Р 11. 07. 12 езультат пошуку icon

Р 11. 07. 12 езультат пошуку
Скачати 51.59 Kb.
НазваР 11. 07. 12 езультат пошуку
Дата15.07.2012
Розмір51.59 Kb.
ТипДокументи

Р
11.07.12
езультат пошукуБібліографічний опис


74.58

К93 Курлянд, З. Н.

Професійна усталеність вчителя - основа його педагогічної майстерності : Навч. посібник. - О.:ОДПУ ім К. Д. Ушинського, 1995. - 160 с.74

П24 Педагогіка вищої школи : Навч. посібник. - К.:Знання, 2005. - 399 с.72

Н34 Курлянд, З. Н.

Нові підходи до формування педагогічних здібностей у системі неперервної освіти.

//Науковий вісник [Текст] . - 1998 . - Вип. 2-3. - С. 97-10072

Н34 Курлянд, З. Н.

Зодча педагогіки вищої школи в Україні.

//Науковий вісник [Текст] . - 1998 . - Вип. 6-7. - С. 5-872

Н34 Курлянд, З. Н.

Прогресивний аспект навчально-виховного процесу в братських школах України та Білорусі.

//Науковий вісник [Текст] . - 1998 . - Вип. 10-11. - С. 42-4772

Н34 Курлянд, З. Н.

Учитель - ключевая фигура педагогики мира.

//Науковий вісник [Текст] . - 1999 . - Вип. 4-5. - С. 47-4974.58

В41 Визначення чинників та умов, що впливають на підготовку вчителя національної школи [Текст] : метод. рекомендації. - О.:[ПДПУ ім. К. Д. Ушинского], 2000. - 34 с.74.200

В54 Курлянд, З. Н.

О роли учителя в контексте педагогики мира.

//Виховання і культура . - 2001 . - №1(1). - С. 67-6974.200

В54 Курлянд, З. Н.

Основні підходи до формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів.

//Виховання і культура . - 2007 . - №3-4 (13-14). - С. 5-972

Н34 Курлянд, З. Н.

Шляхи актуалізації педагогічної підготовки майбутніх учителів.

//Науковий вісник [Текст] . - 2002 . - Вип. 4-5. - С. 7-1072

Н34 Курлянд, З. Н.

Актуальні проблеми вищої освіти зарубіжжя.

//Науковий вісник [Текст] . - 2002 . - Вип. 10. Ч. 1. - С. 153-15674.58

Д50 Дифференцированный подход к самостоятельной работе студентов по педагогическим дисциплинам [Текст] : учеб. пособие. - О.:[б. и.], 1995. - 96 с.74.58

К93 Курлянд, З. Н.

Педагогические способности и профессиональная устойчивость учителя [Текст]. - О.:[б. и.], 1992. - 111 с.74.58

М54 Методика діагностики і формування професійної усталеності майбутніх учителів [Текст] : учбовий посібник. - [О.:б. в.], 1993. - 242 с.74.58

В41 Курлянд, З. Н.

Розвиток національної самосвідомості - провідний чинник процесу підготовки вчителя національної школи України.

//Визначення чинників та умов, що впливають на підготовку вчителя національної школи [Текст] . - 2000. - С. 4-874.58

О-75 Основы педагогики высшей школы [Текст] : учеб. пособие. - О.:ЮГПУ им. К. Д. Ушинского, 1998. - 96 с.74.2

О-64 Организация методической работы в гимназии [Текст] : рек. для рук. гимназии. - О.:[б. и.], 1997. - 140 с.74

З-41 Збірник студентських наукових статей [Текст] . Вип. 1. - О.:ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 1999. - 75 с.74

К93 Курлянд, З. Н.

Педагогіка [Текст] : навч. посібник. - Х.:Бурун Книга, 2009. - 304 с.72

Н34 Курлянд, З. Н.

Наукова організація праці студентів коледжів як чинник ефективності їхньої самостійної роботи.

//Науковий вісник [Текст] . - 2009 . - Вип. 6. - С. 133-13772

Н 34 Курлянд, З. Н.

Теоретичні засади технології організації самостійної роботи студентів педагогічних ВНЗ.

//Науковий вісник [Текст] . - 2009 . - Сучасні технології в навчанні і вихованні у вищій школі. Спец. випуск. Ч. 1. - С. 241-24688.1

С40 Системно-діяльнісний підхід до підготовки майбутнього вчителя [Текст] : монографія. - О.:[СМИЛ], 2006. - 120 с.72

Н34 Курлянд, З. Н.

Особливості сімейного виховання в єврейській релігійній традиції.

//Науковий вісник [Текст] . - 2007 . - Вип. 11. - С. 9-1572

Н34 Гузалова, О. В.

Психолого-педагогічні умови розвитку творчого мислення фахівців.

//Науковий вісник [Текст] . - 2007 . - Вип. 12. - С. 28-4072

З-41 Курлянд, З.

Педагогика - наука или искусство.

//Збірник студентських наукових статей [Текст] . - 2008. - С. 6-772

З-41 Курлянд, З.

Закон України - "Про освіту."

//Збірник студентських наукових статей [Текст] . - 2008. - С. 3-672

З-41 Курлянд, З.

Еволюція принципів навчання.

//Збірник студентських наукових статей [Текст] . - 2008. - С. 10-1372

З-41 Курлянд, З.

Інтерактивні методи навчання в сучасній школі.

//Збірник студентських наукових статей [Текст] . - 2008. - С. 13-1672

Н34 Курлянд, З. Н.

Сутність системного навчання та його вплив на розвиток усіх видів мислення.

//Науковий вісник [Текст] . - 2008 . - Вип. 12. - С. 107-11374

Н34 Курлянд, З. Н.

Педагогічні здібності та їх вплив на процес соціалізації учнів педагогічних класів.

//Наука і освіта [Текст] . - 1998 . - № 1-2. - С. 46-4974

Н34 Курлянд, З. Н.

Профилактика стрессовых состояний в работе с одаренными детьми.

//Наука і освіта [Текст] . - 2000 . - Спецвипуск "Стресс в повседневной жизни детей".. - С. 178-18074

Н34 Курлянд, З. Н.

Проблеми розумового виховання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського.

//Наука і освіта [Текст] . - 2001 . - №5. Спецвипуск. "В. О. Сухомлинський і сучасність".. - С. 53-56Курлянд, З. Н.

Особливості професійного самовизначення та становлення я-концепції майбутнього вчителя.

//Наука і освіта [Текст] . - 2003 . - №2. - С. 95-9988.8

П86 Курлянд, З. Н.

Прогресивні форми групових контрольних завдань по педагогіці.

//Психологічна освіта в системі вищої школи [Текст] . - 1997. - С. 55-5774

Н34 Курлянд, З. Н.

Формування позитивної Я-концепції майбутнього вчителя.

//Наука і освіта [Текст] . - 2004 . - № 6-7. Спецвипуск. "Психологія особистості: досвід минулого - погляд у майбутнє".. - С. 149-15174я73

П24 Педагогіка вищої школи [Текст] : навч. посібник. - К.:Знання, 2007. - 495 с.Н34 Курлянд, З. Н.

Психолого-педагогічні умови формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів.

//Наука і освіта [Текст] . - 2008 . - №8-9. - С. 171-175Курлянд, З. Н.

Психолого-педагогічні умови розвитку просторового мислення майбутніх учителів.

//Наука і освіта [Текст] . - 2007 . - №6-7. - С. 94-9874.584

К93 Курлянд, З. Н.

Формирование и развитие профессиональной устойчивости учителя [Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01. - М., 1993. - 30 с.74

Н34 Курлянд, З. Н.

Синергетичний аспект формування Я-концепції майбутнього вчителя та розвиток педагогічної емпатії.

//Наука і освіта [Текст] . - 2002 . - № 1. - С. 15-1974.58

О-75 Курлянд, З. Н.

Высшее педагогическое образование за рубежом.

//Основы педагогики высшей школы [Текст] . - 1998. - С. 84-95

Схожі:

Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
О-75 Основы термодинамики [Текст] : метод руководство. [О.: б и.], 1990. 71 с
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Социально-профессиональная коммуникация в системе деятельности социального педагога
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 10. 07. 12 езультат пошуку
Занимательная физика [Текст] : кн первая и вторая. М.: Наука, 1991. 496 с. Аб, ч/з
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Подготовка студентов к формированию у дошкольников эстетических чувств средствами природы
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Психосемантика кольору та стратегіїї творчості. О.: Пнц апн україни, 2005 с
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
В92 Вибрані твори Р. І. Хмелюк [Текст]. О.: Пдпу ім. К. Д. Ушинського, 2009. 328 с
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Особливості сприйняття й осмислення іншомовної друкованої інформації учнями початкових класів
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Соціальна адаптація: феномен І прояви [Текст] : [монографія]. О.: Астропринт, 2005. 112 с
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Педагогическое самосознание студентов как критерий готовности к будущей профессиональной деятельности
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Українське народознавство в дошкільному закладі : Навч посібник. К.: Вища шк., 2002. 407 с
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Цілісна загальнодидактична модель змісту навчання іноземних мов. К.: Вища шк., 2004. 454 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи