Протокол № icon

Протокол №
Скачати 133.66 Kb.
НазваПротокол №
Дата15.07.2012
Розмір133.66 Kb.
ТипДокументи


ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

“______” _______________ 200__ р.

Протокол № ______________


Зав. кафедри нервових хвороб,

психіатрії та медичної психології

проф. В. М. Пашковський
Методична розробка
ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

ТЕМА № 34


НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ В КЛІНІЦІ ДИТЯЧОЇ НЕВРОЛОГІЇ, ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ ТА НІТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ. ГОСТРІ ЛІКВОРО-ДИНАМІЧНІ ПОРУШЕННЯ. ЕНЦЕФАЛІТИЧНІ РЕАКЦІЇ, НАБРЯК ГОЛОВНОГО МОЗКУ. КОМАТОЗНІ СТАНИ: КЛАСИФІКАЦІЯ, ДІАГНОСТИКА,КЛІНІКА, ЛІКУВАННЯ

^ Навчальний предмет - нервові хвороби.

Медичний факультет,

спеціальність “педіатрія” ІУ курс

Зав. кафедри професор В.М. Пашковський


Методичну розробку підготував

доцент І.І.Кривецька


Чернівці – 200__

^ 1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМИ


Вивчення теми направлено на освоєння принципів діагностики та надання невідкладної допомоги при загрозливих станах, які можуть виникнути на фоні захворювань нервової системи. Важливість засвоєння теми для лікарів будь якої спеціальності не викликає сумніву.


^ 2. НАВЧАЛЬНА МЕТА


2.1.Студент повинен знати:


 • захворювання, при яких можуть виникати загрозливі для життя пароксизмально-кризові стани;

 • визначення коми;

 • визначення шоку;

 • визначення колапсу;

 • принципи серцево-легеневої реанімації;

 • принципи надання неврологічної допомоги при екстремальних станах.


^ 2.2.Студент повинен оволодіти навичками


 • надання невідкладної допомоги при пароксизмально-кризових станах в неврології.2.3. На основі вищеперерахованих знань та навичок студент повинен вміти:


 • діагностувати пароксизмально-кризові стани;

 • проводити їх диференційну діагностику;

 • надавати кваліфіковану медичну допомогу.^ 3. ВИХОВНА МЕТА


Сформувати у майбутнього лікаря почуття професійної та моральної відповідальності за своєчасність та правильність дій при станах, загрозливих для життя людини.


^ 4. МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ТА ВНУТРІШНЬОПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ


Дисципліни

Знати

Вміти

попередніПатологічна фізіологія

Види шоку, їх патогенез
Нормальна фізіологія

Будова та функціонування нервово-м’язевого синапсу
Фармакологія

Фармакологію ненаркотичних аналгетиків, сечогінних, похідних спо-

риньї, засобів, що впливають на симпатичні та парасимпа-тичні відділи вегетативної нервової системи (бета- адреноблокатори, симпато-

міметики, холіноблокатори та ін.), солі калію та кальцію.
Практичне заняття з нервових хвороб № 32 ‘Епілепсія’
Надання медичної допомоги при судомних станах

наступніВнутрішні хвороби

Основні диференційні критерії ком різної етіології
Курс реаніматології та анестезіології

Принципи інтенсивної терапії при невідкладних станах (підтримка

дихання, серцево-судинної системи, кислотно-лужної рівноваги, ДВЗ-синдром).


Проводити серцево-легеневу реанімацію.

Проводити диференційну діагностику ком різної етіології.^ 5. ДОБІР ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Питання, які підлягають розбору та вивченню.


 1. Основні причини гострого головного болю. Диференційна діагностика цефалгій різної етіології та принципи невідкладної допомоги.

 2. Основні принципи надання медичної допомоги при приступах мігрені різного ступеню важкості та при мігренозному статусі.

 3. Основні причини запаморочення та методи надання медичної допомоги:

 • при хворобі Меньера;

 • при вестибулярному нейроніті;

 • при арахноїдиті задньої черепної ямки;

 • при стовбурово-вестибулярних синдромах;

 • при порушеннях кровообігу в вертебро-базилярній системі;

 • при пухлинах ІУ шлуночку.

 1. Основні причини блювоти при захворюваннях нервової системи та принципи надання допомоги.

 2. Принципи надання медичної допомоги при внутрішньочерепній гіпер- та гіпотензії.

 3. Основні причини синкопальних станів (непритомності) та методи надання допомоги.

 4. Невідкладна допомога при колапсі.

 5. Види шоку (травматичний, токсико-інфекційний, кардіогений, алергічний, анафілактичний) та невідкладна допомога при них.

 6. Діагностика коматозних станів при отруєнні снодійними препаратами, наркотичними аналгетиками. Алкогольна кома. Невідкладна допомога.

 7. Діагностика судомних (крім епілепсії) станів та принципи надання невідкладної допомоги:

 • судомні приступи при уремії;

 • беталепсія.

 • тетанія:

 • паратиреоїдна;

 • травматична;

 • при гострих інфекціях та інтоксикаціях;

 • ідіопатична;

 • тетанія у дітей.

 1. Діагностика пароксизмально-кризових станів та принципи надання невідкладної допомоги:

 • пароксиамальна міоплегія (періодичний сімейний параліч):

 • гіпокаліемічна форма;

 • гіперкаліемічна форма;

 • нормокаліемічна форма.

 • пароксизмально-кризові стани при міастенії:

 • міастенічний епізод;

 • міастенічний криз (парціальний, генералізований);

 • холінергічний криз.^ 6. ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ


6.1.  Тривалість заняття – 2 години.

6.2.Місце проведення заняття – навчальна кімната, палати неврологічного відділення.

^ 6.3. Матеріальне забезпечення заняття:

6.3.1. Наочні приладдя.

 • Муляжі:

 • Муляж головного мозку;

 • Муляж стовбуру мозку;

 • Муляж спинного мозку.

 • Таблиці:

 • схеми будови великих півкуль;

 • схема будови шлуночків мозку та лікворопровідних шляхів;

 • надання медичної допомоги при мігрені та мігренозному статусі;

 • надання невідкладної допомоги при судомних станах;

 • експрес-діагностика порушень свідомості;

 • невідкладна допомога в неврології.

 • Відеофільми:

 • судомні стани;

 • Інструменти, прилади:

 • неврологічні молоточки;

 • набір голок та пробірок з водою для перевірки чутливості.

 • Дані додаткових методів дослідження (рентгенограми, міограми та ін.).

^ 6.3.2. Демонстрація хворих з діагнозами:

 • Мігрень;

 • Вегето-судинна дистонія;

 • Синдром внутрішньочерепної гіпертензії;

 • Хвороба Меньера;

 • Міастенія;

 • Арахноідіт задньої черепної ямки.^ 6.4. План та організаційна структура заняття
п/п

Основні етапи заняття,

їх функції та зміст

^ Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю та навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час

1

2

3

4

5

6

1

Підготовчий


Організація заняття. Постановка навчальних цілей та мотивація засвоення теми.

Контроль вихідного рівня знань


а) захворювання нервової системи при яких зустрічаються пароксизмально-кризові стани;

б) принципи невідкладної терапії.L2Усне опитування

тести 2-го рівня, теоретичні задачі 2-го рівня комп’ютерний тестовий контрольКартки з тестовими питаннями та задачами 2-го рівня, комп’ютер
1-3 хв.


18 хв.

2
^

Основний формування професійних вмінь та навичок


1) оволодіння навичками діагностики пароксизмально-кризових станів в неврології;

2) оволодіння навичками вибору адекватних додаткових методів дослідження при пароксизмально-кризових станах;

4) оволодіння навичками проведення диференційної діагностики пароксизмально-кризових станів;

5) оволодіння навичками надання невідкладної допомоги при пароксизмально-кризових станах.

L3


L3


L3


L3

Практичний тренінг


Практичний тренінг


Практичний тренінг


Практичний тренінг

Діагностичні алгоритми.

Хворі неврологіч-ного стаціо-нару.

Медичні карти стаціонарного хворого.50 хв.

3


Заключний


Контроль та корекція рівня проф.вмінь та навичок


Підведення підсумків заняття


Домашнє завданняL3


Індивідуальний контроль практичних навичок. Вирішення нетипових професійних задач18 хв.


2-3 хв.


1-3 хв.^ 7. МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ

7.1. Матеріали для контролю вихідного рівня знань студентів

(2-ий рівень засвоєння)


 1. Що таке кома, і які види ком Ви знаєте?

 2. Які види шоку Ви знаєте?

 3. Що таке коллапс, і які причини його виникнення?

 4. Що включає в себе серцево-легенева реанімація?

 5. При яких захворюваннях нервової системи зустрічаються загрозливі для життя пароксизмально-кризові стани?

 6. Що таке міастенічний криз?

 7. Що таке холінергічний криз?

 8. Чим клінічно проявляється пароксизмальна міоплегія?

 9. Які види головного болю Ви знаєте?

 10. Чим клінічно проявляється мігренозний статус?

 11. Пропонуються тестові завдання 2 рівня зі збірника «Віничук С. М., Ілляш T.I. Збірник тестових питань та задач з нервових хвороб для вищих медичних закладів. - Київ, 1994.- 137 с.»^ 7.2. Матеріали контролю заключного етапу.

(3-ій рівень засвоєння)


 • Задачі 3 рівня ( зі збірника: Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.)

 • Пропонуються симптомокомплекси різних пароксизмальних станів. Студенти повинні діагностувати захворювання та скласти план невідкладної допомоги.

 • Пропонуються дані додаткових методів дослідження (РЕГ, УЗДГ та ін.) при різних видах головного болю. Студенти повинні проаналізувати ці дані та зробити діагностичне заключення.

 • Пропонуються для аналізу різні види головного болю. Студенти повинні діагностувати захворювання та скласти план додаткових досліджень і лі­кування.

 • Питання для контролю кінцевого рівня знань студентів по темі:

 1. Лікування мігренозного статусу.

 2. Провести диференціальну діагностику запаморочення при хворобі Меньєра та при порушенні мозкового кровообігу в вертебробазилярній системі.

 3. Чим відрізняється блювота при захворюванні шлунково-кишкового тракту від блювоти мозкової?

 4. Провести диференційну діагностику запаморочення з малими приступами епілепсії.

 5. Надання медичної допомоги при шоку.

 6. Провести диференційну діагностику мозкової коми при геморагічному інсульті з комою при отруєнні снодійними препаратами.

 7. Як відрізнити холінергічний криз від міастенічного?


7.3. Матеріали методичного забезпечення домашньої самопідготовки студентів.

 1. Пропонуються задачі для розв'язання в домашніх умовах зі збірників:

 • Неймарк Е.З., Багрий Е.А., Стяжкина Л.В. Семиотика и топическая диагностика заболеваний нервной системы. – К.: Вища школа, 1986. – 56 с.

 • Кореневская А.А., Пригун П.П. Задачи по курсу нервных болезней. – Минск: Высшая школа. – 1981. – 118 с.

 • Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.

 1. Письмове оформлення протоколу огляду хворого /мікрокурація/.


Тематика НДРС

 • Епектроенцефалографічна картина судомних станів різної етіології.


Література:


Основна:

 1. Бадалян Л.О. Детская неврология. – М.: Медичина, 1984. – 576 с.

 2. Мартынов Ю.С. Нервные болезни.- М.: Медицина, 1988.-495 с.

 3. Нервові хвороби /С.М.Вінничук, Є.Г. Дубенко, Є.Л. Мачерет та ін.; За ред. С.М.Вінничука, Є.Г.Дубенка. – К.: Здоров”я. – 2001. – 696 с.

 4. Справочник по неврологии детского возраста /Б.В.Лебедев, В.И.Фрейдков, Г.Г.Шанько и др.; Под ред. Б.В.Лебедева. – М.: Медицина, 1995. – 448 с.

 5. Ярош 0.А. Нервові хвороби. - К.: Вища школа, 1993.- 487 с.


Додаткова:


 1. Болезни нервной системы / Под ред. Н. Н. Яхно, Д. Р. Штульмана, П. В. Мельничу­ка.– М.: "Медицина", 1995.– Том 2.– 654 с.

 2. Вейнер Г., Левитт Л. Неврология. – Москва:"ГЭОТАР МЕДИЦИНА", 1998. – 256 с.

 3. Виленский Б. С. Неотложные состояния в невропатологии.– Л., 1986.– 236 с.

 4. Дифдиагностика нервных болезней: Руководство для врачей / Под ред. Акимова Г. А.– СПб.: "Гиппократ", 1997.– 608 с.

 5. Карлов В. А. Неврология: Руководство для врачей.– М.: ООО "Медицинское информационное агенство", 1999.– 624 с.

 6. Карлов В.А. Терапия нервных болезней. – М., 1996. – 652 с.

 7. Леонович А.Л., Казакова О.В. Невропатология. – Минск: "Навука і тэхніка", 1996. – 300 с.

 8. Лудянский Э.А. Руководство по заболеваниям нервной системы. – Вологда, 1995. – 423 с.

 9. Практическая неврология: неотложные состояния /Под ред. И.С.Зозули. – Киев: "Здоров'я", 1997.– 214 с.

 10. Самуельс М. Неврология. – М.,1997.- 640 с.

 11. Неотложная помощь в клинике нервных болезней /Под ред. П.В.Волошина.- К., 1987.

 12. Боголепов Н.К. Невропатология: Неотложные состояния. - М. «Медицина», 1967. – 289 с.

 13. Гусев Е.Й., Бурд Г.С. Федан А.Й. Интенсивная терапия при заболеваниях нервной системы. - 1979. – 132 с.

 14. Ильина Н.А. Пароксизмальная миоплегия и миоплегический синдром. - 1973. – 65 с.

 15. Карлов В.А., Лапин А.А. Неотложная помощь при судорожних состояниях. - М.: «Медицина», 1982. – 154 с.

 16. Мельничук П.В., Ильина Н.А., Штульман Д.Р. Неотложная помощь при неврологических заболеваниях. - М. «Медицина», 1973. – 143 с.

 17. Шток В.Н. Фармакотерапия в неврологии.- М.: «Медицина», 1995. – 220 с.

 18. Шток В.Н. Головная боль. - М.: «Медицина», 1987. – 304 с.

Схожі:

Протокол № iconПротокол Протокол
Протокол — один із найпоширеніших документів колегіальних органів. У ньому фіксують хід І результати проведення зборів, конференцій,...
Протокол № iconПротокол №
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “ ” 2007 р. (протокол № )
Протокол № iconПротокол №
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “ ” 2007 р. (протокол № )
Протокол № iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Травня 2012 року, протокол № ), клінічної імунології, алергології та ендокринології ( травня 2012 року, протокол № ) та на засіданні...
Протокол № iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол № iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол № iconДержавний вищий навчальний заклад “донецький національний технічний університет”
Протокол № Протокол № від " " 20 р від " " 20 р
Протокол № iconПротокол медичної допомоги
Для кого призначений протокол (потенційні користувачі) – лікарі первинної та вторинної ланки медико-санітарної допомоги
Протокол № icon“Протокол лікування хворих. Сечові камені при шистосоматозі
Протокол підготовлений з метою забезпечення виконання доручення Президента України від 06. 03. 2003 №1-1/152 (абзац другий, стор....
Протокол № iconПротокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу (N 29. 1)" Область застосування „Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу"
Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу” призначається на 2-му та 3-му рівні (районні тубдиспансери та туберкульозні лікарні,...
Протокол № iconПротокол № від 2010 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 2010 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи