Протокол № icon

Протокол №
Скачати 149.64 Kb.
НазваПротокол №
Дата15.07.2012
Розмір149.64 Kb.
ТипДокументи


ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії та

медичної психології ім. С.М. Савенка

“______” _______________ 200__ р.

Протокол № ___________Зав. кафедри нервових хвороб,

психіатрії та медичної психології


професор В. М. Пашковський


Методична розробка
ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

ТЕМА № 2


АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РУХОВОЇ СИСТЕМИ. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ РУХОВИХ ФУНКЦІЙ у дітей різних вікових груп. ПЕРИФЕРИЧНИЙ ТА^ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ”


Навчальний предмет - нервові хвороби

медичний факультет,

спеціальність “педіатрія”, ІУ курс

Зав. кафедри професор В.М. Пашковський


Методичну розробку підготувала

доцент О.Б. Яремчук


Чернівці – 200__

^ 1. НАУКОВО – МЕТОДИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМИ


Рух - це найбільш універсальний тип реагування живого організму на дію навколишнього світу. Вивчення теми направлено на засвоєння методів дослідження рухової системи в нормі та патології у дітей різних вікових груп та визначення характеру рухових порушень (паралічі, парези) та їх особливостей в залежності від рівня пошкодження периферичного та центрального ланцюга рухового аналізатора Уміння студентів оцінювати функцію рухової системи має важливе значення для загальної професіональної підготовки лікаря загального профілю та у вивченні інших дисциплін терапевтичного та хірургічного профілю.

^ 2.НАВЧАЛЬНА МЕТА


2.1.Студент повинен знати:

 • Анатомо-фізіологічні особливості рухового аналізатора.


2.2.Студент повинен оволодіти навичками:

 • Вміння досліджувати м’язову силу і тонус;

 • Вміння досліджувати глибокі і поверхневі рефлекси;

 • Вміння досліджувати сінкінезії, захисні рефлекси;

 • Вміння досліджувати патологічні рефлекси;

 • Вміння диференціювати центральні і периферичні паралічі;

 • Вміння читати електроміограми.


^ 2.3. На основі вищеперерахованих знань та навичок студент повинен вміти:

 • Дослідити рухову функцію;

 • Визначити рухові порушення (парези, паралічі) з їх особливостями в залежності від рівня пошкодження рухового аналізатора;

 • Розрізняти периферичний і спастичний паралічі.


^ 3. ВИХОВНА МЕТА

На прикладах вивчення рухової функції та її патології навчити студентів принципам клінічного мислення, етики та деонтології та систематичного удосконалення своїх знань.

4.  МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ

 • Нормальна анатомія – анатомія рухового аналізатора

 • Гістологія – гістологічна будова рухового аналізатора

 • Нормальна та патологічна фізіологія – функція рухового аналізатора.


^ 5. ДОБІР ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ


 1. Анатомо-фізіологічні особливості рухового аналізатора.

 2. Формування рухового аналізатора в філогенезі і онтогенезі. Складові елементи аналізатора. Становлення рухової функції у дитини.

 3. Будова периферичного мотонейрона. Моторні клітини спинного мозку. Передньолатеральні, задньолатеральні, передньомедіальні, альфа-малі і гамма-мотонейрони. Клітини Реншоу. Структура і функція нервово-м’язевих веретен..

 4. Рефлекторний принцип здійснення рухового акту. Організація до­вільного рухового акту.

 5. Анатомофізіологічні особливості пірамідного шляху. Особливості розподілу ходу пірамідного шляху в передній центральній звивині, внутрішній капсулі, стовбурі мозку, спинному мозку. Особливості ходу і формування пірамідного тракту в онтогенезі людини. Взаємозв’язок пірамідного шляху з різними функціональними системами.

 6. Методи дослідження рухових функцій. Огляд. Активні і пасивні рухи. М’язовий тонус. М’язова сила. Рефлекси, патологічні рефлекси. Хода.

 7. Синдроми ураження периферичного мотонейрона.

 8. Синдроми ураження центрального мотонейрона.

 9. Сучасні уявлення про морфофункціональні особливості рухової сфери, включаючи наявність пірамідних клітин в 4, 64 і в інших полях кори головного мозку, а також взаємодію з дублюючими моторними системами.


^ Пірамідний шлях при різноманітних захворюваннях може перериватися на будь-якій ділянці. Це призводить до втрати довільних рухів в тих або інших групах м'язів. Повне випадіння довільних рухів називають паралічем, ослаблення - парезом. Параліч або парез настає при ураженні як центрального, так і периферичного нейрона, однак ознаки паралічу будуть різними.

Основні симптоми центрального паралічу:

1. Зниження м’язової сили у поєднанні із втратою можливості до тонких рухів.

2. Спастичне підвищення м’язового тонусу.

3. Підвищення сухожилкових рефлексів і зниження або випадіння поверхневих рефлексів.

4. Поява патологічних та захисних рефлексів, синкінезій.

5. Відсутність дегенеративної м’язової атрофії.

Результати дослідження сили скорочення різних м’язових груп оцінюються за шестибальною системою. 5 балів - відсутність порушень, 4 - поступливість м’язів, 3 - обмежені рухи, що переважають силу тяжіння, 2 - незначні рухи, що не переважають силу тяжіння, 1 - ледве помітні рухи кінцівок, 0 - параліч. При м’язовій силі в 4 бали говорять про легкий парез, в 3 бали - про помірний, в 2-1 бал - про глибокий.

Симптоми ураження периферичного рухового нейрона:

1. Пониження м’язової сили.

2. Пониження м’язового тонусу.

3. Пониження або повне зникнення глибоких рефлексів.

4. Поява атрофії м'язів.

Такий симптомокомплекс носить назву млявого, або атрофічного паралічу.

Ураження периферичного нерва визиває периферичний параліч на ділянці м’язів, які інервуються даним нервом з болями і розладами чутливості. Ураження шийного, плечового, поперекового і крижового сплетень дає також поєднання периферичних паралічів, болю і розладів чутливості.

При руйнуванні клітин передніх рогів в шийному потовщенні розвивається периферичний параліч верхніх кінцівок (верхня млява параплегія). Зустрічається ураження мотонейронів на всьому протязі спинного мозку, що клінічно проявляється паралічем як верхніх, так і нижніх кінцівок - млява тетраплегія, але вже без болю і без розладів чутливості із фібрилярними або фасцикулярними посмикуваннями.


^ 6. ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

6.1. Тривалість заняття – 2 години.

6.2. Місце проведення заняття - учбові кімнати, клінічні палати, лабораторії.

6.3. Матеріальне забезпечення заняття:

Обладнання:

 • Муляж головного мозку;

 • Муляж стовбуру мозку;

 • Муляж пірамідного шляху.

Макропрепарати:

 • Макропрепарат головного мозку дорослого;

 • Макропрепарат головного мозку дитини;

 • Макропрепарат спинного мозку.

Таблиці:

 • Цитоархітектоніка кори великих півкуль;

 • Схема соматотопічноі функціональної локалізації рухового аналі­затора;

 • Схема будови внутрішньої капсули;

 • Схема будови стовбура мозку;

 • Схема будови спинного мозку (поперечний розріз);

 • Схема пірамідного шляху;

 • Схема кортико-нуклеарного шляху;

 • Схема ознак центрального та периферичного паралічу.

Інструменти, прилади:

 • Набір інструментів для дослідження рухів (молоточки, динамометри);

 • Електроміограф. Електроміограма.

Демонструються хворі з діагнозами:

 • Дитячий церебральний параліч;

 • Спастична параплегія Штрюмпеля;

 • Розсіяний склероз;

 • Пухлина спинного мозку;

 • Плексит, неврит;

 • Невральна аміотрофія Шарко-Марі.

6.4. Етапи заняття:
Етапи заняття:

Засоби:

^ Діяльність викладача:

Діяльність студента:

Час

1.

Організаційний

журнал

Контроль присутніх, робить зауваження по формі одягу та ін.

Слухають

3-5 хв.

2.

Перевірка вихідного рівня знань студентів

Питання, метод вказівки

Задає варіанти питань (4-5 кожному студенту).

Письмові відповіді

10 хв.

3.

Самоконтроль і взаємоконтроль

Посібник

Роздає типові задачі.

Пишуть відповіді, перевіряють один в одного.

3 хв.

4.

Корекція п. 2

Таблиці, граф, макропрепарати.

Виявлення незрозумілих питань, відповіді на них, пропонує відповісти студентам

Задають питання, виправляють помилки, відповідають на питання товаришів.

5 хв.

5.

Вступне слово

Метод. вказів. Схема дослідж. та ін.


Узагальнення теми, її мотивація, визначення мети, ознайомлення з методами дослідження хворого.

Слухають, записують.

10 хв.


6.

Самостійна робота студента: курація хворого

Схема дослідж. хворого, історія хвороби.

Корекція роботи студентів, допомога в дослідженні хворого, умінні використання необхідн. методик.

Досліджують хворого з записом в зошиті.

30 хв.

7.

Розбір хворих.

Хворий, результат дослідж

Контроль результатів курації усунення помилок та ін.

Демонстрація хворого, виявлення пато­логії.
8.

Контроль знань, розв’язув. задач з посібників

Типові задачі

Роздає задачі.

Розв’язання задач в письмовій формі

7 хв.

9.

Підведення підсумків заняття.

Журнал

Оцінює діяльність кожного студента.

Слухають.

5 хв.

10.

Завдання додому

Підручник, методвказівки, посібники

Визначає тему заняття на наступний раз, літературу по базисним знанням та ін.

Записують завдання.

5 хв.^ 7. МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ

7.1. Матеріали для контролю вихідного рівня знань студентів

(2-ий рівень засвоєння)


 • Анатомо-фізіологічні особливості пірамідного шляху.

 • Що таке м’язовий тонус?

 • Як дослідити рухові функції кінцівок?

 • Як дослідити силу і тонус м’язів?

 • Які симптоми периферичного паралічу?

 • В чому заключається зміна електрозбудливості м’язів “реакція переродження”?

 • Що таке моноплегія, геміплегія, параплегія і тетраплегія?

 • Міастенічна і міотонічна реакції.

 • Хронаксія.

 • Які симптоми складають картину центрального паралічу?

 • Які характерні ознаки спастичної гіпертонії м’язів?

 • Яке діагностичне значення патологічних рефлексів?

 • Що таке синкінезіі? Види синкінезій.

 • Електроміографія при периферичному і центральному паралічі.


7.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття

(3-ій рівень засвоєння)

^

Таблиця диференційної діагностики центральних та периферичних паралічів
Рухові

Симптоми

1

2

3

4

5

6

порушення

Зниження сили м’язів

Атрофія м’язів

Підвищення рефлексів

Пониження рефлексів

Пониження шкірних рефлексів

Патологічні рефлекси

Периферичний параліч

+

+

_


+

+

-

Центральний параліч

+

-

+

-

+

+

Студенти проводять мікрокурацію хворих з центральним і периферичним паралічами.

^ 7.3. Матеріали контролю заключного етапу

(3-ій рівень засвоєння)


 • Пропонують “німі” схеми з обрисами вогнищ ураження. Студенти повинні диференціювати центральний та периферичний параліч, повинні описати симптоматику, яка виникає при пошкодженні центрального або периферичного нейрону.

 • Пропонуються типові задачі з описанням центрального і периферичного паралічу. Студенти повинні диференціювати центральний і периферичний паралічі і вказати, яких ознак немає і які не характерні для паралічу.

 • Пропонується електроміограма. Студенти повинні визначити яка ЕМГ характерна для периферичного, а яка для центрального паралічу.

 • Пропонуються для вирішення задачі 3 рівня (зі збірника: Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.)


^ 7.4.  Матеріали методичного забезпечення домашньої самопідготовки студентів.

Пропонуються задачі для розв’язання в домашніх умовах зі збірників:

 • Неймарк Е.З., Багрий Е.А., Стяжкина Л.В. Семиотика и топическая диагностика заболеваний нервной системы. – К.: Вища школа, 1986. – 56 с.

 • Кореневская А.А., Пригун П.П. Задачи по курсу нервных болезней. – Минск: Высшая школа. – 1981. – 118 с.

 • Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.


Завдання для УДРС.

 • Диференційна діагностика периферичного і центрального паралічу.Тематика УДРС, яка випливає із змісту заняття.

 • Дослідження ЕМГ з периферичними паралічами.

 • Дослідження електрозбудливості у хворих з периферичними паралічами.Література


Основна:

 1. Бадалян Л.О. Детская неврология. – М., 1998. – 607 с.

 2. Богородинский Д.К., Скоромец А.А., Шварев А.И. Руководство к практическим занятиям по нервным болезням. - М., 1977. – 325 с.

 3. Триумфов А.В. Топическая диагностика зоболеваний нервной системы. - М., 1996. – 248 с.

 4. Агте Б.С. Методы исследования в неврологии. – К.: Здоров’я, 1998, - 110 с.

 5. Ромоданов А.П., Мосийчук Н.М., Холопченко Э.И. Атлас топической диагностики заболеваний нервной системы. – Киев. - 214 с.

 6. Сандрыгайло Л.И. Анатомо-клинический атлас по невропатологии. - Минск, 1986. – 267 с.

Додаткова:

 1. Кроль М.Б., Федорова Е.А. Основные невропатологические синдромы. - М., 1966. – 512 с.

 2. Дуус П. Топический диагноз в невропатологии: Пер. с нем. – М., 1996. – 380 с.

 3. Практическая неврология / Под ред. И.С. Зозули. – К., 1997. – 216 с.

 4. Чернецький В.К., Кричун І.Я., Паляниця В.М., Прасол Ю.Г. Анатомо-фізіологічні особливості, методи дослідження та діагностики рівня пошкодження різних відділів нервової системи. (Метод. вказівка для студентів з загальної неврології). – Чернівці, 1995. – 87 с.

 5. Чернецький В.К. Методи дослідження в клініці нервових хвороб (Посібник для студентів медичних вузів, лікарів-інтернів та невропатологів). – Чернівці, 1997. – 100 с.


Схожі:

Протокол № iconПротокол Протокол
Протокол — один із найпоширеніших документів колегіальних органів. У ньому фіксують хід І результати проведення зборів, конференцій,...
Протокол № iconПротокол №
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “ ” 2007 р. (протокол № )
Протокол № iconПротокол №
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “ ” 2007 р. (протокол № )
Протокол № iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Травня 2012 року, протокол № ), клінічної імунології, алергології та ендокринології ( травня 2012 року, протокол № ) та на засіданні...
Протокол № iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол № iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол № iconДержавний вищий навчальний заклад “донецький національний технічний університет”
Протокол № Протокол № від " " 20 р від " " 20 р
Протокол № iconПротокол медичної допомоги
Для кого призначений протокол (потенційні користувачі) – лікарі первинної та вторинної ланки медико-санітарної допомоги
Протокол № icon“Протокол лікування хворих. Сечові камені при шистосоматозі
Протокол підготовлений з метою забезпечення виконання доручення Президента України від 06. 03. 2003 №1-1/152 (абзац другий, стор....
Протокол № iconПротокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу (N 29. 1)" Область застосування „Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу"
Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу” призначається на 2-му та 3-му рівні (районні тубдиспансери та туберкульозні лікарні,...
Протокол № iconПротокол № від 2010 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 2010 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи