«клінічний розбір хворих з атипічними видами косоокості» icon

«клінічний розбір хворих з атипічними видами косоокості»
Скачати 139.49 Kb.
Назва«клінічний розбір хворих з атипічними видами косоокості»
Дата28.07.2012
Розмір139.49 Kb.
ТипДокументиМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для лікарів – інтернів офтальмологів ΙΙ циклу за темою


«КЛІНІЧНИЙ РОЗБІР ХВОРИХ З АТИПІЧНИМИ ВИДАМИ КОСООКОСТІ»


Склала: доц. Євтушенко В.О.


АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ. Поява косоокості може бути обумовлена двома причинами: порушенням сенсорного і порушенням моторного апарату зорового аналізатора, котрі у свою чергу є наслідком різних патологічних станів: захворювань прозорих середовищ, зорового нерва, зорових центрів; захворювань окулорухових м'язів, окулорухових нервів і їхніх ядер. Уміння провести диференціальну діагностику між різними видами косоокості, із усього різноманіття причин знайти саме ту, яка викликала появу косоокості у конкретного хворого і є задачею офтальмолога амбулаторного прийому.

Успіх наступного лікування косоокості багато в чому оприділяєтся саме цим етапом роботи.

Наприклад : Батьки однорічної дитини помітили в неї відхилення лівого ока зовні, а інколи –правого ока догори. Після об'єктивного обстеження офтальмолог встановив діагноз вертикально-горизонтальної девіації, склав план лікування дитини. На протязі 3 років косоокість була усунена.


^ Загальна мета - уміти діагностувати та лікувати хворих з атипічними видами косоокості (Синдром ретракції ока Штіллінга –Тюрка - Дуана, синдром сухожильної піхви верхнього косого м`яза, с-м перемежованої вертикально-горизонтальної девіації, косоокість при офтальмоміопатії, офтальмоміастенії, офтальмоміотонії)^ Конкретні цілі

Вихідний рівень знань - умінь

Уміти:

1. Вибрати зі скарг хворого і даних анамнезу відомості, що вказують на наявність атипічної косоокості

1. Збирати та оцінювати скарги, анамнез хворого

(кафедра офтальмології)

2. Виявити найбільш інформативні ознаки, характерні для різних видів атипічної косоокості при об'єктивному і инструментальному дослідженні

3. Провести диференціальну діагностику між різними атипічними видами косоокості

2. Вміти досліджувати кут косоокості, характер зору, рухливість очних яблук, положення повік

(кафедра офтальмології ФІПО, 1 цикл)

4. Поставити остаточний діагноз
5. Скласти план лікування хворого

^ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ

Для того, щоб з'ясувати, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань та умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань. Правильність рішення завдання №1 перевірте за еталоном відповідей, приведеному нижче, інші вирішите самостійно.


Завдання №1

Під час офтальмологічного обстеження пацієнт, який має скарги на періодичне відхиленя ока до носу, на чотирьохкрапковому кольоровому апараті в окулярах з червоним (праве око) і зеленим кольоровими фільтрами, бачить 5 кружків. Який характер зору?

A. Бінокулярний

B. Монокулярний правим оком

C. Монокулярний лівим оком

D. Одночасний

E . –

Еталон відповіді: D.

Завдання №2

Пацієнт хворий на міастенію. На профогляді у окуліста виявлено, що на обох очах край верхньої повіки знаходиться на рівні верхнього краю зіниці. Як треба розцінити положення повік?

A. Норма

B. Птоз 1 ступеня

C. Птоз 1 ступеня

D. Птоз 2 ступеня

E. Птоз 3 ступеня

Завдання №3

Під час обстеження у пацієнта кута косоокості на періметрі виявлено, що світловий рефлекс розташован в центрі зіниці правого ока та по зовнішньому краю зіниці на лівому оці. Чому дорівнює кут косоокості?

A. 5º

B. 10º

C. 15º

D. 25º

E . 30º

Завдання №4

До окуліста звернувся пацієнт 23 років зі скаргами на відхилення правого ока зовні, опущення повік, обмеження рухомості ока, хиткість при ходьбі. Аналізуючи скарги хворого, лікар запідозрив у нього атипічний вид косоокість. Яка зі скарг найбільш типова для атипічної косоокості?

A. Погіршення зору

B. Опущення повік

C. Обмеження рухомості ока

D. Хиткість при ходьбі

E. -

^ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ ВИХІДНОГО РІВНЯ

1. Аветисов Э.С. Содружественное косоглазие. М.: Медицина, 1977. -С. 30-44, 165-172.


ЗМІСТ НАВЧАННЯ

1. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ, на підставі яких можливо виконання цільових видів діяльності

1. Класифікація атипічних видів косоокості

2. Клінічні прояви різних атипічних видів косоокості

3. Методи обстеження хворих з атипічними видами косоокості

4. Диференціальна діагностика різних видів косоокості


2. ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕМИ „Диференціальна діагностика різних атипічних видів косоокості” (додаток №1).

^ 3. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Основні:

  1. Хаппе В. Офтальмология / Перевод с нем.; Под общ. ред. Амирова А.Н.. – М.: МЕД пресс–информ, 2004. – С.219-227.

  2. Лекції по темі

Додаткові:

1. Аветисов Э.С. Содружественное косоглазие. М.: М., 1977. -С. 50-60.

2. Живков Е., Денев В., Големинова Р. Глазние симптоми в общей диагностике. София: Медицина и физкультура, 1965. -С. 118-136. -С. 184-203.


^ ОРІЄНТОВНА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ

Алгоритми (див. додаток №2)

Таблиці, схеми


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ

Задача №1

До окуліста звернувся хворий 25 років зі скаргами на появу опущення верхньої повіки та косоокість. З анамнезу встановлено, що ці скарги з’явились протягом двох років та прогресують. Лікар запідозрив атипічну косоокість - офтальмоміопатію. Даний стан характеризується:

A. Первинною поразкою самих м'язів при збереженні їхньої інервації

B. Порушенням процесів нервово-м'язового порушення

C. Повільним розслабленням м'яза, що скоротилося

D. Неправильним прикріпленням м'язів до склери

E. Уродженим недорозвитком зовнішнього прямого м'яза


Задача № 2

До окуліста звернулася хвора 18 років зі скаргами на опущення верхньої повіки, косоокість та двоїння. З анамнезу встановлено, що ці зміни з’явились поступово протягом трьох років, причому першою була поява птозу, потім пораження м’язів та диплопія. При обстеженні хворої у офтальмолога виникла підозра на офтальмоміастенічне враження зовнішніх м’язів ока. Офтальмоміастенія характеризується:

A. Первинною поразкою самих м'язів при збереженні їхньої інервації

B. Порушенням процесів нервово-м'язового зв`язку

C. Повільним розслабленням м'яза, що скоротилося

D. Неправильним прикріпленням м'язів до склери

E. Уродженим недорозвитком зовнішньої прямої м'яза

Задача №3

До лікаря звернувся пацієнт 20 років зі скаргами на періодичне відхилення ока назовні, що супроводжується появою двоїння, спастичними скороченнями повік та іх тремтінням. З анамнезу встановлено, що аналогічні скарги має батько пацієнта. Окуліст запідозрив у хворого офтальмоміотонію зовнішніх м`язів ока. В основі цього виду косоокості є:

1. Первинною поразкою самих м'язів при збереженні їхньої іннервації

2. Порушенням процесів нервово-м'язового порушення

3. Повільним розслабленням м'яза, що скоротилося

4. Неправильним прикріпленням м'язів до склери

5. Уродженим недорозвиненням зовнішнього прямого м'яза


Задача №4

До лікаря звернувся хворий зі скаргами на косоокість. Під час обстеження встановлено, що відзначається обмеження аддукції, при спробі аддукції око втягується та звужується очна щілина. Окуліст запідозрив у хворого синдром ретракції ока Штіллінга -Тюрка- Дуана. Цей синдром характеризується:

1. Первинною поразкою самих м'язів при збереженні їхньої іннервації

2. Порушенням процесів нервово-м'язового порушення

3. Повільним розслабленням м'яза, що скоротилося

4. Неправильним прикріпленням м'язів до склери

5. Уродженим недорозвитком зовнішнього прямого м'яза


Задача №5

У пацієнта виявили відхилення правого ока до носа, обмеження рухів зовні, западення ока і звуження очної щілини при таких рухах, розширення очної щілини при спробі повернути око зовні. Найбільше імовірно, що має місце:

1. Офтальмоміотонія

2. Офтальмоміопатія

3. Офтальмоміастенія

4. Синдром Штіллінга-Тюрка-Дуана

5. Синдром сухожильної піхви верхнього косого м'яза

Задача №6

До окуліста звернулась хвора 25 років, яка спостерігається у невролога з приводу міастенії. Під час обстеження встановлено, що є опущення верхньої повіки, обмеження рухів ока, диплопія. Який патогенетичний метод лікування потрібно запропонувати у даному випадку?

1. Аскорбінова кислота

2. Антихолінестеразні препарати

3. Хірургічне втручання

4. Лікування малоуспішне

5. Адреноміметики

Задача №7

До окуліста звернулась хвора 18 років зі скаргами на обмеження рухів ока назовні. Лікар діагностував офтальмоміопатію зовнішніх м`язів ока. Який патогенетичний метод лікування треба запропонувати:

1. Аскорбінова кислота

2. Антихолінестеразні препарати

3. Хірургічне втручання

4. Лікування малоуспішне

5. Адреноміметики

Задача №8

До окуліста звернувся хворий 26 років зі скаргами на косоокість та обмеження рухів очей. При огляді встановлено, що є відхилення ока до носу, відсутність рухів до носу, западення ока та звуження очної щілини при аддукції. Офтальмолог припускає наявність синдрома Штіллінга- Тюрка-Дуана. Патогенетичний метод лікування цього синдрому ретракції ока:

1. Аскорбінова кислота

2. Антихолінестеразні препарати

3. Хірургічне втручання

4. Лікування малоуспішне

5. Адреноміметики

^ ЗАДАЧА № 9.

У дитини 7 років по черзі то одне, то інше око відхиляються від крапки фіксації. Праве око завжди відхиляється нагору, ліве зовні. Найбільш імовірно, що в даному випадку має місце косоокість:

1. Синдром сухожильної піхви верхнього

косого м'яза

2. Синдром перемежованої вертикально

-горизонтальної девіації

3. Паралітична

4. Співдружня

5. Ексцес дивергенції

^ ЗАДАЧА № 10.

У пацієнта по черзі то одне, то друге око відхиляються зовні. Найбільш імовірно, що має місце косоокість:

1. Мнима

2. Схована

3. Співдружня

4. Паралітична

5. Атипічній вид

^ ЗАДАЧА № 11.

Лікар - офтальмолог при обстеженні пацієнта виявив симптом настановного руху. Це свідчить про наявність:

1. Косоокості

2. Співдружньої косоокості

3. Паралітичної косоокості

4. Мнимої косоокості

5. Схованої косоокості

^ ЕТАЛОН ВІДПОВІДЕЙ:


1. 1 7. 4

2. 2 8. 3

3. 3 9. 2

4. 5 10. 3

5. 4 11. 1

6. 2

КОРОТКІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ ЛІКАРІВ ІНТЕРНІВ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

Практичне заняття починається з участі лікарів інтернів в ранковій конференції. Заслуховується доповідь чергового лікаря. Звератється увага інтернів на важких хворих. Підсумок підводить завідувач кафедрою.

Далі шляхом тестового контролю визначається початковий рівень підготовки інтернів до практичного заняття.

Самостійна робота інтернів під керівництвом викладача включає: курацію хворих із атипічними видами косоокості (опитування, огляд, фізикальне обстеження хворих, знайомство з даними обстеження, постановка діагнозу, призначення лікування, невідкладних заходів, вирішення питань тактики, профілактики, лікувально трудової експертизи), вирішення ситуативних задач, роботу в операційній, перев`язувальній.

Після закінчення самостійної роботи інтернів проводиться її аналіз і корекція. Клінічний розбір хворих включає доповідь інтернів про скарги хворих, анамнез, дані лабораторних та інструментальних досліджень, диференціальний діагноз, остаточний діагноз ( включаючи і супутні захворювання і ускладнення). Інтерни обговорюють лікування, питання тактики, невідкладної терапії, хірургії, профілактики, лікувально трудової експертизи, реабілітації хворих із атипічними видами косоокості.

В кінці заняття проводиться підсумковий тестовий контроль. Роботу інтернів оцінюють, обговорюють результати. Підводиться підсумок заняття.


^ Технологічна карта практичного заняття
Етапи

Час (мін.)

Засоби навчання

Устаткування

Місце проведення заняття

1.

Участь в ранковій конференції

30

Хворі, історії хвороб

Мультімедійний проектор

Конф. зал

2.

Визначення початкового рівня підготовки до заняття

20

Тести

Ноутбук, комп`ютер

Учбова кімната

3.

Самостійна робота інтернів:

-курація хворих із атипічними видами косоокості

-вирішення ситуативних

задач

-робота в операційній,

перев`язувальній

245

Хворі, історії хвороб, дані лаб. та інструм-них методів досліджень, ситуативні задачі

Офтальмоскоп, лупа, щілинна лампа, периметр, синоптофор, БО,

4х крапковий прилад, апарат Рота, шрифт для близу

Палати, учбова кімната, операційна, перев` язувальна

4.

Аналіз та корекція самостійної роботи інтернів

45

Хворі, історії хвороб, дані лаб. та інструм-них методів досліджень, таблиці, графи, схеми, алгоритми

Ноутбук, комп`ютер

Палати, учбова кімната

5.

Підсумковий тестовий контроль. Обговорення та підведення підсумків заняття

20

Тести

Ноутбук, комп`ютер

Учбова кімнатаДодаток № 1.

^ ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕМИ «КЛІНІЧНИЙ РОЗБІР ХВОРИХ З АТИПІЧНИМИ ВИДАМИ КОСООКОСТІ»


СКАРГИ АНАМНЕЗ


1. На відхилення одного чи 1. Час появи косоокості

обох очей 2. Час звертання до лікаря

2. Зниження зору 3. Проведене лікування і його

3. Двоїння ефективність

4. Промахування 4. Наявність косоокості в близьких

5. Швидку стомлюваність при родичів

зоровому навантаженні 5. Патологія вагітності, пологів

6. Травма черепа, орбіти

7. Захворювання, інтоксикація

ЦНС

8. Захворювання орбіти

(пухлина, запалення)

9. Раніш перенесені захворювання,

операції


^ ОБ'ЄКТИВНІ ДАНІ


Офтальмологичне обстеження


1. Гострота зору

2. Характер зору

3. Кут косоокості

4. Кут первинного і вторинного відхилення

5. Рухливість очних яблук

6. Настановний рух

7. Кут гамма

8. Дослідження з призмою Меддокса

9. Фіксація

10. Диплограма

11. Огляд середовищ і очного дна


^ ПОПЕРЕДНІЙ ДІАГНОЗ


Обстеження інших органів і систем


1. Консультація невропатолога

2. Консультація нейрохірурга

3. Ренгенографія черепа, орбіт

4. Консультація терапевта, ендокринолога

5. Консультація травматолога

6. Комп'ютерна томографія орбіт, черепа

7. Консультація ЛОР, стоматолога


^ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ ДІАГНОЗ КОСООКОСТІ ПО

ДІАГНОСТИЧНОМУ АЛГОРИТМУ


ОСТАТОЧНИЙ ДІАГНОЗ
первинна вторинна


1. Мнима 1. У зв'язку з різким зниженням

2. Гетерофорія чи втратою зору одного з очей

3. Співдружня

4. Паралітична

5. Атипічні види

- синдром ретракції ока Тюрка - Дуана

- синдром перемежованої вертикально-

горизонтальної девіації

- синдром сухожильної піхви верхнього

косого м'яза

- офтальмоміопатія

- офтальмоміастенія

  • офтальмоміотонія


ЛІКУВАННЯ
АЛГОРИТМ

Обстеження хворого на наявність атипічних видів косоокості


^ Наявність кута косоокості


Наявність атрофії м`язів язика,

м`якого ньоба, гортані, жувальних

м`язів
Є НемаєЗакл.:Офтальмоміопатія

Наявність симптомів

загальної міастенії
Є Немає

Закл.:Офтальмоміастенія

Періодичні появи спастичної

косоокості


Є Немає

Закл.:Офтальмоміотонія


Чередування вертикальної та

горизонтальної косоокості в залежності

від фіксуючого ока


Є Немає
Закл.:Синдром перемежаючої вертикально- горизонтальної девіації

Зміни ширини очної щілини

при аддукції та абдукції


Є Немає

Закл.:Синдром ретракції ока Косоокість типічна

Схожі:

«клінічний розбір хворих з атипічними видами косоокості» iconМетодичні вказівки до теми: Клінічний розбір хворих з проникними пораненнями очного яблука
Проникні поранення очей часто супроводжуються різноманітними пошкодженнями тканин та заломлюючих середовищ очей із наступними несприятливими...
«клінічний розбір хворих з атипічними видами косоокості» iconМетодичні вказівки для інтернів за темою "клінічний розбір хворих на катаракту"
Актуальність теми: Протягом всієї історії людства катаракта була І залишається однією з основних І найбільш розповсюджених причин...
«клінічний розбір хворих з атипічними видами косоокості» iconТривалість – 6 годин. 1 Актуальність теми
Цей синдром спостерігається у 32% хворих жовчнокам'яною хворобою (жкх), 53% хворих злоякісними новоутвореннями гепатопанкреатобіліарної...
«клінічний розбір хворих з атипічними видами косоокості» iconТематичний план лекцій з нервових хвороб для студентів стоматологічного факультету
Загальні підходи в клінічній неврології. Стандартне неврологічне обстеження. Узагальнення окремих симптомів у неврологічні синдроми....
«клінічний розбір хворих з атипічними видами косоокості» iconТематичний план лекцій з нервових хвороб для студентів стоматологічного факультету
Загальні підходи в клінічній неврології. Стандартне неврологічне обстеження. Узагальнення окремих симптомів у неврологічні синдроми....
«клінічний розбір хворих з атипічними видами косоокості» iconДинаміка адипоцитокінового обміну у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2-го типу на тлі лікування
Ься приблизно у 80% хворих на цукровий діабет (ЦД) 2-го типу. Коморбідність цих двох взаємопов'язаних захворювань значно збільшує...
«клінічний розбір хворих з атипічними видами косоокості» iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів ΙΙ циклу за темою
Тому що ведучим симптомом паралітичної косоокості є болісне двоїння, хворий найчастіше звертається по допомогу до офтальмолога
«клінічний розбір хворих з атипічними видами косоокості» iconГрафік курації хворих для написання історії пологів студентами 4 курсу на 2010-2011 н р
Курація хворих проводиться в І акушерському та післяпологовому відділеннях з 16. 30 до 20. 00
«клінічний розбір хворих з атипічними видами косоокості» iconЯ україни буковинський державний медичний університет „затверджено” на методичній нараді кафедри педіатрії та медичної генетики протокол № від „ ” 2008 Зав кафедри
Рання інвалідізація хворих, наявність хронічних ускладнень, висока летальність від них потребують від лікаря глибоких знань з питань...
«клінічний розбір хворих з атипічними видами косоокості» icon5 Листопада 2008 10. 00 – 11. 30: Сесія 1
Технічні вимоги. Частина II навчальні приклади (Розбір конкретних прикладів). Частина I
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи