Етика та деонтологія в клініці icon

Етика та деонтологія в клініці
Скачати 81.67 Kb.
НазваЕтика та деонтологія в клініці
Дата15.07.2012
Розмір81.67 Kb.
ТипДокументи


ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії та

медичної психології ім. С.М Савенка

“______” _______________ 200__ р.


Протокол № _______

Зав. кафедри нервових хвороб,

психіатрії та медичної психології

Професор В. М. Пашковський


Методичні вказівки

студентам ІV курсу медичного факультету

для самостійної підготовки до практичного заняття

ТЕМА № 1


ЕТИКА ТА ДЕОНТОЛОГІЯ В КЛІНІЦІ нервових хвороб. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НЕВРОПАТОЛОГІЇ. РЕФЛЕКСИ ТА МЕТОДИ ЇX ДОСЛІДЖЕННЯ. КЛІНІЧНА АНАТОМІЯ СПИННОГО МОЗКУ. СПИНАЛЬНЕ РЕФЛЕКТОРНЕ КІЛЬЦЕ. МІОТАТИЧНИЙ РЕФЛЕКС. АЛЬФА - ТА ГАММА – МОТОНЕЙРОНИ, КЛІТИНИ РЕНШОУ


^ Навчальний предмет – нервові хвороби.

Медичний факультет,

Спеціальність„Медична психологія”, ІV курс.

Зав. кафедри професор В. М. Пашковський


Методичну розробку підготувала

доцент І.І.Кривецька


Чернівці - 2004


1. Тема: ^ ЕТИКА ТА ДЕОНТОЛОГІЯ В КЛІНІЦІ нервових хвороб. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НЕВРОПАТОЛОГІЇ. РЕФЛЕКСИ ТА МЕТОДИ ЇX ДОСЛІДЖЕННЯ. КЛІНІЧНА АНАТОМІЯ СПИННОГО МОЗКУ. СПИНАЛЬНЕ РЕФЛЕКТОРНЕ КІЛЬЦЕ. МІОТАТИЧНИЙ РЕФЛЕКС. АЛЬФА - ТА ГАММА – МОТОНЕЙРОНИ, КЛІТИНИ РЕНШОУ

Вивчення теми направлено на засвоєння методів дослідження рефлекторної сфери в нормі та патології та визначення характеру і рівня пошкодження центрального та периферичного нейронів, що лежить в основі топічної діагностики - основи клінічної неврології. Уміння студентів визначити стан рефлекторної сфери має важливе значення для загальної професіональної підготовки лікаря загального профілю та у вивченні інших дисциплін.

2. Тривалість заняття: 2 години

3. Навчальна мета.

3. 1. Знати:

 визначення поняття “рефлекс”;

 класифікацію рефлексів;

 сучасні уявлення про функції сегментарного апарату спинного мозку (альфа- і гамма- мотонейрони, клітини Реншоу), міотатичного рефлексу та реципрокної інервації.

 методи дослідження функції рухової системи.


3.2.Вміти:

 досліджувати рефлекси в нормі та патології і оцінювати зміни рефлекторної сфери в залежності від рівня патології рухового аналізатора.

 використовувати пошкодження рефлекторної сфери в топічній діагностиці

3.3.Опанувати практичні навички:

 дослідження поверхневих та глибоких рефлексів;

 дослідження патологічних рефлексів;

 постановки топічного діагнозу при змінах рефлексів;

формулювання топічного діагнозу при ураженні пірамідних шляхів;

формулювання топічного діагнозу при ураженні периферичних нервів.


^ 4.  Поради студенту

Основною структурно - функціональною одиницею нервової системи є нейрон. Будова тіл нейронів і їх відростків є досить різноманітною і залежить від їх функції. Розрізняють нейрони рецепторні (чутливі, вегетативні), ефекторні (рухові, вегетативні) і асоціативні. Із ланцюга таких нейронів будуються рефлекторні дуги. В основі кожного рефлексу лежать сприйняття подразнень, переробка їх і перенесення на реагуючий орган – виконавець. Сукупність нейронів, які необхідні для здійснення рефлексу, називається рефлекторною дугою. Будова її може бути як простою, так і дуже складною, що включає в себе аферентні та еферентні системи.

Аферентні системи являють собою висхідні провідники спинного і головного мозку , що проводять імпульси від усіх органів і тканин. Система, що включає специфічні рецептори, провідники від них і їх проекція в корі мозку, визначаються як аналізатор.

Еферентні системи, беручи свій початок від багатьох відділів головного мозку, підходять до нейронів сегментарного апарату спинного мозку і далі направляються до виконавчих органів.

Сегментарний апарат спинного мозку представлений сірою речовиною, яка складається з чутливих нейронів (задні роги), вегетативних нейронів (бокові роги) та рухових нейронів (передні роги). Разом з тим, необхідно зазначити , що будова рухових нейронів спинного мозку неоднакова. Виділяють великі  -мотонейрони (фазичні), малі  - мотонейрони (тонічні) та  - мотонейрони. Аксон  - мотонейрону закінчується кінцевими пластинками на м’язевих волокнах, а  - мотонейрону підходить до обох кінців м’язового веретена. У середній частині веретена розташовується спіралевидний рецептор клітини спинального ганглію. Імпульс  - мотонейрону викликає скорочення м’язових елементів веретена. Це призводить до розтягнення його екваторіальної ділянки і подразненню рецепторів дендритів клітин спинального ганглію. Збудження передається на  - мотонейрон і виникає тонічне напруження м’язу. Це явище отримало назву міотатичного ркфлексу. Тобто м’яз і без сприйняття імпульсу активного руху знаходиться в стані напруги, яке визначається тонусом.

Функціонування нервової системи проявляється у вигляді безперервно виникаючих відповідних реакцій на подразнюючі фактори зовнішнього і внутрішнього середовища. Функціональною одиницею нервової діяльності є рефлекс як відповідна реакція нервової системи на подразнення. Рефлекси поділяються на безумовні, які передаються по спадковості та умовні, які виникають при індивідуальному розвитку та накопиченні нових навичок.

На сьогоднішній день загально прийнятим є поняття про те, що поведінка тварин і людини носить активний характер і визначається не тільки зовнішніми подразниками, але й впливом певних потреб. Ці поняття мають своє відображення в фізіологічних концепціях “функціональної системи” або “фізіологічної активності” (Н.А.Бернштейн, П.К.Анохін).

По місцю прикладання подразника рефлекси класифікуються:

а) поверхневі (шкірні, слизові);

б) глибокі (сухожилкові);

в) інтероцептивні (із внутрішніх органів);

г) дистантні (рефлекси на слухові, нюхові та світлові подразники).

Методики викликання рефлексів та топографія рефлекторних дуг.

Надбрівний рефлекс - рефлекторна дуга: V - VП пари. Корнеальний рефлекс - рефлекторна дуга: V - VП пари. Кон’юнктивальний рефлекс - рефлекторна дуга V-VП пари. Нижньощелеповий рефлекс - рефлекторна дуга V - V пари. Глотковий рефлекс - рефлекторна дуга -IX-Х пари. Піднебінний рефлекс - рефлекторна дуга -IX-IX-X пари. Згинально-ліктьовий рефлекс - рефлекторна дуга- V-VІ ший­ні сегменти.

Розгинально-ліктьовий рефлекс - рефлекторна дуга - VП-VШ шийні сегменти.

П’ястно-променевий рефлекс - рефлекторна дуга -V-VШ шийні сегменти.

Лопаточно-плечовий рефлекс -рефлекторна дуга - V-VІ шийні сегменти.

Черевні рефлекси: верхній - рефлекторна дуга -VП-VШ груд­ні сегменти,

Середній - рефлекторна дуга -IX-Х грудні сегменти, нижні - рефлекторна дуга - XI-ХП сегменти. Глибокі черевні рефлекси - рефлекторна дуга -VП-VШ грудні сегменти.

Кістково-абдомінальний рефлекс - рефлекторна дуга - удар молоточком по краю реберної дуги (рефлекс Бехтерева).

Кремастерний рефлекс - рефлекторна дуга - І-П поперекові сегменти.

Колінний рефлекс - рефлеторна дуга - Ш-ІV поперекові сегмен­ти.

Ахіловий рефлекс - рефлекторна дуга - I-П крижові сегменти. Підошовний рефлекс - рефлекторна дуга - V поперековий та I крижовий сегменти.

Анальний рефлекс - рефлекторна дуга -V-V крижовий сегмент.

Спостерігаються наступні зміни рефлексів: гіпорефлексія, гіперрефлексія, арефлексія, перекручення рефлексів, нерівномірність рефлексів (анізорефлексія), клонуси - наколінка, ступні.

Патологічні рефлекси.

Назо-лабіальний рефлекс Аствацурова,

Хоботковий рефлекс,

Смоктальний рефлекс

Дістантно-оральний рефлекс Карчікяна

Долонно-підборідний рефлекс Марінеску-Родовічі,

Аксіальні рефлекси (Аствацурова),

Розгинальні ступневі рефлекси: Бабінського, Оппенгейма, Гордона, Шеффера, Чаддока, Пуссепа.

Згинальні ступневі рефлекси: Россолімо, Бехтерева, Жуковського, Гіршберта.

Кистеві патологічні рефлекси: Россолімо, Бехтерева, Жуковського, Кліппель-Вейля.

Захисні рефлекси (рефлекси спинального автоматизму): рефлекс Бехтерева-Марі-Фуа, рефлекс Ремака. Топічні або постуральні рефлекси: лабіринтні та шийні.


^ 5. Контрольні питання:

 1. Які нейрони складають дугу колінного рефлексу?

 2. Які нейрони складають дугу ахіллового рефлексу?

 3. Що таке міотатичний рефлекс? Яких загальних умов необхідно дотримуватися при викликанні глибоких рефлексів?

 4. Які можливі зміни рефлексів?

 5. Назвіть надсегментарні позотонічні автоматизми.

 6. Які синдроми виникнуть при ураженні прицентральної звивини?

 7. Які синдроми виникнуть при ураженні центрального рухового нейрона?

 8. При якій локалізації ураження виникає периферичний параліч?

 9. При якій локалізації ураження виникає арефлексія?

 10. Який характер уражень призводить до появи джексонівських судорог?

 11. Який синдром виникне при ураженні передніх рогів спинного мозку?

 12. Який синдром виникне при ураженні бокового стовпа спинного мозку?

 • Література:

Основна:

 1. Булахова Л.А. и соавт. Детская психоневрология. – К.: Здоров’я, 2001.– 496 с.

 2. Богородинский Д.К., Скоромец А.А., Шварев А.И. Руководство к практическим занятиям по нервным болезням. - М., 1977.

 3. Триумфов А.В. Топическая диагностика зоболеваний нервной системы. М., 1996. – 248 с.

 4. Агте Б.С. Методи исследования в неврологии.- Киев., “Здоров’я”, 1996, - 110 с.

 5. Ромоданов А.П., Мосийчук Н.М., Холопченко Э.И. Атлас топической диагностики заболеваний нервной системы. - Киев, 214 с.

 6. Сандрыгайло Л.И. Анатомо – клинический атлас по невропатологии.- Минск., 1986. – 267 с.

Додаткова:

 1. Кроль М.Б., Федорова Е.А. Основные невропатологические синдромы. - М., 1966. – 512 с.

 2. Дуус П. Топический диагноз в невропатологии: Пер. с нем. – М., 1996.

 3. Практическая неврология /Под ред. И.С. Зозули. – К., 1997. – 216 с.

 4. Чернецький В.К., Кричун І.Я., Паляниця В.М., Прасол Ю.Г. Анатомо-фізіологічні особливості, методи дослідження та діагностики рівня пошкодження різних відділів нервової системи. /Метод. Вказівка для студентів з загальної неврології/. – Чернівці, 1995. – 87 с.

 5. Чернецький В.К. Методи дослідження в клініці нервових хвороб. /Посібник для студентів медичних вузів, лікарів-інтернів та невропатологів/. – Чернівці, 1997. – 100 с.


Схожі:

Етика та деонтологія в клініці iconМетодична розробка
Етика та деонтологія в клініці дитячої неврології. Історія розвитку невропатології. Рефлекси та методи їx дослідження. Клінічна анатомія...
Етика та деонтологія в клініці iconТематичний план практичних занять
Етика та деонтологія в клініці нервових хвороб. Історія розвитку невропатології. Рефлекси та методи їх дослідження. Клінічна анатомія...
Етика та деонтологія в клініці iconТематичний план практичних занять
Етика та деонтологія в клініці нервових хвороб. Історія розвитку невропатології. Рефлекси та методи їх дослідження. Клінічна анатомія...
Етика та деонтологія в клініці iconГраф логічна структура до теми «Етика и деонтологія в хирургіі»

Етика та деонтологія в клініці iconТематичний план практичних занять 6 курсу ІІ медичного факультету
України. Організація хірургічної допомоги в Україні. Етика та деонтологія в хірургії
Етика та деонтологія в клініці iconДонецький національний медичний університет
Введення в перинатологию. Організація служби охорони материнства І дитинства. Захворюваність І смертність. Медична психологія. Етика...
Етика та деонтологія в клініці iconТематичний план практичних занять 6 курсу ІІ медичного факультету 2010/2011 навчального року
України. Організація хірургічної допомоги в Україні. Етика та деонтологія в хірургії
Етика та деонтологія в клініці iconКалендарний план лекцій з дисципліни "медсестринська етика та деонтологія" для студентів I курсу факультету №4 за спеціальністю "сестринська справа" (окр "бакалавр")
Помилки медичної сестри та відповідальність. Формування належних професійних відносин
Етика та деонтологія в клініці iconКалендарний план лекцій для лікарів-інтернів зі спеціальності "Дерматовенерологія" на кафедрі дерматовенерології та фтизіатрії на 2008 2009 навчальний рік (І рік навчання)
Організація дерматовенерологічної допомоги населенню. Етика І деонтологія в професійній діяльності лікаря – дерматовенеролога
Етика та деонтологія в клініці icon«юридична деонтологія»
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Юридична деонтологія» для студентів заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи