Удосконалення методів управління природоохоронною діяльністю на регіональному рівні опара Т. В., аспірант кафедри управління icon

Удосконалення методів управління природоохоронною діяльністю на регіональному рівні опара Т. В., аспірант кафедри управління
Скачати 43.42 Kb.
НазваУдосконалення методів управління природоохоронною діяльністю на регіональному рівні опара Т. В., аспірант кафедри управління
Дата15.07.2012
Розмір43.42 Kb.
ТипДокументи

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Опара Т. В., аспірант кафедри управління

Сумський державний університет, м. Суми


Необхідність управління екологічними процесами визначається як різким погіршенням екологічної ситуації, кризовим станом природного середовища, так і закономірними тенденціями зниження темпів розвитку сучасного суспільства. Нині природне середовище як найважливіший природний фактор виробництва і повноцінного життя суспільства потребує з боку держави всебічного захисту та охорони від загрозливої деградації та забруднення.

Сьогодні актуальним і об‘єктивно необхідним є подальше вдосконалення існуючих в Україні методів управління природоохоронною діяльністю як наслідок невирішених еколого-економічних проблем, що виникають на різних ієрархічних рівнях управління.

Система методів державного управління якістю довкілля є найдієвішою щодо можливостей впливу на екологічну ситуацію країни. Аналіз світового досвіду управління природоохоронною діяльністю дозволяє виділити три основні групи методів: адміністративні, економічні та ринкові.

Проте цим методам властива обмежена ефективність використання. При виборі методу необхідно врахувати його вплив на певні параметри (собівартість, прибуток, якість, зниження рівня забруднення). Ці методи використовуються для підвищення ефективності природоохоронних заходів: регулювання, стимулювання, контроль, актуалізація та перерозподіл.

Довгий час в Україні застосовувалися командно-адміністративні методи управління народним господарством, що орієнтували підприємства на експлуатаційне зростання промислового виробництва, видобутку корисних копалин, використання сільськогосподарських площ і т.п. Економічні важелі оптимізації природокористування були малоефективними, система санкцій за забруднення навколишнього середовища не стимулювала охорону природи. Тобто, у сферу природокористування належною мірою не були включені економічні важелі й відповідальність трудових колективів і окремих працівників за результат своєї праці.
      Переведення підприємств на роботу в умовах оподаткування прибутку змінює зміст економічного механізму раціонального природокористування. Прибуток підприємства прямо залежить від рівня використання резервів збільшення випуску додаткової продукції, у тому числі і за рахунок комплексного використання природних ресурсів, зниження втрат при обробці.
      Аналіз практики застосування діючого економічного механізму управління природокористуванням показує, що необхідне його удосконалення на основі розробки економічних і організаційних мір, які дозволять досягти реальних результатів у рішенні проблеми раціонального природокористування.

   Екологічна політика, що проводилася раніше не була спрямована на формування в людині особливого типу мислення - екологічного, не сприяла розвитку екологічної етики індивіда. Основними критеріями суспільного прогресу були продуктивність праці, рентабельність та інші часткові показники економічної ефективності. Соціальні та екологічні фактори вважались другорядними, незважаючи на те, що задачі екологізації і соціальної орієнтації виробництва постійно декларувалися в програмних урядових документах.

Господарська і природоохоронна діяльність підприємств були розділені. Екологічні і соціальні програми були приречені на залишковий принцип інвестування. Саме тому антропогенний вплив на навколишнє середовище значно зріс. Актуальною є і проблема ресурсозбереження. Необхідність здійснення екологічної програми повинна бути усвідомлена і прийнята всіма, від кого залежить її виконання. Досягненню цієї мети сприяли б зокрема розвиток і забезпечення не лише всеохоплюючої, але й доступної екологічної інформації. Важливе значення у процесі формування екологічної моральності має екологічна освіта. Для того, щоб правильно застосовувати закони природи, потрібно знати їх.

Пропонуються наступні можливі шляхи вирішення проблеми:

1. Підвищення ролі підприємницької діяльності для поліпшення екологічної ситуації. Найважливіший напрямок роботи органів екологічної служби - сприяння створенню і стимулюванню діяльності підприємств, що забезпечують оздоровлення навколишнього середовища. Доцільно проведення стимулюючих заходів і заохочувальних конкурсів для підвищення рівня екологізації підприємств, випуску екологічної продукції.

Негативний вплив на оточуюче середовище можна цілком або в значній мірі нейтралізовати шляхом: переробки відходів у товарну продукцію з застосуванням екологічно чистих технологій або підвищення ступеня використання природних ресурсів. Невеликі обсяги відходів і недовикористаних сировинних ресурсів можуть бути успішно освоєні малими і середніми підприємствами. Для успішного сприяння розвитку екологічно орієнтованого підприємництва необхідно надати пільгове оподатковування аж до повного звільнення від муніципальних податків.

2. Страхування в області екології - це перспективна сфера діяльності. Страхування є одним з невеликої кількості способів, що дозволяють вийти з фінансової кризи, у якому знаходиться українська екологія.

Джерелами фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища є бюджетне фінансування та позабюджетні цільові фонди (обласні і місцеві екологічні фонди), які формуються за рахунок коштів підприємств-природокористувачів (платежі за забруднення, відшкодування і штрафи за збиток унаслідок порушення природоохоронного законодавства).

У період економічної нестабільності, скороченням централізованих інвестицій з бюджету, екологічні фонди перетворюються у важливе джерело фінансування природоохоронної діяльності.

Отже, збалансований розвиток регіону як цілісної соціальної еколого-економічної системи забезпечується впровадженням економічних заходів, посиленням ролі держави для підвищення ефективності управління природоохоронною діяльністю, тобто необхідно використати системний підхід.

Стосовно екологічної освіти населення, вважаю доцільним впровадити економічні та адміністративні методи управління не лише на господарюючих суб’єктів, а й на «пересічних громадян». Так, штрафи, санкції і попередження стануть дієвим стимулом формування екологічної свідомості та додатковим джерелом фінансування природоохоронної діяльності. Для реалізації цих заходів необхідно залучити всіх співробітників правоохоронних органів і відповідних організацій.

Удосконалення економічних і правових важелів захисту природного середовища та попередження його забруднення дозволяє поліпшити економіко-правових відносин в управлінні природоохоронною діяльністю на регіональному рівні.

Схожі:

Удосконалення методів управління природоохоронною діяльністю на регіональному рівні опара Т. В., аспірант кафедри управління iconНа шляху до вдосконалення методів управління природоохоронною діяльністю опара Т. В., аспірант кафедри управління
Нині природне середовище як найважливіший природний фактор виробництва І повноцінного життя суспільства потребує з боку держави всебічного...
Удосконалення методів управління природоохоронною діяльністю на регіональному рівні опара Т. В., аспірант кафедри управління iconЗміст Передмова 3 Розділ І сутність управління природокористуванням та охороною довкілля. Предмет І метод науки управління
Закономірності та загальні принципи, форми, методи та функції управління природоохоронною діяльністю 15
Удосконалення методів управління природоохоронною діяльністю на регіональному рівні опара Т. В., аспірант кафедри управління iconІрина Кібич, Юлія Пазюк
Управління природоохоронною діяльністю в Чернівецькій області: стан, проблеми і завдання в світлі сучасних вимог
Удосконалення методів управління природоохоронною діяльністю на регіональному рівні опара Т. В., аспірант кафедри управління iconІрина Кібич, Юлія Пазюк
Управління природоохоронною діяльністю в Чернівецькій області: стан, проблеми І завдання в світлі сучасних вимог
Удосконалення методів управління природоохоронною діяльністю на регіональному рівні опара Т. В., аспірант кафедри управління iconПроблема кадрового забезпечення управління природокористуванням І природоохоронною діяльністю
«Екологічна політика і право» у Національному університеті біоресурсів і природокористування України
Удосконалення методів управління природоохоронною діяльністю на регіональному рівні опара Т. В., аспірант кафедри управління iconТема Управління, організація і контроль охорони навколишнього природного середовища
Мета: вивчити схему господарського механізму управління раціональним природокористуванням, розкрити взаємозв’язки між окремими важелями...
Удосконалення методів управління природоохоронною діяльністю на регіональному рівні опара Т. В., аспірант кафедри управління iconЗвіт про науково дослідну роботу управління регіональним розвитком на основі показників економічного потенціалу (проміжний) Керівник ндч к-т фіз мат наук Д.І. Курбатов Керівник ндр
Об’єкт дослідження: принципи, методи, інструменти та економічний механізм управління соціально-економічним розвитком на регіональному...
Удосконалення методів управління природоохоронною діяльністю на регіональному рівні опара Т. В., аспірант кафедри управління iconТема процеси прийняття рішення І управління зміст процесу управління
Зміст процесу управління. Процес управління діяльність об'єднаних в певну систему суб'єктів управління, направлена на досягнення...
Удосконалення методів управління природоохоронною діяльністю на регіональному рівні опара Т. В., аспірант кафедри управління iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни "Управління природоохоронною роботою"
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Управління природоохоронною роботою". Вид. Нау, 2008. 64 с. (співавтори Рідей Н. М.,...
Удосконалення методів управління природоохоронною діяльністю на регіональному рівні опара Т. В., аспірант кафедри управління iconОрганізація управління інноваційною діяльністю організацій
Це актуалізує більш глибоке дослідження методологічних основ побудови організаційних структур управління інноваційною діяльністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи