Протокол № Зав кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології Професор Пашковський В. М icon

Протокол № Зав кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології Професор Пашковський В. М
Скачати 72.47 Kb.
НазваПротокол № Зав кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології Професор Пашковський В. М
Дата15.07.2012
Розмір72.47 Kb.
ТипДокументи


ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології ім. С. М. Савенка

“______” _______________ 200___ р.

Протокол № __


Зав. кафедри нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

Професор Пашковський В.М.


Методична розробка
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ТЕМА № 1


ЦЕНТРАЛЬНИЙ І ПЕРИФЕРИЧНИЙ ПАРАЛІЧ. ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ЇХ РОЗВИТКУ


^ Навчальний предмет - нервові хвороби.

Медичний факультет,

спеціальність „Медична психологія”, ІV курс.


Методичну розробку склала

асистент Білоус І.І.


Чернівці – 200__


^ 1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ


Визначається тим, що в практиці лікаря загального профілю досить часто зустрічаються різні рухові порушення, особливо раптово виникаючі (мозкові інсульти, інфекційні мієліти та ін.). В задачу лікаря загального профілю входить побудова попереднього діагнозу, надання хворому невідкладної допомоги, а потім вирішення питання про спеціалізовану допомогу.

На основі нових досягнень в науці та практиці в області анатомії та фізіології рухової сфери навчити студентів різним методам дослідження цієї сфери та умінню визначити рухові порушення (паралічі, парези) та їх особливості в залежності від рівня пошкодження периферичного та центрального ланцюга рухового аналізатора з метою засвоєння основ топічної діагностики – основи клінічної неврології.

Приділяється велика увага значенню праці у розвитку мозку. Рух – це найбільш універсальний тип реагування живого організму на дію навколишнього світу. Найбільш високих і диференційованих форм досягли рухи у людини. Значення умовнорефлекторної діяльності в удосконаленні рухової функції у людини.


^ 2. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ


2.1.Знати:

 • анатомо-фізіологічні особливості рухового аналізатора;

 • основи топічної діагностики в залежності від пошкодження рухових функцій на різних рівнях (передня центральна звивина, внутрішня капсула, стовбур мозку, сплетіння, периферичні нерви);

 • сучасні данні про організацію рухової системи.


2.2. Вміти:

 • дослідити рухову функцію;

 • визначити рухові порушення (парези, паралічі) з їх особливостями в залежності від рівня пошкодження рухового аналізатора;

 • розрізняти периферичний і спастичний паралічі.^ 3. МАТЕРІАЛИ ДОАУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


3.1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)


Дисципліни

Знати

Вміти
Анатомія
Загальні дані побудови рухових шляхів
Фізіологія


Функція рухових шляхів
Патологічна фізіологія

Патофізіологія розвитку порушень рухових функ-цій (наявність парезу або паралічу)

Виявити наявність парезу чи паралічу. Встановити рівень пошкодження ру-хового шляху.


^ 3.2. ЗМІСТ ТЕМИ
Тези змісту теми

 • Анатомо-фізіологічні особливості рухового аналізатора.

 • Формування рухового аналізатора в філогенезі і онтогенезі. Складові елементи аналізатора. Становлення рухової функції у дитини.

 • Будова периферичного мотонейрона. Моторні клітини спинного мозку. Передньолатеральні, задньолатеральні, предньомедіальні, альфа-малі і гамма-мотонейрони. Клітини Реншоу. Структура і функція нервово-м’язевих веретен .

 • Рефлекторний принцип здійснення рухового акту. Організація довільного рухового акту.

 • Анатомофізіологічні особливості пірамідного шляху. Особливості розподілу ходу пірамідного шляху в передній центральній звивині, внутрішній капсулі, стовбурі мозку, спинного мозку. Особливості ходу і формування пірамідного тракту в онтогенезі людини. Взаємозв’язок пірамідного шляху з різними функціональними системами.

 • Методи дослідження рухових функцій. Огляд. Активні і пасивні рухи. М’язевий тонус. М’язева сила. Рефлекси, патологічні рефлекси. Хода.


Цілісний руховий акт є складним рефлексом, в формуванні якого приймають участь багато систем, які мають свої аферентні канали, а також еферентні засоби доставки імпульсів до виконуючого апарату, безпосередньо зв’язаному з працюючим м’язом, - до периферичного рухового нейрону переднього рогу спинного мозку чи стовбуру головного мозку. Пошкодження любої ділянки рухового шляху веде до повного чи часткового порушення довільних рухів, елегії чи паралічу. Розрізняють центральний та периферичний паралічі. Центральний параліч виникає при пошкодженні центрального нейрона на любій його дільниці. Периферичний параліч виникає при пошкодженні периферичного рухового нейрона. Пошкодження периферичного мотонейрона в передньому розі, передньому корінці, сплетінні чи периферичному нерві веде до повного перериву притоку нервових імпульсів до м’язу, які поступають з кори по пірамідному шляху, а також по рефлекторній сегментарній дузі від пропріорецепторів. В цьому випадку відсутні як мимовільні рухи, так і рефлекторні, так як пошкоджена еферентна частина сегментарної рефлекторної дуги. Мимовільні рухи відсутні також і при пошкодженні центрального рухового нейрона (клітини Беца і пірамідного шляху) внаслідок порушення зв’язку сегментарного рухового апарату з корою. При цьому підвищується рефлекторна збудливість периферичного мотонейрону, звільненого від регулюючого впливу кори великих півкуль, яка направляє та коригує діяльність сегментарної рефлекторної дуги.


^ 3.3. Матеріали для самоконтролю

А. Питання для самоконтролю:

 1. Анатомо-фізіологічні особливості пірамідного шляху.

 2. Що таке м’язовий тонус?

 3. Як дослідити рухові функції кінцівок?

 4. Як дослідити силу і тонус м'язів?

 5. Які симптоми периферичного паралічу?

 6. В чому заключається зміна електрозбудливості м'язів "реакція переродження"?

 7. Що таке моноплегія, геміплегія, параплегія і тетраплегія?

 8. Міастенічна і міотонічна реакції.

 9. Хронаксія.

 10. Які симптоми складають картину центрального паралічу?

 11. Які характерні ознаки спастичної гіпертонії м’язів?

 12. Як називається клонус стопи, колінної чашечки?

 13. Яке діагностичне значення патологічних рефлексів?

 14. Що таке синкінезіі? Види синкінезій.

 15. Електроміографія при периферичному і центральному паралічі.


Б. Тести для самоконтролю:

Пропонуються тестові завдання зі збірника “Вінничук С.М., Ілляш T.I. Збірник тестових питань та задач з нервових хвороб для вищих медичних закладів. - Київ, 1994.- 137 с.”


В. Задачі для самоконтролю:

Пропонуються задачі зі збірників:

 • Неймарк Е.З., Багрий Е.А., Стяжкина Л.В. Семиотика и топическая диагностика заболеваний нервной системы. – К.: Вища школа, 1986. – 56 с.

 • Кореневская А.А., Пригун П.П. Задачи по курсу нервных болезней. – Минск: Высшая школа. – 1981. – 118 с.

 • Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.Література


Основна:


 1. Бадалян Л.О. Детская неврология. – М., 1998. – 607 с.

 2. Богородинский Д.К., Скоромец А.А., Шварев А.И. Руководство к практическим занятиям по нервным болезням. - М., 1977. – 325 с.

 3. Триумфов А.В. Топическая диагностика зоболеваний нервной системы. -М., 1996. – 248 с.

 4. Агте Б.С. Методы исследования в неврологии. – Киев: “Здоров’я”, 1998, - 110 с.

 5. Ромоданов А.П., Мосийчук Н.М., Холопченко Э.И. Атлас топической диагностики заболеваний нервной системы. – Киев: “Здоров’я”, 1987. - 214 с.

 6. Сандрыгайло Л.И. Анатомо-клинический атлас по невропатологии.- Минск., 1986. – 267 с.

Додаткова:


 1. Кроль М.Б., Федорова Е.А. Основные невропатологические синдромы. - М., 1966. – 512 с.

 2. Дуус П. Топический диагноз в невропатологии: Пер. с нем. – М., 1996. – 380 с.

 3. Практическая неврология /Под ред. И.С. Зозули. – К., 1997. – 216 с.

 4. Чернецький В.К., Кричун І.Я., Паляниця В.М., Прасол Ю.Г. Анатомо-фізіологічні особливості, методи дослідження та діагностики рівня пошкодження різних відділів нервової системи. /Метод. Вказівка для студентів з загальної неврології /. – Чернівці, 1995. – 87 с.

 5. Чернецький В.К. Методи дослідження в клініці нервових хвороб. /Посібник для студентів медичних вузів, лікарів-інтернів та невропатологів /. – Чернівці, 1997. – 100 с.


Схожі:

Протокол № Зав кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології Професор Пашковський В. М iconВ. М. Пашковський Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з дисциплін терапевтичного профілю " " 2009 р. (протокол №)
Профільна кафедра – нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (курс психіатрії)
Протокол № Зав кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології Професор Пашковський В. М iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Протокол № Зав кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології Професор Пашковський В. М iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Протокол № Зав кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології Професор Пашковський В. М iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Протокол № Зав кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології Професор Пашковський В. М iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Протокол № Зав кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології Професор Пашковський В. М iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Протокол № Зав кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології Професор Пашковський В. М iconПлан підвищення професійно-педагогічної кваліфікації та удосконалення лікарської кваліфікації викладачів кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (курс психіатрії та медичної психології)

Протокол № Зав кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології Професор Пашковський В. М iconСпівробітники курсу психіатрії та медичної психології кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
Зліва направо в доцент, к мед н. Дищук Іван Петрович, доцент, к мед н. Деркач Василь Григорович
Протокол № Зав кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології Професор Пашковський В. М icon1. Розрахунок на одну академічну групу: ?
Профільна кафедра –нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (курс психіатрії та медичної психології)
Протокол № Зав кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології Професор Пашковський В. М iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “предмет І завдання медичної психології. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря. Завдання медичної психології....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи