Міністерство охорони здоров’я України Державний заклад «Луганський державний медичний університет» icon

Міністерство охорони здоров’я України Державний заклад «Луганський державний медичний університет»
Скачати 238.53 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я України Державний заклад «Луганський державний медичний університет»
Дата15.07.2012
Розмір238.53 Kb.
ТипДокументи


Міністерство охорони здоров’я України

Державний заклад

«Луганський державний медичний університет»


Кафедра _________________________________________________

Факультет ________________________________________________


З В І Т

ПРО НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ (ПІДРОЗДІЛУ)

_____________________________

ЗА 2011 РІК


Завідувач кафедри (керівник підрозділу)


_________________ _______________

ПІБ Підпис


Луганськ- 2011


Увага! Жовтим кольором позначено зміни у порівнянні з попереднім роком


ЗМІСТ


№ з/п

Назва розділу

Стор.

1

Кадрове і матеріально-технічне забезпечення наукової діяльності
2

Перелік НДР, виконуваних на кафедрі (у підрозділі)
3

Інформація про отримані гранти
4

Участь у доклінічних та клінічних випробуваннях фармпрепаратів
5

Стисла інформація про найвагоміші наукові досягнення кафедри (підрозділу)
6

Перелік нововведень, які пропонуються для включення до Реєстру галузевих нововведень на 2010 рік
7

Інформація про впровадження результатів наукових досліджень, які ввійшли до попередніх випусків реєстрів галузевих нововведень
8

Патентно-ліцензійна діяльність кафедри (підрозділу)
9

Інформація про підготовку наукових кадрів
10

Участь у роботі конгресів, з’їздів, конференцій, виставок
11

Видавнича діяльність кафедри (підрозділу)
12

Інформація про участь у міжнародному науково-технічному співробітництві
13

Отримані співробітниками у 2010 році нагороди, премії, звання (державні, громадські)
14

Студентська наука
15

Основні показники і бальна оцінка наукової діяльності кафедри (підрозділу)
16

Пропозиції щодо підвищення ефективності наукової роботи в університеті


^ 1. Кадрове і матеріально-технічне забезпечення наукової діяльності, загальні відомості


  1. Дані про наукові кадри


Кількість співробітників, які виконують НДР (всього/ з них жінок)- __/__,

в тому числі:

   1. докторів наук - __/__

   2. кандидатів наук - __/__

   3. без ступеня - __/__
   1. пенсійного віку - __/__
   1. керівників - __/__

   2. доцентів - __/__

   3. асистентів - ___/__

   4. старших лаборантів - ___/__

   5. наукових співробітників - ___/__

   6. докторантів - ___/__

   7. аспірантів - ___/__

   8. магістрантів - ___/__
   1. докторів наук до 30 років- __/__

   2. докторів наук до 40 років- __/__


1.1.15 Кількість ставок науково-педагогічних працівників за штатним розкладом _______


Таблиця 1

Список співробітників кафедри, які мають державні нагороди (ордени і медалі, почесні звання), є лауреатами Державної премії


№ з/п

ПІБ

Посада

Державна нагорода, рік нагородження або присудженняТаблиця 2

Список співробітників кафедри, які є членами спеціалізованих рад

для захисту дисертацій

ПІБ

Посада

Шифр спеціалізованої ради і установа, в якій вона знаходиться


Таблиця 3

Ювілеї кафедри (підрозділу), видатних учених та фахівців, які відзначатимуться в 2011 році


№ з/п

ПІБ співробітника

або назва структурного підрозділу

Подія, що відзначається
^ 1.2 Матеріально-технічне забезпечення наукової діяльності


Таблиця 4Перелік засобів вимірювальної техніки, яка використовувалася

при виконанні НДР


№ з/п

Назва засобу

Рік випуску

Рік останньої повірки
 1. ^ Перелік НДР, виконуваних на кафедрі (у підрозділі):

Таблиця 5

Науково-дослідні роботи, які виконувалися на кафедрі (підрозділі) у 2011 р.


№ з/п 

Шифр теми 

(прикладна, фундаментальна)

№ держреєстрації 

Назва НДР

Строки виконання 

Співвиконавці 

Керівник НДР 

Відповідальні виконавці 

Отримані результати та їх можливий вплив на показники здоров'я населення, очікуваний економічний ефект від впровадження тощо ^ За наявності декількох НДР, виконуваних на кафедрі, вони наводяться у таблиці в наступній послідовності:

- НДР, що фінансуються Міністерством охорони здоров'я України з Державного бюджету:

фундаментальні дослідження,

прикладні розробки,

НДР, що є завданнями державних цільових програм різних рівнів (Програма профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні (1999-2010 рр.), Національна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004 - 2008 роки, Міжгалузева комплексна програма „Здоров’я нації”).

^ НДР, що виконуються згідно з державним замовленням на науково-технічну продукцію.

- Ініціативна (пошукова) тематика установи (закладу).

- НДР, що фінансуються на підставі господарських договорів.

- НДР, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва.

- НДР, що фінансуються з інших джерел фінансування (вказати з яких).


 1. Інформація про отримані ґранти

Таблиця 6

Перелік ґрантів, отриманих співробітниками кафедри (підрозділу)


№ з/п

Ґрантодавець

Ґрантоотримувач

Характеристика ґранту

Результативність ґранту

^ 4. Участь у доклінічних та клінічних випробуваннях фармпрепаратів

Таблиця 7

Перелік досліджень фармпрепаратів, виконаних кафедрою (підрозділом) у 2011 р.


№ з/п

Назва дослідження

Терміни виконання

Фірма-замовник

^ 5. Стисла інформація про найвагоміші наукові досягнення кафедри (підрозділу) за 2011 рік (обсягом до 1 стор.)


Таблиця 8

Інформація про основні результати завершених та перехідних НДР


Назва НДР

Результати
 1. Навести основні результати (до 10 речень) НДР.

 2. Зазначити кількість виданих за темою НДР монографій, інформаційних листів, методичних рекомендацій, надрукованих статей, виконуваних дисертаційних робіт, отриманих патентів, поданих до Реєстру галузевих нововведень пропозицій, зроблених доповідей.

 3. Навести вихідні дані монографій, інформаційних листів, методичних рекомендацій з грифом МОН або МОЗ та патентів.^ 6. Перелік нововведень, які пропонуються для включення до Реєстру галузевих нововведень на 2012рік

Таблиця 9

Нововведення, запропоновані для включення до Реєстру галузевих нововведень на 2012 рік


№ з/п

Назва

Автори

 1. Інформація про впровадження результатів наукових досліджень, які ввійшли до попередніх випусків реєстрів галузевих нововведень (клінічна, еко-номічна, соціальна ефективність, приклади позитивного впливу на показники здоров’я населення та діяльність установ практичної охорони здоров’я)

Таблиця 10

Моніторинг впровадження наукової продукції за 2009-2011 роки


№ п/п

Назва методів діагностики, лікування, реабілітації, профілактики (Реєстр № )

Назва клінічного підрозділу чи лабораторії

Лікувально-профілактичні установи, де впроваджені нововведення

Ефективність впровадження

2009
2010
2011

8. Патентно-ліцензійна діяльність кафедри (підрозділу) за 2011 рік

Таблиця 11

Дані про патентно-ліцензійну діяльність кафедри за 2011 р.


Перелік поданих заявок на об'єкти промислової власності (назва, держава, до якої подано заявку, № заявки, дата пріоритету, винахідники) 

Перелік одержаних охоронних документів на об'єкти промислової власності (назва, вид та № документа, держава патентування, винахідники, патентовласник) 

Відомості про know-how 

Відомості про об'єкти авторського права (назва, № свідоцтва, автори) 

Відомості про передачу прав та ліцензійні договори (№ охоронного документа, назва, № договору, дата укладання, ліцензіар, ліцензіат) 

НДР, у процесі виконання якої створено об'єкт інтелектуальної (промислової) власності (назва, шифр, строки завершення) 


9. Інформація про підготовку наукових кадрів:


9.1. Кількісні показники щодо виконання дисертаційних робіт

Таблиця 12

Кількісні показники щодо виконання дисертаційних робіт


Дисертації

Виконується на кафедрі

З них:

Заплано-вано у 2011 році

Захищено в 2011 році за планом або із випередженням плану

Затверджено ВАК України

Знаходяться на розгляді у ВАК України

Подано до спецрад

Заборгованість

Докторські


Кандидатські9.2. Перелік дисертаційних робіт, які виконуються на кінець 2011 року:


Таблиця 13

Перелік дисертаційних робіт, які виконуються співробітниками кафедри (підрозділу) і зовнішніми здобувачами


№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Місце роботи виконавця
 • докторські

 • кандидатські9.3. Перелік дисертаційних робіт, захищених у 2011 році:

Таблиця 14

Дисертаційні роботи, захищені у 2011 році


№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Установа, де відбувся захист

Місце роботи виконавця • докторські

 • кандидатські9.4. Перелік дисертаційних робіт, затверджених ВАК України у 2011 році:

Таблиця 15

Дисертаційні роботи, затверджені ВАК України у 2011 році


№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Установа, де відбувся захист

Місце роботи виконавця • докторські

 • кандидатські9.5. Перелік дисертаційних робіт, поданих до спеціалізованих рад у 2011 році:

Таблиця 16

Дисертаційні роботи, подані до спеціалізованих рад у 2011 році


№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Установа, де знаходиться спецрада

Місце роботи виконавця • докторські

 • кандидатські


9.6. Перелік боржників за дисертаційними роботами:

Таблиця 17

Боржники за дисертаційними роботами


№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Місце роботи виконавця
 • за докторськими дисертаціями

 • за кандидатськими дисертаціями9.7. Аспірантура, докторантура, магістратура, клінічна ординатура:


Таблиця 18

Дані про осіб, які навчалися в аспірантурі, докторантурі, магістратурі, клінічній ординатурі протягом року


№ з/п

ПІБ

Терміни навчання

Ефективність навчання (захист магістерської, дисертаційної роботи, за відсутності захисту зазначити причини)
 • аспіранти

 • докторанти

 • магістри

 • клінічні ординатори


Таблиця 19


Дані про аспірантів, докторантів, які захистили дисертації або подали їх до захисту до спеціалізованих рад поза ДЗ «Луганський державний медичний університет» (в інших наукових та навчальних закладах)


№ з/п

ПІБ

Тема дисертації

Дата захисту

Номер, шифр спеціалізованої ради

Дата затвердження ВАК України

10. Участь у роботі конгресів, з’їздів, конференцій, виставок

10.1. Кількісні показники участі співробітників у наукових форумах

Таблиця 20

Кількісні показники участі співробітників у наукових форумах


№ з/п

Проведено наукових форумів на базі кафедри

Участь співробітників кафедри у наукових форумахУсього (у тому числі у країнах СНД, країнах дальнього зарубіжжя)


Конгресах (у тому числі у країнах СНД, країнах дальнього зарубіжжя)

З’їздах (у тому числі у країнах СНД, країнах дальнього зарубіжжя)

Конференціях (у тому числі у країнах СНД, країнах дальнього зарубіжжя)
/ /

/ /

/ /

/ /


10.2. Перелік наукових форумів:


^ Таблиця 21

Наукові форуми, проведені на базі кафедри (підрозділу)


№ з/п

Назва заходу

Термін проведення

Кількість учасників

Внесений до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів (так / ні)

^ Таблиця 22

Позакафедральні конгреси, з’їзди, конференції, виставки, в яких взяли участь співробітники кафедри (підрозділу)


№ з/п

Назва заходу

Термін проведення

ПІБ співробітників – учасників форуму


10.3. Кількісні показники доповідей співробітників на наукових форумах


Таблиця 23

Кількість доповідей, зроблених співробітниками кафедри (підрозділу) на наукових форумах


Вітчизняні форуми

Форуми країн СНД

Міжнародні форуми
11. Видавнича діяльність кафедри (підрозділу)


Таблиця 24

Кількісні показники видавничої діяльності кафедри (підрозділу)


Монографії

Підручники, посібники*

Статті

Тези

Методичні

рекомендації з впровадження результатів НДР / Методичні вказівки для студентів

(МР / МВ)

Інформаційні листи

Авторами є лише співробітники кафедри (підрозділу)Видано у співавторстві із співробітниками інших кафедр (підрозділів)Співавторами є співробітники інших установ* - з грифом МОН, МОЗ / без грифу МОН, МОЗ


Таблиця 25

Перелік публікацій співробітників кафедри (підрозділу)


№ з/п

Автори (прізвище, ініціали)

Назва

Вихідні дані (місце, видавництво, рік, сторінки)

 • Монографії

 • Підручники

 • Посібники (навчальні)

 • Методичні рекомендації з впровадження результатів НДР

 • Інформаційні листи

 • Методичні вказівки для студентів

 • Статті в журналах: а) вітчизняних; б) країн СНД; в) країн дальнього зарубіжжя

 • Статті у збірках наукових праць

 • Тези доповідей: а) на вітчизняних заходах; б) на заходах країн СНД; в) на наукових заходах дальнього зарубіжжя.


12. Інформація про участь у міжнародному науково-технічному співробітництві


 • співробітництво із зарубіжними закладами

Таблиця 26

Дані про співробітництво кафедри (підрозділу) із зарубіжними закладами


Країна, (назва)

Навчальний заклад або його підрозділи, з якими підписано угоду про співробітництво

Дата підписання угоди

Головний напрямок співробітництва
 • участь у виконанні міжнародних програм, сумісних наукових досліджень тощо


Таблиця 27

Дані про участь співробітників кафедри у міжнародних наукових та освітніх програмах, спільних наукових дослідженнях


№ з/п

Партнер (держава, організація, інститут, установа та ін.)

Назва проекту, програми

Терміни виконання

Обсяги фінансування (якою стороною)

Виконавці з обох сторін (прізвище, телефон, факс)

Очікувані результати та їх впровадження

 • стажування науковців за кордоном

Таблиця 28

Дані про стажування за кордоном


№з/п

ПІБ

Країна

Заклад

Тематика

Терміни


 • участь у форумах за кордоном

Таблиця 29

Дані про участь співробітників кафедри (підрозділу) у зарубіжних форумах


№ з/п

ПІБ

Країна

Назва форуму

Терміни • членство в іноземних наукових організаціях та професійних об’єднаннях


Таблиця 30

Дані про членство співробітників кафедри в іноземних наукових організаціях та професійних обєднаннях


№ з/п

ПІБ

Країна

Назва іноземної наукової організації або професійного об’єднання

Терміни

Таблиця 31

Інформація про прийом іноземних делегацій на кафедрі (у підрозділі)


№ з/п

Країна

Організація або установа, яку представляє делегація

Кількість осіб

Мета перебування в Україні

Терміни перебування

13. Отримані співробітниками у 2011 році нагороди, премії, звання (державні, громадські, міжнародні) (перелічити). 1. ^ Студентська наука


Таблиця 32

Члени студентського наукового гуртка у 2011році


№ з/п

ПІБ

Факультет, курс, групаТаблиця 33

Студенти-гуртківці, які брали участь в наукових форумах у 2011 році

№ з/п

ПІБ

Факультет, курс, група

Заходи, у яких брали участь студенти

в Україні

у країнах СНД

у країнах дальнього зарубіжжя


Таблиця 34

Студенти - учасники Всеукраїнської студентської олімпіади, Всеукраїнського конкурсу студентських робіт із відповідної дисципліни

№ з/п

ПІБ

Факультет, курс, група

Заходи, у яких брали участь студенти

Місця, які посіли

Таблиця 35

Перелік публікацій, авторами або співавторами яких є студенти

№ з/п

Автори

Назва

Вихідні дані


15. Пропозиції щодо підвищення ефективності наукової роботи в університеті


Схожі:

Міністерство охорони здоров’я України Державний заклад «Луганський державний медичний університет» iconМіністерство охорони здоров’я України Державний заклад «Луганський державний медичний університет»
move to 0-21918744
Міністерство охорони здоров’я України Державний заклад «Луганський державний медичний університет» iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я України Державний заклад «Луганський державний медичний університет» iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я України Державний заклад «Луганський державний медичний університет» iconМіністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 5 курсу медичного факультету
move to 0-21828971
Міністерство охорони здоров’я України Державний заклад «Луганський державний медичний університет» iconМіністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 4 курсу медичного факультету
move to 0-21828970
Міністерство охорони здоров’я України Державний заклад «Луганський державний медичний університет» iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров’я України Державний заклад «Луганський державний медичний університет» iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я України Державний заклад «Луганський державний медичний університет» iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я України Державний заклад «Луганський державний медичний університет» iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Міністерство охорони здоров’я України Державний заклад «Луганський державний медичний університет» iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи