Протокол № icon

Протокол №
Скачати 143.71 Kb.
НазваПротокол №
Дата15.07.2012
Розмір143.71 Kb.
ТипДокументи


ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

“______” _______________ 200__ р.

Протокол № ______________


Зав. кафедри нервових хвороб,

психіатрії та медичної психології

проф. В. М. Пашковський
Методична розробка
ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

ТЕМА № 33


СОМАТОНЕВРОЛОГІЯ. НЕСПЕЦИФІЧНІ РЕАКЦІЇ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ДІТЕЙ. НЕВРОЗИ. КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ПРИНЦИПИ

ЛІКУВАННЯ. НЕМЕДИКАМЕНТОЗНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ. НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ В КЛІНІЦІ НЕРВОВИХ ХВОРОБ (ГЕМОСОРБЦІЯ, ПЛАЗМОФЕРЕЗ, ЛАЗЕРОТЕРАПІЯ, РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ ТА ІН.).

^ Навчальний предмет - нервові хвороби.

Медичний факультет,

спеціальність “педіатрія” ІУ курс

Зав. кафедри професор В.М. Пашковський


Методичну розробку підготував

доцент Яремчук О.Б.


Чернівці – 200_

^ 1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМИ


Роль нервово-психічних порушень в розвитку різноманітних захворювань отримала всезагальне визнання. Ці порушення розділяють на психосоматичні та нейросоматичні. В основі психосоматичних лежать стреси та емоційні перенапруження, нейросоматичних – органічні пошкодження мозку (інсульти, пухлини мозку, енцефаліти, церебральні арахноідити та інші). Велика роль належить нервово-психічним факторам в розвитку артеріальної гіпертензії, інсультів, інфаркти міокарду, дискінезії шлунково-кишкового тракту, виразкової хвороби шлунка та ДПК, дисменореї, гіпертиреозу та ряду інших хвороб та синдромів. Разом з тим захворювання внутрішніх органів призводять до патологічних зривів в діяльності нервової системи, що обумовлене виникнення такого поняття як соматоневрологія. Знання нейросоматичних та соматоневрологічних порушень необхідне лікарю будь-якої спеціальності.


^ 2. НАВЧАЛЬНА МЕТА


2.1.Студент повинен знати:


 • поняття про психосоматичні та нейросоматичні порушення;

 • неврологічні порушення, які можуть вникати при захворюваннях внутрішніх органів, залоз внутрішньої секреції;

 • соматичні порушення, які можуть виникати при різноманітних захворюваннях нервової системи;

 • типи вищої нервової діяльності людини;

 • основні види неврозів;

 • показання до призначення нетрадиційних методів лікування в клініці нервових хвороб;


^ 2.2.Студент повинен оволодіти навичками:

 • визначення типу вищої нервової діяльності людини;

 • діагностики психосоматичних та нейросоматичних порушеннь;

 • діагностики функціональних захворювань нервової системи.


^ 2.3. На основі вищеперерахованих знань та навичок студент повинен вміти:


 • проводити диференційну діагностику психосоматичних та нейросоматичних порушеннь;

 • визначати та проводити диференційну діагностику різних видів неврозів;

 • визначати показання до проведення нетрадиційних методів лікування (рефлексотерапія та ін.).


^ 3. ВИХОВНА МЕТА


Сформувати у майбутнього лікаря відчуття відповідальності за долю хворого, виробити потребу в сумлінному ставленні до своїх професійних обов'язків, сформувати почуття не тільки професіональної (юридичної), а і моральної відповідальності за своєчасність та правильність дій.


^ 4. МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ТА ВНУТРІШНЬОПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ


Дисципліни

Знати

Вміти

попередніПопередні теми курсу нервових хвороб

Топічну діагностику;

Захворювання нервової системи.

Досліджувати нервову систему;

Діагностувати захворювання нервової системи та проводити їх диф.діагностику.

Внутрішні хвороби

Клініку захворювань внутрішніх органів

Досліджувати стан внутрішніх органів

наступніФакультетська терапія

Психосоматичні розлади

Діагностувати психосоматичні розлади та проводити їх диф.діагностику.^ 5. ДОБІР ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Питання, які підлягають розбору та вивченню.


 1. Функціональний взаємозв'язок нервової системи та внутрішніх органів. Нейро-вісцеральні та вісцеро-невральні впливи. Основні фактори впливу внутрішніх органів на центральну нервову систему та нервово-м'язевий апарат: рефлекторно-реперкусивний, судинний, токсичний, гіпоксичний та ін.

 2. Патологія нервової системи при хворобах крові. Гострий лейкоз, основні ураження нервової системи. Гострі порушення мозкового кровообігу, менінгеальна лейкемія та нейролейкемія, нейротоксикоз при використанні цитостатиків. Клініка, діагностика, лікування, профілактика.

 3. Патологія нервової системи при анеміях. Гемолітична анемія, механізми патогенетичного впливу: гіпоксична енцефалопатія. Інфаркти мозку, геморагічні інсульти, гемолітична кома. Перніціозна анемія Аддісона-Бірмера. Синдром фунікулярного мієлозу. Клініка, діагностика, лікування та профілактика.

 4. Патологія нервової системи при вроджених вадах серця. Поняття про механізми кардіоцеребральних та цереброкардіальних впливів. Дисциркуляторна та гіпоксична енцефалопатія, тромбози, емболії, інфаркти та абсцеси мозку. Клініка, діагностика, лікування, профілактика. Ураження головного та спинного мозку при коарктації аорти та стенозі легеневої артерії. Синдроми обкрадання, гіпоксична та гіпертонічна енцефалопатія, гострі порушення мозкового кровообігу.

 5. Патологія нервової системи при ревматизмі. Мала хорея. Діенцефаліти. Епілептиформні синдроми. Неврологічні синдроми при аритмії серцевої діяльності. Діагностика та лікування.

 6. Патологія нервової системи при захворюваннях ендокринної системи. Цукровий діабет. Хвороба Аддісона. Хвороба Коппа. Гіпертиреоз. Фепокопії нервово-м'язевих захворювань при патології ендокринної системи.

 7. Колагенозні захворювання. Синдроми ураження нервової системи при колагенозах. Дерматоміозит та склеродермія. Червоний вівчак. Вузликовий периартеріїт. Клініка та лікування.

 8. Патологія нервової системи при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Нервово-м'язеві синдроми при злоякісних новоутвореннях шлунково-кишкового тракту. Вегетативні та нейроендокринні розлади при хронічній виразковій хворобі шлунково-кишкового тракту.

 9. Патологія нервової системи при захворюваннях печінки. Гепатоцеребральна дистрофія. Токсична печінкова енцефалопатія. Токсичний печінковий психоз. Вегетативно-вестибулярні пароксизми. Печінкова поліневропатія. Клініка, лікування.

 10. Патологія нервової системи при захворюваннях легенів. Дихальна енцефалопатія. Бетталепсія. Невральні ускладнення при легеневих інфекціях - гнійний менінгіт, абсцес мозку. Синдром Панкоста. Перебіг, діагностика та лікування.

 11. Патологія нервової системи при захворюваннях нирок, хронічна недостатність мозкового кровообігу. Гостра гіпертонічна енцефалопатія. Уремічна кома. Уремічний психоз. Токсична міелополірадікулоневропатія. Клінічні прояви, перебіг, діагностика, лікування.

 12. Церебральні вісцеральні синдроми. Цереброгенні синдроми. Цереброгенні пароксизмальні аритмії серця. Інші вегетативно-вісцеральні пароксизми, їх патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика з істинними захворюваннями внутрішніх органів.

 13. Неврози. Неврастенія. Невроз нав'язливих станів. Істерія. Психастенія. Інші неврози - нічне нетримання сечі, заїкання, тіки, писчий спазм. Етіологія, клініка, лікування, профілактика.

 14. Немедикаментозні методи лікування.

 15. Етика та деонтологія в клініці нервових хвороб.^ 6. ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

6.1.  Тривалість заняття – 2 години.

6.2.Місце проведення заняття – навчальна кімната, палати неврологічного відділення.

^ 6.3. Матеріальне забезпечення заняття:

6.3.1. Наочні приладдя.

 • Муляжі:

 • Муляж головного мозку;

 • Муляж стовбуру мозку;

 • Муляж спинного мозку.

 • Таблиці:

 • Схеми будови великих півкуль (горизонтальний, фронтальний сагитальний зрізи);

 • Схема конвекситальної поверхні великих півкуль;

 • Схема будови оболонок головного та спинного мозку;

 • Схема васкуляризації головного та спинного мозку;

 • Схема лімбічної системи;

 • Схема будови периферичної нервової системи;

 • Гіпоталамічна ділянка проміжного мозку.

 • Інструменти, прилади:

 • Устаткування кабінету рефлексотерапії ;

 • Неврологічні молоточки.

 • Комп’ютерна навчальна програма по рефлексотерапії.

 • Дані додаткових методів дослідження (ЕЕГ, РЕГ, УЗДГ, краніограми, спонділограми та ін.).

^ 6.3.2. Демонстрація хворих з діагнозами:

 • Невроз. Нічний енурез;

 • Ревматична хорея;

 • Вегетодистонія;

 • Астено-невротичний синдром;

 • Дисциркуляторна енцефалопатія при захворюваннях серця;

 • Ниркова поліневропатія;

 • Поліневрит при цукровому діабеті.^ 6.4. План та організаційна структура заняття
п/п

Основні етапи заняття,

їх функції та зміст

^ Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю та навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час

1

2

3

4

5

6

1

Підготовчий


Організація заняття. Постановка навчальних цілей та мотивація засвоєння теми.

Контроль вихідного рівня знань

- неврологічні порушення, які можуть вникати при захворюваннях внутрішніх органів, залоз внутрішньої секреції;

- соматичні порушення, які можуть виникати при різноманітних захворюваннях нервової системи;

- типи вищої нервової діяльності людини;

- основні види неврозів;

- показання до призначення нетрадиційних методів лікування в клініці нервових хвороб;
L2Усне опитування, тести 2-го рівня, теоретичні задачі 2-го рівня комп’ютерний тестовий контроль
Картки з тестовими питаннями та задачами 2-го рівня, комп’ютер
1-3 хв.


18 хв.

2
^

Основний формування професійних вмінь та навичок


-визначення типу вищої нервової діяльності людини;

-діагностика психосоматичних та нейросоматичних порушеннь;

- діагностика функціональних захворювань нервової системи.
L3


L3


L3

Практичний тренінг


Практичний тренінг


Практичний тренінг

Хворі з функціональними захворюваннями нервової системи


Дані додаткових методів дослідження


Таблиці диференційної діагностики50 хв.

3


ЗаключнийКонтроль та корекція рівня проф.вмінь та навичок


Підведення підсумків заняття


Домашнє завдання
L3Індивідуальний контроль практичних навичок. Вирішення нетипових професійних задач

Задачі 3 рівня

18 хв.


2-3 хв.


1-3 хв.


^ 7. МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ

7.1. Матеріали для контролю вихідного рівня знань студентів

(2-ий рівень засвоєння)


 1. Які неврологічні синдроми можуть виникати при захворюваннях ендокринної системи?

 2. Чим проявляється симптомокомплекс ураження нервової системи при патології нирок?

 3. В чому проявляється патологія нервової системи при захворюваннях шлунково-кишкового тракту?

 4. Які симптоми спостерігаються при захворюваннях легенів?

 5. Що таке «мала» хорея і при якому захворюванні вона зустрічається?

 6. Основні ознаки ураження нервової системи при вроджених вадах серця.

 7. З яких симптомів складається так званий гіпоталамічний синдром?

 8. Що може послужити приводом для розвитку "неврозу очікування"?

 9. Які характерні риси осіб, які дають переважно істеричні реакції та хворіють істерією?

 10. Що допомагає відрізнити істеричне від симуляції?

 11. В чому суть беттолепсії?

 12. У хворого відмічається полінейропатія. Які параклінічні дослідження належить зробити?

 13. Пропонуються тестові завдання 2 рівня зі збірника «Віничук С. М., Ілляш T.I. Збірник тестових питань та задач з нервових хвороб для вищих медичних закладів. - Київ, 1994.- 137 с.»^ 7.2. Матеріали контролю заключного етапу.

(3-ій рівень засвоєння)


 • Задачі 3 рівня (зі збірника: Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.)

 • Пропонуються "німі" схеми з окресленим вогнищем ураження. Студенти повинні описати виникаючу неврологічну симптоматику.

 • Пропонуються симптомокомплекс ураження нервової системи при захворюваннях внутрішніх органів. Студенти повинні діагностувати захворювання, визначити вогнище ураження та вказати вогнище ураження на "німих" схемах.

 • Пропонуються симптомокомплекси функціональних розладів. Студенти повинні визначити форму розладу та намітити план обстеження хворого для виключення органічної патології.

 • Мікрокурація - установити топічний діагноз.


7.3. Матеріали методичного забезпечення домашньої самопідготовки студентів.

 1. Пропонуються задачі для розв'язання в домашніх умовах зі збірників:

 • Неймарк Е.З., Багрий Е.А., Стяжкина Л.В. Семиотика и топическая диагностика заболеваний нервной системы. – К.: Вища школа, 1986. – 56 с.

 • Кореневская А.А., Пригун П.П. Задачи по курсу нервных болезней. – Минск: Высшая школа. – 1981. – 118 с.

 • Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.

 1. Письмове оформлення протоколу огляду хворого /мікрокурація/.


Література:


Основна:

 1. Бадалян Л.О. Детская неврология. – М.: Медичина, 1984. – 576 с.

 2. Нервові хвороби /С.М.Вінничук, Є.Г. Дубенко, Є.Л. Мачерет та ін.; За ред. С.М.Вінничука, Є.Г.Дубенка. – К.: Здоров”я. – 2001. – 696 с.

 3. Справочник по неврологии детского возраста /Б.В.Лебедев, В.И.Фрейдков, Г.Г.Шанько и др.; Под ред. Б.В.Лебедева. – М.: Медицина, 1995. – 448 с.

 4. Ярош 0.А. Нервові хвороби. - К.: Вища школа, 1993.- 487 с.

 5. Практическая неврология /Под ред. И.С.Зозули.- К.: Здоров’я, 1997.- 216 с.

 6. Чернецький В.К. Методи дослідження в клініці нервових хвороб / посібник для студентів медвузів, лікарів-інтернів та невропато­логів/. - Чернівці., 1997.- 100 с.

 7. Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.

 8. Чернецький В.К., Кричун І.Я., Паляниця В.М., Прасол Ю.Г. Анатомо-фізіологічні особливості, методи дослідження та діагнос­тика рівня пошкодження різних відділів нервової системи. / Метод. вказівка для студентів з загальної неврології/.- Чернівці, 1995.-87 с.


Додаткова:


 1. Болезни нервной системы / Под ред. Н. Н. Яхно, Д. Р. Штульмана, П. В. Мельничу­ка.– М.: "Медицина", 1995.– Том 2.– 654 с.

 2. Вейнер Г., Левитт Л. Неврология. – Москва:"ГЭОТАР МЕДИЦИНА", 1998. – 256 с.

 3. Дифдиагностика нервных болезней: Руководство для врачей / Под ред. Акимова Г. А.– СПб.: "Гиппократ", 1997.– 608 с.

 4. Карлов В. А. Неврология: Руководство для врачей.– М.: ООО "Медицинское информационное агенство", 1999.– 624 с.

 5. Карлов В.А. Терапия нервных болезней. – М., 1996. – 652 с.

 6. Лудянский Э.А. Руководство по заболеваниям нервной системы. – Вологда, 1995. – 423 с.

 7. Мачерет Е. Л., Самосюк И. 3. Руководство по рефлексотерапии. - К.: "Вища школа", 1989.– 479 с.

 8. Попелянський Я. Ю. Шийний остеохондроз.– М.: "Медицина", 1966.– 284 с.

 9. Практическая неврология: неотложные состояния /Под ред. И.С.Зозули. – Киев: "Здоров'я", 1997.– 214 с.

 10. Самосюк И. 3., Лысенюк В. П., Лиманский Ю. П. и др. Нетрадиционные методы диагностики и терапии.– К.: "Здоров'я", 1994.– 235 с.

 11. Шевага В.М. Довідник рефлексотерапевта з основами мануальної терапії.– 1994.– 272 с.

 12. Самуельс М. Неврология. – М.,1997.- 640 с.

 13. Неврологические и психопатологические синдроми при коллагенезах у детей /под ред. В.В.Михеева.- М.: "Медицина", 1977.- 300 с.


Схожі:

Протокол № iconПротокол Протокол
Протокол — один із найпоширеніших документів колегіальних органів. У ньому фіксують хід І результати проведення зборів, конференцій,...
Протокол № iconПротокол №
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “ ” 2007 р. (протокол № )
Протокол № iconПротокол №
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “ ” 2007 р. (протокол № )
Протокол № iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Травня 2012 року, протокол № ), клінічної імунології, алергології та ендокринології ( травня 2012 року, протокол № ) та на засіданні...
Протокол № iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол № iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол № iconДержавний вищий навчальний заклад “донецький національний технічний університет”
Протокол № Протокол № від " " 20 р від " " 20 р
Протокол № iconПротокол медичної допомоги
Для кого призначений протокол (потенційні користувачі) – лікарі первинної та вторинної ланки медико-санітарної допомоги
Протокол № icon“Протокол лікування хворих. Сечові камені при шистосоматозі
Протокол підготовлений з метою забезпечення виконання доручення Президента України від 06. 03. 2003 №1-1/152 (абзац другий, стор....
Протокол № iconПротокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу (N 29. 1)" Область застосування „Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу"
Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу” призначається на 2-му та 3-му рівні (районні тубдиспансери та туберкульозні лікарні,...
Протокол № iconПротокол № від 2010 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 2010 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи