Протокол № icon

Протокол №
Скачати 147.13 Kb.
НазваПротокол №
Дата15.07.2012
Розмір147.13 Kb.
ТипДокументи


ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

“______” _______________ 200_ р.

Протокол № _____________Зав. кафедри нервових хвороб,

психіатрії та медичної психології


професор В. М. Пашковський


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ


ТЕМА № 3


“СИМПТОМОКОМПЛЕКСИ РУХОВИХ ПОРУШЕНЬ

В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІВНЯ УРАЖЕННЯ ПІРАМІДНОГО ШЛЯХУ, СЕГМЕНТІВ СПИННОГО МОЗКУ, СПЛЕТІНЬ І ПЕРИФЕРИЧНИХ НЕРВІВ”


^ Навчальний предмет - нервові хвороби

медичний факультет,

спеціальність “педіатрія”, ІУ курс

Зав. кафедри професор В.М. Пашковський


Методичну розробку підготувала

доцент О.Б. Яремчук


Чернівці – 200__


^ 1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМИ


Вивчення теми направлено на засвоєння методики дослідження рухової сфери та на вміння розрізняти периферичний і центральний параліч. На основі цих знань навчити студентів принципам побудо­ви топічного діагнозу - основи клінічної неврології.

Значення вчення І.П.Павлова про аналізатори, який показав, що довільний рух є результатом діяльності всієї кори головного мозку, а також вчення П.К. Анохіна, Г.П. Крижановського і Н.П. Бехтеревої про функціональні системи, інтегративну діяльність кори мозку та ін. Відмічається велика заслуга вітчизняного фізіолога Н.А. Бертштейна у вивченні рівневого принципу організації складної рухової функціональної системи.


^ 2. НАВЧАЛЬНА МЕТА

2.1.Студент повинен знати:

 • основи топічної діагностики в залежності від пошкодження рухових функцій на різних рівнях ( передня центральна звивина, внутрішня капсула, стовбур мозку, сплетіння, периферичні нерви );

 • сучасні данні про організацію рухової системи.

^ 2.2.Студент повинен оволодіти навичками:

 • дослідження активних та пасивних рухів, м’язового тонусу та м’язової сили кінцівок;

 • дослідження глибоких і поверхневих рефлексів;

 • дослідження синкінезій, захисних рефлексів;

 • дослідження патологічних рефлексів;

 • диференціювання центрального і периферичного параліча;

 • читання електроміограми;

 • визначення вогнища ураження при ураженні різних рівнів рухового аналізатора.

2.3. На основі вищеперерахованих знань та навичок студент повинен вміти:

 • розрізняти центральний та периферичний параліч.


^ 3. ВИХОВНА МЕТА

Розвинути у студентів логічне, наукове та клінічне мислення, ознайомити з принципами етики та деонтології.


4.  МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ

 • нормальна анатомія – анатомія пірамідного шляху, сегментів спинного мозку, сплетінь і периферичних нервів;

 • гістологія – гістологічна будова пірамідного шляху, сегментів спинного мозку, сплетінь і периферичних нервів;

 • нормальна та патологічна фізіологія – фізіологія пірамідного шляху.

^ 5. ДОБІР ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 


 1. Методи дослідження рухових функцій. Активні і пасивні рухи. М’язовий тонус. М’язова сила. Рефлекси. Патологічні рефлекси. Ходьба.

 2. Синдром пошкодження периферичного мотонейрону. Симптоми в’ялого паралічу. Симптомокомплекси рухових розладів при пошкодженні рухового нейрону на різних рівнях:

 1. пошкодження передніх рогів: сегментарний характер розподілу рухових розладів, фібрилярні посмикування м’язів, їх атрофія, відсутність болів і розладів чутливості;

 2. пошкодження передніх корінців: периферичний параліч м’язів, що інервуються цими корінцями, фасцикулярні посмикування без чутливих розладів;

 3. пошкодження шийно-плечового, поперекового і крижового сплетінь дає комбінування периферичних паралічів, болів і розладів чутливості;

 4. пошкодження периферичних нервів викликає лише периферичний параліч, якщо це моторний нерв, або рухові, чутливі і вегетативні розлади, оскільки більшість нервів є змішаними;

 5. поліневритичний тип – в’яла тетраплегія переважно в дистальних відділах кінцівок.

 1. Синдроми пошкодження центрального мотонейрону. Симптомокомплекси рухових розладів при пошкодженні центрального нейрону на різних рівнях:

 1. при пошкодженні передньої центральної звивини – спастична моноплегія (руки або ноги на протилежній стороні). При локалізації патологічного вогнища в парацентральній дольці розвивається нижня моноплегія (монопарез). При подразненні передньої центральної звивини кори мозку виникають приступи джексоновської моторної епілепсії;

 2. пошкодження пірамідних волокон у внутрішній капсулі -центральна геміплегія на протилежній стороні, там же центральний парез нижнього відділу лицьової мускулатури і язика, згинально-розгинальна установка кінцівок ( поза Верніке-Мана);

 3. пошкодження пірамідного пучка в мозковому стовбурі - центральна геміплегія на протилежній стороні та периферичний параліч черепних нервів на стороні пошкодження - альтернуючі паралічі.

 4. симптомокомплекси рухових порушень при пошкодженні спинного мозку на різних рівнях:

 • верхній відділ ( С1- С4): спастичний параліч рук і ніг, центральний тип порушення сечовиділення (затримка, періодичне нетримання сечі та ін.);

 • шийне потовщення (С5- Д1): периферичний параліч верхніх кінцівок, спастичний параліч - нижніх. Порушення сечовиділення центрального характеру, синдром Горнера;

 • грудний відділ (Д3-Д12): спастична параплегія нижніх кінцівок з порушенням сечовиділення центрального характеру;

 • поперекове потовщення (L1-L2): периферичний параліч нижніх кінцівок, порушення сечовиділення;

 • конус спинного мозку: параліч нижніх кінцівок відсутній, нетримання сечі і калу.

^ 6.ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

6.1. Тривалість заняття – 2 години.

6.2.Місце проведення заняття - учбові кімнати, клінічні палати, лабораторії.

6.3. Матеріальне забезпечення заняття:

Обладнання:

 • Муляж головного мозку;

 • Муляж стовбуру мозку;

 • Муляж пірамідного шляху.

Макропрепарати:


 • Макропрепарат головного мозку дорослого;

 • Макропрепарат головного мозку дитини;

 • Макропрепарат спинного мозку.

Таблиці:

 • Цитоархітектоніка кори великих півкуль;

 • Схема соматотопічної функціональної локалізації рухового аналізатора;

 • Схема будови внутрішньої капсули;

 • Схема будови стовбура мозку (поперечний розріз);

 • Схема будови спинного мозку (поперечний розріз);

 • Схема пірамідного шляху;

 • Схема кортико-нуклеарного шляху;

 • Схема ознак центрального і периферичного паралічу. Схема основних альтернуючих синдромів при пошкодженні стовбуру мозку;

 • Схема половинного пошкодження спинного мозку (синдром Броун-Секара та ін.);

 • Схема пошкодження периферичних нервів.

Інструменти, прилади:

 • Набір інструментів для дослідження рухової функції (молоточок, динамометр);

 • Електроміограф. Електроміограма.

Демонстрація хворих з діагнозами:

 • Дитячий церебральний параліч;

 • Спастична параплегія Штрюмпеля;

 • Розсіяний склероз;

 • Пухлина спинного мозку;

 • Плексит, неврит;

 • Невральна аміотрофія Шарко-Марі;

 • Спинальна аміотрофія Вердніга-Гофмана.6.4. Етапи заняття:

^ Етапи заняття:

Засоби:

Діяльність викладача:

Діяльність студента:

Час

1.

Організаційний

журнал

Контроль присутніх, робить зауваження по формі одягу та ін.
Слухають

3-5 хв.

2.

Перевірка вихідного рівня знань студентів

Питання, метод вказівки

Задає варіанти питань (4-5 кожному студенту).

Письмові відповіді

10 хв.

3.

Самоконтроль і взаємоконтроль

Посібник

Роздає типові задачі.

Пишуть відповіді, перевіряють один в одного.

3 хв.

4.

Корекція п. 2

Таблиці, граф, макропрепарати.

Виявлення незрозумілих питань відповіді на них, пропонує відповісти студентам

Задають питання, виправляють помилки, відповідають на питання товаришів.

5 хв.

5.

Вступне слово

Метод. вказівки, Схема дослідж. та ін.


Узагальнення теми, її мотивація, визначення мети, ознайомлення з методами дослідження хворого.

Слухають, записують.

10 хв.

6.

Самостійна робота студента: курація хворого

Схема дослідж. хворого, історія хвороби.

Корекція роботи студентів, допомога в дослідженні хворого, умінні використання необхідн. методик.

Досліджують хворого з записом в зошиті.

30 хв.

7.

Розбір хворих.

Хворий, результат дослідж

Контроль результатів курації усунення помилок та ін.

Демонстрація хворого, виявлення пато­логії.
8.

Контроль знань, розв’язув. задач. з посібн

Типові задачі

Роздає задачі.

Розв’язання задач в письмовій формі

7 хв.

9.

Підведення підсумків заняття.

Журнал

Оцінює діяльність кожного студента.

Слухають.

5 хв.

10.

Завдання додому

Підручник методвказівки, посібники

Визначає тему заняття на наступний раз, літературу по базисним знанням та Ін.

Записують завдання.

5 хв.^ 7. МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ

7.1. Матеріали для контролю вихідного рівня знань студентів

(2-ий рівень засвоєння)


 • Які клінічні ознаки в’ялого паралічу?

 • Які клінічні ознаки спастичного паралічу?

 • Симптомокомплекс уражень передцентральної звивини.

 • Чим характеризується ураження внутрішньої капсули?

 • Що таке альтернуючі паралічі?

 • Чому при ураженні мозкової ніжки спостерігається центральний параліч лицьового нерва?

 • Симптомокомплекси рухових розладів при ураженні спинного мозку на різних рівнях.

 • Чим відрізняється ураження передніх рогів від ураження передніх корінців?

 • Чим характеризується ураження периферичних нервів?

 • При ураженні якої частини рухового аналізатора виникає моторна джексонівська епілепсія?^ 7.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття

(3-ій рівень засвоєння)

Графологічна структура

Діагностична характеристика рухових порушень

Рівень пошкодження центрального та периферичного нейрона рухового аналізатора

Скарги хворого

Критерії паралічу

Периферичний нерв

Слабкість м’язів в ділянці іннервації нерва, атрофія м’язів

В’ялий параліч в ділянці інервації периферичного нерва, реакція переродження м’язів

Передні роги спинного мозку

Слабкість в руках, їх схуднення

В’ялий параліч рук, фібрилярні та фасцикулярні посмикування м’язів

Рівень шийного потовщення

Слабкість в руці та нозі

В’ялий параліч руки, спастичний параліч ноги, відсутні черевні рефлекси на боці пошкодження

Рівень грудних сегментів спинного мозку

Слабкість в нозі

Спастичний параліч ноги, відсутні черевні рефлекси на боці пошкодження

Передні роги на рівні поперекового потовщення

Слабкість в ногах

В’ялий параліч ніг, фібрилярні та фасцикулярні посмикування м’язів. На ЕМГ – ритм “частоколу”

Пошкодження на рівні стовбуру мозку

Слабкість в руці та нозі

Спастична геміплегія на контралатеральній стороні та периферичний парез черепних нервів на гомолатеральній (альтернуючі паралічі)

Рівень внутрішньої капсули

Слабкість в руці та нозі

Спастичний параліч руки та ноги на контралатеральній стороні в поєднанні з центральним парезом лицьового та під’язичного нервів

Рівень кори головного мозку

Слабкість в руці та (або) в нозі

Спастичний геміпарез або монопарез на контралатеральній стороні, іноді приступи моторної джексонівської епілепсії


Студенти проводять мікрокурацію хворих з центральним і периферичним паралічами.


^ 7.3. Матеріали контролю заключного етапу

(3-ій рівень засвоєння)


 • Пропонуються “німі” схеми з окресленим вогнищем ураження. Студенти повинні описати симптоматику, яка виникає при ураженні центрального або периферичного нейрону.

 • Пропонуються типові задачі з описанням центрального і периферичного паралічу. Студенти повинні диференціювати центральний і периферичний параліч і вказати яких ознак не достає.

 • Пропонуються електроміограми. Студенти повинні визначити яка ЕМГ характерна для периферичного і центрального паралічу.

 • Пропонуються симптомокомплеки порушень рухових функцій на різних рівнях головного і спинного мозку. Студенти повинні визначити вогнище ураження і вказати його на “німих” схемах.7.4.  Матеріали методичного забезпечення домашньої самопідготовки студентів.

Пропонуються задачі для розв’язання в домашніх умовах зі збірників:

 • Неймарк Е.З., Багрий Е.А., Стяжкина Л.В. Семиотика и топическая диагностика заболеваний нервной системы. – К.: Вища школа, 1986. – 56 с.

 • Кореневская А.А., Пригун П.П. Задачи по курсу нервных болезней. – Минск: Высшая школа. – 1981. – 118 с.

 • Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.Завдання для УДРС • Диференціальна діагностика уражень рухової системи на рівні головного і спинного мозку;

 • Характеристика альтернуючих синдромів

Тематика НДРС

 • Дослідження ЕМГ у хворих при ураженні передніх рогів спинного мозку.

 • Дослідження електрозбудливості м’язів хворих з периферичним паралічем.


Література


Основна:

 1. Бадалян Л.О. Детская неврология. – М., 1998. – 607 с.

 2. Богородинский Д.К., Скоромец А.А., Шварев А.И. Руководство к практическим занятиям по нервным болезням. - М., 1977. – 325 с.

 3. Триумфов А.В. Топическая диагностика зоболеваний нервной системы. - М., 1996. – 248 с.

 4. Агте Б.С. Методи исследования в неврологии. – К.: Здоров’я, 1998. – 110 с.

 5. Ромоданов А.П., Мосийчук Н.М., Холопченко Э.И. Атлас топической диагностики заболеваний нервной системы. – Киев. - 214 с.

 6. Сандрыгайло Л.И. Анатомо-клинический атлас по невропатологии. - Минск, 1986. – 267 с.

Додаткова:


 1. Кроль М.Б., Федорова Е.А. Основные невропатологические синдромы. - М., 1966. – 512 с.

 2. Дуус П. Топический диагноз в невропатологии: Пер. с нем. – М., 1996. – 380 с.

 3. Практическая неврология /Под ред. И.С. Зозули. – К., 1997. – 216 с.

 4. Чернецький В.К., Кричун І.Я., Паляниця В.М., Прасол Ю.Г. Анатомо-фізіологічні особливості, методи дослідження та діагностики рівня пошкодження різних відділів нервової системи (Метод. Вказівка для студентів з загальної неврології). – Чернівці, 1995. – 87 с.

 5. Чернецький В.К. Методи дослідження в клініці нервових хвороб (Посібник для студентів медичних вузів, лікарів-інтернів та невропатологів). – Чернівці, 1997. – 100 с.


Схожі:

Протокол № iconПротокол Протокол
Протокол — один із найпоширеніших документів колегіальних органів. У ньому фіксують хід І результати проведення зборів, конференцій,...
Протокол № iconПротокол №
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “ ” 2007 р. (протокол № )
Протокол № iconПротокол №
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “ ” 2007 р. (протокол № )
Протокол № iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Травня 2012 року, протокол № ), клінічної імунології, алергології та ендокринології ( травня 2012 року, протокол № ) та на засіданні...
Протокол № iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол № iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол № iconДержавний вищий навчальний заклад “донецький національний технічний університет”
Протокол № Протокол № від " " 20 р від " " 20 р
Протокол № iconПротокол медичної допомоги
Для кого призначений протокол (потенційні користувачі) – лікарі первинної та вторинної ланки медико-санітарної допомоги
Протокол № icon“Протокол лікування хворих. Сечові камені при шистосоматозі
Протокол підготовлений з метою забезпечення виконання доручення Президента України від 06. 03. 2003 №1-1/152 (абзац другий, стор....
Протокол № iconПротокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу (N 29. 1)" Область застосування „Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу"
Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу” призначається на 2-му та 3-му рівні (районні тубдиспансери та туберкульозні лікарні,...
Протокол № iconПротокол № від 2010 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 2010 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи