Протокол № icon

Протокол №
Скачати 138.41 Kb.
НазваПротокол №
Дата15.07.2012
Розмір138.41 Kb.
ТипДокументи


ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

“______” _______________ 200__ р.

Протокол № _____________Зав. кафедри нервових хвороб,

психіатрії та медичної психології


професор В. М. Пашковський

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ


ТЕМА № 4


“АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАГАЛЬНОЇ ЧУТЛИВОСТІ, МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ чутливості у дітей різних вікових груп. КЛІНІЧНІ СИНДРОМИ^ ПОРУШЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ”


Навчальний предмет - нервові хвороби

медичний факультет,

спеціальність “педіатрія”, ІУ курс

Зав. кафедри професор В.М. Пашковський


Методичну розробку підготувала

доцент О.Б. Яремчук


Чернівці – 200_

^ 1. НАУКОВО – МЕТОДИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМИ

Вивчення теми направлене на засвоєння методів дослідження чутливої сфери та її патології з визначенням характеру чутливих розладів, що важливо для топічної діагностики - основи клінічної неврології.

Вміння студентами визначити стан чутливої сфери відіграє важливу роль у загальній професійній підготовці та у вивченні інших учбових дисциплін терапевтичного і хірургічного профілю.


^ 2. НАВЧАЛЬНА МЕТА

2.1.Студент повинен знати:

 • анатомо-фізіологічні особливості чутливого аналізатору та органів чуття. Поняття про рецепцію, загальну чутливість та спеціальну чутливість;

 • особливості розлaдів чутливості в залежності від рівня пошкодження чутливої сфери та значення їх в топічній діагностиці;

 • поняття про типи чутливих розладів - основи топічної діагностики;

 • сучасні уявлення про біль і механізми його виникнення.

^ 2.2.Студент повинен оволодіти навичками:

 • дослідження поверхневої чутливості (тактильну, температурну, больову);

 • дослідження глибокої чутливості (cуглобово-м’язовe відчуття, відчуття тиску, ваги, вібраційну чутливість);

 • дослідження складних видів чутливості (стереогностичне, дискримінаційне відчуття, відчуття локалізації, двомірно-просторове відчуття).

^ 2.3. На основі вищеперерахованих знань та навичок студент повинен вміти:

 • дослідити різні види чутливості;

 • чітко визначати типи чутливих розладів.


^ 3. ВИХОВНА МЕТА

Викликати зацікавленість у студентів до сучасних уявлень про взаємодію та інтеграцію сенсорної і моторної частини мозку в нормі та нові поняття про механізми розвитку патології, що буде сприяти розвитку клінічного мислення і формуванню високого професіоналізму. Показати значення вчення І.П.Павлова про аналізатори.


4.  МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ

 • нормальна анатомія – анатомія чутливого аналізатора;

 • гістологія – гістологічна будова чутливого аналізатора;

 • нормальна та патологічна фізіологія – фізіологія чутливого аналізатора.5.  ДОБІР ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ


 1. Анатомо-фізіологічні особливості чутливого аналізатора Формування аналізатора чутливості в філо- та онтогенезі. Складові елементи чутливого аналізатора.

 2. Принцип 3-х нейронної будови аналізатора чутливості. Диференціація рецепторів та їх особливості.

 3. Шляхи глибокої та поверхневої чутливості. Розміщення провідників чутливості в спинному мозку, стовбурі, внутрішній капсулі. Соматотопічна проекція чутливості в корі мозку та в таламусі.

 4. Класифікація розладів чутливості. Поняття про анестезію, гіперестезію, гіпостезію, поліестезію, гіперпатію, парестезію. Механізми виникнення болю, вісцеротканних відчуттів каузалгії, фантомів.

 5. Види чутливості.

 6. Типи чутливих розладів - основа топіки пошкодження чутливої сфери на різних рівнях.

 7. Сучасні уявлення про механізми болю.

 8. Методи дослідження поверхневої та глибокої чутливості.

 9. Методи дослідження спеціальних видів чутливості (складних та ін.).


^ 6.ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

6.1. Тривалість заняття – 2 години.

6.2.Місце проведення заняття - учбові кімнати, клінічні палати, лабораторії.

6.3. Матеріальне забезпечення заняття:

Наочні посібники

Муляжі:

 • Муляж головного мозку (розбірна модель);

 • Муляж стовбуру мозку;

 • Муляж спинного мозку.

Макропрепарати:

 • Макропрепарат головного мозку дорослого;

 • Макропрепарат головного мозку дитини;

 • Макропрепарат спинного мозку.

Кінофільми:

 • Провідні шляхи головного та спинного мозку.

 • Таблиці:

 • Схема будови спинного мозку (поперечний розріз);

 • Схема будови стовбуру мозку;

 • Схема провідних шляхів поверхневої чутливості;

 • Схема будови внутрішньої капсули;

 • Схема провідних шляхів глибокої чутливості;

 • Схема альтернуючих синдромів при пошкодженні стовбуру мозку;

 • Кора великих півкуль (зовнішня поверхня);

 • Кора великих півкуль (внутрішня поверхня);

 • Схема будови рефлекторної дуги;

 • Схема соматотопічної функціональної локалізації чутливого аналізатора;

 • Чутливі аналізатори мозку. Сенсорна функція мозку;

 • Схема провідників чутливості у стовбурі мозку.

Інструменти, прилади:

 • Набір інструментів для дослідження чутливості (голка, пензлик, камертон, пробірки з холодною та гарячою водою, циркуль Вебера).

Демонстрація хворих з діагнозами:

 • Сирінгомієлія;

 • Неврит, поліневрит, радикуліт;

 • Пухлина спинного мозку;

 • Невральна аміотрофія Шарко-Марі.


6.4. Етапи заняття:

^ Етапи заняття

Засоби

Діяльність викладача

Діяльність студента

Час


1.

Організаційний

журнал

Контроль присутніх, робить зауваження по формі одягу та ін.

Слухають

3-5 хв.

2.

Перевірка вихідного рівня знань студентів

Питання, метод вказівки

Задає варіанти питань (4-5 кожному студенту).

Письмові відповіді

10 хв.

3.

Самоконтроль і взаємоконтроль

Посібник

Роздає типові задачі.

Пишуть відповіді, перевіряють один в одного.

3 хв.

4.

Корекція п. 2

Таблиці, граф, макропрепарати.

Виявлення незрозумілих питань, відповіді на них, пропонує відповісти студентам

Задають питання, виправляють помилки, відповідають на питання товаришів.

5 хв.

5.

Вступне слово

Метод. вказів. Схема дослідж. та ін.


Узагальнення теми, її мотивація, визначення мети, ознайомлення з методами дослідження хворого.

Слухають, записують.

10 хв.

6.

Самостійна робота студента: курація хворого

Схема дослідж. хворого, історія хвороби.

Корекція роботи студентів, допомога в дослідженні хворого, умінні використання необхідн. методик.

Досліджують хворого з записом в зошиті.

30 хв.

7.

Розбір хворих.

Хворий, результат дослідж

Контроль результатів курації усунення помилок та ін.

Демонстрація хворого, виявлення пато­логії.
8.

Контроль знань, розв’язув. задач. з посібн

Типові задачі

Роздає задачі.

Розв’язання задач в письмовій формі

7 хв.

9.

Підведення підсумків заняття.

Журнал

Оцінює діяльність кожного студента.

Слухають.

5 хв.

10.

Завдання додому

Підручник методвказівки, посібники

Визначає тему заняття на наступний раз, літературу по базисним знанням та Ін.

Записують завдання.

5 хв.^ 7. МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ

7.1. Матеріали для контролю вихідного рівня знань студентів

(2-ий рівень засвоєння)


 • Де знаходяться тіла клітин перших нейронів загальної чутливості та хід аксонів і дендритів в спинному та головному мозку?

 • Де відбувається перехід на протилежну сторону (перехрест) аксонів других нейронів больової, температурної та cуглобово-м’язової чутливості?

 • Яке значення для топічної діагностики має закон ексцентричного розташування довгих провідників чутливості в спинному мозку?

 • Що спільного і в чому різниця між задньороговими і корінцевими розладами чутливості?

 • Як виявити симптом Ласега?

 • Що означає дисоційований розлад чутливості?

 • Які ознаки синдрому Броун-Секара при вогнищевому ураженні у верхньогрудному відділі спинного мозку справа?

 • Де і які види чутливості випадають при пошкодженні зорового бугра зліва?

 • Яку частину внутрішньої капсули складають провідники загальної чутливості та як порушується чутливість при локалізації ураження в цій області?

 • Больові симптоми та синдроми. Механізми болів різного генезу.^ 7.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття

(3-ій рівень засвоєння)

Методи дослідження різних видів чутливості:

 • поверхневих видів чутливості (больової, теплової, холодової, тактильної)

 • глибокої чутливості (м’язово-суглобової, вібраційної, відчуття положення, тиску, ваги);

 • складних видів чутливості (двомірнопросторове почуття, відчуття дискримінації, відчуття локалізації, стереогностичне відчуття);

 • екстралемніскової чутливості (“мозаїчний”, аксіальний типи порушення чутливості).

Патологія чутливих порушень проявляється у вигляді двох основних варіантів:
 • явища подразнення у вигляді різного роду болів: локальні; місцеві; проекційні; ірадіюючі; відбиті; реактивні; фантомні; каузалгічні; парестезії; вісцеро-сенсорні (зони Захар’їна-Геда); гіперпатії.


 • симптоми випадіння: повна втрата чутливості – анестезія, часткова – гіпестезія, аналгезія, термоанестезія та ін.


Розлади чутливості:

Визначити види розладів чутливості, ступінь та їх характер:

 • анестезія;

 • гіпестезія;

 • гіперестезія;

 • гіперпатія (збочена чутливість – підвищення порогу збудливості з неприємним відтінком та розповсюдженням подразнення на кінцівку або на всю половину тіла);

 • дизестезія (збочена чутливість, коли холодові подразнення сприймаються як теплові, тактильні – як больові та ін.);

 • парестезії;

 • різного характеру болі.

Больові точки, синдроми:

Дослідити больові точки: місця виходу потиличних нервів, по ходу нервових стовбурів на руках та міжреберних нервів, паравертебральних точок, по ходу сідничного та стегнового нервів (точки Вале), в над- та підключичних ямках. Звернути увагу на наявність анталгічних поз. Встановити характер больових порушень:

 • місцеві болі;

 • локальні болі (виникають при перкусії);

 • корінцеві болі (“ланціруючі” – при радикулітах та ін.);

 • проекційні болі (по ходу ліктьового нерва);

 • іррадіюючі болі (по ходу однієї гілки нерва з переходом на іншу гілку його, вільну від подразнення, наприклад, біль в зубі);

 • фантомні болі (при ампутації нерва);

 • реактивні болі (точки Валле, симптом Ласега та ін.);

 • каузалгії (болі при периневральних подразненнях, частіше серединного та сідничного нервів);

 • вісцеро-сенсорні феномени в проекції зон Захар’їна-Геда або відбиті (рефлекторні) болі при захворюваннях внутрішніх органів;

 • головні болі: інтрацеребральні (обумовлені блокадою лікворопровідних шляхів та ін.); екстрацеребральні (невралгія трійчастого, потиличного нерва та ін.); судинні болі; пароксизмальні болі (при мігрені, прозопалгіях та ін.);

 • симптоми натягу нервових стовбурів та корінців: симптоми Нері, Ласега, Васермана, Секара (біль в підколінній ямці при розгинанні та згинанні стопи), Мацкевича (натягу стегнового нерва), Дежеріна (біль в поясниці та зоні пошкодження корінців при кашлі, чиханні та ін.), Бонне (біль в поясниці або по ходу сідничного нерва при приведенні хворої ноги) та ін.


^ Типи розладів чутливості:

Вирішальним для топічної діагностики є визначення різних типів порушення чутливості:

 • периферичний, у тому числі:

а) корінцевий,

б) невральний,

в) поліневритичний;

 • провідниково-сегментарний (спинальний);

 • церебральний, у тому числі кірковий;

 • дисоційований тип розладів чутливості, коли виникає випадіння одних видів чутливості при збереженні інших, наприклад, при сирінгомієлії;

 • низхідний тип порушення чутливості, який спостерігається при інтрамедулярних процесах (пухлини спинного мозку, сирінгомієлія);

 • висхідний тип порушення чутливості, який спостерігається при екстрамедулярних процесах (пухлини спинного мозку).^ 7.3. Матеріали контролю заключного етапу

(3-ій рівень засвоєння)

 • Пропонуються “німі” схеми з окресленим вогнищем ураження;

 • Студенти повинні описати симптоматику, яка виникає при даному ураженні;

 • Пропонуються типові задачі з описанням чутливих розладів. Студенти повинні диференціювати різні типи чутливих розладів.

7.4.  Матеріали методичного забезпечення домашньої самопідготовки студентів.

Пропонуються задачі для розв’язання в домашніх умовах зі збірників:

 • Неймарк Е.З., Багрий Е.А., Стяжкина Л.В. Семиотика и топическая диагностика заболеваний нервной системы. – К.: Вища школа, 1986. – 56 с.

 • Кореневская А.А., Пригун П.П. Задачи по курсу нервных болезней. – Минск: Высшая школа. – 1981. – 118 с.

 • Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.Література

Основна:

 1. Бадалян Л.О. Детская неврология. – М., 1998. – 607 с.

 2. Богородинский Д.К., Скоромец А.А., Шварев А.И. Руководство к практическим занятиям по нервным болезням. - М., 1977. – 325 с.

 3. Триумфов А.В. Топическая диагностика зоболеваний нервной системы. - М., 1996. – 248 с.

 4. Агте Б.С. Методи исследования в неврологии. – К.:Здоров’я, 1998, - 110 с.

 5. Ромоданов А.П., Мосийчук Н.М., Холопченко Э.И. Атлас топической диагностики заболеваний нервной системы. – Киев. - 214 с.

 6. Сандрыгайло Л.И. Анатомо-клинический атлас по невропатологии. - Минск., 1986. – 267 с.

Додаткова:


 1. Кроль М.Б., Федорова Е.А. Основные невропатологические синдромы. - М., 1966. – 512 с.

 2. Дуус П. Топический диагноз в невропатологии: Пер. с нем. – М., 1996. – 380 с.

 3. Практическая неврология /Под ред. И.С. Зозули. – К., 1997. – 216 с.

 4. Чернецький В.К., Кричун І.Я., Паляниця В.М., Прасол Ю.Г. Анатомо-фізіологічні особливості, методи дослідження та діагностики рівня пошкодження різних відділів нервової системи (Метод. вказівка для студентів з загальної неврології). – Чернівці, 1995. – 87 с.

 5. Чернецький В.К. Методи дослідження в клініці нервових хвороб. (Посібник для студентів медичних вузів, лікарів-інтернів та невропатологів). – Чернівці, 1997. – 100 с.Схожі:

Протокол № iconПротокол Протокол
Протокол — один із найпоширеніших документів колегіальних органів. У ньому фіксують хід І результати проведення зборів, конференцій,...
Протокол № iconПротокол №
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “ ” 2007 р. (протокол № )
Протокол № iconПротокол №
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “ ” 2007 р. (протокол № )
Протокол № iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Травня 2012 року, протокол № ), клінічної імунології, алергології та ендокринології ( травня 2012 року, протокол № ) та на засіданні...
Протокол № iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол № iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол № iconДержавний вищий навчальний заклад “донецький національний технічний університет”
Протокол № Протокол № від " " 20 р від " " 20 р
Протокол № iconПротокол медичної допомоги
Для кого призначений протокол (потенційні користувачі) – лікарі первинної та вторинної ланки медико-санітарної допомоги
Протокол № icon“Протокол лікування хворих. Сечові камені при шистосоматозі
Протокол підготовлений з метою забезпечення виконання доручення Президента України від 06. 03. 2003 №1-1/152 (абзац другий, стор....
Протокол № iconПротокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу (N 29. 1)" Область застосування „Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу"
Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу” призначається на 2-му та 3-му рівні (районні тубдиспансери та туберкульозні лікарні,...
Протокол № iconПротокол № від 2010 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 2010 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи