Протокол № icon

Протокол №
Скачати 158.56 Kb.
НазваПротокол №
Дата15.07.2012
Розмір158.56 Kb.
ТипДокументи


ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

“______” _______________ 200__ р.

Протокол № ______________


Зав. кафедри нервових хвороб,

психіатрії та медичної психології

проф. В. М. Пашковський
Методична розробка
ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

ТЕМА № 24


Інфекційні пошкодження нервової системи. Менінгіти: гнійні, серозні, первинні, вторинні. Гнійні менінгіти: менінгококовий, пневмококовий, стафілококовий. Клініка, діагностика, лікування та профілактика. Серозні менінгіти: ентеровірусний менінгіт (ЕКХО,

КОКСАКІ), лімфоцитарний хореоменінгіт, паротидний, туберкульозний менінгіт. Клініка, діагностика, лікування та профілактика.

^ Навчальний предмет - нервові хвороби.

Медичний факультет,

спеціальність “педіатрія” ІУ курс.

Зав. кафедри професор В.М. Пашковський


Методичну розробку підготував

доцент, к.м.н. І.І.Кричун


Чернівці – 200__

^ 1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМИ


Нейроінфекції становлять найбільш поширену групу органічних захворювань нервової системи. Питома вага їх у загальній патології нервової системи становить 35-39%. Серед інфекційних захворювань нервової системи значне місце займають менінгіти. Лікар любої спеціальності повинен вміти діагностувати запалення мозкових оболонок, так як несвоєчасна діагностика і, відповідно, пізно почате лікування може призвести до виникнення важкої інвалідності або, навіть, смерті хворого.


^ 2. НАВЧАЛЬНА МЕТА


2.1.Студент повинен знати:


 • класифікацію менінгітів;

 • етіологію та патогенез менінгітів;

 • клініку та діагностику менінгітів;

 • принципи лікування різних форм менінгітів.


^ 2.2.Студент повинен оволодіти навичками дослідження хворого на менінгіт, а саме :

 • дослідження менінгеальних симптомів;

 • дослідження загальномозкових симптомів;

 • проведення люмбальної пункції;

 • аналізу ліквору.


^ 2.3. На основі вищеперерахованих знань та навичок студент повинен вміти:


 • розпізнавати запалення мозкових оболонок;

 • проводити диференційну діагностику менінгітів з іншими захворюваннями, які супроводжуються менінгеальним синдромом;

 • призначати диференційоване лікування в залежності від типу менінгіту та його клінічного перебігу у конкретного хворого.


^ 3. ВИХОВНА МЕТА


Сформувати у майбутнього лікаря відчуття відповідальності за долю хворого, виробити потребу в сумлінному ставленні до своїх професійних обов'язків, сформувати почуття не тільки професіональної /юридичної/, а і моральної відповідальності за своєчасність та правильність дій.


^ 4. МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ТА ВНУТРІШНЬОПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ


Дисципліни

Знати

Вміти

попередніНормальна анатомія

Будова оболонок головного та спинного мозку, шлуночки мозку, ліквороносні шляхи
Гістологія

Структура мозкових оболонок, нормальний склад ліквору
Тема № 14 «Цереброспінальна рідина. Менінгеальний симптомокомплекс”

Мозкові оболонки, ліквородинаміка, дослідження ліквору, менінгеальний симптомокомплекс

1.Досліджувати менінгеальні симптоми.

2.Проводити поперековий прокол.

3.Аналізувати дані дослідження ліквору.

наступніІнфекційні хвороби

Мозкові оболонки, ліквородинаміка, дослідження ліквору, менінгеальний симптомокомплекс, етіопатогенез, класифікацію, діагностичні критерії, лікування менінгітів.

1.Досліджувати менінгеальні симптоми.

2.Проводити поперековий прокол.

3.Аналізувати дані дослідження ліквору.

4.Діагностувати запалення мозкових оболонок.

Внутрішні хвороби

Поняття менінгізму

Вміти відрізняти менінгеальний симптомокомплекс від менінгізму, який може виникати при захворюваннях внутрішніх органів.^ 5. ДОБІР ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Питання, які підлягають розбору та вивченню.


 1. Анатомо-фізіологічні особливості будови оболонок мозку, лікворної та венозної систем. Гематоенцефальний бар'єр.

 2. Етіологія та патогенез менінгітів. Класифікація менінгітів.

 3. Клініка менінгеального синдрому. Загальноінфекційні симптоми. Загальномозкові симптоми. Симптоми подразнення мозкових оболонок.

 4. Етіологія, патогенез, епідеміологія, менінгококового менінгіту. Клінічні особливості менінгококцеміі. Блискавична форма менінгіта. Синдром Уотерхауса-Фрідеріксена.

 5. Клінічні особливості серозних менінгітів. Етіологія серозних менінгітів. Ентеровірусні серозні менінгіти. Менінгіт, викликаний вірусом епідемічного паротиту. Клінічні особливості туберкульозного менінгіта.

 6. Проведення діагностичної і лікувальної пункції та значення дослідження ліквора при менінгітах. Показники цереброспинальної рідини при гнійних менінгітах. Особливості цереброспинальної рідини при серозних менінгітах.

 7. Можливі наслідки перенесених менінгітів.

 8. Сучасна етіопатогенетична терапія гнійних менінгітів, серозних менінгітів, арахноідитів. Значення та принципи ургентної терапії гнійних менінгітів.

 9. Питання профілактики менінгітів.


^ 6. ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

6.1.  Тривалість заняття – 2 години

6.2.Місце проведення заняття – навчальна кімната, палати, маніпуляційний кабінет, біохімічна лабораторія.

^ 6.3. Матеріальне забезпечення заняття:

6.3.1. Наочні приладдя.

 • Муляжі:

 • Муляж головного мозку;

 • Муляж стовбуру мозку;

 • Муляж спинного мозку.

 • Макропрепарати:

 • Макропрепарат спинного мозку при цереброспинальному менінгіті;

 • Макропрепарат головного мозку з арахноідітом задньої черепної ямки.

 • Таблиці:

 • Схеми будови великих півкуль (горизонтальний, фронтальний сагитальний зрізи);

 • Схема будови шлуночків мозку та лікворопровідних шляхів;

 • Схема конвекситальної поверхні великих півкуль;

 • Схема будови оболонок головного та спинного мозку;

 • Схема васкуляризації головного та спинного мозку;

 • Схема будови синусів твердої мозкової оболонки;

 • Схема будови периферичної нервової системи;

 • Схема положення хворого під час люмбальної, субокципітальної та вентрикулярної пункцій;

 • Таблиці складу цереброспинальної рідини залежно від віку та при патології.

 • Відеофільми:

 • Методика проведення люмбальної пункції.

 • Інструменти, прилади:

 • Устаткування маніпуляційної. Інструменти (пункційні голки, шприци та ін. );

 • Апарат для вимірювання лікворного тиску.

^ 6.3.2. Демонстрація хворих з діагнозами:

 • Цереброспинальний менінгококовий менінгіт;

 • Серозний ентеровірусний менінгіт;

 • Туберкульозний менінгіт;


^ 6.4. План та організаційна структура заняття
п/п

Основні етапи заняття,

їх функції та зміст

^ Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю та навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час

1

2

3

4

5

6

1

Підготовчий


Організація заняття. Постановка навчальних цілей та мотивація засвоення теми.

Контроль вихідного рівня знань


а) класифікація менінгітів та арахноідитів;

б) етіопатогенез мінінгітів та арахноідитів;

в) клініка та діагностика менінгітів і арахноідитів;
^

г) принципи лікування менінгітів та арахноідитів;L2Усне опитування, тести 2-го рівня, теоретичні задачі 2-го рівня комп’ютерний тестовий контроль
Карточки з тестовими питаннями та задачами 2-го рівня, комп’ютер
1-3 хв.


18 хв.

2
^

Основний формування професійних вмінь та навичок


1) Оволодіння навичками обстеження хворого на менінгіт та арахноїдит;


2) Оволодіння навичками постановки топічного та клінічного діагнозів при менінгітах та арахноїдитах;
^

3) Оволодіння навичками проведення диф.діагностики менінгітів та арахноідитів між собою та з іншими захворюваннями


4) Оволодіння навичками диференційованого лікування менінгітів та арахноідитів.L3


L3


L3


L3Практичний тренінг


Практичний тренінг


Практичний тренінг


Практичний тренінгХворі на менінгіт та арахноїдит


Хворі на менінгіт та арахноїдит,

бланки лабораторних досліджень ліквору

Таблиці диференційної діагностики50 хв.

3


Заключний


Контроль та корекція рівня проф.вмінь та навичок


Підведення підсумків заняття


Домашнє завданняL3


Індивідуальний контроль практичних навичок. Вирішення нетипових професійних задач

Задачі 3 рівня
18 хв.


2-3 хв.


1-3 хв.


^ 7. МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ

7.1. Матеріали для контролю вихідного рівня знань студентів

(2-ий рівень засвоєння)


 1. Що таке менінгіт і які форми менінгіту Ви знаєте?

 2. Які клінічні синдроми формують клініку менінгіту?

 3. Що відноситься до загальномозкових симптомів?

 4. Що відноситься до загальноінфекційних симптомів?

 5. Що відноситься до менінгеальних симптомів?

 6. Етіологія, патогенез та клініка туберкульозного менінгіта?

 7. Етіологія, патогенез та клініка епідемічного менінгіта?

 8. Який склад спинномозкової рідини при серозних менінгітах?

 9. Які ускладнення менінгококового епідемічного менінгіта?

 10. Пропонуються тестові завдання 2 рівня зі збірника «Віничук С. М., Ілляш T.I. Збірник тестових питань та задач з нервових хвороб для вищих медичних закладів. - Київ, 1994.- 137 с.»^ 7.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття

(3-ій рівень засвоєння).


Таблиця диференційної діагностики різних форм менінгітів за змінами ліквору^ Форма менінгіту

Епідемічний церебро-спінальний

Лімфоцитарний хорілменінгіт

Сифілітичний

Туберкульозний

Характерис-

тика ліквору

Ксантохромія

+

-

-

-

Підвищений тиск

+

+

+/-

+

Підвищення білка до 0,99 г/л

-

+

+

+

Підвищення білка до 1-4 г/л

+

-

-

-/+

Позитивні реакції Панді, Нонне-Апельта, Вейброхта.

+

+

+

+

Плеоцитоз до 100/3

-

+

+

+

Плеоцитоз більше 100/3

+

-

-

-

Нейтрофільний плеоцитоз

+

-

-

-

Лімфоцитарний плеоцитоз

-

+

+

+

Зниження глюкози та хлоридів

-/+

-

-

+

При стоянні - плівка

-

-

-

+

Позитивні колоїдні реакції

-

-

+

-^ 7.3. Матеріали контролю заключного етапу

(3-ій рівень засвоєння)


 • Задачі 3 рівня ( зі збірника: Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.);

 • Пропонуються "німі" схеми з окресленим вогнищем ураження внаслідок менінгіта, арахноідита. Студенти повинні описати виникаючу неврологічну симптоматику;

 • Пропонуються симптомокомплекс ураження нервової системи при менінгітах, арахноідитах. Студенти повинні діагностувати захворювання, визначити вогнище ураження та вказати вогнище ураження на "німих" схемах;

 • Пропонуються дані дослідження ліквору при люмбальній пункції. Студенти повинні проаналізувати результати додаткових досліджень та діагностувати захворювання;

 • Пропонуються симптомокомплекси уражень мозкових оболонок та шлуночковоі системи. Студенти повинні діагностувати захворювання та скласти план додаткових досліджень та лі­кування;

 • Мікрокурація - установити топічний діагноз.

7.4. Матеріали методичного забезпечення домашньої самопідготовки студентів.

 1. Пропонуються задачі для розв'язання в домашніх умовах зі збірників:

 • Неймарк Е.З., Багрий Е.А., Стяжкина Л.В. Семиотика и топическая диагностика заболеваний нервной системы. – К.: Вища школа, 1986. – 56 с.

 • Кореневская А.А., Пригун П.П. Задачи по курсу нервных болезней. – Минск: Высшая школа. – 1981. – 118 с.

 • Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.

 1. Письмове оформлення протоколу огляду хворого /мікрокурація/.


Тематика НДРС

 • Порівняльна оцінка змін спинномозкової рідини при пухли­нах головного та спинного мозку при злипливих арахноїдитах;

 • Варіанти перебігу та диференційна діагностика туберкульозного менінгіту.


Література:


Основна:

 1. Бадалян Л.О. Детская неврология. – М.: Медичина, 1984. – 576 с.

 2. Богородинский Д.К., Скоромец А.А., Шварев А.И. Руководство к практическим занятиям по нервным болезням. - М.: Медицина, 1977.-327 с.

 3. Гусев Е.И., Гречко В.Е., Бурд Г.С. Нервные болезни. - М.:Медицина, 1988.- 638 с.

 4. Мартынов Ю.С. Нервные болезни.- М.: Медицина, 1988.-495 с.

 5. Мартынов Ю.С. Практикум по нервным болезням и нейрохирургии. – М.:Из-во университета дружбы народов, 1988. – 125 с.

 6. Нервові хвороби /С.М.Вінничук, Є.Г. Дубенко, Є.Л. Мачерет та ін.; За ред. С.М.Вінничука, Є.Г.Дубенка. – К.: Здоров”я. – 2001. – 696 с.

 7. Ромоданов А.П., Мосийчук Н.М., Холопченко Э.И. Атлас топической диагностики заболеваний нервной системы.- К.:”Вища школа”,1987.- 231 с.

 8. Сандригайло Л.И. Анатомо-клинический атлас по невропатологии.- Минск: Вышэйшая школа,1988.- 319 с.

 9. Справочник по неврологии детского возраста /Б.В.Лебедев, В.И.Фрейдков, Г.Г.Шанько и др.; Под ред. Б.В.Лебедева. – М.: Медицина, 1995. – 448 с.

 10. Триумфов А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. - М.: Медицина, 1974.- 338 с.

 11. Ярош 0.А. Нервові хвороби. - К.: Вища школа, 1993.- 487 с.

Додаткова:

 1. Віничук С. М., Ілляш T.I. Збірник тестових питань та задач з нервових хвороб для вищих медичних закладів.- Київ, 1994.- 137 с

 2. Дуус П. Топический диагноз в невропатологим: Пер. с нем.- М.: ИПЦ “ВАЗАР-ФУРРО”,1996. – 382 с.

 3. Практическая неврология /Под ред. И.С.Зозули.- К.: Здоров’я, 1997.- 216 с.

 4. Скоромец А.А., Скоромец Т.А. Топическая диагностика забо­леваний нервной системы. Рук-во для врачей - 2-е издание.- С-Петербург, І996.- 320 с.

 5. Чернецький В.К. Методи дослідження в клініці нервових хвороб / посібник для студентів медвузів, лікарів-інтернів та невропато­логів/. - Чернівці., 1997.- 100 с.

 6. Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.

 7. Чернецький В.К., Кричун І.Я., Паляниця В.М., Прасол Ю.Г. Анатомо-фізіологічні особливості, методи дослідження та діагнос­тика рівня пошкодження різних відділів нервової системи. / Метод. вказівка для студентів з загальної неврології/.- Чернівці, 1995.-87 с.


Схожі:

Протокол № iconПротокол Протокол
Протокол — один із найпоширеніших документів колегіальних органів. У ньому фіксують хід І результати проведення зборів, конференцій,...
Протокол № iconПротокол №
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “ ” 2007 р. (протокол № )
Протокол № iconПротокол №
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “ ” 2007 р. (протокол № )
Протокол № iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Травня 2012 року, протокол № ), клінічної імунології, алергології та ендокринології ( травня 2012 року, протокол № ) та на засіданні...
Протокол № iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол № iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол № iconДержавний вищий навчальний заклад “донецький національний технічний університет”
Протокол № Протокол № від " " 20 р від " " 20 р
Протокол № iconПротокол медичної допомоги
Для кого призначений протокол (потенційні користувачі) – лікарі первинної та вторинної ланки медико-санітарної допомоги
Протокол № icon“Протокол лікування хворих. Сечові камені при шистосоматозі
Протокол підготовлений з метою забезпечення виконання доручення Президента України від 06. 03. 2003 №1-1/152 (абзац другий, стор....
Протокол № iconПротокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу (N 29. 1)" Область застосування „Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу"
Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу” призначається на 2-му та 3-му рівні (районні тубдиспансери та туберкульозні лікарні,...
Протокол № iconПротокол № від 2010 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 2010 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи