Р 11. 07. 12 езультат пошуку icon

Р 11. 07. 12 езультат пошуку
Скачати 54.07 Kb.
НазваР 11. 07. 12 езультат пошуку
Дата15.07.2012
Розмір54.07 Kb.
ТипДокументи

Р
11.07.12
езультат пошукуБібліографічний опис


74.200

В54 Виховання екологічної культури [Текст] : зб. наук. праць. - О.:[Інформаційно-вид. центр ПДПУ], 2002. - 41 с.74

О-65 Орищенко, В. Г.

Основи стандартизації і гуманізації вищої педагогічної освіти [Текст] : Монографія. - К.:Генеза, 2002. - 192 с.72

Н34 Орищенко, В. Г.

До питання про стандартизацію та гуманізацію вищої педагогічної освіти в Україні.

//Науковий вісник [Текст] . - 1997 . - Вип. 1. - С. 17-2072

Н34 Орищенко, В. Г.

Об'єктивні передумови становлення й розвитку системи безперервної освіти.

//Науковий вісник [Текст] . - 1998 . - Вип. 2-3. - С. 39-4272

Н34 Орищенко, В. Г.

Концептуальні положення стандартизації та гуманізації вищої педагогічної освіти в Україні.

//Науковий вісник [Текст] . - 1998 . - Вип. 4-5. - С. 10-1672

Н34 Орищенко, В. Г.

Підготовка майбутніх учителів до виховної роботи з національними спільнотами.

//Науковий вісник [Текст] . - 1998 . - Вип. 4-5. - С. 90-9672

Н34 Орищенко, В. Г.

Школа професора Р. І. Хмелюк.

//Науковий вісник [Текст] . - 1998 . - Вип. 6-7. - С. 4-572

Н34 Орищенко, В. Г.

Концепція стандартизації й гуманізації вищої педагогічної освіти як теоретична основа системи професійної підготовки вчителя.

//Науковий вісник [Текст] . - 1998 . - Вип. 8-9. - С. 5-1172

Н34 Орищенко, В. Г.

Моделирование системы профессиональной подготовки учителя в высшей школе.

//Науковий вісник [Текст] . - 1998 . - Вип. 8-9. - С. 20-2572

Н34 Орищенко, В. Г.

Зміст стандартизації і гуманізації вищої професійно-педагогічної освіти на рівні навчальних планів і програм.

//Науковий вісник [Текст] . - 1998 . - Вип. 10-11. - С. 93-10051

А43 Орищенко, В. Г.

Проблемы эмоциональной устойчивости.

//Актуальные вопросы психотерапии и альтернативной медицины . - 1994. - С. 40-4165.051

Д56 Доброва, Т. Г.

Методичний посібник-довідник. Заповнення декларацій про прибуток та з ПДВ (числові приклади) [Текст]. - О.:ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2002. - 142 с.65.9(4Укр)

Д56 Доброва, Т. Г.

Основи маркетингу [Текст]. - О.:ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2003. - 70 с.72

В84 Всеукраїнські науково-практичні читання студентів і молодих науковців, присвячені спадщині великого вітчизняного педагога Костянтина Дмитровича Ушинського, 20-21 трав. 2003 року [Текст]. - О.:ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2003. - 240 с.88

А43 Орищенко, В. Г.

Проблема формирования педагогической направленности у будущих учителей и профотбор.

//Актуальные проблемы психологической службы [Текст] . - Т. 2 . - 1992. - С. 37-4028

В41 Виховання екологічної культури [Текст] : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф., 2-4 лют. 1995 р.. - О.:[б. в.], 1997. - 130 с.28

В41 Орищенко, В. Г.

Деякі питання екологічної освіти у вищій школі.

//Виховання екологічної культури [Текст] . - 1997. - С. 3-472

Н34 Орищенко, В. Г.

Зміст стандартизації і гуманізації вищої професійно-педагогічної освіти на рівні навчальних планів та програм.

//Науковий вісник [Текст] . - 2000 . - Вип. 7-8. - С. 5-1172

Н34 Орищенко, В. Г.

Науково-практичний комплекс навчальних дисциплін як теоретико-методологічне забезпечення процесів стандартизації і гуманізації вищої педагогічної освіти.

//Науковий вісник [Текст] . - 2000 . - Вип. 7-8. - С. 96-10474.200

В54 Орищенко, В. Г.

Підготовка майбутніх учителів до роботи у школах національних спільнот України.

//Виховання і культура . - 2001 . - №1(1). - С. 72-7674.200

В94 Орищенко, В. Г.

Система ступеневої педагогічної освіти України як механізм інтеграції в сучасний освітній простір.

//Виховання і культура . - 2002 . - №1(2). - С. 56-6072

Н34 Орищенко, В. Г.

Методологічні основи стандартизації та гуманізації вищої педагогічної освіти.

//Науковий вісник [Текст] . - 2001 . - Вип. 1-2. - С. 180-18674.200

В54 Орищенко, В. Г.

Просвещены ли мы?

//Виховання і культура . - 2003 . - №1-2 (3-4). - С. 73-7472

Н34 Орищенко, В. Г.

Гуманизация высшего педагогического образования в контексте современных отечественных концепций.

//Науковий вісник [Текст] . - 2001 . - Вип. 6. - С. 114-12072

Н34 Орищенко, В. Г.

Стандартизація педагогічної освіти України як механім інтеграції в сучасній освітній простір.

//Науковий вісник [Текст] . - 2002 . - Вип. 6-7. - С. 56-6672

Н34 Орищенко, В. Г.

Гуманизация высшего педагогического образования в контексте современных зарубежных концепций.

//Науковий вісник [Текст] . - 2002 . - Вип. 10 Ч. 2. - С. 165-16974.58

Д50 Дифференцированный подход к самостоятельной работе студентов по педагогическим дисциплинам [Текст] : учеб. пособие. - О.:[б. и.], 1995. - 96 с.74.58

М54 Методика діагностики і формування професійної усталеності майбутніх учителів [Текст] : учбовий посібник. - [О.:б. в.], 1993. - 242 с.74.2

П47 Поиск учителя [Текст]. - О.:Маяк, 1992. - 64 с.74.200

В54 Орищенко, В. Г.

Стандартизація і гуманізація педагогічної освіти як предмет наукового дослідження.

//Виховання і культура . - 2009 . - № 4 (20). - С. 29-3774.1

П47 Познавательная деятельность дошкольников и ее формирование в системе занятий по развитию речи с использованием дидактических игр [Текст] : метод. рекомендации. - О.:[б. в.], 1988. - 32 с.51.1

Р31 Орищенко, В. Г.

Проблемы здоровья детей.

//Реабилитация детей (медицинская и социальная) с заболеваниями нервной системы [Текст] . - 1995. - С. 18-1972

Н34 Орищенко, В. Г.

Специфіка взаємодії понять "Професійно-педагогічна підготовка" і "Готовність особистості до самореалізації".

//Науковий вісник [Текст] . - 2008 . - Вип. 8-9. - С. 29-4083.3(4Укр)

П78 Про шляхи виховання читачевої майстерності [Текст] : метод. вказівки до курсів з укр. та рос. літератур : ( для студ. ф-тів підготов. учителів почат. кл. і педагогічного). - О.:ОДПІ, 1989. - 63 с.74

Н34 Орищенко, О. А.

Качественные и содержательные показатели эмпатии: корреляционный анализ.

//Наука і освіта [Текст] . - 2004 . - № 6-7. Спецвипуск. "Психологія особистості: досвід минулого - погляд у майбутнє".. - С. 189-19174.58

П24 Педагогическая культура учителя [Текст] : [сб. науч. трудов]. - О.:[б. и.], 1995. - 56 с.72

М43 Орищенко, О. А.

Особенности проявления качественных показателей эмпатии в специфике общительности.

//Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців "Психологія сучасності: наука і практика" [Текст] . - 2004. - С. 41-43Орищенко, О. А.

Конгитивно-эмпатический тип личности: индивидуально-типологические особенности.

//Наука і освіта [Текст] . - 2007 . - № 4-5. - С. 121-124Орищенко, О. А

Особенности общительности лиц, различающихся по типу эмпатии.

//Наука і освіта [Текст] . - 2009 . - № 6. - С. 87-91Санникова, О. П.

Диагностика содержательных особенностей эмпатии: апробация оригинального теста.

//Наука і освіта [Текст] . - 2001 . - № 6. - С. 54-57

Схожі:

Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
О-75 Основы термодинамики [Текст] : метод руководство. [О.: б и.], 1990. 71 с
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Социально-профессиональная коммуникация в системе деятельности социального педагога
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 10. 07. 12 езультат пошуку
Занимательная физика [Текст] : кн первая и вторая. М.: Наука, 1991. 496 с. Аб, ч/з
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Подготовка студентов к формированию у дошкольников эстетических чувств средствами природы
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Психосемантика кольору та стратегіїї творчості. О.: Пнц апн україни, 2005 с
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
В92 Вибрані твори Р. І. Хмелюк [Текст]. О.: Пдпу ім. К. Д. Ушинського, 2009. 328 с
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Особливості сприйняття й осмислення іншомовної друкованої інформації учнями початкових класів
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Соціальна адаптація: феномен І прояви [Текст] : [монографія]. О.: Астропринт, 2005. 112 с
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Педагогическое самосознание студентов как критерий готовности к будущей профессиональной деятельности
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Українське народознавство в дошкільному закладі : Навч посібник. К.: Вища шк., 2002. 407 с
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Цілісна загальнодидактична модель змісту навчання іноземних мов. К.: Вища шк., 2004. 454 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи