Р 11. 07. 12 езультат пошуку icon

Р 11. 07. 12 езультат пошуку
Скачати 101.43 Kb.
НазваР 11. 07. 12 езультат пошуку
Дата28.07.2012
Розмір101.43 Kb.
ТипДокументи

Р
11.07.12
езультат пошукуБібліографічний опис


74.0

Б73 Богданова, І. М.

Інтегрований курс педагогіки : Навч. посібник для студ. пед. спец. / І. М. Богданова ; За ред Р. І. Хмелюк. - О. : Хаджибей, 1996. - 161 с. - ISBN 5-86268-020-9


ББК 74.0
74.58

Б73 Богданова, І. М.

Модульна технологія у професійній підготовці вчителя : Монографія / І. М. Богданова ; За ред. І. А. Зязюна. - О. : Учбова книга, 1997. - 289 с. - ISBN 5-86268-020-9


ББК 74.58
74

Л43 Лекції з педагогіки : Навч. посібник / Упоряд.: І. М. Богданова та ін. - О. : ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 1999. - 192 с. - ISBN 966-95556-9-8 : 10,00 грн


ББК 74
74

П24 Педагогіка вищої школи [Текст] : навч. посібник / [І. О. Бартєнєва, І. М. Богданова, І. В . Бужина та ін.]. - О. : ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2002. - 344 с. - ISBN 966-7981-03-7 : 18,90 грн


ББК 74.00
Інтегрований курс соціально-педагогічної теорії і практики [Текст] : навч. посібник : [у 2 ч.] / за ред. проф. І. М. Богданової. - О. : Пальміра, 2005-2008. - (Б-ка соціального педагога)

Ч. 1. - 2005. - 538 с. - ISBN 966-8945-00-Х : 35,00 грн.

Ч. 2. - 2008. - 338 с. - Список літ. - 45,00 грн.


УДК 37.012.42(075.8)

ББК 74.5я73
74

П24 Педагогіка [Текст] : навч. посібник / ПДПУ ім. К. Д. Ушинського ; [упоряд.: І. В. Богданова та ін.]. - О. : ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2001. - 357 с. - ISBN 966-7965-04-х : 15,90 грн.


ББК 74я73
74

Б73 Богданова, І. М.

Технологіі в освіті: теоретико-методологічний аспект : Монографія / І. М. Богданова. - О. : ТЄС, 1999. - 146 с. - Бібліогр. - ISBN 966-7654-06-0 : 3,00 грн.


ББК 74
74

Б73 Богданова, І. М.

Модульний курс педагогіки : Навч. посібник / І. М. Богданова. - О. : Пальміра, 2007. - 232 с. - ISBN 966-8945-16-6 : 30,00 грн.


ББК 74
72

Н34 Богданова, І. М.

Модульна технологія як засіб підготовки студентів до професійної діяльності.//Науковий вісник [Текст]. - 1997. - Вип. 1. - С. 29-33
72

Н34 Богданова, І. М.

Щодо визначення сутності педагогічної аксіології.//Науковий вісник [Текст]. - 1998 ; 1997. - Вип. 2-3. - С. 64-72
72

Н34 Богданова, І. М.

Етапи розвитку педагогічної думки в Україні.//Науковий вісник [Текст]. - 1998 ; 1997. - Вип. 10-11. - С. 6-11
72

Н34 Богданова, І. М.

Педагог та науковець за покликанням.//Науковий вісник [Текст]. - 1999. - Вип. 1-2. - С. 7-8
74

Б73 Богданова, І. М.

Педагогічна інноватика [Текст] / І. М. Богданова ; АПН України, Південний наук. Центр АПН України, ПДПУ ім. К. Д. Ушинського. - О. : ТЕС, 2000. - 148 с. - ISBN 966-7654-17-6


ББК 74
74

П59 Порівняльна педагогіка [Текст] : [навч. посібник / упоряд.: І. М. Богданова та ін.]. - [О. : ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2000]. - 164 с. - ISBN 9667553-53-8


УДК 371

ББК 74
74

Б73 Богданова, І. М.

Модульний підхід до професійно-педагогічної підготовки вчителя [Текст] / І. М. Богданова ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, ПДПУ ім. К. Д. Ушинського. - О. : Маяк, 1998. - 284 с. - Список літ.: с. 277-281. - ISBN 966-587-032-7


УДК 378

ББК 74р
74.58

В41 Визначення чинників та умов, що впливають на підготовку вчителя національної школи [Текст] : метод. рекомендації / ПДПУ ім. К. Д. Ушинського ; [упоряд.: І. М. Богданова та ін.]. - О. : [ПДПУ ім. К. Д. Ушинского], 2000. - 34 с.

-- Курлянд, З. Н.Богданова, І. М.Яцій, О. М.Ломонова, М. Ф.Цокур, О. С.Кавалерова, Н. А.


ББК 74.580
74.00

Б73 Богданова, І. М.

Соціальна педагогіка [Текст] : навч. посібник / І. М. Богданова. - К. : Знання, 2008. - 343 с. - (Б-ка соціального педагога). - Список літ. - ISBN 978-966-346-478-7 : 59,60 грн.


УДК 37.013.42(075.8)

ББК 74.00я73
72

Н34 Богданова, И. М.

Учителю о профессиональном самопреоределении учащихся. / И. М. Богданова//Науковий вісник [Текст]. - 2000. - Вип. 11. - С. 13-17
72

Н34 Богданова, І. М.

Актуальні аспекти процесу оновлення професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів. / І. М. Богданова//Науковий вісник [Текст]. - 2001. - Вип. 6. - С. 59-61
74.202

З-41 Збірник імітаційно-моделюючих навчальних ігор з педагогіки з урахуванням рівнів інтелектуальної активності [Текст] / ПДПУ ім. К. Д. Ушинського ; [уклад.: І. М. Богданова та ін.]. - О. : [б. и.], 1993. - 86 с.


ББК 74.202
72

Н34 Богданова, І. М.

Деякі підходи до структурування технологічних процесів в освіті. / І. М. Богданова//Науковий вісник [Текст]. - 2002. - Вип. 10 Ч. 2. - С. 155-158
74.58

В41 Богданова, І. М.

Інноваційні технології у професійно-педагогічній підготовці вчителя. / І. М. Богданова//Визначення чинників та умов, що впливають на підготовку вчителя національної школи [Текст]/ПДПУ ім. К. Д. Ушинського. - О.,2000. - С. 8-14
72

Н34 Богданова, І. М.

Модульна технологія в системі поофесійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів. / І. М. Богданова//Науковий вісник [Текст]. - 2003. - Вип. 5-6. - С. 42-52
72

Н34 Богданова, І. М.

Акутальні питання соціалізації сучасної молоді. / І. М. Богданова//Науковий вісник [Текст]. - 2003. - Вип. 9-10. - С. 161-170
72

Н34 Богданова, І. М.

Характеристика навчально-методичного забезпечення процесу підготовки соціальних педагогів. / І. М. Богданова//Науковий вісник [Текст]. - 2004. - Вип. 1-2. - С. 104-116
74.58

О-75 Основы педагогики высшей школы [Текст] : учеб. пособие / ЮГПУ им. К. Д. Ушинского ; [сост.: Р. И. Хмелюк, И. М. Богданова, З. Н. Курлянд и др.]. - О. : ЮГПУ им. К. Д. Ушинского, 1998. - 96 с. - Список лит. - 1,00 грн.


ББК 74.58
74

И33 Богданова, І. М.

Оцінка доцільності функціонування модульного дидактичного процесу в системі професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів. / І. М. Богданова//Известия Международной славянской академии образования им. Я. А. Коменского. - 2003. - № 1. - С. 206-213
74.58

П24 Педагогічні основи підготовки вчителя національної школи України [Текст] : [монографія / упоряд: І. М. Богданова та ін.]. - О. : [б. в.], 2002. - 140 с. - 1,40 грн.


ББК 74.58
74

П46 Педагогіка [Текст] : навч. посібник / ПДПУ ім. К. Д. Ушинського ; [упоряд.: І. М. Богданова та ін.]. - Х. : Одіссей, 2003. - 352 с. - Список літ. - ISBN 966-633-207-8 : 15,90 грн.


УДК 371

ББК 74
72

Н 34 Богданова, І. М.

Методи рівневої підготовки майбутнього вчителя. / І. М. Богданова//Науковий вісник [Текст]. - 2009. - Сучасні технології в навчанні і вихованні у вищій школі. Спец. випуск. Ч. 1. - С. 246-252
88.1

С40 Системно-діяльнісний підхід до підготовки майбутнього вчителя [Текст] : монографія / О. Я. Чебикін, З. Н. Курлянд, І. М. Богданова [та ін.]. - О. : [СМИЛ], 2006. - 120 с. - Список літ. - 2,00 грн.


ББК 88.1я73
72

Н34 Богданова, І. М.

Реалії і перспективи удосконалення підготовки майбутніх учителів. / І. М. Богданова//Науковий вісник [Текст]. - 2006. - Вип. 5-6. - С. 87-96
72

Н34 Богданова, І. М.

Технологія формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів. / І. М. Богданова//Науковий вісник [Текст]. - 2007. - Вип. 12. - С. 52-62
74. 200

В54 Андреєва, О. В.

Соціальні проблеми молодих матерів та дітей, позавлених батьківського спілкування. / О. В. Андреєва, Е. А. Павлова, І. М. Богданова//Виховання і культура. - 2010. - №2 (22). - С. 115-116
74

Н34 Богданова, І. М.

Теоретико-методологічний аналіз проблеми застосування модульного підходу до професійно-педагогічної підготовки вчителя.//Наука і освіта [Текст]. - 1998. - № 1-2. - С. 11-16
74

Н34 Богданова, І. М.

Технологія побудови і використання пізнавально-операційних модулів у професійно-педагогічній підготовці вчителя. / І. М. Богданова//Наука і освіта [Текст]. - 1997. - №4. - С. 74-79
74

Н34 Богданова, І. М.

Виявлення і оцінка професійного самовизначення учнівської молоді. / І. М. Богданова, О. Я. Чебикін//Наука і освіта [Текст]. - 1998. - № 4-5. - С. 29-32
72

Н34 Богданова, И. М.

К вопросу об использовании дистанционных образовательных технологий в высших учебных заведениях. / И. М. Богданова//Науковий вісник [Текст]. - 2010. - Спецвипуск. - С. 22-25
72

Н34 Богданова, И. М.

Исследование особенностей корреляционной структуры показателей личностной сферы учащейся молодежи. / И. М. Богданова//Наука і освіта [Текст]. - 2000. - № 5. - С. 29-31
74

Н34 Богданова, И. М.

Социализация агрессии старшеклассников и проявление их тревожности как объективная проблема. / И. М. Богданова//Наука і освіта [Текст]. - 2000. - Спецвипуск "Стресс в повседневной жизни детей". - С. 75-76
74

Н34 Богданова, І. М.

Діагностика рівня підготовленості майбутніх учителів до професійно-педагогічної діяльності. / І. М. Богданова//Наука і освіта [Текст]. - 2002. - №5. - С. 77-79
74

Н34 Богданова, І. М.

Філософія виховання Василя Сухомлинського і нова реальність. / І. М. Богданова//Наука і освіта [Текст]. - 2001. - №5. Спецвипуск. "В. О. Сухомлинський і сучасність". - С. 14-16

-- Сухомлинський, Василь Олександрович вчений, педагог
Богданова , І. М.

Аналіз проблем підготовки майбутніх учителів з урахуванням сучасних концептуальних підходів. / І. М. Богданова//Наука і освіта [Текст]. - 2003. - №2. - С. 82-85
74

Н34 Богданова, І. М.

Аналіз проблеми соціалізації сучасної молоді. / І. М. Богданова//Наука і освіта [Текст]. - 2007. - № 6-7. Спецвипуск. "Психологія особистості: досвід минулого - погляд у майбутнє". - С. 17-20
74.584

Б73 Богданова, І. М.

Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів на основі застосування інноваційних технологій [Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 : захищена 27.05.98 : утв. 24.04.98 / Інна Михайлівна Богданова ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. - К., 1998. - 32 с. - Бібліогр.: с. 28-32


ББК 74.584
Богданова, І. М.

Інтуїтивне пізнання як науково-педагогічна проблема. / І. М. Богданова//Наука і освіта [Текст]. - 2007. - №6-7. - С. 52-56
74

Н34 Богданова, І. М.

Стан впровадження нових педагогічних технологій у навчально-виховний процес вищого педагогічного закладу освіти. / І. М. Богданова//Наука і освіта [Текст]. - 2008. - № 4-5. - С. 73-77
74.200

В54 Георгиева, О. П.

Проблемы социализвции выпускников школ-интернатов в Украине. / О. П. Георгиева, Н. Т. Михайленко, И. М. Богданова//Виховання і культура. - 2011. - № 2(26). - С. 122-124
74.200

В54 Камышева, Е.

О феномене "Дети индиго". / Е. Камішева, И. М. Богданова//Виховання і культура. - 2011. - № 2(26). - С. 137-139
72

Н34 Богданова, І. М.

Шляхи вдосконалення професійної підготовки майбутніх учителів. / І. М. Богданова//Наука і освіта [Текст]. - 2011. - №4. Спецвипуск. Проект "Дошкільна, передшкільна та початкова ланки освіти: реалії та перспективи". - 2011. - С. 34-36
72

С88 Костюченко, Т.

Виявлення психологічних та соціальних факторів впливу на формування девіантної поведінки. / Т. Костюченко, І. М. Богданова//Студентські соціальні ініціативи: реалії та перспективи [Текст]/ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. - Одеса,2009. - С. 20-24
72

С88 Будигай, К. В.

Проявление суицидального поведения! Что делать?!! / К. В. Будигай, И. М. Богданова//Студентські соціальні ініціативи: реалії та перспективи [Текст]/ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. - Одеса,2009. - С. 43-47
72

С88 Дабіжа, В.

Прийняття управлінських рішень у закладах освіти. / В. Дабіжа, І. М. Богданова//Студентські соціальні ініціативи: реалії та перспективи [Текст]/ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. - Одеса,2009. - С. 85-88
74

Н34 Богданова, І. М.

Інформаційно-модульна технологія як умова забезпечення саморозвитку особистості майбутнього вчителя. / І. М. Богданова//Наука і освіта [Текст]. - 2002. - № 1. - С. 76-80
74

Н34 Богданова, І. М.

Модель оновлення професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів. / І. М. Богданова//Наука і освіта [Текст]. - 2001. - № 2-3. - С. 3-5
72

Н34 Богданова, І.

Інноваційні технології у професійно-педагогічній підготовці вчителя. / І. Богданова//Наука і освіта [Текст]. - 1997. - №1. - С. 2-6
74.58

О-75 Богданова, И. М.

Современные технологии обучения. / И. М. Богданова//Основы педагогики высшей школы [Текст]/ЮГПУ им. К. Д. Ушинского. - О.,1998. - С. 59-73
74я73

Б73 Богданова, І. М.

Соціальна педагогіка [Текст] : навч. посібник / І. М. Богданова ; ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. - Х. : Бурун Книга, 2011. - 160 с. - ISBN 978-966-8942-63-1 : 30,00 грн.


УДК 37.013.42(075.8)

ББК 74я73


Схожі:

Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
О-75 Основы термодинамики [Текст] : метод руководство. [О.: б и.], 1990. 71 с
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Социально-профессиональная коммуникация в системе деятельности социального педагога
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 10. 07. 12 езультат пошуку
Занимательная физика [Текст] : кн первая и вторая. М.: Наука, 1991. 496 с. Аб, ч/з
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Подготовка студентов к формированию у дошкольников эстетических чувств средствами природы
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Психосемантика кольору та стратегіїї творчості. О.: Пнц апн україни, 2005 с
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
В92 Вибрані твори Р. І. Хмелюк [Текст]. О.: Пдпу ім. К. Д. Ушинського, 2009. 328 с
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Особливості сприйняття й осмислення іншомовної друкованої інформації учнями початкових класів
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Соціальна адаптація: феномен І прояви [Текст] : [монографія]. О.: Астропринт, 2005. 112 с
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Педагогическое самосознание студентов как критерий готовности к будущей профессиональной деятельности
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Українське народознавство в дошкільному закладі : Навч посібник. К.: Вища шк., 2002. 407 с
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Цілісна загальнодидактична модель змісту навчання іноземних мов. К.: Вища шк., 2004. 454 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи