Г. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма технологічної практики icon

Г. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма технологічної практики
Скачати 294.62 Kb.
НазваГ. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма технологічної практики
Дата15.07.2012
Розмір294.62 Kb.
ТипДокументиМіністерство освіти і науки України


Харківська національна академія міського господарства


До друку дозволяю

Перший проректор

Г.В.Стадник


Методичні вказівки та робоча програма

технологічної практики


(для студентів 3 курсу денної форми навчання

спеціальностей 6.09 06 03
“Електротехнічні системи електроспоживання”)
Харків - ХНАМГ - 2007


Методичні вказівки та робоча програма технологічної практики (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 6.09 06 03 “Електротехнічні системи електроспоживання”). Укл. Блощенко Т.В., Довгалюк О.М., Калюжний Д.М., Куцан Ю.Г. - Харків: ХНАМГ, 2007. - 22 с.


Укладачі: Т.В. Блощенко,

О.М. Довгалюк,

Д.М. Калюжний,

Ю.Г. Куцан


Рецензенти: проф. д.т.н. О.Г. Гриб,

доц., к.т.н. Є.Д. Дьяков


Рекомендовано кафедрою “Електропостачання міст”,

протокол № 6 від “29січня 2007 р.


Зміст


Стор.


Вступ 4

^ 1. ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА 5

1.1 Мета і завдання технологічної практики 5

1.2. Зміст практики на підприємствах міських електричних мереж 7

1.3. Зміст практики на підприємствах районних
електричних мереж 8

^ 2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 12

2.1 Розробка програм практики, їхнє узгодження і коригування 12

2.2 Підписання договорів з підприємствами на проведення
практики 12

2.3 Розподіл студентів за місцями практики і призначення
керівників 13

2.4 Проведення технологічної практики 13

2.5 Контроль за проведенням технологічної практики 14

2.6 Складання звіту з практики 14

2.7 Підбиття підсумків технологічної практики 19

Календарний графік проходження практики 19

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 20

ДОДАТОК А
Зразок оформлення листа на практику 21

ДОДАТОК Б
Зразок оформлення титульного аркуша звіту з практики 22

ВступТехнологічна практика проводиться після 3 курсу і покликана закріпити знання студентів з вивчених електротехнічних дисциплін, ознайомити з електрообладнанням і режимами роботи елементів системи електропостачання, з організацією експлуатації електричних установок та мереж, із заходами по безпечному виконанню робіт в електроустановках, сформувати професійні навички по їх обслуговуванню. Крім того, ставиться задача розвинути уміння студентів користуватися технічною літературою, директивними і нормативними матеріалами, привити навички технічного організатора і керівника експлуатації систем електропостачання.

При написанні робочої програми технологічної практики використані матеріали наскрізної програми практики для студентів 1-5 курсів денної форми навчання спеціальності 6.09 06 03, 7.09 06 03, 8.09 06 03 “Електротехнічні системи електроспоживання” [1].


^

1. ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА
1.1 Мета і завдання технологічної практики


Метою практики є вивчення виробничо-господарської діяльності і структури управління підприємства міських електричних мереж, структури і функцій відділу головного енергетика, цеху електропостачання і електричної лабораторії, промислового підприємства, технологічних процесів передачі, розподілу і споживання електричної енергії, пристрою й експлуатації устаткування систем електропостачання промислових підприємств і міст, придбання практичних навичок з експлуатації основного електроустаткування систем електропостачання промислових підприємств і міст, закріплення, поглиблення і розширення знань з теоретичних дисциплін.

^ Завдання практики: вивчення структури й організації промислового підприємства міських електричних мереж, структури і функцій відділу головного енергетика цеху електропостачання і електричної лабораторії; питань економіки, наукової організації праці, планування і управління виробництвом при експлуатації систем електропостачання промислових підприємств і міст; ознайомлення з питаннями визначення резервів виробництва щодо економії теплової та електричний енергії і підвищення якості електроенергії, системою підвищення продуктивності праці і якості продукції за рахунок поліпшення якості електроенергії й економії енергоресурсів; ознайомлення з основними техніко-економічними показниками роботи підприємств і систем їхнього електропостачання, розрахунком собівартості передачі й розподілу електроенергії в системах електропостачання підприємства і (чи) міст, шляхом зниження кошторису витрат, системи оплати праці й оформлення нарядів; вивчення питань технологічних процесів передачі й розподілу електроенергії; придбання навичок із складання карти й аналізу технологічного процесу; вибір оптимального варіанта і підбір устаткування при ремонті чи монтажі основного електрообладнання; вивчення пристроїв, принципу дії і рівня технологічної експлуатації основного електроустаткування систем електропостачання; придбання практичних навичок роботи, налагодження і застосування контрольно-вимірювальної апаратури при ремонті й експлуатації основного електроустаткування систем електропостачання; вивчення типових несправностей, методів їхнього усунення і правил технічної експлуатації електроустаткування систем електропостачання; вивчення властивостей і області застосування матеріалів при експлуатації і ремонті електроустаткування; ознайомлення з роботою контрольних служб, методами виявлення і усунення відхилень показників якості електроенергії від нормативних; вивчення питань автоматизації і механізації, шляхом заміни ручної праці на підприємствах при експлуатації і ремонті електроустаткування систем електропостачання; вивчення нормативної і технічної документації, питань стандартизації при експлуатації і ремонту електроустаткування систем електропостачання; придбання навичок застосування ЄСКД і ДСТ при складанні технічної документації по експлуатації і ремонту електроустаткування систем електропостачання, збір матеріалів з використання в НДРС і реального курсового проектування; вивчення питань охорони праці, пожежної безпеки і цивільної оборони на підприємствах; закріплення і поглиблення теоретичних знань з дисциплін: електротехнічні матеріали, електричні машини, електричні мережі і системи, застосування обчислювальної техніки в електроенергетиці, електрична частина станцій і підстанцій, підготовка до вивчення дисциплін: перехідні процеси в електричних системах, електропостачання міст і промислових підприємств, електрообладнання електроустановок, набуття практичних навичок на робочих місцях по ремонту і монтажу електроустаткування систем електропостачання.


^ У результаті проходження практики студенти повинні:


Знати: принципові схеми зовнішнього і внутрішнього електропостачання міста чи підприємства; призначення, будову, тип, принцип дії й основні режими роботи і характеристики елементів схем (силових трансформаторів, автотрансформаторів, електродвигунів, вимикачів, роз'єднувачів, короткозамикачів, від’єднувачів, заземлювачів ножів, трансформаторів струму і напруги, вентильних і трубчастих розрядників, високовольтних, низьковольтних і пробивних запобіжників; реакторів, конденсаторних батарей та ін.); показники якості електроенергії, способи регулювання напруги в системах електропостачання, призначення і види захисту електроустановок; призначення і види пристроїв автоматики в електромережах, способи обмеження струмів короткого замикання, потужності й електроенергії; характерні режими роботи вимірювальних трансформаторів струму і напруги, схеми їхнього включення, типи застосовуваних на підприємстві електродвигунів і способи їхнього пуску; основні види електроприймачів, що є на підприємстві; обов'язку енергетика і майстра цеху; способи визначення і усунення типових несправностей силових трансформаторів і електродвигунів; правила техніки безпеки при роботі на електроустановках в обсязі третьої кваліфікаційної групи; правила пожежної безпеки, заходи захисту навколишнього середовища від забруднення на підприємстві.


Вміти: визначати за зовнішнім виглядом елементи системи електропостачання й орієнтовно клас їхньої напруги, установити тип пристрою регулювання напруги на трансформаторах і автотрансформаторах; читати головні схеми комутації систем електропостачання, здійснити заходи щодо забезпечення введення в роботу електродвигунів і силових трансформаторів.


^ Придбати навички: техніки читання головних схем комутації систем електропостачання; візуального визначення елементів системи електропостачання і класу їхньої напруги; пошуку несправностей електродвигунів і трансформаторів; складання бланків оперативних переключень; безпечного ведення робіт у діючих електроустановках вище 1000В; експлуатації електроустаткування схеми електропостачання цеху підприємства; виконання окремих видів електромонтажних і ремонтних робіт.


^

1.2. Зміст практики на підприємствах міських електричних мережЕксплуатаційна практика проводиться на підприємствах міських електричних мереж в таких службах: оперативна служба; служба підстанцій; служба кабельної мережі; служба повітряної мережі; служба ізоляції і релейного захисту; трансформаторна майстерня і масляне господарство.

При проходженні практики на робочих місцях студенти повинні вивчити й висвітлити в технічному звіті наступні питання:


^ Оперативна служба. Структура служби і її завдання.

Диспетчерський пункт, його устаткування, роль служби в організації експлуатації міських електричних мереж.

Схема мережі. Методи експлуатації й оперативна робота в мережі. Оперативна дисципліна.

Графік навантажень мережі, їхній аналіз. Режими навантажень і напруг мережі. Оперативний зв'язок. Заходи з техніки безпеки. Економічна оцінка експлуатації мережі. Технічна документація служби.


^ Служба підстанцій. Структура служби і її завдання.

Організація експлуатації і ремонту розподільних пунктів (РП) і трансформаторних підстанцій (ТП). Типи РП і ТП, схеми електричних з'єднань. Компонування устаткування. Особливості будівельної частини РП і ТП. Типи, характеристики і конструктивні особливості устаткування РП і ТП.

Релейний захист і автоматика. Вимірювальні прилади. Заземлюючі пристрої. Ремонт окремих видів устаткування.

Терміни планово-попереджувальних ремонтів.

Прийом нових мережних споруд в експлуатацію. Технічна документація служби. Заходи з техніки безпеки на підстанціях.


^ Служба кабельної мережі. Структура служби і її завдання.

Кабельні лінії напругою до 1000В и вище.

Вузлові пункти. Конструкція кабелів, сполучних муфт і кінцевих розділів. Ремонт кабелів.


^ Служба повітряної мережі. Структура служби і її завдання.

Повітряні лінії напругою до 1000В і вище.

Конструкції повітряних ліній. Характеристики проводів, ізоляторів, арматури, які застосовуються на повітряних лініях. Типи опор.

Розташування проводів на опорах. Заземлення опор. Боротьба з ожеледдю.

Габарити ліній електропередачі. Ремонт ліній електропередачі, заміна окремих конструктивних елементів ліній. Небезпека з боку повітряних ліній електропередачі для населення.

Заходи з техніки безпеки. Прийом ліній електропередачі в експлуатацію. Технічна документація служби.


^ Служба ізоляції і релейного захисту. Структура служби і її завдання.

Організація, періодичність і норми профілактичних іспитів ізоляції устаткування підстанцій і кабельних ліній.

Експлуатація релейного захисту й автоматики. Технічні засоби служби для виконання профілактичних випробувань.

Визначення пошкоджень кабельних ліній. Схеми перевірки установок і вимірювальної апаратури. Пристрої релейного захисту й автоматики. Перевірка пристроїв релейного захисту й автоматики. Періодичність експлуатаційних перевірок пристроїв захисту й автоматики. Аварійна перевірка пристроїв. Проводи і контрольні кабелі. Принципові й монтажні схеми вторинних ланцюгів, їх маркування. Контроль стану пристроїв, які заземлюють. Вимірювання опору заземлення. Електричний захист кабелів від корозії.

Технічна документація служби. Заходи з техніки безпеки. Індивідуальні захисні засоби при експлуатації електроустановок. Норми і періодичність перевірок індивідуальних захисних засобів.


^ Трансформаторна майстерня і масляне господарство.

Конструкції силових трансформаторів струму і напруги, трубчастих розрядників. Організація ремонту трансформаторів. Способи відновлення дефектної ізоляції. Перевірка ізоляції після ремонту

Масляне господарство; способи очищення, сушіння і регенерації масла. Регенерація масла в трансформаторах. Заходи з техніки безпеки при експлуатації масляного господарства.


^

1.3. Зміст практики на підприємствах районних
електричних мережЕксплуатаційна практика проводиться на підприємствах районних електричних мереж. При проходженні практики на кожному робочому місці студенти повинні вивчити й висвітлити в технічному звіті наступні питання:


^ Оперативно-диспетчерська служба. Структура служби і її завдання.

Організація оперативно-диспетчерської служби і її роль у системі. Диспетчерський пункт, його призначення, устаткування. Схеми й основні параметри високо - і низьковольтних мереж. Методи експлуатації й оперативна служба. Графіки навантаження і їхній аналіз. Режими навантажень, режими роботи мережі. Регулювання напруги у високовольтних мережах. Аналіз гнучкості схеми з метою надійності електропостачання. Аварійність, класифікація і облік аварій. Заходи щодо забезпечення надійності і безперебійності електропостачання і якості електроенергії. Оперативний зв'язок з мережею і системою. Економічна оцінка експлуатації мережі. Заходи щодо техніки безпеки. Технічна документація оперативно-диспетчерської служби і виробничі інструкції.


^ Служба підстанцій. Структура служби і її завдання.

Типи підстанцій, схеми їхніх електричних з’єднань. Конструктивні особливості компонування підстанцій. Типи і конструкції трансформаторів, автотрансформаторів і лінійних регуляторів. Схеми охолодження трансформаторів і автотрансформаторів. Релейний захист і зв'язок на підстанціях. Власні нестачі підстанцій. Релейний захист і заземлюючі пристрої підстанцій.

Технічні дані, конструкція, ремонт і експлуатація вимикачів, роз’єднувачів, від’єднувачів, короткозамикачів, кабелів, реакторів, розрядників та ін. Технічні дані, конструкція, ремонт силових трансформаторів струму і напруги.

Масляне господарство підстанцій, способи очищення, сушіння, регенерації масла. Компресорне господарство підстанцій, вимоги до стисненого повітря. Організація експлуатації і ремонту устаткування на підстанціях. Введення устаткування в роботу і порядок відключення обладнання. Графіки підстанцій. Оперативний контроль за навантаженням, напругою, станом ізоляції. Зв’язок з енергосистемою. Нормальні й аварійні режими підстанцій. Технічна документація служби підстанцій. Виробничі й експлуатаційні інструкції і циркуляри. Техніка безпеки при експлуатації електроустаткування підстанцій.


^ Служба повітряних ліній електропередачі. Структура служби і її завдання.

Схеми з'єднання мереж усіх напруг. Параметри і характеристика лінійного обладнання (провід, троси, ізоляція, арматура). Типи опор, їхня конструкція, фундамент. Грозозахист і заземлення повітряних ліній (ПЛ). Методи визначення місця короткого замикання на ПЛ. Ремонт ліній електропередачі, роботи, виконання без зняття напруги. Прийом ПЛ в експлуатацію. Техніка безпеки при монтажі й експлуатації ПЛ. Боротьба з ожеледдю, вібрацією і "пляскою" проводів. Передача інформації з ПЛ. Канали телефонного зв'язку, канали телемеханіки, канали релейного захисту і системної автоматики. Схемні й конструктивні рішення при перетинанні ПЛ різних напруг. Небезпека з боку ліній електропередачі для населення. Технічна документація служби ПЛ.


^ Служба розподільних мереж. Структура служби і її завдання.

Типи і конструкції розподільних пунктів (РП), перемикальних пунктів (ПП), трансформаторних підстанцій (ТП). Схеми електричних з'єднань на РП, ПП, ТП. Типи, характеристики і конструктивні особливості устаткування на РП, ПП, ТП. Релейний захист і автоматика на ТП. Релейний захист і автоматика на ПП і ТП. Оснащеність вимірювальними приладами ТП, РП, ПП. Організація експлуатації і ремонту розподільних і перемикальних пристроїв. Організація експлуатації і ремонту трансформаторних підстанцій. Планово-попереджувальні терміни монтажу устаткування й апаратури мережних споруд. Заземлення пристроїв на РП, ПП, ТП. Правила технічної експлуатації і техніки безпеки при експлуатації розподільних мереж. Технічна документація, інструкції, циркуляри.


^ Служба кабельної мережі. Призначення служби і її завдання.

Кабельні лінії (КЛ) до 1000В і вище. Вузлові пункти кабельних мереж. Конструкція і марки кабелів, сполучних муфт, лійок, кінцевих розділок. Ремонт кабельних ліній, відшукання місця ушкодження кабельних ліній. Профілактичні перевірки кабельних ліній від блукаючих струмів. Способи прокладки кабельних ліній і їхні особливості, вибір кабельних трас. Здійснення перетинання кабельними лініями доріг та інших перешкод. Прийом кабельних ліній до експлуатації. Заходи з техніки безпеки в кабельних мережах. Технічна документація кабельної служби, виробничі інструкції і циркуляри.

^ Служба релейного захисту, автоматики і засобів диспетчерсько-технологічного управління. Структура служби і її завдання.

Експлуатація релейного захисту й автоматики. Технічна оснащеність служби релейного захисту й автоматики і засобів диспетчерсько-технологічного управління. Засоби визначення місця пошкодження кабельних ліній. Схема випробування установок вимірювальної апаратури. Пристрої релейного захисту й автоматики. Перевірка пристроїв релейного захисту й автоматики. Періодичність експлуатаційних профілактичних випробувань і перевірок. Проводи і контрольні кабелі. Принципові й монтажні схеми вторинного кола, їх маркування. Контроль стану заземлюючих пристроїв. Правила технічної експлуатації і техніки безпеки при обслуговуванні пристроїв релейного захисту, автоматики і засобів диспетчерсько-технологічного управління. Технічна документація, виробничі інструкції.

^ Служба виміру ізоляції і захисти від перенапруги. Структура служби і її завдання.

Організація, періодичність і норми профілактичних випробувань індивідуальних захисних засобів при експлуатації електричних мереж. Пристрій високовольтної лабораторії. Методи випробування ізоляції електроустаткування. Пересувні високовольтні лабораторії. Технічні засоби для виконання профілактичних випробувань. Способи заземлення нейтралі. Контроль ізоляції в електричних мережах 0,4кВ; 6,3-115кВ. Методи реєстрації і вимірювання перенапруги. Координація рівнів ізоляції ЛЕП і підстанцій. Методика визначення місць пошкодження ізоляції. Техніка безпеки служб.


^ Планування, облік, нормування різних видів робіт і наукова організація праці.

Система оплати на підприємстві. Система матеріальних заохочень на підприємстві. Техніко-економічні показники. Механізація і автоматизація робіт. Впровадження передового досвіду на виробництві.

^

2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИКритерієм ефективності роботи академії в справі підготовки фахівців для економіки країни є те, наскільки успішно випускники вирішують у практичній роботі науково-технічні й соціально-економічні завдання, як глибоко вони знають свою справу, наскільки швидко відбувається їх професійне становлення.

Практика як один з найважливіших видів навчального процесу, покликана максимально підготувати майбутніх фахівців до практичної роботи, підвищити рівень їхньої професійної підготовки, забезпечити придбання навичок роботи в трудових колективах.


^

2.1 Розробка програм практики, їхнє узгодження і коригування


Програма практики розробляється на основі наскрізної програми практики відповідно до конкретної бази практики, підписується особою, яка її розробила і завідувачем профілюючої кафедри. Не пізніше, ніж за місяць до початку практики програма узгоджується з підприємством. Після цього вона стає документом, виконання якого обов’язкове для академії (кафедри), підприємства, викладача, студента-практиканта.


^

2.2 Підписання договорів з підприємствами на проведення
практикиОфіційною підставою для проведення виробничої практики студентів на виробництві є договір, що укладається між академією і підприємством на наступний календарний рік. Договори укладаються з підприємствами за заявками профілюючих кафедр.

Студенти мають можливість самостійно домовлятися про проходження практики з підприємствами, які відповідають профілю спеціальності. Для направлення на практику за бажанням студент повинен подати лист (або договір) з підприємства. Лист може бути направлений на ім’я ректора, декана факультету або завідувача випускаючої кафедри. Листу обов’язково присвоюється вихідний номер із зазначенням дати відправлення з підприємства та адреса підприємства-бази практики. У листі обов’язково вказуються: факультет, курс, група, прізвище, ім’я, по батькові студента, який направляється на практику на дане підприємство, терміни його перебування на базі практики. Приклад листа наведено в додатку А.

Про направлення студентів на практику ректор академії на підставі подання декана факультету видає наказ. У наказі обов’язково вказуються: факультет, курс, група, прізвища, імена, по батькові студентів, які направляються на практику на дане підприємство, терміни проходження практики, керівники практики від академії, терміни їхнього перебування на базі практики.

Керівник підприємства-бази практики видає наказ на практику, визначаючи в ньому порядок організації і проведення практики, заходи щодо створення сприятливих умов студентам-практикантам для виконання їхньої програми практики, забезпечення їх спецодягом і гуртожитком (за необхідністю), охорони праці і запобігання нещасним випадкам, контролю за виконанням студентами правил внутрішнього трудового розпорядку, інші заходи, що забезпечують якісне проведення практики відповідно до Положення про виробничу практику студентів, призначає керівника практики від підприємства.


^

2.3 Розподіл студентів за місцями практики і призначення
керівників


Розподіл студентів і керівників з числа професорсько-викладацького складу за місцями практики здійснюється наказом по академії на підставі відповідних заявок профілюючих кафедр.

Не допускається включення в наказ з практики викладачів, що перебувають у відпустках, а також поєднання відряджень з іншою метою з відрядженнями на практику.

Бажано встановити такий порядок, при якому кожен керівник знаходиться зі студентом весь період практики, а при тривалій практиці – виїжджає на практику для надання поточної допомоги і контролю за роботою студентів на початку і наприкінці, а також, при необхідності, в середині практики.


^

2.4 Проведення технологічної практикиТехнологічна практика проводиться відповідно до програми, погодженої з підприємством до початку практики.

У програму практики входить календарний графік, що повинен передбачати:

- оформлення й одержання перепусток на підприємства;

- вивчення правил техніки безпеки;

- проведення навчальних занять і екскурсій;

- виконання самостійних завдань на конкретному робочому місці;

- оформлення звіту;

- здачу заліку з практики.

Студент повинен строго дотримуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства. Керівник практики від академії повинен (разом з керівником від підприємства) забезпечити пересування студентів по підприємству відповідно до графіка.
^

2.5 Контроль за проведенням технологічної практикиКонтроль за проведенням навчальної практики має на меті виявлення і усунення недоліків, надання практичної допомоги студентам з виконання програми практики.

Контроль з боку академії повинен здійснюватися:

  • керівником практики;

  • завідувачем профілюючої кафедри;

  • представником деканату;

  • представником кафедри охорони праці;

  • представником навчального відділу.

Контролюючий повинен вживати оперативних заходів до усунення виявлених недоліків. Про серйозні недоліки він повинен негайно доповідати керівництву академії і підприємства-бази практики.


^

2.6 Складання звіту з практикиПо закінченні практики студент складає письмовий звіт, здає його керівнику практики від академії одночасно з щоденником, підписаним керівником практики від підприємства (установи, організації).

Тема звіту задається керівником практики від академії, тематики, що висвітлюються студентом у звіті, також обговорюються з керівником.

Звіт з практики повинен містити:

 • титульний аркуш, зразок якого наведено в додатку Б;

 • завдання на практику;

 • зміст;

 • перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів;

 • вступ;

 • два розділи основного тексту;

 • висновки;

 • список використаної літератури;

 • додатки (при наявності).

Перший розділ основного тексту звіту повинен містити відомості про конкретно виконану студентом роботу в період практики, а також короткий опис підприємства (установи, організації, цеху, відділу, лабораторії і т.д.) і організації його діяльності, питання охорони праці, висновки і пропозиції відповідно до програми практики (розділ 1).

Другий розділ “Індивідуальне завдання” являє собою поглиблене викладення одного з питань електроенергетики. Тема індивідуального завдання вибирається студентом самостійно і узгоджується з керівниками практики від академії і від підприємства. Для оформлення звіту студенту виділяється 2-3 дні наприкінці практики.

Складання звіту є частиною роботи студента на практиці. Звіт є навчальним завданням, яке виконується студентом самостійно і являє собою документальне вираження виконаної роботи.

Тема звіту визначається керівником практики від академії, тематики, що висвітлюються студентом у звіті, також обговорюються з керівником.

Складання звіту з практики і виконання індивідуальних завдань має такі цілі:

 • систематизувати знання і навички, отримані в результаті проходження практики;

 • придбати навички складання технічних звітів, опису схем електричних з'єднань, устаткування, експлуатаційних робіт;

 • виробити здатність до аналізу й оцінки досліджуваних процесів виробництва, методів перевірки, характеристик і технічних параметрів устаткування.

Звіт повинен містити елементи аналізу електричних мереж у цілому і схем електричних з’єднань окремих підстанцій. У звіті також наводять узагальнюючі дані про переваги і недоліки конструкцій мереж, окремих видів устаткування, методів ведення робіт, питання організації й автоматизації виробництва, використання сучасних досягнень науки і техніки.

Звіт про виконання індивідуального завдання має бути строго документальним. Описання і вступ ілюструють кресленнями, схемами, ескізами, підтверджують посиланнями на існуючі вказівки. Складається звіт технічно і літературно грамотно. У ньому також необхідно навести перелік використаної літератури і ДСТів.

Текст звіту оформлюють на білому папері формату А4 (210 х 297 мм). Допускається використання аркушів формату А3 (297 х 420 мм), коли це необхідно.

Матеріали звіту вміщують тільки на одній стороні аркуша із дотриманням наступних розмірів полів: верхнє, ліве, нижнє – не менше 20мм, праве – не менше 10 мм.

Текст може бути написаний від руки чи надрукований. У першому випадку текст пишуть акуратно темним чорнилом чи пастою (чорного, темно-фіолетового, темно-синього кольору) з відстанню між рядками 8-10 мм (20-25 рядків на сторінку). Весь текст повинен бути написаний чорнилом (пастою) одного кольору і відтінку. Застосування інших кольорів (крім зазначених) не дозволяється.

У другому випадку рекомендується використовувати стандартний шрифт Times New Roman, розмір 14 пт. Текст друкується через півтора інтервали з розрахунку не більше 40 рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення й висотою літер і цифр не менше 1,8 мм.

Окремі слова, формули, знаки, що вписуються у надрукований текст, повинні бути чорного кольору. Щільність вписаного тексту має бути максимально наближена до щільності основного тексту.

Виявлені помилки в текстових документах усувають за допомогою наклеювання поверх помилки (літери, слова чи рядки її частини) білого паперу того ж формату й нанесенні нових написів. Допускається застосування спеціальних коригувальних засобів (типу "Штрих", "Редактор" і т.і.). Необхідно, щоб кількість виправлень на сторінці була мінімальною. При наявності на сторінці більше 4-5 виправлень вона повинна бути передрукована заново.

Текст звіту поділяється на розділи, підрозділи, пункти. Заголовки розділів слід розташовувати в середині окремого рядка і друкувати великими літерами без крапки наприкінці і не підкреслювати ("РОЗРОБКА СХЕМИ ... " і т.д.). Кожен розділ повинен починатися з нової сторінки. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається. Якщо заголовок складається з двох чи більше речень, їх розділяють крапкою.

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів слід починати з абзацу і друкувати малими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки наприкінці. Допускається назву пунктів і підпунктів писати на одному рядку з основним текстом.

Абзацний відступ повинен бути однаковим по всьому тексту і має дорівнювати п’ятьом знакам (близько 1 см).

Не допускається розміщувати найменування розділу, підрозділу, а також пункти й підпункти в нижній частині сторінки, якщо після нього розташований лише один рядок тексту.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул здійснюють арабськими цифрами без знака №.

Складові частини звіту нумерують таким чином:

 • розділи – у межах всього звіту арабськими цифрами і крапкою, наприклад “5. АНАЛІЗ СИСТЕМИ”;

 • підрозділи – у межах розділу арабськими цифрами з крапкою вказується також номер розділу, до якого він належить, наприклад, “6.1 Аналіз похибки системи...”;

 • пункти – у межах підрозділу арабськими цифрами з крапкою вказують також номери підрозділу і розділів, до яких він належить, наприклад, “6.1.2 Динамічні погрішності системи...”.

У звіті здійснюють наскрізну нумерацію сторінок арабськими цифрами без крапки наприкінці. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті.

Титульний аркуш включають в загальну нумерацію, але номер на ньому не ставлять.

Ілюстрації (рисунки, схеми, графіки, фотографії, діаграми) слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Вони нумеруються в межах кожного розділу арабськими цифрами з указівкою номера розділу, до якого належать перед відповідною назвою (наприклад, рис. 2.1-Електрична схема.). Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна перенести її на інші сторінки, при цьому її назва міститься на першій сторінці, а дані, що пояснюють, – на кожній сторінці, і під ними вказують: Рис. _, стор. _.

Таблиці нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться в Додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою. Позначення "Таблиця... " ставиться перед відповідним заголовком у лівому верхньому куті (рис.1).


Таблиця _____ ____________________________________

(номер) (назва таблиці)Рис.1. Приклад оформлення таблиці


Якщо рядки чи стовпці таблиці виходять за формат сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщують одну частину під іншою, переносячи частину таблиці на наступну сторінку. При розподілі таблиці на частини варто пронумерувати арабськими цифрами графи першої частини таблиці, які слід повторити в продовженні таблиці. Можна також у продовженні таблиці повторити її “шапку”. Слово “Таблиця ___” вказується один раз ліворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть “Продовження таблиці ___” з вказівкою її номера.

Цифрові величини, які вміщують у таблицю, повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Одиниці виміру величин вказують в підзаголовках граф через кому.

Формули і рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули чи рівняння повинно бути не менше одного вільного рядка. Формули нумерують в межах кожного розділу арабськими цифрами з вказівкою номера розділу, до якого формула належить. Номер вказують з правої сторони аркуша на рівні формули в круглих дужках, наприклад (3.1) означає перша формула третього розділу. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять у формулу, наводять безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі чи рівнянні. Перший рядок пояснення слід починати без абзацу словом “де” без двокрапки, наступні пояснення наводять в рядок. Перенос формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконання операції, причому знак операції на початку наступного рядка повторюють.

У додатки зазвичай виносять допоміжні матеріали чи ті, котрі складно розмістити в основному тексті звіту (фотографії, великі схеми й таблиці, довідкові дані і т.і.).

Додатки позначають (якщо їх декілька) послідовно великими літерами українського алфавіту. Сторінки в додатках нумерують відповідно до наскрізної нумерації, прийнятої в звіті. У нумерації розділів, формул й ілюстрацій ставлять відповідну літеру і цифру, розділені крапкою (наприклад, “Рис.В.1.” - перший рисунок додатку В).

Рисунки, схеми, графіки, діаграми виконують чорним чорнилом, тушшю, пастою, чи на принтері. Фотографії та інші ілюстрації необхідно наклеювати на аркуші паперу того ж формату, що і весь звіт.

Ілюстрації можуть розташовуватися або на сторінці безпосередньо в тексті, або на окремих аркушах, у тому числі по кілька ілюстрацій на одному аркуші. Кожна ілюстрація повинна мати найменування, а при необхідності також дані, що пояснюють її зміст. Крім формату А4 для ілюстрацій (включаючи таблиці) дозволяється використовувати папір більшого формату A3. Такий аркуш складається відповідним чином до формату, використаного в звіті і при нумерації враховується як одна сторінка.

Посилання в тексті на використані літературні джерела дають у квадратних дужках, де при необхідності можуть вказуватися і конкретні сторінки (наприклад, [8] або [8, с.21]). Посилання на формули дають в круглих дужках (наприклад, “формула (4)...”), на ілюстрації – у круглих дужках чи без них залежно від контексту (наприклад, “Електрична схема (Рис. 2.1.)”).

Список використаних джерел розміщують після висновків. Список складають в порядку появи у тексті пояснювальної записки або в алфавітному порядку. У список включають тільки ті джерела, на які є посилання в тексті.

Додатки слід оформляти як продовження пояснювальної записки на її наступних сторінках. Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки. Він повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкують слово “Додаток ___” і велика літера, що позначає додаток.

Рисунки, таблиці, формули, що містяться в додатку, нумерують арабськими цифрами в межах кожного додатку. Наприклад: “Таблиця А.2.“ (друга таблиця додатку А). Посилання в тексті на додатки, таблиці і рисунки повинні містити номер додатку, наприклад: “наведені в додатку В”, “на рисунку В.1.”.

Обсяг звіту повинен складати до 50 сторінок без додатків. Допускаються відхилення в обидві сторони з урахуванням особливостей оформлення звіту.

Текст звіту повинен бути скріплений за допомогою швидкозшивача.

Оформлений звіт з практики перевіряється і аналізується керівниками практики від підприємства (організації) і академії, завіряється печаткою підприємства.

Робочий щоденник кожного студента повинен бути підписаний керівником практики від підприємства (організації) і завірений печаткою підприємства (організації).


^

2.7 Підбиття підсумків технологічної практикиПо закінченні практики студенти складають диференційований залік (захищають звіти) керівнику практики від академії.

Оцінку результатів проходження студентами виробничої практики враховують при розгляді питання про нарахування стипендії.

Підсумки практики обговорюють на засіданнях кафедр, рад факультетів і академії, на науково-методичних конференціях.


^

Календарний графік проходження практики

№№ п/п

Найменування заходу

Кількість днівОформлення та розподіл за місцями проходження практики

1Ознайомлення зі структурою і специфікою роботи підприємства

1Інструктаж з техніки безпеки і охорони праці

1Виконання програми практики:4.1 Оперативна служба. Структура служби і її завдання

1
4.2 Служба підстанцій. Структура служби і її завдання

1
4.3 Служба повітряних ліній електропередачі. Структура служби і її завдання

1
4.4 Служба розподільних мереж. Структура служби і її завдання

2
4.5 Служба кабельної мережі. Призначення служби і її завдання

2
4.6 Служба релейного захисту, автоматики і засобів диспетчерсько-технологічного управління. Структура служби і її завдання

2
4.7 Служба виміру ізоляції і захисти від перенапруги. Структура служби і її завдання

1
4.8 Планування, облік, нормування різних видів робіт і наукова організація праці

1Виконання індивідуального завдання

2Навчальні заняття і екскурсії

2Оформлення і здача звіту з практики і щоденника

2Здача заліку

1^

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Блощенко Т.В., Довгалюк О.М., Калюжний Д.М., Куцан Ю.Г., Саприка О.В. Наскрізна програма практики для студентів 1- 5 курсів денної форми навчання спеціальності 6.090600, 7.090603, 8.090603 “Електротехнічні системи електроспоживання”. - Харків: ХНАМГ, 2006. - 31 с.

 2. Правила устройства электроустановок/Минэнерго СССР - М.: Энергоатомиздат, 1986.

 3. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей / Минэнерго СССР. - М.: Энергоатомиздат, 1989.

 4. Соколов Б.А., Соколова Н.Б. Монтаж электрических установок. -М.: ЭАИ, 1991.

 5. Кудрин Б. Й. Электроснабжение промышленных предприятий М.: Энергоатомиздат, 1995. - 416 с.

 6. Кужеков С.Л., Гончаров С.В. Городские электрические сети: Учебное пособие - Рстов н/Д: изд. центр "МарТ", 2001. - 256 с.

 7. Жежеленко И.В., Саенко Ю.Л. Качество электроэнергии на промышленных предприятия. - М.: Энергоатомиздат, 2005.

 8. Баталов А.Г., Гриб О.Г., Сендерович Г.А., Калюжный Д.Н., Васильченко В.И., Громадский Ю.С., Манов И.А., Рожков П.П., Бородин Д.В. Качество электрической энергии в системах электроснабжения Харьков: ХНАГХ, 2006.
^

ДОДАТОК А
Зразок оформлення листа на практику
__________________№_________ Ректорові ХНАМГ

На № ________________________ проф. Шутенку Л.М.


Північна електроенергетична система ДП “НЕК ”Укренерго” просить направити для проходження технологічної практики в період з 01.07.2006 р. по 30.07.2006 р. студента 3 курсу групи ЕСЕ-6 Іванова Івана Івановича.

Умови проходження практики та керівництво з боку підприємства гарантуємо.


Директор Г.П. Шевченко

^

ДОДАТОК Б
Зразок оформлення титульного аркуша звіту з практики
Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


Звіт

з технологічної практики


Виконав:

студент 3 курсу гр. ЕСЕ-6

Іванов І.І.

Керівник від академії:

доц., к.т.н. Калюжний Д.М.

(Підпис)


Керівник від підприємства:

Головний енергетик ДП “НЕК “Укренерго” Сидоров П.П.

(Підпис)


Харків – 2006


Навчальне видання


Методичні вказівки і робоча програма технологічної практики (для студентів 3 курсу денної форми навчання зі спеціальності 6.09 06 03 “Електротехнічні системи електроспоживання”)


Укладачі:

Тетяна Віталіївна Блощенко,

Оксана Миколаївна Довгалюк,

Юлій Григорович Куцан,

Дмитро Миколайович Калюжний


Редактор: М.З.Аляб’єв


План 2007, поз. 515

________________________________________________________________

Підп. до друку 16.02.2007 Формат 60х84 1/16. Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 1,5. Тираж 150 прим.

Зам. №

________________________________________________________________

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12


Схожі:

Г. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма технологічної практики iconГ. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма навчальної практики
Методичні вказівки та робоча програма навчальної практики (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 09 06 03 “Електротехнічні...
Г. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма технологічної практики iconГ. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма конструкторської практики
Методичні вказівки та робоча програма конструкторської практики (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 09 06...
Г. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма технологічної практики iconГ. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики
Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики (для студентів 5, 6 курсів денної І заочної форм навчання спеціальностей...
Г. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма технологічної практики iconРобоча програма технологічної практики (для студентів, що навчаються за спеціальністю 100501)
Робоча програма технологічної практики (для студентів, що навчаються за спеціальністю100501)/ Склав Г. С. Носко – Луганськ: Вид-во...
Г. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма технологічної практики iconРобоча програма конструкторсько-технологічної практики студентів
Холодильні машини та установки" та 090508 "Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка"
Г. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма технологічної практики iconМетодичні вказівки та програма переддипломної практики для студентів спеціальності 090804 "Фізична та біомедична електроніка" денної форми навчання
Методичні вказівки та програма переддипломної практики / Укладачі: С. В. Соколов, О. В. Хоменко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 26...
Г. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма технологічної практики iconРобоча програма з виробничої практики факультет технологій та сфери обслуговування Кафедра технологічної освіти Галузь знань 0101. Педагогічна освіта Напрям підготовки 010. 103 «Технологічна освіта»
Програма розроблена доцентом, кандидатом педагогічних наук Шпак Л. М. завідувачем кафедри технологічної освіти на основі наскрізної...
Г. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма технологічної практики iconРобоча програма з виробничої практики факультет технологій та сфери обслуговування Кафедра технологічної освіти Галузь знань 0101. Педагогічна освіта Напрям підготовки 010. 103 «Технологічна освіта»
Програма розроблена доцентом, кандидатом педагогічних наук Шпак Л. М. завідувачем кафедри технологічної освіти на основі наскрізної...
Г. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма технологічної практики iconКафедра економічної теорії стадник Г. В., Н. В. Можайкіна програма навчальної дисциплини та робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 030504...
Г. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма технологічної практики iconМетодичні вказівки для проходження технологічної практики
«Менеджмент організацій» спеціалізації «Менеджмент організацій місцевого самоврядування»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи