Вплив лімфотропної терапії на показники сперматогенезу І. Д. Дужий, доктор мед наук, професор; Маді Мажед Ейса icon

Вплив лімфотропної терапії на показники сперматогенезу І. Д. Дужий, доктор мед наук, професор; Маді Мажед Ейса
Скачати 65.42 Kb.
НазваВплив лімфотропної терапії на показники сперматогенезу І. Д. Дужий, доктор мед наук, професор; Маді Мажед Ейса
Дата15.07.2012
Розмір65.42 Kb.
ТипДокументиУДК 616.65-002ВПЛИВ ЛІМФОТРОПНОЇ ТЕРАПІЇ НА ПОКАЗНИКИ СПЕРМАТОГЕНЕЗУ


І.Д. Дужий, доктор мед. наук, професор; Маді Мажед Ейса;

Мадяр В.В.

Сумський державний університетБазуючись на даних літератури, автори показують частоту ХНП, яка має тенденцію до зростання. Порівняна частота чоловічого фактору безплідності серед подружніх безплідних пар. Наведені власні спостереження впливу ЛТТ на кількість та функціональну активність сперматозоїдів у 31 хворого на ХП.


ПостаВЛЕННЯ питання

Простатит – поширене захворювання. Найчастіше трапляється його хронічна форма – хронічний неспецифічний простатит (ХНП). Відома як первинно-хронічна, так і вторинно-хронічна форми. Остання трапляється зазвичай після безуспішного лікування хвороби у першого лікаря. Недовилікуваний простатит зберігає здебільшого набряк, інтерстицію і функціональну паренхіму залози. Залишкові явища у простаті підтримуються регіональним лімфаденітом, який трапляється практично при всіх видах простатиту. Відомо, що ХНП є найбільш поширеною формою інфекційних запальних процесів сечостатевих органів. За даними [1, 4, 6], ця хвороба трапляється у 30-58% серед чоловічого населення популяції. Погане самопочуття знижує працездатність пацієнтів, які вимушені часто звертатися за допомогою до лікарів і проводити його в амбулаторних чи стаціонарних умовах. Це, як правило, відбивається на їх статевій функції, особливо ж враховуючи те, що хронічний простатит   це хворобливий процес, що трапляється в найбільш активному сексуальному і трудовому віці. Достатньо нагадати, що ХНП трапляється в досить молодому віці. Так, після 18 років у популяції чоловіків хронічний простатит становить 10-35% [5, 7]. Чим далі проходить процес, тим більше страждає репродуктивна функція. Відомо, що у подружніх пар “відповідальними” за безплідність є обидва партнери. При цьому відсутність репродуктивного здоров’я однаковою мірою “ділиться” порівну. За останні десятиліття частка чоловічого фактора в безплідності подружжя збільшилася із 17% до 50% [2, 3, 4]. Отже, цілком зрозумілим є бажання вивчити характер еякуляту у хворих на хронічний простатит (ХП) та його зміну в процесі лікування.

^

Мета роботи


Поставлено за мету вивчити якість спермаграми та вплив на неї лімфотропної терапії (ЛТТ) за оригінальною методикою.


МАтеріали та методи

Нами вивчені показники спермаграми у 31 хворого на ХП, які супроводжувалися екскреторно-токсичною безплідністю у чоловіків у віці 29-42 років. Дані пацієнти страждали на простатит від 1,5 до 5,5 року. Еякулят збирали вранці і відразу направляли на дослідження. Перший етап дослідження проводили після загального обстеження перед початком ЛТТ. Друге обстеження – через два тижні після ЛТТ, курс якої тривав впродовж 8 днів.

^

Обговорення результатів


Отримані результати наведені у таблиці 1.

Таблиця 1 - Аналіз еякуляту

Показник


Норма

До лікування

Після лікування

Об’єм

1-7 мл


3,1±0,23

4,3±0,56

РН

7,2±7,6

7,47±0,09

7,51±0,07

Кількість сперматозоїдів, млн в 1 мл

60-100

48,7±3,21

86,4±3,16

Рухомі
^

- 4 б активні


20-40%

1,24±0,41

4,1±0,79
- 3 б рухомі

50-60%

34,7±2,59

59,56±2,43
- 2 б малорухомі

20-30%

38,5±2,14

21,6±1,95
- 1-0 б колив. і нерух.

10-20%

29,4±1,97

9,4±0,76

Живі

70-80%

59,3±2,74

73,9±2,41

Патологічні

20-30%

41,1±1,89

37,8±1,75
- пат. головки

15%

27,3±0,23

24,1±0,21
- пат. шийки

3-5%

7,1±0,09

6,5±0,08
- пат. хвоста

2-5%

6,7±0,12

7,2±0,09

Клітини сперматогенезу

3-5%

0,5

0,5

Аглютинація сперматозоїдів

Ні


+
2,4%±0,09

0,7%±0,08
++

+++

++++


Лейкоцити

5-8 до 10

15,8±0,19 в п/з

2,1±0,14 в п/з

Еритроцити

Відс.

1,2±0,15 в п/з

0,3±0,02 в п/з


Із таблиці видно, що до лікування кількість сперматозоїдів знаходилася нижче мінімального рівня, хоча їх нормальна кількість знаходиться в досить великих межах (від 60 до 100 млн в 1 мл). У наших хворих цей показник був на рівні 48,7±3,2. Після проведеного лікування він збільшився до 86,4±3,2, що майже удвічі перевищило початковий рівень.

Кількість живих сперматозоїдів збільшилася з 59,3% до 73,9%. Кількість патологічних форм зменшилась із 41,1% до 37,8%, все ж не досягши нормального показника (20-30%). Про функціональну активність сперматозоїдів можна робити висновок за їх рухливістю. Остання значно зросла, збільшившись за рахунок активних від 1,24% до 4,1%, що досить суттєво для цієї групи, хоча і далеко до норми. Разом з тим кількість рухомих збільшилася з 34,7% до 59,6%.

Змінні показники мали місце на тлі регресування зменшеного “запалення” самого еякуляту. Останнє визначалося зменшенням кількості лейкоцитів з 15,8 до 2,1, а еритроцитів – від 1,2 до 0,3 у полі зору.

Висновки


Лімфотропна терапія сприяє зменшенню запалення в передміхуровій залозі, що виявляється зменшенням кількості лейкоцитів і еритроцитів у еякуляті.

ЛТТ сприяє збільшенню кількості сперматозоїдів за рахунок живих та зменшення кількості патологічних.

Відновлення функціональної повноцінності сперматозоїдів виявляється значним збільшенням рухомих і активних форм.

Summary


The information received from the literature about nonspecific chronic prostatitis (NCP), which cases become rather spread, is given in the article. One can see frequency of male sterility in the family couples. Own observations of 31 patients with CP showed positive effect of lymphotropic therapy on number and functional activity of spermatozoons.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


  1. Безплідність у подружжі / За ред.Ф.І.Юдіна.-К.: Здоров’я, 1990.-296 с.

  2. Виноградов В.М. Сексуальна дисгармонія подружжя при безплідності з переважанням чоловічого фактора безплідності та принципи її корегування в умовах Центру планування сім’ї та репродукції // Здоровье мужчины.-2004.-№ 2 (9).-С. 94-95.

  3. Горпинченко І.І. Чоловіча безплідність // Доктор.-2001.-№ 5 (9).-С. 36-39.

  4. Заболевания предстательной железы / Под ред. А.В.Люлько.-К.: Здоровье, 1984.-280 с.

  5. Клінічна сексологія та андрологія / За ред. О.Ф. Возіанова, І.І.Горпинченка.-К.: Здоров’я, 1996.-536 с.

  6. Кришталь В.В., Григорян С.Р. Клінічна сексопатологія чоловіків.-Харків, 1998.-375с.

  7. Молочков В.А., Ильин И.И. Хронический уретрогенный простатит.-М.: Медицина, 1998.-303 с.


Надійшла до редакції 7 квітня 2006 р.

Схожі:

Вплив лімфотропної терапії на показники сперматогенезу І. Д. Дужий, доктор мед наук, професор; Маді Мажед Ейса iconВплив лімфотропної терапії на показники сперматогенезу І. Д. Дужий, доктор мед наук, професор; Маді Мажед Ейса
Базуючись на даних літератури, автори показують частоту хнп, яка має тенденцію до зростання. Порівняна частота чоловічого фактору...
Вплив лімфотропної терапії на показники сперматогенезу І. Д. Дужий, доктор мед наук, професор; Маді Мажед Ейса iconВплив опіатонегативного засобу налоксону на морфофункціональний стан еритроцитів о. М. Важнича, д-р мед наук*; Р. В. Луценко, канд мед наук*; Н. О. Олійник*
О. М. Важнича, д-р мед наук*; Р. В. Луценко, канд мед наук*; Н. О. Олійник*; Н. В. Деміхова**
Вплив лімфотропної терапії на показники сперматогенезу І. Д. Дужий, доктор мед наук, професор; Маді Мажед Ейса iconЗавідувач кафедри біології, доктор біологічних наук, професор Романенко О. В
Професор кафедри ботаніки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор біологічних наук, професор Соломаха В....
Вплив лімфотропної терапії на показники сперматогенезу І. Д. Дужий, доктор мед наук, професор; Маді Мажед Ейса iconГосударственный стандарт союза сср система стандартов безопасности труда шум общие требования безопасности гост 12 003-83
Г. И. Варнашов; А. А. Меньшов, д-р мед наук; В. Н. Сога; Ю. П. Пальцев, канд мед наук; А. В. Колесникова, канд мед, наук; Ш. Л. Злотник,...
Вплив лімфотропної терапії на показники сперматогенезу І. Д. Дужий, доктор мед наук, професор; Маді Мажед Ейса iconМіністерство охорони здоров’я україни
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (завідувач кафедрою, д мед н., професор Мішалов В. Г., д мед н., професор...
Вплив лімфотропної терапії на показники сперматогенезу І. Д. Дужий, доктор мед наук, професор; Маді Мажед Ейса iconРецензенти Н. Р. Малишева, доктор юридичних наук, професор, член-корес- пондент апрн україни, А. Г. Бобкова, доктор юридичних наук, професор Автори підручника
В. К. Поповим)), розділ VI (§ 8), розділ XI канд юрид наук, доцент — розділ II (§ 1, 2) канд юрид наук, доцент — розділ XVI канд...
Вплив лімфотропної терапії на показники сперматогенезу І. Д. Дужий, доктор мед наук, професор; Маді Мажед Ейса iconПрограма з дисципліни „хірургія для студентів вищих навчальних закладів
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (завідувач кафедрою, д мед н., професор Мішалов В. Г., д мед н., професор...
Вплив лімфотропної терапії на показники сперматогенезу І. Д. Дужий, доктор мед наук, професор; Маді Мажед Ейса iconЄзіков Володимир Іванович професор кафедри органічної та біологічної хімії, доктор хімічних наук, професор робоча програма
Володимир Іванович – професор кафедри органічної та біологічної хімії, доктор хімічних наук, професор
Вплив лімфотропної терапії на показники сперматогенезу І. Д. Дужий, доктор мед наук, професор; Маді Мажед Ейса iconСво (позначення стандарту) стандарт вищої освіти
Черних Валентин Петрович, доктор хімічних наук, доктор фармацевтичних наук, професор, ректор Національної фармацевтичної академії...
Вплив лімфотропної терапії на показники сперматогенезу І. Д. Дужий, доктор мед наук, професор; Маді Мажед Ейса iconРецензенти: В. В. Копєйчиков, доктор юридичних наук, професор С. Л. Лисенков, кандидат юридичних наук, доцент М. П. Воронов, професор
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №2/1627 від 16 жовтня 2000 р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи