Протокол № icon

Протокол №
Скачати 137.03 Kb.
НазваПротокол №
Дата15.07.2012
Розмір137.03 Kb.
ТипДокументи


ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

“______” _______________ 200__ р.

Протокол № ______________


Зав. кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

проф. В. М. Пашковський
Методична розробка
ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

ТЕМА № 7


АНАТОМОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОЗОЧКА ТА ЙОГО ЗВ'ЯЗКІВ. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЇ МОЗОЧКА У ДІТЕЙ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП. СИНДРОМИ УРАЖЕННЯ МОЗОЧКА ТА ЙОГО ШЛЯХІВ


^ Навчальний предмет - нервові хвороби.

Педіатричний факультет, ІУ курс.

Зав. кафедри проф. В. М. Пашковський


^

Методичну розробку склав


доцент, к.м.н. Кричун І.І.


Чернівці – 200_


1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМИ

Вивчення теми направлено на засвоєння сучасних уявлень про анатомію та фізіологію мозочка та механізми розвитку синдромів ураження його півкуль, черв'яка та їх зв'язків з спинним мозком та гемісферами мозку.


^ 2. НАВЧАЛЬНА МЕТА


2.1.Студент повинен знати:

 • будову мозочка та його шляхи;

 • функції мозочка;

 • роль мозочка в організації складних рухів та його взаємодії з екстрапірамідною системою, ретикулярною формацією, стовбуром мозку та ін.;

 • синдроми ураження мозочка та його шляхів на різних рівнях.


^ 2.2.Студент повинен оволодіти навичками:

 • дослідження статики;

 • дослідження ходи;

 • досліджження динамічної атаксії;

 • досліджження координації рухів;

 • дослідження м’язевого тонусу;

 • досліджження діадохокінезу;

 • досліджження гіперметрії, дисметрії;

 • виявлення порушень мови (скандованої мови);

 • дослідження почерку (мегалографії);

 • виявлення ністагму.


^ 2.3. На основі вище перерахованих знань та навичок студент повинен вміти:


 • діагностувати пошкодження мозочка та його шляхів;

 • встановлювати рівень пошкодження мозочка та його шляхів.^ 3. ВИХОВНА МЕТА


Навчити студентів бути спостережливими, уважними до скарг хворого, чуйними для того щоб не пропустити будь-яких симптомів і, таким чином, вчасно діагностувати пошкодження нервової системи, що важливо для вчасного лікування.


^ 4. МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ТА ВНУТРІШНЬОПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ


Дисципліни

Знати

Вміти

попередніНормальна анатомія

Будова мозочка, його шляхи
Гістологія

Гістологічна структура мозочка, будова передніх рогів спинного мозку (j-мотонейрони, клітини Реншоу та ін.)
Нормальна фізіологія

Фізіологія м’язевого скорочення, міотатичний рефлекс
наступніТеми занять по клінічній неврології в яких вивчаються захворювання з ураженням мозочка та його шляхів

Анатомо-фізіологічні особливості мозочка, механізми розвитку мозочкових порушень

1.Досліджувати функцію мозочка та його шляхів. 2.Встановлювати рівень пошкодження мозочка та його шляхів^ 5. ДОБІР ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ


Анатомо-фізіологічні особливості мозочка та його шляхів:

А) Система черв'яка мозочка та його ядер:

 • Аферентні шляхи черв'яка:

 • спино-церебелярні (дорзальний та вентральний шляхи Флексига та Говерса);

 • бульбо- церебелярний (від ядер Голля та Бурдаха);

 • олівоцеребелярний;

 • ретикуло-церебелярний;

 • вестибуло-церебелярний;

 • Еферентні шляхи черв’яка:

 • церебелярно-вестибуло-спинальні;

 • церебелярно-ретикуло-спинальні;

В) Система півкуль мозочка та його ядер

 • Аферентні шляхи (кортико-понто-церебелярні та ін.);

 • Еферентиі шляхи (церебелярно-рубро-спинальні - перехрест Вернікінка та Фореля);

С) Функціональне значення півкуль мозочка, черв'яка, як регулятора рівноваги, координації рухів, статики та подолання сили тяжіння. Мозочкова поправка до пірамідних імпульсів. Роль мозочка в регуляції тонусу м'язів;

D) Методи дослідження функцій мозочка:

 • Дослідження координації рухів (пальце-носова та колінно- п’яткова проби та ін.);

 • Дослідження статики (поза Ромберга, Шарбо та ін.);

 • Дослідження ходи (виявлення атактичної ходи);

 • Дослідження тонусу м’язів (виявлення мозочкової гіпотонії);

 • Виявлення інтенційного тремору, ністагму, скандованої мови;

 • Виявлення асинергії (Бабінського, Ожеховського), симптому "зворотнього поштовху" Стюарт-Холмса;

Е) Синдроми ураження мозочка та його шляхів:

 • гемісфери мозочка;

 • черв’яка мозочка;

 • верхньої ніжки мозочка;

 • середньої ніжки мозочка;

 • нижньої ніжки мозочка;

 • задніх стовпів спинного мозку.


^ 6. ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

6.1. Тривалість заняття – 2 години.

6.2. Місце проведення заняття – навчальна кімната, палати.

6.3. Матеріальне забезпечення заняття:
^

Наочні посібники


Муляжі:

 • Муляж головного мозку;

 • Муляж спинного мозку.

Макропрепарати:

 • Макропрепарат головного мозку.

Діафільми:

 • Діафільм "Нервова система" (загальна частина).

Таблиці:

 • Схема будови мозочка (поперечний розріз).

Відеофільми:

 • Кафедральні відеоматеріали по хворим з мозочковими порушеннями.

Інструменти, прилади:

 • Неврологічний молоточок.
Демонстрація хворих з захворюваннями, при яких спостерігається пошкодження мозочка та його шляхів:


 • Розсіяний склероз;

 • Сімейна атаксія Фрідрайха;

 • Пухлини мозочка.

^ 6.4. План та організаційна структура заняття
п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

^ Методи контролю та навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час

1

2

3

4

5

6

1

Підготовчий


Організація заняття. Постановка навчальних цілей та мотивація засвоєння теми.

Контроль вихідного рівня знань

а) Будова мозочка та його шляхи

б) Функція мозочка

в) Симптоми пошкодження мозочкаL2Усне опитування, тести 2-го рівня, теоретичні задачі 2-го рівня
Картки з тестовими питаннями та задачами 2-го рівня
1-3 хв.


18 хв.

2
Основний

1) оволодіння навичками дослідження мозочка


2) оволодіння навичками встановлення рівня пошкодження мозочка та його шляхів
L3


L3Практичний тренінг


Практичний тренінг

Хворі з пошкодженням мозочка та його шляхів;

Проф.алгоритми.
50 хв.

3

ЗаключнийКонтроль та корекція рівня проф.вмінь та навичок


Підведення підсумків заняття


Домашнє завданняL3


Індивідуальний контроль практичних навичок. Вирішення нетипових професійних задач

Задачі 3 рівня

18 хв.


2-3 хв.


1-3 хв.^ 7. МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ

7.1. Матеріали для контролю вихідного рівня знань студентів

(2-ий рівень засвоєння)

 • Будова мозочка;

 • Назвати основні провідні шляхи мозочкової системи та оха­рактеризувати їхню функціональну значимість;

 • Перерахувати основні функції мозочка;

 • Основні види атаксій (статична та динамічна, кіркова, сенситивна) та відмінність від мозочкової атаксії;

 • Охарактеризувати симптомокомплекс ураження черв'яка мозочка;

 • Синдромологія ураження півкуль мозочка;

 • Як змінюються довільні рухи при патології мозочкової системи?

 • Які проби ви знаєте для виявлення порушень статики та ходьби?

 • Які методичні прийоми використовують в клініці нервових хвороб для виявлення координаторних розладів?

 • Пропонуються тестові завдання 2 рівня зі збірника «Віничук С. М., Ілляш T.I. Збірник тестових питань та задач з нервових хвороб для вищих медичних закладів. Київ, 1994.- 137 с. «


7.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття

(3-ій рівень засвоєння).

^
Етапи діагностичного пошуку при пошкодженні мозочка та його шляхів1 етап Визначити ураження мозочка, використовуючи для цього такі відомості:


 • Скарги хворого на погойдування під час ходи, незручність та тремтіння в руці і нозі та ін.

 • Об'єктивне дослідження:

 • статики (наявність статичної атаксії);

 • ходи ( хитка хода);

 • координації (інкоординація при виконанні координаторних проб, явища динамічної атаксії);

 • синергії (явища асинергії, дисметрії).

2 етап. Встановити рівень пошкодження мозочка та його шляхів, виходячи з аналізу основних критеріїв ураження мозочка та його зв'язків, наведених в таблиці:^ Рівень ураження мозочка та його зв'язків

Скарги хворого

Критерії ураження

Півкуля мозочка

Похитування під час ходи в один бік, утруднення мови (уповільнення її, говорить наче по складах), незручність у руці та нозі при виконанні цілеспрямованих рухів

Геміатаксія, адіадохокінез, дисметрія, інтенційний тремор, м'язева гіпотонія на боці ураження, скандована мова, ністагм

Черв'як мозочка

Різке похитування під час ходи та стоянні, порушення рівноваги, затрудення при вставанні з ліжка

Тулубова атаксія, порушення рівноваги, асинергія

Верхні ніжки мозочка

Насильницькі рухи в руці та нозі, тремтіння руки

Хореоатетоз, рубральний тремор

Середні ніжки мозочка

Надмірні рухи в руці та нозі при виконанні цілеспрямованих рухів

Порушення виконання координаторних проб (пальценосової, колінно-п'яткової)

Нижні ніжки мозочка

Посмикування м'якого піднебіння, очних яблук

Міоклонії м'якого піднебіння, ністагм

Задні стовпи спинного мозку

Різке похитування під час ходи, яке підсилюється при закритих очах та в темноті.

Сенситивна атаксія

Лобна доля

Похитування в один бік під час ходи

Геміатаксія на протилежному боці. Астазія-абазія.


3 етап. Сформулювати топічний діагноз.


^ 7.3. Матеріали контролю заключного етапу

(3-ій рівень засвоєння)

 • Пропонуються "німі" схеми з окресленим вогнищем ураження мозочка та його шляхів. Студенти повинні описати виникаючу невро­логічну симптоматику;

 • Пропонується симптомокомплекс порушення функції мозочка та його шляхів. Студенти повинні описати виникаючу неврологічну симптоматику та визначити вогнище ураження;

 • Задачі 3 рівня ( зі збірника: Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.).


7.4. Матеріали методичного забезпечення домашньої самопідготовки студентів


1. Пропонуються задачі для розв'язання в домашніх умовах зі збірників:

 • Неймарк Е.З., Багрий Е.А., Стяжкина Л.В. Семиотика и топическая диагностика заболеваний нервной системы. – К.: Вища школа, 1986. – 56 с.;

 • Кореневская А.А., Пригун П.П. Задачи по курсу нервных болезней. – Минск: Высшая школа. – 1981. – 118 с.;

 • Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с..

2. Письмове оформлення протоколу огляду хворого /мікрокурація/.


Література:

Основна:


 1. Бадалян Л.О. Детская неврология. – М.: Медичина, 1984. – 576 с.

 2. Богородинский Д.К., Скоромец А.А., Шварев А.И. Руководство к практическим занятиям по нервным болезням. - М.: Медицина, 1977.-327 с.

 3. Гусев Е.И., Гречко В.Е., Бурд Г.С. Нервные болезни. - М.:Медицина, 1988.- 638 с.

 4. Мартынов Ю.С. Нервные болезни.- М.: Медицина, 1988.-495 с.

 5. Мартынов Ю.С. Практикум по нервным болезням и нейрохирургии. – М.:Из-во университета дружбы народов, 1988. – 125 с.

 6. Нервові хвороби /С.М.Вінничук, Є.Г. Дубенко, Є.Л. Мачерет та ін.; За ред. С.М.Вінничука, Є.Г.Дубенка. – К.: Здоров”я. – 2001. – 696 с.

 7. Ромоданов А.П., Мосийчук Н.М., Холопченко Э.И. Атлас топической диагностики заболеваний нервной системы.- К.:”Вища школа”,1987.- 231 с.

 8. Сандригайло Л.И. Анатомо-клинический атлас по невропатологии.- Минск: Вышэйшая школа,1988.- 319 с.

 9. Справочник по неврологии детского возраста /Б.В.Лебедев, В.И.Фрейдков, Г.Г.Шанько и др.; Под ред. Б.В.Лебедева. – М.: Медицина, 1995. – 448 с.

 10. Триумфов А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. - М.: Медицина, 1974.- 338 с.

 11. Ярош 0.А. Нервові хвороби. - К.: Вища школа, 1993.- 487 с.

Додаткова:

 1. Віничук С. М., Ілляш T.I. Збірник тестових питань та задач з нервових хвороб для вищих медичних закладів.- Київ, 1994.- 137 с

 2. Дуус П. Топический диагноз в невропатологим: Пер. с нем.- М.: ИПЦ “ВАЗАР-ФУРРО”,1996. – 382 с.

 3. Практическая неврология /Под ред. И.С.Зозули.- К.: Здоров’я, 1997.- 216 с.

 4. Скоромец А.А., Скоромец Т.А. Топическая диагностика забо­леваний нервной системы. Рук-во для врачей - 2-е издание.- С-Петербург, І996.- 320 с.

 5. Чернецький В.К. Методи дослідження в клініці нервових хвороб / посібник для студентів медвузів, лікарів-інтернів та невропато­логів/. - Чернівці., 1997.- 100 с.

 6. Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.

 7. Чернецький В.К., Кричун І.Я., Паляниця В.М., Прасол Ю.Г. Анатомо-фізіологічні особливості, методи дослідження та діагнос­тика рівня пошкодження різних відділів нервової системи. / Метод. вказівка для студентів з загальної неврології/.- Чернівці, 1995.-87 с.


Схожі:

Протокол № iconПротокол Протокол
Протокол — один із найпоширеніших документів колегіальних органів. У ньому фіксують хід І результати проведення зборів, конференцій,...
Протокол № iconПротокол №
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “ ” 2007 р. (протокол № )
Протокол № iconПротокол №
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “ ” 2007 р. (протокол № )
Протокол № iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Травня 2012 року, протокол № ), клінічної імунології, алергології та ендокринології ( травня 2012 року, протокол № ) та на засіданні...
Протокол № iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол № iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол № iconДержавний вищий навчальний заклад “донецький національний технічний університет”
Протокол № Протокол № від " " 20 р від " " 20 р
Протокол № iconПротокол медичної допомоги
Для кого призначений протокол (потенційні користувачі) – лікарі первинної та вторинної ланки медико-санітарної допомоги
Протокол № icon“Протокол лікування хворих. Сечові камені при шистосоматозі
Протокол підготовлений з метою забезпечення виконання доручення Президента України від 06. 03. 2003 №1-1/152 (абзац другий, стор....
Протокол № iconПротокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу (N 29. 1)" Область застосування „Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу"
Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу” призначається на 2-му та 3-му рівні (районні тубдиспансери та туберкульозні лікарні,...
Протокол № iconПротокол № від 2010 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 2010 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи