Методична розробка icon

Методична розробка
Скачати 131.57 Kb.
НазваМетодична розробка
Дата15.07.2012
Розмір131.57 Kb.
ТипДокументи


ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім.. С.М. Савенка

“______” _______________ 200__ р.


Протокол № ___


Зав. кафедри нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

Професор В. М. Пашковський


Методична розробкаПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

ТЕМА 30

СУЧАСНА ГІСТОЛОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПУХЛИН ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ. ПУХЛИНИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ. КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА. ПУХЛИНИ СПИННОГО МОЗКУ, ІНТРА- ТА ЕКСТРАМЕДУЛЯРНІ. СИНДРОМИ УРАЖЕННЯ, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ


^ Навчальний предмет – нервові хвороби

Медичний факультет,

Спеціальність „педіатрія”, ІV курс

Зав. кафедри професор В.М. Пашковський


Методичну розробку підготувала

доцент Кривецька І.І.


Чернівці-200__

^

Науково-методичне обгpунтувaння темиЕфективність ранньої діагностики пухлин головного мозку, як і пухлин інших локалізацій, можна досягти тільки за умови підвищеної онкологічної настороженості лікарів та оволодіння ними сучасними методами діагностики пухлин в дитячому віці. Ретельний аналіз клінічного перебігу, даних додаткових методів обстеження та, по можливості, морфологічна характеристика новоутворення, можуть дати підстави для більш обгрунтованого вибору методу лікування (хірургічне, променеве, хіміотерапевтичне та їх комбінації).


2. Навчальна мета.

2.1.Знати:

 • сучасні погляди на етіологію, патогенез та патоморфологію пухлин ЦНС;

 • сучасну класифікацію пухлин ЦНС;

 • особливості клінічної симптоматики та характер перебігу різних морфологічних варіантів пухлин ЦНС;

 • особливості неврологічного дослідження хворих з об'ємними та паразитарними захворюваннями нервової системи;

 • сучасні методи нейрохірургічної діагностики об'ємних та паразитарних уражень головного мозку /пневмовентрикулографія, ангіографія, ізотопну діагностику, сканування/;

 • методами діагностика інтра- та екстрамедулярних пухлин спинного мозку та принципами лікування;

2.2.Вміти:

 • діагностувати лікворо-гіпертензивний синдром;

 • діагностувати лікворо-оклюзійний синдром;

 • діагностувати об’ємні і оклюзійні процеси;

 • читати рентгензнімки, дані КГ, МРТ, з об'ємними процесами та паразитарними ураженнями нервової системи.

2.3.Опанувати практичні навички:

 • діагностикою і лікуванням гіпертензивного і оклюзивного синдромів;

 • методику обстеження хворих з об'ємними процесами тапаразитарними ураженнями нервової системи;

 • постановкою попереднього діагнозу при об'ємних процесах та паразитарних ураженнях нервової системи;

 • інтерпретацією результатів дослідження спинномозкової рідини, КТ, МРТ, даних офтальмологічного дослідження;

 • складання плану лікування хворого в залежності від клінічного варіанту, особливостей перебігу та віку хворого;

 • оформлення медичної документації.^ 3. ВИХОВНА МЕТА

Виховати у студентів повагу до досягнень вітчизняних нейрохірургів в розробці принципів діагностики та лікування пухлин головного і спинного мозку. Розвинути у студентів логічне, наукове і клінічне мислення.


4. Міжпредметна інтеграція

Дисципліни

Знати

Вміти

Попередні ( забезпечуючі) дисципліни

Нормальна анатомія


Гістологія


Патологічна анатоміяБудову центральної нервової системи.

Гістологічну будову центральної нервової системи.

Морфологію пухлин та паразитарних захворю-вань центральної нерво-вої системи.
визначати гістологічну будову пухлин


визначати гістологічну будову пухлин

Наступні дисципліни, ті що забезпечуються

Онкологія

Нейрохірургія
Гістологічну класифікацію пухлин нервової системи, клініку, діагностику, лікуванняЧитати краніограму, комп’юторну томо-граму, магнітнорезонан-сну томограму

Внутрішньопредметна інтеграція (між темами даної дисципліни)

Будову та цитоархітекто-ніку кори головного мозку, локалізацію функцій в корі головного мозку

Встановлювати топічний діагноз уражень головного та спинного мозку^ 5.  ДОБІР ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ


Пухлини головного і спинного мозку за гістологічною будовою класифікують:

І. Нейроепітеліальні.

А. Астроцитарні пухлини:

 1. Астроцитома.

 2. Астробластома.

Б. Олігодендрогліальні пухлини

В. Пухлини епендіми і хоріоїдного сплетення.

Г. Пухлини із клітин шишковидної залози.

Д. Пухлини нейронів:

1.Гангліоцитома

2.Гангліоглома

3.Нейробластома.

Е. Низькодиференційовані і ембріональні пухлини:

 1. Гліобластома

 2. Медуллобластрма

 3. Медуллоепітеліома

ІІ. Пухлини з оболонок нервів.

А. Неврилеммома.

Б. Неврофіброма.

В. Неврофібросаркома.

ІІІ. Пухлини мозкових оболонок.

А. Менінгіома

Б. Менінгосаркома.

ІУ. Первинні злоякісні лімфоми.

У. Пухлини кровоносних судин.

УІ. Гермінативно- клітинні пухлини.

УІІ. Інші дисонтогенетичні пухлини.

УІІІ. Пухлини передньої долі гіпофізу:

А. Аденоми гіпофізу

 1. Ацидофільна

 2. Базофільна.

 3. Хромофобна

Б. Аденокарцинома гіпофізу.

ІХ. Вторинні пухлини.

ХІ. Метастатичні пухлини.


Необхідно чітко засвоїти, що для пухлин головного мозку характерний підгострий і прогресуючий розвиток неврологічної симптоматики. Клінічна картина залежить від розмірів, локалізації, темпів росту пухлини і наявності перифокального набряку. Основні прояви:

 • симптоми підвищення ВЧТ;

 • симпоми зміщення ( дислокації );

 • вогнищеві симптоми;

 • загальномозкові симптоми.

Принципи діагностики:

КТ - дозволяє виявити більшість пухлин і перифокальний набряк.

МРТ - має більш високу діагностичну цінність, особливо з гадолінієм.

Церебральна ангіографія – особливо цінна при судинних пухлинах.

ЕЕГ - повільні дельта- і тета- хвилі, епілептична активність.

Ехо ЕГ - ширина ІІІ - шлуночка , індекс мозкового плаща і медіальної стінки, коефіцієнт асиметрії бокових шлуночків.

ЛП - виявляє підвищення тиску та білку.

Принципи лікування.

 • дегідратація ( салуретики, осмодіуретики, кортикостероїди);

 • протисудомні хворим з припадками;

 • хірургічне лікування: (краніотомія, резекція пухлини);

 • променева терапія;

 • хіміотерапія (прокарбазін, стрептозоцин, ломустін);

 • імунотерапія.

Пухлини спинного мозку.

По локалізації:

- екстамедулярні,

- інтрамедулярні,

- паравертебральні.

В клініці поступово наростають симптоми поперечного здавлення мозку (протягом 2-3 років): болі, паралічі, випадіння чутливості, блокада субарахноїдального простору (проби Стукея, Квеккенштедта), білково-клітинна дисоціація, ксантохромія в лікворі, порушення функції тазових органів, позитивні сиптоми: "гарячої ганчірки" ( посилення корінцевого болю від тепла), Elsberga - Dyke ( атрофія коренів дужок хребців і збільшення відстані між ними на рентгенограмі), Роздольського (посилення корінцевого болю з наявністю парастезій при перкусії остистого відростка).

Мієлографія - затримка контрасту;

КТ - з котрастним посиленням, МРТ, АГ, пневмомієлографія, допомагають у постановці діагнозу

Лікування пухлин спинного мозку включає:

 • дегідратацію

 • променеву терапію

 • хірургічне лікування ( передня і задня декомпресія)

 • променеву терапію.

Диференціюють пухлини з розсіяним склерозом, спинальним інсультом, гумою і туберкульомою, цистіцеркозом, фунікулярним мієлозом.


^ 6. ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ


6. 1. Тривалість заняття – 2 години

6. 2.Місце проведення заняття – навчальна кімната, палати, кабінет функціональної діагностики.

^ 6. 3. Матеріальне забезпечення заняття: історії хвороби, таблиці, слайди, рентгенограми, знімки та результати комп’ютерної томографії мозку (КТ) та МРТ мозку, ЕЕГ, Ехо ЕС, аналізи ліквору, відеофільми з клінічним розглядом тематичних хворих.


6.4. Етапи заняття:


^
Основні етапи та їх зміст

Учбові цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю та навчально-методичне забезпечення

Час


1

2

3

4

5

І. Підготовчий етап:

1.

 організація заняття;

 визначення навчальної мети та мотивація;

 контроль вихідного рівня знань, вмінь та навичок:

1. Гістологічна класифікація пухлин центральної нервової системи та особливості їх локалізації.

2. Особливоеті клінічних проявів пухлин головного мозку в залежності від локалізації, гістоструктури пухлин мозку і віку

 1. Клініка, діагностика і лікування гіпертензійного і оклюзійного синдромів при пухлинах головного мозку.

 2. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика і лікування паразитарних захворювань нервової системи.

5. Клініка, діагностика та лікування пухлин спинного мозку/ інтра- та екстрамедулярних/.

7. Принципи і методика допоміжних контрастних і безконтрастних методів дослідження в діагностиці об'ємних та оклюзійних процесів головного мозку. Показання, протипоказання, можливі ускладнення.

8. Показання і принципи нейрохірургічного лікування об'ємних і оклюзійних уражень головного мозку.

9. Медико-соціальна експертиза. ІІ - ІІІ

Фронтальне опиту-вання, тестові завдан-ня, комп’ютерний тестовий контроль, клінічні задачі, табли-ці, слайди, рентге-нограми, результати рентгенографії, пнев-мовентрикулограми, ангіограми, ком-п’ютерної томографії мозку (КТ) та МРТ мозку, аналізи лікво-ру, відеофільми, муля-жі: головного мозку стовбуру мозку, спин-ного мозку.

Макропрепарати: пухлин головного мозку і спинного мозку.10 хв.

ІІ.

Основний етап
Формування професійних вмінь та навичок:

а) курація хворих з пухлиною супратенто-ріальної локалізації, пухлиною субтенто-ріальної локалізації.

арахноїдитом на рівні задньої черепної ямки, абсцесом головного мозку. (обстеження їх в повному обсязі згідно схеми історії хвороби, складання плану додаткового обстеження);

б) обговорення та оцінка курації і конкретних питань клінічних і топічних особливостей діагностики, диференційної діагностики, диференційованого лікування, реабілітації, профілактики, медико-соціальної експертизи;

в) вирішення ситуаційних клінічних задач.
 ІІІ

Демонстрація хворих з діагнозами:

1.Пухлина супратен-торіальної локалізації.

2. Пухлина субтен-торіальної локалізації.

3. Арахноїдит на рівні задньої черепної ямки.

4, Абсцес головного мозку.

Історії хвороби, амбулаторні карти хворих.

Оснащення: невроло-гічний молоточок, комп’ютерні томогра-ми, МРТ, аналізи ліквору, апарати ЕхоЕС , ЕЕГ, “німі” схеми.60 хв

3

^ Заключний етап:

 контроль та корекція рівня професійного вміння та навичок

 підведення загальних підсумків

домашнє завдання

 ІІІ

 ІІ

Індивідуальний контроль практичних навичок та результатів курації тематичних хворих. Вирішення клінічних задач. Атестація за комп’ютерною програмою.

10 хв.^ 7. МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ

7.1.Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття

 1. Гістологічна класифікація пухлин центральної нервової системи та особливості їх локалізації у дітей.

 2. Особливоеті клінічних проявів пухлин головного мозку в залежності від локалізації, гістоструктури пухлин мозку і віку.

 3. Клініка, діагностика і лікування гіпертензійного і оклюзійного синдромів при пухлинах головного мозку.

 4. Клініка, діагностика та лікування пухлин спинного мозку (інтра- та екстрамедулярних).

 5. Принципи і методика допоміжних контрастних і безконтрастних методів дослідження в діагностиці об'ємних та оклюзійних процесів головного мозку. Показання, протипоказання, можливі ускладнення.

 6. Показання і принципи нейрохірургічного лікування об'ємних і оклюзійних уражень головного мозку.^ 7. 2. Матеріали для контролю вихідного рівня знань студентів

(2-ий рівень засвоєння)


 1. Ранні прояви пухлин головного мозку.

 2. Причини, клініка та діагностика лікворо-гіпертензивного і лікво-ро-оклюзійного синдромів.

 3. Клінічні прояви пухлин спинного мозку.

 4. Динаміка перебігу інтра- та екстрамедулярних пухлин спинного мозку.

 5. Принципи діагностики пухлин головного та спинного мозку у дітей.

 6. Методика виконання контрастних методів діагностики.

 7. Диференційна діагностика пухлин з абсцесами, атеросклеротичними бляшками, гранульомами.

 8. Принципи лікування пухлин головного та спинного мозку у дітей.


^ 7. 3. Матеріали контролю заключного етапу заняття


 1. Задачі 3 рівня (зі збірника: Чернецький В. К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб.– Чернівці, 1998.– 120 с.).

 2. Пропонуються симптомокомплекси ураження нервової системи при пухлинах. Студенти повинні визначити їх локалізацію

 3. Пропонується провести диференційну діагностику між об’ємними утвореннями головного мозку (пухлини, абсцеси тощо).

 4. Мікрокурація – установити клінічний діагноз.


^ 7. 4. Матеріали методичного забезпечення домашньої самопідготовки студентів


 1. Пропонуються задачі для розв'язання в домашніх умовах зі збірників:

 • Неймарк Е. З., Багрий Е. А., Стяжкина Л. В. Семиотика и топическая диагностика заболеваний нервной системы.– К.: Вища школа, 1986.– 56 с.

 • Кореневская А. А., Пригун П. П. Задачи по курсу нервных болезней.– Минск: Высшая школа.– 1981.– 118 с.

 • Чернецький В. К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб.– Чернівці, 1998.– 120 с.

 1. Письмове оформлення протоколу огляду хворого з обгрунтуванням топічного і клінічного діагнозів (мікрокурація).


Література:

Навчальна:

Основна:


 1. Бадалян Л.О. Детская неврология. – М., 1998. – 607 с.

 2. Гусев Е.И., Гречко В.Е., Бурд Г.С. Нервные болезни. - М., 1988. - 640 с.

 3. Горбач И.Н. Критерии диагностики в неврологии. - Мн."Высшая школа"., 1997. - 323 с.

 4. Иргер И.М. Нейрохирургия. – М., 1992. – 289 с.

 5. Зозуля И.С. и соавт. Практическая неврология. - К., 1997. - 216 с.

 6. Ярош О.Я. Нервові хвороби. - Київ: "Вища школа", 1993. - 447 с.

 7. Неврология /под ред. Самуэльса. - Москва:"Практика", 1997. - 641 с.


Додаткова:

 1. Верещагин Н.В. Компьютерная томография головного мозга. – М., 1986.- 251 с.

 2. Гусев Е.И., Бурд Г.С., Никифоров А.С. Неврологические симптомы, синдромы, симптомокомплексы и болезни. – М.: Медицина, 1999. – 880 с.

 3. Дуус П. Топический диагноз в невропатологии: /Пер. с нем. – М., 1996. – 378 с.

 4. Карлов В.А. Терапия нервних болезней. – М., 1996. – 653 с.


Наукова:

1. Патологоанатомическая диагностика опухолей человека: Руководство в 2-х томах / Под ред. Н.А.Краєвского. – М.: “Медицина”, 1993. – 688 с.

 1. Лихтерман Л.Б. Клиническая диагностика опухолей больших полушарий мозга. - М.: Медицина, 1979. – 245 с.


Методична:

1. Чернецький В.К. Методи дослідження в клініці нервових хвороб /Посібник для студентів медичних вузів, лікарів-інтернів та невропатологів/. – Чернівці, 2000. – 88 с.

Схожі:

Методична розробка iconДокументи
1. /Методична розробка.doc
Методична розробка iconМетодична розробка
Гіпоксія плоду І асфіксія новонародженого. Патологія періоду новонародженості. Сучасні
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет — акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 4 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство 4 курс, медичні факультети тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 4 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Демієлінізуючі захворювання нервової системи у дітей. Розсіяний склероз. Лейкоенцефаліти. Грем
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи