Протокол № icon

Протокол №
Скачати 132.58 Kb.
НазваПротокол №
Дата15.07.2012
Розмір132.58 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

“______” _______________ 200__ р.

Протокол № _____________Зав. кафедри нервових хвороб,

психіатрії та медичної психології


професор В. М. ПашковськийМетодична розробка


ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

ТЕМА № 23


КРОВОПОСТАЧАННЯ ГОЛОВНОГО ТА СПИННОГО МОЗКУ. Вроджені аномалії судин головного мозку. Класифікація судинних захворювань нервової системи. Етіологія, патогенез, клініка та діагностика. Гострі порушення мозкового кровообігу (транзиторні ішемічні атаки, ішемічний та геморагічний інсульт). ПРИНЦИПИ ПОЕТАПНОГО ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ З ГОСТРИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ. ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ.

^ Навчальний предмет - нервові хвороби

медичний факультет,

спеціальність “педіатрія”, ІУ курс

Зав. кафедри професор В.М. Пашковський


^ Методичну розробку підготувала

доцент О.Б. Яремчук


Чернівці – 200__

1. Науково-методичне обгpунтувaння теми

Вивчення захворювань судин головного мозку викликає зацікавленість, так як судинна патологія нервової системи є не тільки важливою медичною проблемою, але й має велике соціальне значення. В дитячому віці порушення мозкового кровообігу частіше зумовлюють хвороби крові, інтра- і постнатальні черепно-мозкові травми, інфекційно-алергічні васкуліти, вроджені аномалії мозкових судин. Важливим є вивчення діагностики, профілактики і раціонального відновного лікування минущих порушень мозкового кровообігу та інсультів, що дозволяє досягти значного, а деколи і повного відновлення порушених функцій або звести до мінімуму важкі ускладнення.

^ 2. Навчальна мета.

2. 1. Студент повинен знати:

 • визначення понять “гостра та хронічна судинно-мозкова недостатність”, “пароксизми”, “кризи”, “минущі порушення мозкового кровообігу”, “венозна енцефалопатія”, “ішемічний інсульт”;

 • сучасні погляди на етіологію, патогенез та патоморфологію судинних захворювань головного мозку;

 • особливості клінічної симптоматики та характеру перебігу різних кінічних варіантів мозкового кровообігу (неврологічні симптоми пароксизмів, кризів, минущих порушень мозкового кровообігу, венозної енцефалопатії);

 • неврологічні синдроми геморагічних інсультів;

 • неврологічні синдроми субарахноїдального крововиливу;

 • неврологічні синдроми спинальних геморагій;

 • питання поетапного лікування судинних хворих;

 • діагностичні можливості додаткових методів дослідження (лабораторних, інструментальних, променевих).


^ 2.2.Студент повинен оволодіти навичками:

 • методику обстеження хворих з судинними ураженнями головного та спинного мозку;

 • діагностику судинних захворювань головного та спинного мозку;

 • постановкою попереднього діагнозу при симптомах порушення мозкового кровообігу;

 • інтерпретації результатів дослідження (ангіографія, ЕхоЕС, ЕЕГ, РЕГ, КТ, МРТ);

 • складання плану лікування хворого в залежності від клінічного варіанту, особливостей перебігу та віку хворого;

 • оформлення медичної документації.


^ 2.3. На основі вищеперерахованих знань та навичок студент повинен вміти:

 • діагностувати церебральний криз: генералізований та регіональний;

 • діагностувати ішемічний інсульт;

 • віддиферинціювати церебральні пароксизми від церебральних кризів;

 • розшифрувати РЕГ, ЕЕГ, КТ, МРТ, ангіограму;

 • за клінічними симптомами визначити місце порушення спинального кровообігу;

 • скласти схему лікування церебральних кризів та венозної енцефалопатії.


^ 3. ВИХОВНА МЕТА

Вказати студентам на переваги затвердженої в Україні цільової програми по боротьбі з судинною патологією мозку. Вказати на значення спадкового фактору і розкрити роль соціальних факторів у виникненні захворювань і збереженні здоров’я.


^ 4. МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ТА ВНУТРІШНЬОПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ

Нормальна анатомія – будова та кровопостачання головного мозку.

Гістологія – цитоархітектоніка кори головного мозку.

Нормальна та патологічна фізіологія – фізіологічні основи мозкового кровообігу та патофізіологічні передумови його порушення.

Патологічна анатомія – морфологічні зміни в речовині мозку при порушеннях мозкового кровообігу


^ 5. ДОБІР ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Питання, які підлягають розбору та вивченню:


 1. Класифікація гострих порушень мозкового кровообігу і хронічної недостатності мозкового кровообігу. Ішемічні інсульти.

 2. Сучасні уявлення про етіологію, патогенез гострих та хронічних порушень мозкового кровообігу.

 3. Патологічна анатомія минущих порушень мозкового кровообігу.

 4. Клініка судинних пароксизмів та кризів. Загальномозкові та вогнищеві симптоми минущих порушень мозкового кровообігу. Зниження симптомів на протязі першої доби.

 5. Етіологія та патогенез геморагічних інсультів.

 6. Класифікація геморагічних інсультів.

 7. Клініка геморагічних інсультів в залежності від локалізації. Клініка паренхіматозних крововиливів, субарахноїдального крововиливу з проривом в шлуночки.

 8. Діагностика церебральних кризів, венозної енцефалопатії, спинальних порушень кровообігу (РЕГ, ЕЕГ, ЕхоЕГ, КТ, МРТ, офтальмологічне дослідження, дослідження ліквору, ангіографія, рентгенографія, згортаюча і протизгортаюча системи крові, білкові фракції, цукор крові та ін.).

 9. Діагностика геморагічних інсультів (люмбальна пункція, РЕГ, ЕхоЕГ, рентгенологічне, офтальмологічне дослідження, а також цукор, білкові фракції крові та згортаюча система крові).

 10. Загальні принципи лікування гострих порушень мозкового кровообігу. Недиференційована терапія (серцеві засоби, засоби, що направлені на регулювання функції дихання, гіпотензивні препарати, засоби направлені на боротьбу з набряком мозку, судинно-розширюючі засоби). Засоби, які використовуються при лікуванні геморагічних інсультів.


А. Основні етапи надання екстреної медичної допомоги. Надання допомоги вдома спеціалізованою або звичайною бригадою швидкої допомоги, дільничним лікарем:

 • нейрореанімація (за показами);

 • палата інтенсивної терапії - 7-10 днів (за показами до 70% хворих);

 • організація “стаціонару вдома” для нетранспортабельних хворих та ін. категорій хворих з протипоказаннями для госпіталізації;

 • неврологічні відділення - 3-4 тижні (20-30% хворих, які вимагають інтенсивної терапії);

 • нейрохірургічне відділення (субдуральні гематоми та ін.);

 • реабілітаційне відділення або реабілітаційні ліжка неврологічних відділень – 3-4 тижні;

 • кабінет реабілітації при поліклініках, медсанчастинах, сільських амбулаторіях та ін.;

 • місцевий санаторій-профілакторій;

 • диспансерний нагляд та повторні курси лікування і реабілітації (за показами);

 • повторне та планове лікування і реабілітація через 3-6-12 місяців.

Б. Екстрене надання медичної допомоги при геморагічних інсультах:

 • Найгостріший період (10-12 днів).

Недиференційоване лікування:

 • нормалізація функцій дихання ( дихальна реанімація);

 • компенсація серцево-судинної системи;

 • боротьба з набряком мозку;

 • відновлення втрати калію;

 • відновлення гомеостазу та кислотно-лужної рівноваги;

 • вазопресорна терапія при колапсі;

 • регуляція АТ. Гіпотензивна та спазмолітична терапія;

 • медикаментозна гіпотермія;

 • профілактика пневмонії, пролежнів;

 • профілактика тромбоемболій легеневих судин.

 • Гострий період

Диференційоване лікування.

 • гемостатична (антифібринолітична) терапія;

 • метаболічна терапія.

 • Відновний період

 • відновне лікування;

 • розсмоктуюча терапія;

 • антисклеротична терапія;

 • антиоксидантна терапія;

 • вітамінотерапія;

 • реабілітаційні заходи на тривалий термін – 6-12 місяців.

В. Екстрене надання медичної допомоги при субарахноїдальних геморагіях

 • В найгостріший та гострий періоди (летальність протягом першого місяця – 40-50%)

 • симптоматична терапія для забезпечення покою хворого;

 • зняття психомоторного збудження;

 • дегідратаційна терапія;

 • стабілізація артеріального тиску;

 • антифібринолітична терапія (гемостатична) - для попередження крововиливу;

 • боротьба з ангіоспазмом у басейні пошкодженої судини, який розвивається під кінець першого тижня.

 • Відновний період (післягоспітальний).

 • Адекватний вибір лікування та реабілітації залежить від уточненої неврологічної форми захворювання та ступеня порушення неврологічних функцій.

Г. Екстрене надання медичної допомоги при ішемічних інсультах

 • У найгостріший та гострий періоди (догоспітальний та госпітальний)

 • регуляція реологічних властивостей крові та покращання мікроциркуляції;

 • антикоагулянтна терапія;

 • антиагрегантна терапія;

 • тромболітичні препарати у перші дні після інсульту (до 6 днів);

 • гіпотензивні та спазмолітичні препарати;

 • препарати, що покращують метаболізм мозку;

 • дегідратаційна терапія;

 • симптоматична терапія;

 • нейрохірургічне лікування.

 • Відновні періоди (від 1,5 до 12 місяців)

 • антигіпоксантна терапія;

 • антагоністи кальцію;

 • антиоксидантна терапія;

 • препарати з нейротрансмітерною, нейротрофічною дією;

 • препарати, стимулюючі енергетичний метаболізм;

 • препарати полімодальної дії;

 • препарати, які корегують ліпідний обмін;

 • препарати синтезу холестерину;

 • активація ліпопротеїдліпази;

 • інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ);

 • антихолінестеразна терапія;

 • розсмоктуюча терапія;

 • ендотеліотропні засоби;

 • вітамінотерапія.


^ 5. План та організаційна структура практичного заняття

5.1. Тривалість заняття – 2 години .

5.2. Місце проведення заняття – учбові кімнати, палати клініки, кабінет функціональної діагностики.

5.3. Матеріальне забезпечення – історії хвороби, таблиці, слайди, рентгенограми, знімки та результати комп’ютерної томографії мозку (КТ) та МРТ мозку, Ехо-ЕС, ЕЕГ, РЕГ, відеофільми з клінічним розглядом тематичних хворих.

5.4. Етапи заняття:


^
Основні етапи та їх зміст

Учбові цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю та навчально-методичне забезпечення

Час


1

2

3

4

5

І. Підготовчий етап:

1.

 організація заняття;

 визначення навчальної мети та мотивація;

 контроль вихідного рівня знань, вмінь та навичок:

1. Класифікація гострих порушень мозкового кровообігу і хронічної недостатності мозкового кровообігу. Інсульти.

2. Сучасні уявлення про етіологію, патогенез гострих та хронічних порушень мозкового кровообігу.

 1. Патологічна анатомія минущих порушень мозкового кровообігу та ішемічного і геморагічного інсульту.

 2. Клініка судинних пароксизмів, кризів та інсультів. Загальномозкові та вогнищеві симптоми минущих порушень мозкового кровообігу.

 3. Діагностика церебральних кризів, венозної енцефалопатії, спинальних порушень кровообігу (РЕГ, ЕЕГ, ЕхоЕГ, КТ, МРТ, офтальмологічне дослідження, дослідження ліквору, ангіографія, рентгенографія, згортаюча і протизгортаюча системи крові, білкові фракції, цукор крові та ін.).

6. Недиференційоване та диференційоване лікування порушень мозкового кровообігу. ІІ - ІІІ

Фронтальне опиту-вання, тестові завдання, комп’ютерний тестовий контроль, клінічні задачі, таблиці, слайди, рентгенограми, результати комп’ютерної томографії мозку (КТ) та МРТ мозку, відеофільми, муляжі: головного мозку стовбуру мозку, спинного мозку.

Макропрепарати:

 1. Макропре-парат головного мозку з вогнищем білого розм’якшення в півкулях.

 2. Макропре-парат головного мозку з вогнищем білого розм’якшення в стовбурі мозку.

 3. Макропре-парат спинного мозку з вогнищем розм’якшення.

10 хв.

ІІ

Основний етап
Формування професійних вмінь та навичок:

а) курація хворих з церебральним кризом, минущими порушеннями мозкового кровообігу, ішемічним (нетромботичним) інсультом в басейні лівої середньої мозкової артерії,

ішемічним (тромботичним) інсультом в басейні лівої середньої мозкової артерії,

ішемічним інсультом в вертебро-базилярному басейні, емболією судин головного мозку, тромбозом задньої нижньої мозкової артерії (синдром Валенберга-Захарченка) (обстеження їх в повному обсязі згідно схеми історії хворобі, складання плану додаткового обстеження);

геморагічним інсультом;

б) обговорення та оцінка курації і конкретних питань клінічних і топічних особливостей діагностики, диференційної діагностики, диференційованого лікування, реабілітації, профілактики, медико-соціальної експертизи;

в) Скласти схеми лікування курованих хворих із врахуваням клінічного протікання і періоду захворювання.

г) Провести і проаналізувати РЕГ, ЕГГ, ангіограму, стан очного дна у курованих хворих.

д) вирішення ситуаційних клінічних задач. ІІІ

Демонстрація хворих з діагнозами: гіпертонічний цереб-ральний криз, минущі порушення мозкового кровообігу, ішемічний (нетромботичний) інсульт в басейні лівої середньої мозкової артерії, ішемічний (тромботичний) інсу-льт в басейні лівої середньої мозкової артерії, ішемічний інсульт в басейні вертибро-базилярної артерії, емболія судин головного мозку, тромбоз задньої нижньої мозкової артерії (синдром Валенберга-Захарчен-ка).

Історії хвороби, амбулаторні карти хворих.

Оснащення: невроло-гічний молоточок,

апарати, РЕГ, ЕЕГ, Ехо ЕС, комп’ютерні томограми, МРТ, “німі” схеми.60 хв
Заключний етап:

 контроль та корекція рівня професійного вміння та навичок

 Підведення загальних підсумків

Домашнє завдання


 ІІІ

 ІІ

Індивідуальний контроль практичних навичок та результатів курації тематичних хворих. Вирішення клінічних задач. Атестація за комп’ютерною програмою.10 хв.


^ 7. МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ


7. 1. Матеріали для контролю вихідного рівня знань студентів

(2-ий рівень засвоєння)

 1. Принцип розвитку минущих порушень мозкового кровообігу.

 2. Основна ознака минущих порушень мозкового кровообігу.

 3. Чим проявляється симптоматика каротидних церебральних кризів?

 4. Лікування минущих порушень мозкового кровообігу.

 5. Яка симптоматика порушень венозного кровообігу?

 6. Причина розвитку геморагічних інсультів.

 7. Основні симптоми геморагічних інсультів.

 8. Яка симптоматика субарахноїдального крововиливу?

 9. Що таке “передінсультний стан”?

 10. Лікування ішемічних та геморагічних інсультів.

 11. Інтенсивна терапія, нейрореанімація.


^ 7. 2. Матеріали контролю заключного етапу заняття


 1. Задачі 3 рівня (зі збірника: Чернецький В. К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб.– Чернівці, 1998.– 120 с.).

 2. Пропонується симптомокомплекс уражень нервової системи при церебральному кризі, спинальних порушеннях кровообігу. Студенти повинні діагностувати захворювання, визначати вогнища ураження, вказати на “німих схемах”.

 3. Пропонуються реоенцефалограми, ангіограми. Студенти повинні проаналізувати РЕГ при церебральному кризі, минущих порушеннях мозкового кровообігу.

 4. Курація хворих з кризами, минущими порушеннями мозкового кровообігу, ішемічними та геморагічними інсультами, венозними порушеннями мозкового кровообігу.


^ 7. 4. Матеріали методичного забезпечення домашньої самопідготовки студентів


 1. Пропонуються задачі для розв'язання в домашніх умовах зі збірників:

 • Неймарк Е. З., Багрий Е. А., Стяжкина Л. В. Семиотика и топическая диагностика заболеваний нервной системы.– К.: Вища школа, 1986.– 56 с.

 • Кореневская А. А., Пригун П. П. Задачи по курсу нервных болезней.– Минск: Высшая школа.– 1981.– 118 с.

 • Чернецький В. К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб.– Чернівці, 1998.– 120 с.

 1. Письмове оформлення протоколу огляду хворого (мікрокурація).Завдання для УДРС

 • Нові методи діагностики судинних захворювань мозку.

Тематика НДРС

 • Порівняльна оцінка методів діагностики гострих порушень мозкового кровообігу в залежності від локалізації процесу і протікання.

Література:

Основна:

 1. Бадалян Л.О. Детская неврология. - М., "Медицина", 1975. - 603 с.

 2. Гусев Е.И., Гречко В.Е., Бурд Г.С. Нервные болезни. - М.:"Медицина", 1988. – 623 с.

 3. Конспекти лекцій.

 4. Мартынов Ю. С. Нервные болезни. - М.: "Медицина", 1988. – 495 с.

 5. Михеєв В. В., Мельничук П. В. Нервные болезни.– М.: "Медицина", 1989.– 544 с.

 6. Нервові хвороби / За ред. О. А. Яроша. – К.: " Вища школа", 1993. - 472 с.

 7. Скоромец А. А., Скоромец Т.А. Топическая диагностика заболеваний нервной системы: Руководство для врачей / 2-е издание. – СПб.: "Политехника", 1996.– 320с.

Додаткова:

 1. Боголепов Н. К. Клинические лекции по невропатологии.– М.: "Медицина", 1971.– 431 с.

 2. Болезни нервной системы / Под ред. Н. Н. Яхно, Д. Р. Штульмана, П. В. Мельничу­ка.– М.: "Медицина", 1995.– Том 2.– 654 с.

 3. Вейнер Г., Левитт Л. Неврология. – Москва:"ГЭОТАР МЕДИЦИНА", 1998. – 256 с.

 4. Виленский Б. С. Неотложные состояния в невропатологии.– Л., 1986.– 236 с.

 5. Дифдиагностика нервных болезней: Руководство для врачей / Под ред. Акимова Г. А.– СПб.: "Гиппократ", 1997.– 608 с.

 6. Карлов В. А. Неврология: Руководство для врачей.– М.: ООО "Медицинское информационное агенство", 1999.– 624 с.

 7. Карлов В.А. Терапия нервных болезней. – М., 1996. – 652 с.

 8. Леонович А.Л., Казакова О.В. Невропатология. – Минск: "Навука і тэхніка", 1996. – 300 с.

 9. Лудянский Э.А. Руководство по заболеваниям нервной системы. – Вологда, 1995. – 423 с.

 10. Практическая неврология: неотложные состояния /Под ред. И.С.Зозули. – Киев: "Здоров'я", 1997.– 214 с.

 11. Самуельс М. Неврология. – М.,1997.- 640 с.

 12. Виленский Б.С. Инсульт. – С.- Петербург, 1995. –287 с.

 13. Чернецький В.К. та співавт. Експрес-діагностика, організація та принципи поетапного лікування і реабілітації хворих на мозкові інсульти у містах і сільській місцевості /метод. рекомендації/. – Чернівці, 1997. – 45 с.
Схожі:

Протокол № iconПротокол Протокол
Протокол — один із найпоширеніших документів колегіальних органів. У ньому фіксують хід І результати проведення зборів, конференцій,...
Протокол № iconПротокол №
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “ ” 2007 р. (протокол № )
Протокол № iconПротокол №
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “ ” 2007 р. (протокол № )
Протокол № iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Травня 2012 року, протокол № ), клінічної імунології, алергології та ендокринології ( травня 2012 року, протокол № ) та на засіданні...
Протокол № iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол № iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол № iconДержавний вищий навчальний заклад “донецький національний технічний університет”
Протокол № Протокол № від " " 20 р від " " 20 р
Протокол № iconПротокол медичної допомоги
Для кого призначений протокол (потенційні користувачі) – лікарі первинної та вторинної ланки медико-санітарної допомоги
Протокол № icon“Протокол лікування хворих. Сечові камені при шистосоматозі
Протокол підготовлений з метою забезпечення виконання доручення Президента України від 06. 03. 2003 №1-1/152 (абзац другий, стор....
Протокол № iconПротокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу (N 29. 1)" Область застосування „Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу"
Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу” призначається на 2-му та 3-му рівні (районні тубдиспансери та туберкульозні лікарні,...
Протокол № iconПротокол № від 2010 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 2010 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи