Протокол № icon

Протокол №
Скачати 122.37 Kb.
НазваПротокол №
Дата15.07.2012
Розмір122.37 Kb.
ТипДокументи


ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

“______” _______________ 200__ р.

Протокол № ______________


Зав. кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

проф. В. М. Пашковський
Методична розробка
ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

ТЕМА № 31


ЕПІЛЕПСІЯ ТА СУДОМНІ СТАНИ У ДІТЕЙ. ЕПІЛЕПТИЧНИЙ СТАТУС. КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ.

Навчальний предмет - нервові хвороби.

Медичний факультет, ІУ курс, 2 години


Методичну розробку підготувала

доцент І.І. Кривецька


Чернівці – 200__


^ 1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМИ


Значне поширення епілепсії викликає великий інтерес до вивчення її у всьому світі різних спеціалістів. Мова йде про те, що ця хвороба характеризується винятковою демонстративністю пароксизму, хронічним перебігом з поступовою зміною характеру та інтелекту, загрозою смертельних ускладнень (епілептичний статус) та інвалідизацією хворих. Крім того, епілепсію можна розглядати як поставлений природою експеримент, який дозволяє виявити функціональне значення різних відділів мозку, особливо методом ЕЕГ та ін. Важливо те, що епілептичний гіперсинхронний розряд є еквівалентом електричного подразнення мозку. Тому ЕЕГ аспект вивчення епілепсії дає змогу розкрити патогенез та поняття про функцію мозку в цілому.


^ 2. НАВЧАЛЬНА МЕТА


2.1.Студент повинен знати:

 • сучасні погляди на етіологію, патогенез епілепсії та судомних синдромів;

 • класифікації судомних станів;

 • принципи діагностики епілепсії та судомних станів;

 • принципи лікування епілепсії та судомних станів;

 • експертизу працездатності при епілепсії та судомних станах;

 • питання профілактики епілепсії та судомних станів.


^ 2.2.Студент повинен оволодіти навичками:

 • діагностики епілепсії та судомних станів;

 • аналізувати ЕЕГ при епілепсії;

 • обстеження хворого в стані епілептичного статусу;

 • комплексного лікування епілепсії.


^ 2.3. На основі вищеперерахованих знань та навичок студент повинен вміти:


 • діагностувати епілепсію та епілептичний статус;

 • проводити диференціальну діагностику між різними формами епілепсії та судорожними станами;

 • надавати екстрену медичну допомогу при епілептичному статусі.^ 3. ВИХОВНА МЕТА


Ознайомити студентів а основними принципами медичної етики та деонтології з врахуванням характерологічних змін при епілепсії.


^ 4. МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ТА ВНУТРІШНЬОПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ


Дисципліни

Знати

Вміти

попередніНормальна анатомія

Будова головного мозку
наступніПсихіатрія

Сучасні погляди на етіологію, патогенез епілепсії та судомних синдромів. Класифікації судомних станів.

Принципи діагностики епілепсії та судомних станів.

Принципи лікування епілепсії та судомних станів.

Питання профілактики епілепсії та судомних станів.

Проводити експертизу працездатності при епілепсії та судомних станах.
^ 5. ДОБІР ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Питання, які підлягають розбору та вивченню.


 1. Сучасні погляди на етіологію та патогенез епілепсії. Поняття "судорожна готовність", "судорожний синдром", "епілептична хвороба", "судорожна реакція". Роль ендогенних та екзогенних факторів та спадкової схильності в розвитку епілепсії.

 2. Класифікація епілепсії та її різні форми: епілептична хвороба, симптоматична епілепсія, епілептиформні синдроми і їх топіко-діагностичне значення.

 3. Патогенез судорожного синдрому. Пароксизмальна активність, її циклічність. Специфічні зміни біоелектричної активності ЕЕГ головного мозку, характерні для епілепсії. Вікові особливості. Порушення мозкового метаболізму при епілепсії.

 4. Еспериментальні моделі індукованої епілепсії методом поступового нарощування інтенсивності та частоти асинхронних світлових подразників шляхом введення препаратів, які понижують поріг судорожної активності.

 5. Патоморфологія судорожної епілептичної хвороби. Дистрофічні зміни клітин мозку.

 6. Клініка, діагностика різних вогнищ в мозку. Особливості клінічних проявів великих та малих епілептичних приступів.

 7. Диференціальна діагностика епілептичної хвороби та фокальних епілептичних припадків (джексонівських, адверсивних, оперкулярних та ін.). Вискова епілепсія. Мезенцефальні, психомоторні припадки.

 8. Зміни в емоційно-психічній сфері при епілептичній хворобі.

 9. Диференціальна діагностика епілепсії з фібрильними, пірамідоновими судорогами, еклампсією, тетанією та ін.

 10. Основні принципи консервативної терапії, працевлаштування. Військова експертиза.

 11. Епілептичний статус. Патогенез, клініка. Принципи поетапного лікування.

 12. Показання до нейрохірургічного лікування епілепсії та епілептичного статусу.

 13. Нові дані про патогенез, профілактику та принципи поетапного лікування епілептичного статусу.

 14. Рання діагностика гострих інтоксикацій, які протікають з судомним синдромом. Алкогольна епілепсія.

 15. Принципи купірування судомних нападів при алкогольній епілепсії.^ 6. ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

6.1.  Тривалість заняття – 2 години.

6.2.Місце проведення заняття – навчальна кімната, палати неврологічного відділення, електрофізіологічна лабораторія.

^ 6.3. Матеріальне забезпечення заняття:

6.3.1. Наочні приладдя.

 • Муляжі:

 • Муляж головного мозку;

 • Муляж стовбуру мозку;

 • Муляж спинного мозку.

 • Макропрепарати:

 • Макропрепарат головного мозку при епілепсії;

 • Макропрепарат головного мозку при пухлинах мозку;

 • Макропрепарат головного мозку з окклюзійною гідроцефалією.

 • Таблиці:

 • Схеми будови великих півкуль (горизонтальний, фронтальний сагитальний зрізи);

 • Схема будови шлуночків мозку та лікворопровідних шляхів;

 • Схема конвекситальної поверхні великих півкуль;

 • Схема будови оболонок головного та спинного мозку;

 • Схема васкуляризації головного та спинного мозку;

 • Надання медичної допомоги при епілептичному статусі;

 • Відеофільми:

 • Епілепсія та судомні стани.

 • Дані додаткових інструментальних методів дослідження (ЕЕГ, КТ)

 • Інструменти, прилади:

 • Неврологічні молоточки;

^ 6.3.2. Демонстрація хворих з діагнозами:

 • Епілептична хвороба;

 • Епілепсія. Великі припадки;

 • Епілепсія. Малі припадки;

 • Скронева епілепсія;

 • Епілептичний статус;

 • Епілептиформні синдроми при нейроінфекціях;

 • Епілептиформні синдроми при черепно-мозкових травмах;

 • Епілептиформні синдроми при пухлинах головного мозку.


^ 6.4. План та організаційна структура заняття
п/п

Основні етапи заняття,

їх функції та зміст

^ Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю та навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час

1

2

3

4

5

6

1

Підготовчий


Організація заняття. Постановка навчальних цілей та мотивація засвоєння теми.

Контроль вихідного рівня знань


а) класифікація судомних приступів ;

б) етіопатогенез епілепсії та судомних приступів;

в) клініка та діагностика епілепсії та судомних приступів;
^

г) принципи лікування епілепсії та судомних приступів;L2Усне опитування, тести 2-го рівня, теоретичні задачі 2-го рівня комп’ютерний тестовий контроль
Картки з тестовими питаннями та задачами 2-го рівня, комп’ютер
1-3 хв.


18 хв.

2
^

Основний формування професійних вмінь та навичок


1) Оволодіння навичками обстеження хворого на епілепсію та судомні приступи;


2) Оволодіння навичками постановки топічного та клінічного діагнозів при епілепсії та судомних приступах;
^

3) Оволодіння навичками проведення диф.діагностики епілепсії та судомних приступів різної етіології;


4) Оволодіння навичками диференційованого лікування епілепсії та судомних приступів.L3


L3


L3


L3Практичний тренінг


Практичний тренінг


Практичний тренінг


Практичний тренінгХворі на епілепсію та судомні приступи

Дані додаткових методів дослідження (ЕЕГ та ін.)


Таблиці диференційної діагностики50 хв.

3


ЗаключнийКонтроль та корекція рівня проф.вмінь та навичок


Підведення підсумків заняття


Домашнє завдання
L3Індивідуальний контроль практичних навичок. Вирішення нетипових професійних задач

Задачі 3 рівня

18 хв.


2-3 хв.


1-3 хв.


^ 7. МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ

7.1. Матеріали для контролю вихідного рівня знань студентів

(2-ий рівень засвоєння)


 1. Чим відрізняється генуінна епілепсія від симптоматичної епілепсії та епілептиформних приступів?

 2. Що може бути причиною епілептичних приступів?

 3. Чим обумовлений характер епілептичної аури?

 4. Чому до показників про тривалість епілептичного припадку слід відноситися критично?

 5. Чи допоможе при уточненні діагнозу описання свідків після припадочної поведінки хворого і, якщо допоможе, то чому?

 6. Чи можливо виставляти діагноз епілепсії тільки по даним ЕЕГ?

 7. Чим проявляється джексоновський епілептичний припадок?

 8. Чому так багата симптомами вискова епілепсія?

 9. Які принципи поетапного лікування епілептичного статусу?

 10. У хворого судорожний припадок при збереженні свідомості, який кожний раз починається з парестезій в лівій стопі, з посмикування в ній та перехід судорог на гомілку та стегно. Де слід шукати фокус ураження?

 11. Пропонуються тестові завдання 2 рівня зі збірника «Віничук С. М., Ілляш T.I. Збірник тестових питань та задач з нервових хвороб для вищих медичних закладів. - Київ, 1994.- 137 с.»^ 7.2. Матеріали контролю заключного етапу.

(3-ій рівень засвоєння)


 • Задачі 3 рівня ( зі збірника: Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.)

 • Пропонуються "німі" схеми з окресленим вогнищем ураження мозку, яке викликало епілептичні приступи. Студенти повинні описати виникаючу неврологічну симптоматику.

 • Пропонується симптомокомплекс ураження нервової системи при епілептиформних припадках у хворого з вогнищевим ураженням мозку (студент повинен визначити вогнище ураження).

 • Мікрокурація - установити топічний діагноз.

7.3. Матеріали методичного забезпечення домашньої самопідготовки студентів.

 1. Пропонуються задачі для розв'язання в домашніх умовах зі збірників:

 • Неймарк Е.З., Багрий Е.А., Стяжкина Л.В. Семиотика и топическая диагностика заболеваний нервной системы. – К.: Вища школа, 1986. – 56 с.

 • Кореневская А.А., Пригун П.П. Задачи по курсу нервных болезней. – Минск: Высшая школа. – 1981. – 118 с.

 • Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.

 1. Письмове оформлення протоколу огляду хворого (мікрокурація).


Тематика НДРС

 • Порівняльна оцінка методів лікування епілепсії.


Література:


Основна:


 1. Бадалян Л.О. Детская неврология. - М., "Медицина", 1975. - 603 с.

 2. Нервові хвороби / За ред. О. А. Яроша. – К.: " Вища школа", 1993. - 473 с.

 3. Скоромец А. А., Скоромец Т.А. Топическая диагностика заболеваний нервной системы: Руководство для врачей / 2-е издание. – СПб.: "Политехника", 1996.– 320 с.


Додаткова:


 1. Болезни нервной системы / Под ред. Н. Н. Яхно, Д. Р. Штульмана, П. В. Мельничу­ка.– М.: "Медицина", 1995.– Том 2.– 654 с.

 2. Вейнер Г., Левитт Л. Неврология. – Москва:"ГЭОТАР МЕДИЦИНА", 1998. – 256 с.

 3. Дифдиагностика нервных болезней: Руководство для врачей / Под ред. Акимова Г. А.– СПб.: "Гиппократ", 1997.– 608 с.

 4. Карлов В. А. Неврология: Руководство для врачей.– М.: ООО "Медицинское информационное агенство", 1999.– 624 с.

 5. Карлов В.А. Терапия нервных болезней. – М., 1996. – 652 с.

 6. Лудянский Э.А. Руководство по заболеваниям нервной системы. – Вологда, 1995. – 423 с.

 7. Практическая неврология: неотложные состояния /Под ред. И.С.Зозули. – Киев: "Здоров'я", 1997.– 214 с.

 8. Самуельс М. Неврология. – М.,1997.- 640 с.


Схожі:

Протокол № iconПротокол Протокол
Протокол — один із найпоширеніших документів колегіальних органів. У ньому фіксують хід І результати проведення зборів, конференцій,...
Протокол № iconПротокол №
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “ ” 2007 р. (протокол № )
Протокол № iconПротокол №
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “ ” 2007 р. (протокол № )
Протокол № iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Травня 2012 року, протокол № ), клінічної імунології, алергології та ендокринології ( травня 2012 року, протокол № ) та на засіданні...
Протокол № iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол № iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол № iconДержавний вищий навчальний заклад “донецький національний технічний університет”
Протокол № Протокол № від " " 20 р від " " 20 р
Протокол № iconПротокол медичної допомоги
Для кого призначений протокол (потенційні користувачі) – лікарі первинної та вторинної ланки медико-санітарної допомоги
Протокол № icon“Протокол лікування хворих. Сечові камені при шистосоматозі
Протокол підготовлений з метою забезпечення виконання доручення Президента України від 06. 03. 2003 №1-1/152 (абзац другий, стор....
Протокол № iconПротокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу (N 29. 1)" Область застосування „Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу"
Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу” призначається на 2-му та 3-му рівні (районні тубдиспансери та туберкульозні лікарні,...
Протокол № iconПротокол № від 2010 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 2010 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи