Протокол № icon

Протокол №
Скачати 173.76 Kb.
НазваПротокол №
Дата15.07.2012
Розмір173.76 Kb.
ТипДокументиЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри


нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

“______” _______________ 200__ р.

Протокол № _____________Зав. кафедри нервових хвороб,

психіатрії та медичної психології


професор В. М. Пашковський^

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

ТЕМА № 22СУЧАСНІ ДАНІ ПРО ПАТОГЕНЕЗ ТА ПРИНЦИПИ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕРИФЕРИЧНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ. Радикуліти, ПОЛІрадикуліти, НЕВРИТИ. ОПЕРІЗУЮЧИЙ ЛИШАЙ. КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, лікування ТА ПРОФІЛАКТИКА.


^ Навчальний предмет - нервові хвороби

медичний факультет,

спеціальність “педіатрія”, ІУ курс

Зав. кафедри професор В.М. Пашковський


^ Методичну розробку підготувала

доцент О.Б. Яремчук


Чернівці – 200__

1. Актуальність теми


Вивчення захворювань периферичної нервової системи викликає велику зацікавленість не тільки як важлива медична проблема, але як і соціальна. В структурі неврологічних захворювань дорослого населення хвороби периферичної нервової системи складають 48%. В дитячому віці ураження периферичної нервової системи спостерігаються значно рідше, ніж у дорослих. Основною причиною радикулярного синдрому у дітей часто є інфекційне захворювання, пухлина, деструкція хребта. Вивчення етіології, патогенезу, клініки, діагностики цих захворювань необхідне для своєчасного лікування, що допоможе уникнути негативних наслідків ураження периферичної нервової системи.


^ 2. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ


2. 1. Студент повинен знати:

 • анатомію периферичної нервової системи;

 • етіологію, патогенез та класифікацію захворювань периферичної нервової системи;

 • клінічні симптоми захворювань периферичної нервової системи;

 • принципи диференційної діагностики захворювань периферичної нервової системи;

 • сучасні медикаментозні та немедикаментозні засоби лікування цих захворювань;

 • показання та протипоказання до санаторно-курортного лікування хворих з ураженням периферичної нервової системи.


^ 2.2. Студент повинен вміти:

 • діагностувати ураження черепних нервів;

 • діагностувати радікуліт, полірадікулоневрити, полінейропатії, неврити;

 • діагностувати патологію окремих нервів верхніх та нижніх кінцівок;

 • діагностувати оперізуючий лишай;

 • проводити диференційну діагностику невриту лицевого нерву з іншими захворюваннями, що пошкоджують лицевий нерв (об’ємні процеси, лейкоенцефаліти, дегенеративний процес та ін.);

 • проводити диференційну діагностику оперізуючого лишая з міжреберною невралгією;

 • проводити диференційну діагностику між полінейропатіями різної етіології;

 • скласти схему лікування при захворюваннях периферичної нервової системи.


^ 2. 2. Студент повинен оволодіти навичками:

 • дослідження симптомів натяжіння;

 • дослідження порушень чутливості;

 • визначення рефлексів;

 • визначення порушення м’язової сили при ураженнях нервів;

 • дослідження стану черепних нервів;

 • визначення патології нервів верхніх та нижніх кінцівок;

 • визначення симптомів, характерних для вторинних полінейропатій;

 • розшифровки спонділограм, комп’ютерних та магнітно-резонансних томограм, електроміограм.
3. ВИХОВНа Мета

Сформувати у майбутнього лікаря відчуття відповідальності за долю хворого, виробити потребу в сумлінному ставленні до своїх професійних обов’язків. Розкрити перед студентами важливість сучасних даних про етіологію, патогенез та клініку захворювань периферичної нервової системи для проведення ефективного лікування.


^ 4. МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ТА ВНУТРІШНЬОПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ


Дисципліни

Знати

Вміти

попередніНормальна анатомія

анатомія периферичної нервової системи
Нормальна фізіологія

міжнейрональні та нервово-м'язові синаптичні зв'язки
Клінічна фармакологія

застосування препаратів для лікування захворювань периферичної нервової системи

Виписувати рецепти з розрахунком дози відповідно до віку дитини

Патологічна анатомія

структурні зміни міжребцевих дисків на різних рівнях
Тема № 2.

"Анатомо-фізіо­ло­гічні особли­вості рухової системи, методика дослідження рухових функцій у дітей різних вікових груп. Периферичний та центральний параліч".

синдроми ураження периферичного рухового нейрону

досліджувати симптоми порушення периферичного рухового нейрону

Тема № 3.

"Симптомоком­плекси рухових порушень в залежності від рівня ураження пірамідного шляху, сегментів спинного мозку, сплетінь і периферичних нервів".

синдроми ураження спиналь­них корінців, сплетінь і периферичних нервів

досліджувати синдроми ураження спинальних корінців, сплетінь і периферичних нервів

Тема № 5.

"Симптомокомплекси чутливих розладів при ураженні різних рівнів чутливої сфери…"

Симптоми чутливих розладів при ураженні різних рівнів чутливої сфери

досліджувати симптоми чутливих розладів при ураженні різних рівнів чутливої сфери

наступніТравматологія та ортопедія

травматичні зміни міжхребцевих дисків

досліджувати синдроми ураження спинальних корінців, сплетінь і периферичних нервів^ 5. ДОБІР ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ


Питання, які підлягають розбору та вивченню.

 1. Анатомо-фізіологічні особливості будови периферичної нервової системи: корінців, сплетень, нервів.

 2. Етіологія та патогенез захворювань нервової системи. Роль вертеброгенних, інфекційно-алергічних, травматичних факторів в розвитку уражень периферичної нервової системи.

 3. Сучасні уявлення про морфологічні, біохімічні, патофізіологічні зміни, які відбуваються в периферичних нервах при їх подразненні, пошкодженні, дистрофічно-дегенеративних змінах та судинних порушеннях.

 4. Інфекційно-алергічні поліневрити (полінейропатії) – полірадикулоневрит Гійєна-Барре, поліневрити вірусної етіології. Їх етіологія, патогенез, клініка, діагностика, профілактика, лікування. Оперізуючий лишай (гангліоневрит) викликаний вірусом варіцела-зостер, або вірусом простого герпеса. Клініка, діагностика, профілактика. Післягерпетична невралгія.

 5. Неврити лицьового нерву. Синдроми пошкодження лицьового нерву на

 6. Додаткові методи дослідження при вторинних радикулітах та радикулоневритах: спонділографія, пневмомієлографія, контрастна мієлографія, комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, електроміографія, класична електродіагностика, хронаксіметрія.

 7. Організація етапних лікувально-реабілітаційних та профілактичних заходів при захворюваннях периферичної нервової системи в гострому, підгострому, хронічному періодах перебігу хвороби. Санаторно-курортне лікування.


^ 6. ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ


6. 1. Тривалість заняття – 2 години

6.2.Місце проведення заняття – навчальна кімната, палати, маніпуляційний кабінет, біохімічна лабораторія.

^ 6. 3. Матеріальне забезпечення заняття:

6.3.1.Наочні приладдя.

 • Муляжі:

 • Муляж спинного мозку;

 • Муляж стовбуру мозку та черепних нервів.

 • Макропрепарати:

 • Макропрепарат розпилу хребта з дегенерацією дисків;

 • Макропрепарат спинного мозку.

 • Таблиці:

 • Схема будови периферичної нервової системи;

 • Схема будови спинного мозку;

 • Схема будови оболонок спинного мозку;

 • Схема сегментів спинного мозку;

 • Схема розладів чутливості при ураженні периферичної нервової системи;

 • Схема ходу волокон лицьового нерву.

 • Схема ходу волокон трійчастого нерву.

 • Схема розладів чутливості при ураженні трійчастого нерва та його ядер.

 • Схема розладів чутливості при ураженні ліктьового, променевого та серединного нервів.

 • Схема симптомів при ураженні стегнового, сідничного, малогомілкового та серединного нервів.

 • Дані додаткових методів дослідження:

 • спонділограми;

 • комп’ютерні томограми;

 • магнітно-резонансні томограми;

 • електроміограми.

 • Кафедральні відеофільми по захворюванням периферичної нервової системи


^ 6.3.2.Демонстрація хворих із захворюваннями периферичної нервової системи:

 • Вторинний попереково-крижовий радикуліт;

 • Вторинний шийно-грудний радикуліт;

 • Брахіоплексит;

 • Полірадикулоневрит;

 • Поліневрит;

 • Оперізуючий лишай.

 • Неврит зорового нерву;

 • Неврит слухового нерву;

 • Неврит лицьового нерву;

 • Дифтерійний поліневрит.^ 6. 4. План та організаційна структура заняття
п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

^ Методи контролю та навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час

1

2

3

4

5

6

1

Підготовчий

Організація заняття. Постановка навчальних цілей та мотивація засвоення теми.

Контроль вихідного рівня знань

1. Анатомія периферичної нервової системи;

2. Сучасні аспекти етіології, патогенезу та класифікації захворю­вань периферичної нервової системи;

3. Клінічні симптоми цих захворювань;

4. Етіологія та клінічна картина оперізуючого лишая.

5. Принципи лікування захворювань перифе­ричної нервової системи
L2Усне опитування, тести 2-го рівня, теоретичні задачі 2-го рівняКарточки з тестовими питаннями та задачами 2-го рівня1-3 хв.


18 хв.

2

Основний етап

формування професій­них вмінь та навичок:

а) курація хворих;

б)обговорення та оцін­ка результатів ку­ра­ції;

в) проведення диферен­цій­ної діагностики та обговорення схеми лі­ку­вання;

г) вдосконалення мето­дик нев­рологічного до­слід­­ження при за­хво­рю­ваннях периферич­ної нервової системи

д) вирішення ситуацій­них клінічних задачL3Практичний тренінгХворі із за­хворюван­нями пери­ферич­ної нервової системи
50 хв.

3

Заключний

Контроль та корекція рівня проф. вмінь та навичок.


Підведення підсумків заняття

Домашне завданняL3


Індивідуальний контроль практич­них навичок. Вирішення клінічних задач.Задачі 3 рівня

18 хв.


2-3 хв.


1-3 хв.


^ 7. МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ


7. 1. Матеріали для контролю вихідного рівня знань студентів

(2-ий рівень засвоєння)

 1. Чим відрізняється неврит від невралгії?

 2. Який симптомокомплекс пошкодження верхнього первинного пучка плечового сплетення (С56) – параліч Ерба-Дюшена?

 3. Діагностика полірадикулоневриту Гійєна-Барре.

 4. Діагностика попереково-крижового радикуліту.

 5. Лікування гострого періоду вторинного (дискогенного) попереково-крижового радикуліту.

 6. Чим відрізняється неврит зорового нерву від ретробульбарного невриту?

 7. Симптоми ураження лицьового нерву на різних рівнях.

 8. Етапне лікування невриту лицьового нерву.

 9. Симптомокомплекси ураження різних нервів верхніх та нижніх кінцівок.

 10. Лікування дифтерійного поліневриту.

 11. Комплексне лікування невритів.


Пропонуються тестові завдання 2 рівня зі збірника “Віничук С. М., Ілляш T.I. Збірник тестових питань та задач з нервових хвороб для вищих медичних закладів. - Київ, 1994.- 137 с. ”


^ 7. 2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття

(3-ій рівень засвоєння)


Алгоритм дослідження хворого із захворюваннями периферичної нервової системи


 • Збір скарг та анамнеза
характер та локалізація болю, парестезій
наявність слабкості в м'язах
причини виникнення захворювання
наявність супутніх захворювань
наявність професійних шкідливостей та шкідливих звичок
термін захворвання
 • Клінічні дані
атрофія м'язів
атонія
парези або паралічі
зниження або відсутність рефлексів
порушення поверхневої та глибокої чутливості
симптоми натяжіння
 • Параклінічні дані
магнітно-резонансна томографія
комп'ютерна томографія
спонділограми та краніограми
електроміографія^ 7. 3. Матеріали контролю заключного етапу заняття

 1. Задачі 3 рівня (зі збірника: Чернецький В. К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб.– Чернівці, 1998.– 120 с.).

 2. Пропонуються "німі" схеми з окремим вогнищем ураження периферичної нервової системи. Студенти повинні описати виниклу неврологічну симптоматику.

 3. Пропонується симптомокомплекс розладів периферичної нервової системи. Студенти повинні визначити вогнище ураження та вказати його на схемі.

 4. Пропонується провести диференційну діагностику між оперізуючим лишаєм і міжреберною невралгією. Студенти повинні проаналізувати результати клінічних і додаткових методів досліджень.

 5. Мікрокурація – установити клінічний діагноз.


^ 7. 4. Матеріали методичного забезпечення домашньої самопідготовки студентів


 1. Пропонуються задачі для розв'язання в домашніх умовах зі збірників:

 • Неймарк Е. З., Багрий Е. А., Стяжкина Л. В. Семиотика и топическая диагностика заболеваний нервной системы.– К.: Вища школа, 1986.– 56 с.

 • Кореневская А. А., Пригун П. П. Задачи по курсу нервных болезней.– Минск: Высшая школа.– 1981.– 118 с.

 • Чернецький В. К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб.– Чернівці, 1998.– 120 с.

 1. Письмове оформлення протоколу огляду хворого з обгрунтуванням топічного і клінічного діагнозів (мікрокурація).Завдання для УДРС

 • Диференційна діагностика вторинних попереково- крижових радикулітів.

 • Методи лікування післягерпетичних міжреберних невралгій.


Тематика НДРС

 • Комплексне лікування вторинних попереково-крижових радикулітів.

 • Фізіотерапевтичне та санаторно-курортне лікування захворювань периферичної нервової системи.


Література:


Основна:


 1. Бадалян Л.О. Детская неврология. - М..: ООО "МЕДпресс", 1998. - 576 с.

 2. Михеев В. В., Мельничук П. В. Нервные болезни.– М.: "Медицина", 1989.– 544 с.

 3. Мартынов Ю. С. Нервные болезни. - М.: "Медицина", 1988. – 495 с.

 4. Нервові хвороби / За ред. О. А. Яроша. – К.: " Вища школа", 1993. - 473 с.

 5. Скоромец А. А., Скоромец Т.А. Топическая диагностика заболеваний нервной системы: Руководство для врачей / 2-е издание. – СПб.: "Политехника", 1996.– 320с.

 6. Гусев Е.И., Гречко В.Е., Бурд Г.С. Нервные болезни. - М.:"Медицина", 1988. – 623 с.


Додаткова:


 1. Болезни нервной системы / Под ред. Н.Н. Яхно, Д.Р. Штульмана, П.В. Мельничука.– М.: "Медицина", 1995.– Том 2.– 654 с.

 2. Попелянський Я. Ю. Шийний остеохондроз.– М.: "Медицина", 1966.– 284 с.

 3. Боголепов Н. К. Клинические лекции по невропатологии.– М.: "Медицина", 1971.– 431 с.

 4. Виленский Б. С. Неотложные состояния в невропатологии.– Л., 1986.– 236 с.

 5. Дифдиагностика нервных болезней: Руководство для врачей / Под ред. Акимова Г. А.– СПб.: "Гиппократ", 1997.– 608 с.

 6. Дуус П. Топический диагноз в неврологии. Анатомия, физиология, клиника.– М.: "Вазар-Ферро", 1996.– 400 с.

 7. Карлов В. А. Неврология: Руководство для врачей.– М.: ООО "Медицинское информационное агенство", 1999.– 624 с.

 8. Самосюк Й. 3., Лысенюк В. П., Лиманский Ю. П. и др. Нетрадиционные методы диагностики и терапии.– К.: "Здоров'я", 1994.– 235 с.

 9. Мачерет Е. Л., Самосюк И. 3. Руководство по рефлексотерапии. - К.: "Вища школа", 1989.– 479 с.

 10. Шевага В.М. Довідник рефлексотерапевта з основами мануальної терапії.– 1994.– 272 с.

 11. Карлов В.А. Терапия нервных болезней. – М., 1996. – 652 с.

 12. Практическая неврология: неотложные состояния /Под ред. И.С.Зозули. – Киев: "Здоров'я", 1997.– 214 с.

 13. Леонович А.Л., Казакова О.В. Невропатология. – Минск: "Навука і тэхніка", 1996. – 300 с.

 14. Вейнер Г., Левитт Л. Неврология. – Москва:"ГЭОТАР МЕДИЦИНА", 1998. – 256 с.

 15. Болезни нервной системы / Под ред. П. В. Мельничука.– М.: "Медицина", 1982.– Том 2.– 365 с.

 16. Лудянский Э.А. Руководство по заболеваниям нервной системы. – Вологда, 1995. – 423 с.

 17. Ходос X. Г. Нервные болезни. - М.:"Медицина", 1994. – 508 с.

Схожі:

Протокол № iconПротокол Протокол
Протокол — один із найпоширеніших документів колегіальних органів. У ньому фіксують хід І результати проведення зборів, конференцій,...
Протокол № iconПротокол №
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “ ” 2007 р. (протокол № )
Протокол № iconПротокол №
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “ ” 2007 р. (протокол № )
Протокол № iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Травня 2012 року, протокол № ), клінічної імунології, алергології та ендокринології ( травня 2012 року, протокол № ) та на засіданні...
Протокол № iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол № iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол № iconДержавний вищий навчальний заклад “донецький національний технічний університет”
Протокол № Протокол № від " " 20 р від " " 20 р
Протокол № iconПротокол медичної допомоги
Для кого призначений протокол (потенційні користувачі) – лікарі первинної та вторинної ланки медико-санітарної допомоги
Протокол № icon“Протокол лікування хворих. Сечові камені при шистосоматозі
Протокол підготовлений з метою забезпечення виконання доручення Президента України від 06. 03. 2003 №1-1/152 (абзац другий, стор....
Протокол № iconПротокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу (N 29. 1)" Область застосування „Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу"
Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу” призначається на 2-му та 3-му рівні (районні тубдиспансери та туберкульозні лікарні,...
Протокол № iconПротокол № від 2010 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 2010 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи