Протокол № icon

Протокол №
Скачати 172.91 Kb.
НазваПротокол №
Дата15.07.2012
Розмір172.91 Kb.
ТипДокументи


ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

“______” _______________ 200__ р.

Протокол № ______________


Зав. кафедри нервових хвороб,

психіатрії та медичної психології

проф. В. М. Пашковський
Методична розробка
ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

ТЕМА № 14


ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНА РІДИНА. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СПИННОМОЗКО­ВОЇ РІДИНИ ТА ЇX ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ. ОБОЛОНКИ ГОЛОВНОГО ТА СПИННОГО МОЗКУ. МЕНІНГЕАЛЬНИЙ СИНДРОМ. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕНІНГЕАЛЬНИХ СИМПТОМІВ У ДІТЕЙ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП.

^ Навчальний предмет - нервові хвороби.

Медичний факультет

Спеціальність “педіатрія” ІУ курс.

Зав. кафедри професор В. М. Пашковський


Методичну розробку підготував

доцент І.І.Кричун


Чернівці – 200__

^ 1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМИ

Вивчення анатомо-фізіологічних даних про цереброспинальну рідину і оболонки головного та спинного мозку викликає великий ін­терес тому, що патологія їх зустрічається дуже часто, що важливо для діагностики та вибору адекватного і своєчасного лікування. Тому важливо своєчасно досліджувати спинномозкову рідину в першу чергу при невідкладних станах, особливо при інфекційних ураженнях мозку та оболонок, пухлинах головного та спинного мозку.

^ 2. НАВЧАЛЬНА МЕТА


2.1.Студент повинен знати:

 • будову оболонок головного та спинногго мозку;

 • основні цистерни головного мозку;

 • шляхи циркуляції ліквору;

 • основні функції та значення ліквору;

 • нормальний склад ліквору;

 • основні патологічні синдроми ліквору (синдром білково-клітинної та клітинно-білкової діисоціації);

 • основні шляхи отримання ліквору для дослідження;

 • показання та протипоказання до проведення поперекового проколу;

 • методику проведення люмбальної пункції;

 • ускладнення при проведенні ЛП;

 • основні ліквородинамічні проби (Квеккендштета, Пуссепа, Стуккея-Сікара);

 • менінгеальний симптомокомплекс.


^ 2.2.Студент повинен оволодіти навичками:

 • проведення поперекового проколу;

 • проведення ліквородинамічних проб;

 • аналізу данних дослідження ліквору;
 • ^

  дослідження менінгеальних симптомів.2.3. На основі вищеперерахованих знань та навичок студент повинен вміти:

 • визначати показання до проведення діагностичних та лікувальних люмбальних пункцій;

 • оцінювати результати дослідження ліквору та проводити диф.діагностику різних його патологічних змін;

 • діагностувати гіпертензійний та менінгеальний синдроми.^ 3. ВИХОВНА МЕТА


Розкрити перед студентами важливість сучасних даних медичної науки у вивченні патології оболонок мозку та ліквородинаміки для проведення ефективної боротьби з різними захворюваннями головно­го та спинного мозку, в тому числі його оболонок та для запобі­гання важких ускладнень.

Розкрити значення високого професіоналізму в профілактиці, діагностиці та лікуванні інфекційних уражень головного мозку та його оболонок.


^ 4. МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ТА ВНУТРІШНЬОПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ


Дисципліни

Знати

Вміти

попередніНормальна анатомія

Будова оболонок головного та спинного мозку, шлуночки мозку, ліквороносні шляхи
Гістологія

Структура мозкових оболонок, нормальний склад ліквору
наступніТема № 28 «Менінгіти. Арахноідіти”

Мозкові оболонки, ліквородинаміка, дослідження ліквору, менінгеальний симптомокомплекс

1.Досліджувати менінгеальні симптоми.

2.Проводити поперековий прокол.

3.Аналізувати дані дослідження ліквору.

Інфекційні хвороби

Мозкові оболонки, ліквородинаміка, дослідження ліквору, менінгеальний симптомокомплекс

1.Досліджувати менінгеальні симптоми.

2.Проводити поперековий прокол.

3.Аналізувати дані дослідження ліквору.

Внутрішні хвороби

Поняття менінгізму

Вміти відрізняти менінгеальний симптомокомплекс від менінгізму, який може виникати при захворюваннях внутрішніх органів.


^ 5. ДОБІР ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Питання, які підлягають розбору та вивченню.

 1. Сучасні дані про фізіологію та патологію цереброспинальної рідини, оболонок головного та спинного мозку: лікворопродукція, ліквороциркуляція, синуси, цистерни, склад цереброспинальної рі­дини, лікворний тиск в нормі та патології.^

ХАРАКТЕРИСТИКА СПИННОМОЗКОВОЇ РІДИНИ
Тиск Прозорість Колір Біохімічні Формені Бактеріо-

дослідженя елементи логічні

дослідженнянорма прозора безколірна зміни вмісту норма виявлення

цукру мікрофлори


підви- мутна кров’яниста зниження плеоцитоз серологічні

щення хлоридів реакції


пони- опалесцу- ксантохромна підвищеня

ження юча білка

жовтувато

зелена


 1. Будова оболонок головного та спинного мозку, лікворопровідних шляхів та шлуночків мозку.

 2. Люмбальна пункція. Показання та протипоказання. Методика дослідження у дітей та дорослих. Можливе ускладнення після про­ведення люмбальної пункції.

 3. Субокципітальна пункція. Діагностичне показання до неї. Значення субокципітальної пункції для введення контрастних речо­вин /повітря або кисню /. Порівняльна характеристика складу ліквору в великій цистерні, хребтовому каналі, бокових та ІІІ шлуночках мозку.

 4. Пневмоенцефалографія та пневмовентрикулографія. Показання та протипоказання. Пневмоенцефалографія без виведення церебраль­ної рідини. Пневмовентрикулографія та її діагностичне значення в визначенні фокальних та злипливих процесів в головнону мозку та його оболонках.

 5. Міелографія. Показання до контрастних методів дослідження. Форми міелографії. Низька та висхідна форми міелографії та зна­чення їх в діагностиці.

 6. Методика дослідження менінгеальних симптомів.

 • ригідність м’язів потилиці;

 • симптом Керніга;

 • верхній симптом Брудзинського;

 • лобковий симптом Брудзинського;

 • нижній симптом Врудзинського;

 • симптом Бехтерева;

 • симптом Гіллена;

 • симптом Мараньона;

 • симптом "підвішування" по Лессажу;

 • симптом Менделя;

 • інші ознаки подразнення оболонок мозку: світлобоязнь, гіперакузія, загальна гіперестезія.

 1. Діагностичне значення змін спинномозкової рідини та симптомів подразнення оболонок мозку, блокади лікворних шляхів на різ­них рівнях головного мозку /отвори Монро - Сільвієв водопровід - отвори Люшка і Мажанді /.

 2. Сучасні дані про ліквородииаміку та діагностичне значення спеціальних досліджень ліквору /біохімічних, серологічних, імунологічних та ін. /.


^ 6. ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

6.1.  Тривалість заняття – 2 години

6.2.Місце проведення заняття – навчальна кімната, палати, маніпуляційний кабінет, біохімічна лабораторія.

^ 6.3. Матеріальне забезпечення заняття:

6.3.1. Наочні приладдя.

 • Муляжі:

 • Муляж головного мозку;

 • Муляж стовбуру мозку;

 • Муляж спинного мозку.

 • Макропрепарати:

 • Макропрепарати головного мозку дорослого;

 • Макропрепарати головного мозку дитини.

 • Таблиці:

 • Схеми будови великих півкуль / горизонтальний, фронтальний сагитальний зрізи/;

 • Схема будови шлуночків мозку та лікворопровідних шляхів;

 • Схема конвекситальної поверхні великих півкуль;

 • Схема будови оболонок головного та спинного мозку;

 • Схема васкуляризації головного та спинного мозку;

 • Схема будови синусів твердої мозкової оболонки;

 • Схема будови периферичної нервової системи;

 • Схема положення хворого під час люмбальної, субокципітальної та вентрикулярної пункцій;

 • Таблиці складу цереброспинальної рідини залежно від віку та при патології.

 • Інструменти, прилади:

 • Устаткування маніпуляційної. Інструменти /пункційні голки, шприци та ін. /.

 • Апарат для вимірювання лікворного тиску.

6.3.2. Демонстрація хворих з захворюваннями, при яких виникають гіпертензійний та менінгеальний синдроми:

 • Менінгіти;

 • Арахноїдити;

 • Субарахноідальні крововиливи;

 • Гідроцефалія;

 • Пухлина головного мозку;

 • Пухлина спинного мозку;

 • Травми головного та спинного мозку.


^ 6.4. План та організаційна структура заняття
п/п

Основні етапи заняття,

їх функції та зміст

^ Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю та навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час

1

2

3

4

5

6

1

Підготовчий


Організація заняття. Постановка навчальних цілей та мотивація засвоення теми.

Контроль вихідного рівня знань


а) Сучасні дані про фізіологію та патологію ліквору, оболонок головного та спинного мозку: б)Лікворопродукція, ліквороциркуляція, синуси, цистерни, склад цереброспинальної рі­дини, лікворний тиск в нормі та патології.

в) Будова оболонок головного та спинного мозку, лікворопровідних шляхів та шлуночків мозку.
^

г) Люмбальна пункція. Показання та протипоказання. Методика дослідження у дітей та дорослих. Можливе ускладнення після про­ведення люмбальної пункції
L2Усне опитування, тести 2-го рівня, теоретичні задачі 2-го рівня
Карточки з тестовими питаннями та задачами 2-го рівня
1-3 хв.


18 хв.

2

Основний


1) Оволодіння навичками дослідждення менінгеальних симптомів;


2) Оволодіння навичіками проведення люмбальної пункціі;
^

3) Оволодіння навичками аналізу ліквору.L3


L3


L3


Практичний тренінг


Практичний тренінг проведення ЛП


Практичний тренінг аналізу ліквору


Хворі з менінгеальним симптомокомплексом


Проф.алгоритм, інструкції по проведенню ЛП, муляж або труп, голка для ЛП


Бланки лабораторних досліджень ліквору50 хв.

3


ЗаключнийКонтроль та корекція рівня проф.вмінь та навичок


Підведення підсумків заняття


Домашнє завдання
L3Індивідаульний контроль практичних навичок. Вирішення нетипових професійних задач

Задачі 3 рівня

18 хв.


2-3 хв.

1-3 хв.


^ 7. МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ

7.1. Матеріали для контролю вихідного рівня знань студентів

(2-ий рівень засвоєння)

 • Що входить в поняття "менінгеальний синдром"?

 • Симптоми подразнення мозкових оболонок.

 • Особливості топографії твердої мозкової оболонки в головному та спинному мозку.

 • Яка різниця між симптоматикою менінгіту та менінгізму?

 • Що таке спинальний блок субарахноідального простору і як його виявити?

 • Які рівні блокади лікворних шляхів?

 • Які нормальні показники білка та клітин в лікворі?

 • Що таке білково-клітинна та клітинно-білкова диссоціації і при яких захворюваннях вони зустрічаються?

 • Які зміни ліквору при бактеріальних, вірусних інфекціях, туберкульозі та нейросифілісі?

 • Пропонуються тестові завдання 2 рівня зі збірника «Віничук С. М., Ілляш T.I. Збірник тестових питань та задач з нервових хвороб для вищих медичних закладів. - Київ, 1994.- 137 с. »7.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття

(3-ій рівень засвоєння).
^

Алгоритм діагностики менінгеального та гіпертензійного синдромів

СКАРГИ головний біль головний біль


блювання блювання

гіперестезія

органів чуттів головокружіння


болючість

постукуванні по черепу


КЛІНІЧНІ с-ми Керніга, епілептичні

ДАНІ Брудзинського припадки


ригидність м’язів зміна пульсу і

потилиці диханя


менінгеальна поза ураження черепних

нервів

підвищеня темпера-

тури тілабрадікардія


^ ПАРА У ЛІКВОРІ

КЛІНІЧНІ

ДАНІ

Клітинно-білкова підвищення

дисоціація тиску

(плеоцитоз)


підвищення тиску білково-клітинна

дисоціація


зниження хлоридів зміни на краніограмі

і глюкози
серологічні реакції застійні диски

зорових нервів

виявлення мікрофлори
менінгеальний синдром гіпертензійний синдром


^ 7.3. Матеріали контролю заключного етапу.

(3-ій рівень засвоєння)


 • Задачі 3 рівня ( зі збірника: Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.)

 • Пропонуються дані дослідження ліквору при люмбальній, субокципітальній та вентрикулярній пункціях. Студенти повинні проаналізувати результати додаткових досліджень та діагностувати захворювання.

 • Пропонуються симптомокомплекси уражень мозкових оболонок та шлуночковоі системи. Студенти повинні діагностувати захворювання та скласти план додаткових досліджень та лі­кування.

 • Мікрокурація - установити топічний діагноз.

7.4. Матеріали методичного забезпечення домашньої самопідготовки студентів.

 1. Пропонуються задачі для розв'язання в домашніх умовах зі збірників:

 • Неймарк Е.З., Багрий Е.А., Стяжкина Л.В. Семиотика и топическая диагностика заболеваний нервной системы. – К.: Вища школа, 1986. – 56 с.

 • Кореневская А.А., Пригун П.П. Задачи по курсу нервных болезней. – Минск: Высшая школа. – 1981. – 118 с.

 • Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.

 1. Письмове оформлення протоколу огляду хворого /мікрокурація/.

Тематика НДРС

 • Порівняльна оцінка змін спинномозкової рідини при пухли­нах головного та спинного мозку при злипливих арахноїдитах.

Література:

Основна:

 1. Бадалян Л.О. Детская неврология. – М.: Медичина, 1984. – 576 с.

 2. Богородинский Д.К., Скоромец А.А., Шварев А.И. Руководство к практическим занятиям по нервным болезням. - М.: Медицина, 1977.-327 с.

 3. Гусев Е.И., Гречко В.Е., Бурд Г.С. Нервные болезни. - М.:Медицина, 1988.- 638 с.

 4. Мартынов Ю.С. Нервные болезни.- М.: Медицина, 1988.-495 с.

 5. Мартынов Ю.С. Практикум по нервным болезням и нейрохирургии. – М.:Из-во университета дружбы народов, 1988. – 125 с.

 6. Нервові хвороби /С.М.Вінничук, Є.Г. Дубенко, Є.Л. Мачерет та ін.; За ред. С.М.Вінничука, Є.Г.Дубенка. – К.: Здоров”я. – 2001. – 696 с.

 7. Ромоданов А.П., Мосийчук Н.М., Холопченко Э.И. Атлас топической диагностики заболеваний нервной системы.- К.:”Вища школа”,1987.- 231 с.

 8. Сандригайло Л.И. Анатомо-клинический атлас по невропатологии.- Минск: Вышэйшая школа,1988.- 319 с.

 9. Справочник по неврологии детского возраста /Б.В.Лебедев, В.И.Фрейдков, Г.Г.Шанько и др.; Под ред. Б.В.Лебедева. – М.: Медицина, 1995. – 448 с.

 10. Триумфов А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. - М.: Медицина, 1974.- 338 с.

 11. Ярош 0.А. Нервові хвороби. - К.: Вища школа, 1993.- 487 с.

Додаткова:

 1. Віничук С. М., Ілляш T.I. Збірник тестових питань та задач з нервових хвороб для вищих медичних закладів.- Київ, 1994.- 137 с

 2. Дуус П. Топический диагноз в невропатологим: Пер. с нем.- М.: ИПЦ “ВАЗАР-ФУРРО”,1996. – 382 с.

 3. Практическая неврология /Под ред. И.С.Зозули.- К.: Здоров’я, 1997.- 216 с.

 4. Скоромец А.А., Скоромец Т.А. Топическая диагностика забо­леваний нервной системы. Рук-во для врачей - 2-е издание.- С-Петербург, І996.- 320 с.

 5. Чернецький В.К. Методи дослідження в клініці нервових хвороб / посібник для студентів медвузів, лікарів-інтернів та невропато­логів/. - Чернівці., 1997.- 100 с.

 6. Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.

 7. Чернецький В.К., Кричун І.Я., Паляниця В.М., Прасол Ю.Г. Анатомо-фізіологічні особливості, методи дослідження та діагнос­тика рівня пошкодження різних відділів нервової системи. / Метод. вказівка для студентів з загальної неврології/.- Чернівці, 1995.-87 с.


Схожі:

Протокол № iconПротокол Протокол
Протокол — один із найпоширеніших документів колегіальних органів. У ньому фіксують хід І результати проведення зборів, конференцій,...
Протокол № iconПротокол №
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “ ” 2007 р. (протокол № )
Протокол № iconПротокол №
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “ ” 2007 р. (протокол № )
Протокол № iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Травня 2012 року, протокол № ), клінічної імунології, алергології та ендокринології ( травня 2012 року, протокол № ) та на засіданні...
Протокол № iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол № iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол № iconДержавний вищий навчальний заклад “донецький національний технічний університет”
Протокол № Протокол № від " " 20 р від " " 20 р
Протокол № iconПротокол медичної допомоги
Для кого призначений протокол (потенційні користувачі) – лікарі первинної та вторинної ланки медико-санітарної допомоги
Протокол № icon“Протокол лікування хворих. Сечові камені при шистосоматозі
Протокол підготовлений з метою забезпечення виконання доручення Президента України від 06. 03. 2003 №1-1/152 (абзац другий, стор....
Протокол № iconПротокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу (N 29. 1)" Область застосування „Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу"
Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу” призначається на 2-му та 3-му рівні (районні тубдиспансери та туберкульозні лікарні,...
Протокол № iconПротокол № від 2010 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 2010 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи