Р 11. 07. 12 езультат пошуку icon

Р 11. 07. 12 езультат пошуку
Скачати 97.24 Kb.
НазваР 11. 07. 12 езультат пошуку
Дата15.07.2012
Розмір97.24 Kb.
ТипДокументи

Р
11.07.12
езультат пошукуБібліографічний опис


72

К56 Ковальчук, В. В.

Основи наукових досліджень : Навч. посібник. - О.:ПНЦ АПН України - ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2001. - 218 с.72

Н34 Яцій, О. М.

Проблема морального самовиховання майбутнього вчителя в контексті теорії педагогічного стимулювання.

//Науковий вісник [Текст] . - 1997 . - Вип. 1. - С. 33-3572

Н34 Яцій, О. М.

Провідні аспекти педагогічного стимулювання морального самовиховання майбутніх учителів.

//Науковий вісник [Текст] . - 1998 . - Вип. 2-3. - С. 72-7372

Н34 Яцій, О. М.

До питання діагностування готовності майбутнього вчителя до морального самовиховання.

//Науковий вісник [Текст] . - 1998 . - Вип. 6-7. - С. 62-6372

Н34 Яций, А. М.

Страницы христианской педагогики: Ефрем Сирин о воспитании и самовоспитании.

//Науковий вісник [Текст] . - 1998 . - Вип. 8-9. - С. 106-10872

Н34 Яций, А. М.

Страницы христианской педагогики: свт. Иоанн Златоуст о нравственном воспитании и самовоспитании.

//Науковий вісник [Текст] . - 1999 . - Вип. 1-2. - С. 79-8172

Н34 Яцій, О. М.

Моральне самовиховання учнів.

//Науковий вісник [Текст] . - 1999 . - Вип. 3. - С. 113-12074

Я92 Яцій, О. М.

Гуманізація та технологізація виховання [Текст] : метод. рекомендації. - О.:ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2007. - 56 с.86

Ж74 Житие праведного Ионы, одесского чудотворца [Текст]. - О.:Моряк, 2002. - 90 с.72

Н34 Яций, А. М.

Воспитательный потенциал религии.

//Науковий вісник [Текст] . - 2000 . - Вип. 1-2. - С. 245-24874.58

В41 Визначення чинників та умов, що впливають на підготовку вчителя національної школи [Текст] : метод. рекомендації. - О.:[ПДПУ ім. К. Д. Ушинского], 2000. - 34 с.72

Н34 Яций, А. М.

Духовно-нравственные, религиозные основы воспитательной системы Яна Амоса Коменского и ее влияние на отечественную систему образования.

//Науковий вісник [Текст] . - 2000 . - Вип. 9-10. - С. 136-13884.4Укр

Д85 Духовні острови [Текст] : збірка віршів. - О.:Престиж, 2008. - 68 с.74

В85 Яцій, О. М.

Вплив соціальних уявлень майбутнього вчителя на усвідомлення ним своєї ролі у сучасному суспільстві.

//Всеукраїнські науково-практичні читання студентів і молодих науковців, присвячені педагогічній спадщині К. Д. Ушинського (до 180 р. з дня народження), В. О. Сухомлинського (до 85 р. з дня народження), 18-19 трав. 2004 р. [Текст] . - 2004. - С. 60-6374.200

В54 Яций, А. М.

Этическая образованность учителя: сущность, структура.

//Виховання і культура . - 2001 . - №1(1). - С. 83-8586

О-41 Одесский патерик [Текст]. - О.:Одес. паломник, 2006. - 404 с.74.200

В94 Яций, А. М.

Александр Нилл сам о себе.

//Виховання і культура . - 2002 . - №1(2). - С. 73-7886

К14 Казанская чудотворная икона Божией Матери [Текст]. - О.:Храм Казанской иконы Божией Матери, 2007. - 29274.200

В54 Яций, А. М.

Чудотворная икона Божией Матери "Млекопитательница".

//Виховання і культура . - 2003 . - №1-2 (3-4). - 50-5274.200

В54 Яцій, О. М.

Гімназія №7 м. Одеси - школа майбутнього.

//Виховання і культура . - 2003 . - №1-2 (3-4). - С. 62-7274.200

В54 Яцій, М. З.

Місце творчості Ганса Сакса в німецькій літературі.

//Виховання і культура . - 2004 . - №1-2 (5-6). - С. 47-5174.200

В54 Яцій, О. М.

Людина - найвища цінність виховання.

//Виховання і культура . - 2005 . - №1-2 (7-8). - С. 12-1778П

Я92 Яций, А.

Песни и романсы [Ноты]. - О.:[Букаєв Вадим Вікторович], 2008. - 32 с.74.200

В54 Яцій, О. М.

Гуманізація відносин вчителів, старшокласників та батьків - провідна виховна проблема сучасної школи.

//Виховання і культура . - 2007 . - №1-2 (11-12). - С. 168-16972

К56 Ковальчук, В. В.

Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посібник. - О.:ПНЦ АПН України-ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2002. - 218 с.74.200

В54 Яцій, О. М.

Характеристика стану виховання студентів.

//Виховання і культура . - 2007 . - №3-4 (13-14). - С. 36-4086

П68 Православное воспитание [Текст] : афоризмы и поучения. - О.:Астропринт, 2007. - 124 с.72

Н34 Яций, А. М.

К вопросам о предмете социальной педагогики и функциях социального педагога.

//Науковий вісник [Текст] . - 2002 . - Вип. 8-9. - С. 137-13972

Н34 Яций, А. М.

Из истории развития проблемы педагогического стимулирования нравственного саомовоспитания: "Псалтырь" Давида.

//Науковий вісник [Текст] . - 2002 . - Вип. 10. Ч. 1. - С. 156-15972

Н34 Яций, М. З.

Формирование профессиональных навыков и качеств учителя в процессе обучения иностранному языку.

//Науковий вісник [Текст] . - 2002 . - Вип. 10 Ч. 2. - С. 182-18574

В92 Вибрані твори Р. І. Хмелюк [Текст]. - О.:ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2009. - 328 с.74.58

Я93 Яций, А. М.

Педагогическое стимулирование нравственного самовоспитания будущих учителей [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 : защищена 05.02.97 : утв. 31.01.96. - О., 1997. - 257 с.74.58

Я93 Яцій, О. М.

Педагогічне стимулювання морального самовиховання майбутніх учителів [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 : захищена 05.02.97 : утв. 31.01.96. - О., 1996. - 22 с.86

Д66 Дом Пресвятой Богородицы [Текст] : православный календарь-справ. для семейного чтения. - О.:[б. и.], 2005. - 416 с.86

Д66 Дом Пресвятой Богородицы. Чудотворные иконы Божией Матери [Текст]. - О.; М.:[б. и.], 2000. - 110 с.74.58

В41 Яцій, О. М.

Моральна емпатія як елемент взаємодії студентів та викладачів.

//Визначення чинників та умов, що впливають на підготовку вчителя національної школи [Текст] . - 2000. - С. 14-1674.200

В54 Яций, А. М.

Формирование духовно-нравственной культуры будущего учителя-гуманитария.

//Виховання і культура . - 2006 . - №1-2 (9-10). - С. 24-3174.03

О-95 Очерки по истории педагогики [Текст] : [учеб. пособие]. - О.:[б. и.], 1998. - 64 с.72

Н34 Ратушняк, С. В.

Педагогическая риторика в вузе.

//Науковий вісник [Текст] . - 2004 . - Вип. 5-6. - С. 57-6172

Н34 Бібліографічний покажчик наукових праць професорсько-викладацького складу та асистентів ПДПУ ім. К. Д. Ушинського. Частина 2.

//Науковий вісник [Текст] . - 2004 . - Вип. 5-6. - С. 126-15472

Н34 Бібліографічний покажчик наукових праць професорсько-викладацького складу та асистентів.

//Науковий вісник [Текст] . - 2004 . - Вип. 1-2. - С. 130-24072

Н34 Яцій, О. М.

Можливості самостійної діяльності як фактора підготовки студентів до виховної роботи в навчально-виховному процесі.

//Науковий вісник [Текст] . - 2004 . - Вип. 10-11. - С. 117-12072

Н34 Яцій, О. М.

Використання виховних ситуацій у професійній діяльності майбутнього вчителя.

//Науковий вісник [Текст] . - 2005 . - Вип. 1-2. - С. 109-11174.200

В54 Яцій, О. М.

Студентське самоврядування як чинник морального виховання студентів.

//Виховання і культура . - 2009 . - № 4 (20). - С. 37-4372

Н34 Яцій, О. М.

Актуальні проблеми підготовки вчителів до виховної діяльності.

//Науковий вісник [Текст] . - 2009 . - Спец. випуск. Ч. 2. - С. 150-15672

Н 34 Яцій, О. М.

Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до виховної роботи: технологічний аспект.

//Науковий вісник [Текст] . - 2005 . - Вип. 5-6. - С. 161-17272

Н34 Яцій, О. М.

Аксіологічні засади виховної та технологічної підготовки майбутніх учителів.

//Науковий вісник [Текст] . - 2005 . - Вип. 7-8. - С. 156-16572

Н34 Яцій, О. М.

Теоретико-методичні засади формування технологічної готовності до виховної діяльності.

//Науковий вісник [Текст] . - 2006 . - Вип. 1-2. - С. 65-7472

Н 34 Яцій, О. М.

Теоретичні основи розвитку, виховання та саморозвитку особистості: принципи виховання.

//Науковий вісник [Текст] . - 2006 . - Вип. 3-4. - С. 107-11272

Н34 Яцій, О. М.

Гуманізація виховання.

//Науковий вісник [Текст] . - 2006 . - Вип. 5-6. - С. 180-19386

Ч-84 Чудотворные иконы Божией Матери Одесской епархии [Текст]. - О.:Одесский паломник, 2004. - 368 с.72

Н34 Яций, А. М.

Социологическое и психолого-педагогические исследования ценностных ориентаций личности в юношеском возрасте.

//Науковий вісник [Текст] . - 2006 . - Вип. 9-10. - С. 114-12472

Н 34 Яцій, О. М.

Проблема вибору технологій виховання: гендерний аспект.

//Науковий вісник [Текст] . - 2005 . - Спец. випуск: " Інтеграція гендерного підходу в сучасну науку і освіту: результати та перспективи".. - С. 238-24172

Н34 Яцій, О. М.

Формування толерантності: критерії оцінювання та рівні сформованості толерантності у студентів педагогічних ВНЗ.

//Науковий вісник [Текст] . - 2006 . - Вип. 11-12. - С. 112-12172

Н34 Яцій, О. М.

Психологічні особливості розвитку учнів старшого шкільного віку.

//Науковий вісник [Текст] . - 2007 . - Вип. 9-10. - С. 215-23272

Н34 Яцій, О. М.

Психологічна підготовка майбутнього вчителя-вихователя, як педагогічна умова формування його професійної готовності до виховання.

//Науковий вісник [Текст] . - 2007 . - № 5-6. - С. 347-35472

Н34 Яцій, О. М.

Теоретико-методичні засади формування готовності майбутніх вчителів до виховання старшокласників.

//Науковий вісник [Текст] . - 2007 . - Вип. 11. - С. 245-26086

О-41 Одесский патерик [Текст]. - О.:Эвен, 2007. - 512 с.74. 200

В54 Яцій, О. М.

Потенційні можливості виховної роботи щодо підготовки студентів до полікультурного виховання учнів.

//Виховання і культура . - 2010 . - №2 (22). - С. 128-13072

Н34 Яцій, О. М.

Теоретико-методологічні засади формування стосунків студентів та викладачів.

//Науковий вісник [Текст] . - 2010 . - Вип. 1-2. - С. 226-23672

Н34 Яцій, О. М.

До проблеми індивідуалізації методичної підготовки майбутніх учителів-вихователів у вищих педагогічних навчальних закладах.

//Науковий вісник [Текст] . - 2008 . - Вип. 10-11. - С. 219-22472

Н34 Яцій, О. М.

Полікультурне виховання майбутнього вчителя - основа ефективного полікультурного виховання школярів.

//Науковий вісник [Текст] . - 2010 . - Вип. 3-4. - С. 184-19372

Н34 Яцій, О. М.

Полікультурне виховання в навчальному закладі.

//Науковий вісник [Текст] . - 2010 . - Спецвипуск. - С. 390-39374.200

В54 Ротко, Н.

Социализация и воспитание современной студенческой молодежи в контексте православной культуры.

//Виховання і культура . - 2010 . - №4(24). - С. 45-4786д

П70 Православные святыни Одесской епархии [Текст] : путеводитель. - О.:Надежда, 2009. - 176 с.74.200

В54 Яций, А. М.

Духовный цветник православия: добротолюбие.

//Виховання і культура . - 2011 . - № 2(26). - С. 51-5474.200

В54 Яцій, О. М.

Модернізація професійної підготовки майбутніх педагогів.

//Виховання і культура . - 2011 . - № 2(26). - С. 175-17686д

Ж71 Жизнеописание блаженного старца Иоанна Петровича (Жуковского) [Текст]. - О.:Надежда, 2009. - 32 с.84(4Укр)Од

Д40 Джерело талантів [Текст] : збірка віршів та прози. - О.:ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2011. - 132 с.74.200

В54 Яцій, О. М.

Провідні цілі спілкування педагога зі старшокласниками.

//Виховання і культура . - 2011 . - № 3(27). - С. 22-2474.58

О-75 Яций, А. М.

Нравственное воспитание студентов.

//Основы педагогики высшей школы [Текст] . - 1998. - С. 74-8386

П68 Православное воспитание и образование [Текст]. - О.:ТЭС, 2011. - 308 с.74.58

Б59 Бібліографічний покажчик праць викладачів Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Хмелюк Р. І., Захарченка І. Г., Моїсеєва Л. М., Іванової С. В. [Текст] : вип. 1. - О.:ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2008. - 36 с.74.58

Б59 Бібліографічний покажчик праць викладачів Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Орищенко В. Г., Саннікова О. П., Сермеева А. Р., Симоненко С. М. [Текст] : вип. 2. - О.:ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2008. - 40 с.74.58

Б59 Бібліографічний покажчик праць викладачів Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Букач В. М., Сподарець В. І., Грама Н. Г. [Текст] : вип. 3. - О.:ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2009. - 28 с.74.58

Б59 Бібліографічний покажчик праць викладачів Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Богуш А. М. [Текст] : вип. 4. - О.:ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2009. - 36 с.74.58

Б59 Бібліографічний покажчик праць викладачів Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Мартинова Р. Ю., Меліхова І. О., Поспелова І. Д., Хмель Н. Д. [Текст] : вип. 5. - О.:ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2010. - 28 с.74.58

Б59 Бібліографічний покажчик праць викладачів Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Гуменний М. Х., Копусь О. А., Горіна Ж. Д. [Текст] : вип. 6. - О.:ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2011. - 20 с.

Схожі:

Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
О-75 Основы термодинамики [Текст] : метод руководство. [О.: б и.], 1990. 71 с
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Социально-профессиональная коммуникация в системе деятельности социального педагога
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 10. 07. 12 езультат пошуку
Занимательная физика [Текст] : кн первая и вторая. М.: Наука, 1991. 496 с. Аб, ч/з
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Подготовка студентов к формированию у дошкольников эстетических чувств средствами природы
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Психосемантика кольору та стратегіїї творчості. О.: Пнц апн україни, 2005 с
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
В92 Вибрані твори Р. І. Хмелюк [Текст]. О.: Пдпу ім. К. Д. Ушинського, 2009. 328 с
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Особливості сприйняття й осмислення іншомовної друкованої інформації учнями початкових класів
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Соціальна адаптація: феномен І прояви [Текст] : [монографія]. О.: Астропринт, 2005. 112 с
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Педагогическое самосознание студентов как критерий готовности к будущей профессиональной деятельности
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Українське народознавство в дошкільному закладі : Навч посібник. К.: Вища шк., 2002. 407 с
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Цілісна загальнодидактична модель змісту навчання іноземних мов. К.: Вища шк., 2004. 454 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи