Р 11. 07. 12 езультат пошуку icon

Р 11. 07. 12 езультат пошуку
Скачати 91.27 Kb.
НазваР 11. 07. 12 езультат пошуку
Дата15.07.2012
Розмір91.27 Kb.
ТипДокументи

Р
11.07.12
езультат пошукуБібліографічний опис


74.58

У94 К. Д. Ушинський і сучасність: пріоритетні напрямки розвитку професійної освіти : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 жовтня 2004 р. : [У 2 ч.]. - О.:ПДПУ, 200488.8

П86 Психолого-педагогічні аспекти перспективних систем та технологій навчанння: погляд у майбутнє : Праці фахівців України, присвячені міжнародній конференції "Глобальні перспективи та національні розв'язання проблем спеціального навчання". Відень, 5-9 липня 1993 р.. - О.:[б. в.], 1993. - 196 с.74Д

Ч-34 Олексій Якович Чебикін [Текст] : до 55-річчя від дня народження : каталог виставки. - К.:ДНПБУ ім. Сухомлинського, 2004. - 37 с.74

В85 Всеукраїнські науково-практичні читання студентів і молодих науковців, присвячені педагогічній спадщині Костянтина Дмитровича Ушинського, 17-18 трав. 2005 р. [Текст]. - О.:ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2005. - 224 с.88

А43 Актуальні проблеми сучасної психології [Текст] : матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конференції, м. Одеса. 26-27 квіт. 2007 р.. - О.:СМИЛ, 2007. - 168 с.74

А43 Актуальні проблеми сучасної психологічної науки [Текст] : прогр. всеукр. студ. наук.-практ. конф., 21 квіт. 2006 р.. - О.:[б. в.], 2006. - 19 с.88.5

Р64 Розвиток особистості професіонала в умовах соціально-освітніх трансформацій суспільства: теорія і практика [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 трав. 2007 р.. - О.:СМИЛ, 2007. - 168 с.74

Р32 Революція в університетській освіті: глобалізація та індивідуалізація - погляд у майбутнє [Текст] : матеріали Міжнар. симпозіуму, присвяченого 190-й річниці ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 25-30 трав. 2007 р.. - О.; Стамбул:ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2007. - 144 с.81.411.1

Т30 Тези регіональної науково-практичної конференції "Проблеми впровадження державної мови в навчальних закладах Одесщини", 21-22 жовтня 2003 року [Текст]. - О.:ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2003. - 128 с.74.58

П32 Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського, 1817-2007 [Текст] : історичний поступ, сучасність, майбутнє. - О.:Фаворит, 2007. - 240 с.28

В41 Чебикін, О. Я.

Психологічне забезпечення системи екологічного виховання.

//Виховання екологічної культури [Текст] . - 1997. - С. 90-9174

В85 Всеукраїнські науково-практичні читання студентів і молодих науковців, присвячені педагогічній спадщині К. Д. Ушинського (до 180 р. з дня народження), В. О. Сухомлинського (до 85 р. з дня народження), 18-19 трав. 2004 р. [Текст]. - О.:ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2004. - 168 с.74.58

Т35 Теорія і практика формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів ВНЗ [Текст] : тези : міжнар. наук.-практ. конф., 26-29 черв. 2008 р.. - О.:ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2008. - 88 с.74.1

Н73 Новітні педагогічні технології: проблеми та перспективи початкової школи [Текст] : Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, 19-20 квіт. 2006 р., м. Одеса. - О.:СМИЛ, 2006. - 234 с.88.4

М34 Мельничук, І. В.

Юридична психологія [Текст] : метод. рекомендації. - О.:СВД Черкасов, 2008. - 54 с.74

Т65 Традиція та інновація в науці та освіті [Текст] : міжнар. наук. конференція : програма. - О.:ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2008. - 12 с.72

З-41 Збірник студентських наукових статей [Текст]. - О.:ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2008. - 88 с.32

І-74 Інформатика, інформаційні системи та технології [Текст] : тези доповідей регіональної конф. студ. і молодих науковців (11 берез. 2005 р.). - О.:ПДПУ, 2005. - 29 с.88.5

П78 Проблеми психологічної адаптації особистості в різних видах життєдіяльності [Текст] : матераіли Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців (13 квіт. 2009 р., м. Одеса). - О.:СМИЛ, 2009. - 274 с.88.3

Ч-34 Чебикін, О. Я.

Становлення емоційної зрілості особистості [Текст] : [монографія]. - О.:[СВД Черкасов], 2009. - 230 с.72

В84 Всеукраїнські науково-практичні читання студентів і молодих науковців, присвячені педагогічній спадщині Костянтина Дмитровича Ушинського, 17-18 трав. 2005 р. [Текст] : програма. - О.:ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2005. - 18 с.До 60-річчя Олексія Яковича Чебикіна.

//Психологія і суспільство . - 2009 . - № 2. - С. 179-18288.8

Н34 Наукова школа академіка Олексія Чебикіна [Текст]. - О.:Друкарський дім, 2009. - 96 с.72

Н 34 Чебикін, О. Я.

Щодо специфіки втілення ідей гендерного підходу в соціально-гуманітарні науки та вітчизняну систему вищої педагогічної освіти.

//Науковий вісник [Текст] . - 2005 . - Спец. випуск: " Інтеграція гендерного підходу в сучасну науку і освіту: результати та перспективи".. - С. 143-14688.1

С40 Системно-діяльнісний підхід до підготовки майбутнього вчителя [Текст] : монографія. - О.:[СМИЛ], 2006. - 120 с.72

Н34 Чебикін, О. Я.

Теоретико-методологічні підходи до розуміння феномену неправди в психології.

//Науковий вісник [Текст] . - 2007 . - Вип. 9-10. - С. 91-9572

Н34 Чебикін, О. Я.

Особливості прояву емоційної зрілості особистості, що розвивається.

//Науковий вісник [Текст] . - 2007 . - Вип. 11. - С. 48-6232.973

І-57 Інформатика, інформаційні системи та технології [Текст] : сьома регіональна конф. студ. і молодих науковців, 26 берез. 2010 р. : [зб. робіт]. - О.:[б. в.], 2010. - 112 с.32.973

І-74 Інформатика, інформаційні системи та технології [Текст] : шоста регіональна конф. студ. і молодих науковців, Одеса, 20 берез. 2009 р. : [зб. робіт]. - О.:[б. в.], 2009. - 100 с.88.4

А43 Актуальні проблеми сучасної психології [Текст] : матеріали Всеукраїнської студентської наук.-практ. конф., 25-26 квіт. 2008 р.. - О.:СМИЛ, 2008. - 264 с.88

Ч-34 Чебикін, О. Я.

Психологія ставлення підлітків до небезпеки ураження ВІЛ [Текст]. - О.:ПНЦ АПН України, 2006. - 200 с.74.58

Я45 Якість вищої освіти та проблеми підготовки фахівців у вищій школі [Текст] : міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 жовт. 2009 р. : програма. - О.:[ПНПУ ім. К. Д. Ушинського], 2009. - 18 с.72

Н34 Чебикін, О. Я.

Визначення педагогічних наукових шкіл у контексті історії освіти.

//Науковий вісник [Текст] . - 2008 . - Вип. 8-9. - С. 120-12572

Н34 Чебикін, О. Я.

Про основні компонент та механізми прояву емоційної зрілості.

//Науковий вісник [Текст] . - 2008 . - Вип. 12. - С. 72-8074

Н34 Наука і освіта [Текст] : наук.-практ. журнал. - О.:Астропринт72

П78 Когнітивні процеси та творчість [Текст] : програма ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 верес. 2009 р.. - О.:[б. в.], 2009. - 20 с.88

П78 Психологія особистості: теорія, досвід, практика [Текст] : програма міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю заснування фак. післядипломної освіти "Психологія". - О.:[б. в.], 2009. - 16 с.88

П78 Проблеми емоційної регуляції діяльності [Текст] : програма міжнар. наук.-практ. конф., 14 верес. 2009 р.. - О.:[б. в.], 2009. - 8 с.74

Н34 Чебикін, О. Я.

Емоційна регуляція діяльності як основа гуманізації процесу навчання.

//Наука і освіта [Текст] . - 1997 . - №4. - С. 47-51Богданова, І. М.

Виявлення і оцінка професійного самовизначення учнівської молоді.

//Наука і освіта [Текст] . - 1998 . - № 4-5. - С. 29-3274

Н34 Чебикін, О. Я.

Формування особистості як головна проблема для Академії педагогічних наук України у ХХІ ст.

//Наука і освіта [Текст] . - 1999 . - № 5-6. - С. 11388

В27 Велитченко, Л. К.

Загальна психологія [Електронний ресурс] : довід.-конспект. - О.:Вид. Н. П. Черкасов, 2008. - 1 ел. опт. диск (CD-R)72

Н34 Боделан, О. Р.

Дослідження психологічних особливостей адаптації дітей до навчальної діяльності.

//Наука і освіта [Текст] . - 1999 . - № 3-4. - С. 54-5772

Н34 Чебикін, О. Я.

Мотиваційна спрямованість професійного самовизначення учнів кінця ХХ ст.

//Наука і освіта [Текст] . - 2000 . - № 5. - С. 65-6874

Н34 Ситнік, С. В.

Психологічна підготовка як умова підвищення стійкості до стресів у судового обслуговуючого персоналу.

//Наука і освіта [Текст] . - 2000 . - Спецвипуск "Стресс в повседневной жизни детей".. - С. 203-204Чебикін, О. Я.

Емоційний розвиток дітей різного віку та статі.

//Наука і освіта [Текст] . - 2003 . - №2. - С. 30-34Чебикін, О. Я.

Прояв та корекція ризику у студентів.

//Наука і освіта [Текст] . - 2003 . - №2. - С. 67-7174

Н34 Чебикін, О.

Індивідуально-орієнтовне навчання в межах системно-розвивальної концепції підготовки вчителя.

//Наука і освіта [Текст] . - 2001 . - №5. Спецвипуск. "В. О. Сухомлинський і сучасність".. - С. 132-133Чебикін, О. Я.

Особливості розвитку вольових якостей студентів у навчально професійній діяльності.

//Наука і освіта [Текст] . - 2007 . - №6-7. - С. 36-4174

Н34 Чебикін, О. Я.

Історія ставлення українських психологічних наукових шкіл Одещини.

//Наука і освіта [Текст] . - 2007 . - №3. - С. 55-6174.58

П78 Програма регіональної науково-практичної конференції "Проблеми впровадження державної мови в навчальних закладах Одещини" [Текст] : 21-22 жовт. 2003 р.. - О.:ПДПУ, 2003. - 8 с.88.8

П86 Психологічна освіта в системі вищої школи [Текст] : зб. ст. за матеріалами Всеукр. наук.-метод. конф., [17-21 верес. 1996 р.]. - К.:КЛАС, 1997. - 192 с.88.8

П86 Чебикін, О. Я.

Актуальні проблеми фахової підготовки психологів.

//Психологічна освіта в системі вищої школи [Текст] . - 1997. - С. 167-17074

Н34 Чебикін, О. Я.

Особливості професійного іміджу та умови його формування.

//Наука і освіта [Текст] . - 2008 . - № 4-5. - С. 48-5672

М43 Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців "Психологія сучасності: наука і практика" [Текст] : тези : 27 груд. 2003 р. : Ч. 2. - О.:ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2004. - 85 с.72

М43 Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців "Психологія сучасності: наука і практика" [Текст] : тези : 27 груд. 2003 р.. - O.:ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2004. - 190 с.72

Н34 Наукові школи Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського [Текст]. - О.:Друк. дім, Фаворит, 2007. - 256 с.88.374

К48 Кленчу, А. М.

Емоційно-комунікативні особливості атрактивності та їх корекція у дівчат старшого юнацького віку [Текст] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07. - О., 2011. - 250 с.88.9

Р41 Рєпнова, Т. П.

Психологічні особливості розвитку культури емоцій підлітків [Текст] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07. - О., 2011. - 240 с.72

Н34 Наука і освіта [Текст] : наук.-практ. журнал . - 2011 . - №4. Спецвипуск. Проект "Дошкільна, передшкільна та початкова ланки освіти: реалії та перспективи". - 532 с.88.374

К48 Кленчу, А. М.

Емоційно-комунікативні особливості атрактивності та їх корекція у дівчат старшого юнацького віку [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07. - О., 2011. - 20 с.88.374

К48 Кленчу, А. М.

Емоційно-комунікативні особливості атрактивності та їх корекція у дівчат старшого юнацького віку [Електронний ресурс] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07. - О., 2011. - 1 ел. опт. диск (CD-R)Чебикін, О. Я.

До проблеми психологічного забезпечення процесу модернізації політичної діяльності.

//Наука і освіта [Текст] . - 2001 . - № 6. - С. 3-5Булгакова, О. Ю.

Особливості усвідомлення небезпечної поведінки дітьми.

//Наука і освіта [Текст] . - 2001 . - № 6. - С. 5-8Сопрун, І. П.

Емоційна сфера дітей, що виховуються в різних соціальних умовах.

//Наука і освіта [Текст] . - 2001 . - № 6. - С. 63-6788.8

Р41 Рєпнова, Т. П.

Психологічні особливості розвитку культури емоцій підлітків [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07. - О., 2011. - 20 с.88.8

Р41 Рєпнова, Т. П.

Психологічні особливості розвитку культури емоцій підлітків [Електронний ресурс] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07. - О., 2011. - 1 ел. опт. диск (CD-R)63.3(4Укр)

І-90 Чебикін, Д.

Втрати Україною музейних та архівних цінностей в роки Великої Вітчизняної війни.

//Історичний досвід і сучасність, вип. 17 [Текст] . - 2009. - С. 42-4672

Н34 Чебикын, О. Я.

Про методику діагностування емоціональної зрілості особистості..

//Наука і освіта [Текст] . - 1997 . - №1. - С. 68-7074

Н34 Чебикін, О.

Наслідки та перспективи розробки фундаментальних психолого-педагогічних проблем.

//Наука і освіта [Текст] . - 2001 . - №1. - С. 3-488.8

Т48 Ткачук, Л. В.

Професійне самовизначення та його емпатійні детермінанти у сучасного юнацтва [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07. - Х., 2003. - 20 с.74.24

Х14 Хаджиоадєва, С. К.

Техніка управлінської діяльності [Текст] : навч. посібник. - О.:СВД М. П. Черкасов, 2008. - 124 с.

Схожі:

Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
О-75 Основы термодинамики [Текст] : метод руководство. [О.: б и.], 1990. 71 с
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Социально-профессиональная коммуникация в системе деятельности социального педагога
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 10. 07. 12 езультат пошуку
Занимательная физика [Текст] : кн первая и вторая. М.: Наука, 1991. 496 с. Аб, ч/з
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Подготовка студентов к формированию у дошкольников эстетических чувств средствами природы
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Психосемантика кольору та стратегіїї творчості. О.: Пнц апн україни, 2005 с
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
В92 Вибрані твори Р. І. Хмелюк [Текст]. О.: Пдпу ім. К. Д. Ушинського, 2009. 328 с
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Особливості сприйняття й осмислення іншомовної друкованої інформації учнями початкових класів
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Соціальна адаптація: феномен І прояви [Текст] : [монографія]. О.: Астропринт, 2005. 112 с
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Педагогическое самосознание студентов как критерий готовности к будущей профессиональной деятельности
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Українське народознавство в дошкільному закладі : Навч посібник. К.: Вища шк., 2002. 407 с
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Цілісна загальнодидактична модель змісту навчання іноземних мов. К.: Вища шк., 2004. 454 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи