 173(31%) хворих. Прикрита перфоративна виразка виявлена у 68 (8,1%), стеноз вихідного відділу шлунка...
Синдром цитолізу нефротелію при пієлонефриті у дітей маркевич В. Е., Лобода А. М., Лата Я. О., Грибова І. В., студ. 4-го курсу iconМетодичні рекомендації для викладачів та для самостійної роботи студентів 5 курсу лікувального факультету
Захворювання тканин пародонта у дітей: гінгівіт, пародонтит, пародонтальний синдром. Причини розвитку, клінічні ознаки захворювань,...
Синдром цитолізу нефротелію при пієлонефриті у дітей маркевич В. Е., Лобода А. М., Лата Я. О., Грибова І. В., студ. 4-го курсу iconI. Медицинская литература
М26 Маркевич В. Е. Медичний інститут СумДУ/ В. Е. Маркевич, В. К. Мусієнко. Суми,2007. 106 с
Синдром цитолізу нефротелію при пієлонефриті у дітей маркевич В. Е., Лобода А. М., Лата Я. О., Грибова І. В., студ. 4-го курсу iconАналіз ситуації щодо захворюваності на туберкульоз дітей у сумській області сипченко Л. О., зав відд.; Гаврильченко Н. О., фтизіатр; Сипченко Д. С., студ. 2-го курсу
Сипченко Л. О., зав відд.; Гаврильченко Н. О., фтизіатр; Сипченко Д. С., студ. 2-го курсу
Синдром цитолізу нефротелію при пієлонефриті у дітей маркевич В. Е., Лобода А. М., Лата Я. О., Грибова І. В., студ. 4-го курсу iconЯнки у дітей хілько А. С., Богдашкина С. О., студ. 4-го курсу; Товчигречко С. М., Островська Р. М., лікарі
Хілько А. С., Богдашкина С. О., студ. 4-го курсу; Товчигречко С. М., Островська Р. М., лікарі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи