Методична розробка icon

Методична розробка
Скачати 90.09 Kb.
НазваМетодична розробка
Дата15.07.2012
Розмір90.09 Kb.
ТипДокументи


ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

“ __” _______________ 200__ р.


Протокол № _______

Зав. кафедри нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

професор В. М. Пашковський


Методична розробка

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
ТЕМА № 13


Краніовертебральні аномалії, недорозвиток спинного мозку

Навчальний предмет - нервові хвороби.

ІV курс, медичний факультет, 2 години

спеціальність “Медична психологія”


Методичну розробку підготував

к.мед.н., доцент Кричун І.І.


Чернівці – 200__

^ 1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ:

Аномалії краніовертебральної ділянки можуть приводити до цілої гами неврологічних порушень. Разом з тим без знання цієї патології неможлива правильна та своєчасна їх діагностика, що може приводити до довготривалого безрезультатного лікування таких хворих. Тому лікарі повинні знати і вміти діагностувати цю патологію для своєчасного і правильного її лікування.
^ 2. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ:


2.1. Знати:

 • варіанти аномалій краніовертабральної ділянки;

 • методи діагностики аномалій краніовертабральної ділянки;

 • неврологічні прояви аномалій краніовертабральної ділянки;

 • методи лікування аномалій краніовертабральної ділянки;


2.3. Вміти:

 • діагностувати аномалії краніовертабральної ділянки;

 • проводити диференційну діагностику аномалій краніовертабральної ділянки з іншими захворюваннями;


^ 3. МАТЕРІАЛИ ДОАУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

3.1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)


Дисципліни

Знати

Вміти

Анатомія

Анатомія черепа, шийного відділу хребта, стовбура мозку та спинного мозку
Рентгенологія

Рентгенодіагностика черепа та хребта

Виявляти на рентгенівських знімках аномалії краніовертебральної ділянки

Попередні теми курсу нервових хвороб

Методику обстеження неврологічного хворого, основи топічної діагностики захворювань нервової системи.

Досліджувати функції нервової системи3.2. ЗМІСТ ТЕМИ
^

Тезиси змісту теми


Краніовертебральні аномалії (КВА) - це дефекти розвитку краніовертебральної ділянки, (зокрема потиличної кістки і двох перших шийних хребців, що в ряді випадків супроводжується стисненням спинного і довгастого мозку).

Етіологія. КВА уродженого генезу формується в результаті порушення ембріонального розвитку краніо-вертебральної ділянки мозку на 3-ому тижні внутрішньоутробного розвитку під впливом різних несприятливих факторів. У деяких сім'ях простежується спадковий характер передачі КВА, приблизно по домінантному типу спадкування. У членів даних родин різні вади розвитку ЦНС (краніовертебральні аномалії, менінгоцеле, гідроміелія і т.д.) зустрічаються в значно більшому відсотку випадків, ніж у популяції. Можливо формування краніовертебральної аномалії (наприклад, базилярного вдавлення) у результаті остеопорозу хребців різного генезу: при рахіті, хворобі Педжета, гіперпаратіреозі, пухлині мозку, хронічній гідроцефалії, сімейній гіпоплазії, травмі черепа, носінні вантажу на голові і т.д.

Патогенез. У походженні неврологічної симптоматики при даній патології відіграє роль переважно хронічна компресія структур спинного і довгастого мозку в краніовертебральній ділянці. Наприклад, за рахунок зменшення розмірів задньої черепної ямки в зв'язку з базилярною імпресією із високим положенням зубовидного відростка. Базилярна імпресія з платібазією або конвексобазією сприяє зміні топографії мозкового стовбура і черепних нервів, виникненню їхньої тракції і компресії на рівні ската і великого потиличного отвору. Часткова або повна асиміляція атланта сприяє звуженню і деформації великого потиличного отвору і потім компресії довгастого мозку або верхніх шийних сегментів спинного мозку. При асиміляції атланта певне значення у формуванні неврологічної симптоматики має також фактор розвитку гіпермобільності в сегменті С12, що обумовлено порушенням функції атланто-окціпітального суглоба. У великому відсотку випадків краніо-вертебральна аномалія поєднується з аномалією Арнольда-Кіари.

Клініка. Перші симптоми можуть з'явитися у віці 5-48 років (частіше в 30-40 років). У структурі захворюваності переважають чоловіки. Поява перших неврологічних симптомів у більшості випадків пов'язана з різними провокуючими факторами: травмою, підвищеним навантаженням на шийний відділ, пасивними й активними рухами голови, зокрема при проведенні необгрунтовано призначеної мануальної терапії. Хворі скаржаться на несистемне запаморочення, біль в шийно-потиличній ділянці, пов’язаний з рухом голови, слабість у кінцівках і погойдування при ходьбі, гугнявість мови. У більшості хворих відзначаються диспластичні ознаки: коротка шия з низькою межею росту волосся позаду, ротаційна установка голови, шийний гіперлордоз, обмеження рухливості в шийному відділі, асиметрія обличчя, гіпоплазія нижньої щелепи, деформація ступнів, шийне ребро і т.д. Можуть бути аномалії внутрішніх органів. Наявність цих ознак і дозволяє в більшості хворих уперше припустити наявність краніовертебральної аномалії.

Всю виявлену неврологічну симптоматику можна згрупувати в три групи в залежності від рівня ураження: краніоцеребральний, краніоцереброспинальний і спинальний. При перших двох рівнях ураження ведучими є церебральні симптоми: пірамідна недостатність, вестибуло-мозочкові симптоми, ознаки підвищення внутрішньочерепного тиску, вегетативно-ендокринні розлади, порушення функції черепних нервів, чутливості, зміна психіки. На другому місці знаходяться мозочкові порушення з переваженням симптомів ураження хробака. Можуть відзначатися головні болі, що носять приступоподібний характер із переважною локалізацією в тім'яно-потиличній області і супроводжуються нудотою і блювотою, що підсилюються при зміні положення голови. Синдром ураження пірамідних шляхів може бути різного ступеня вираженості, аж до тетрапареза. Ознаки підвищення внутрішньочерепного тиску виявляються переважно за допомогою додаткових методів дослідження (ЕхоЕС, рентгенографія черепа, огляд очного дна, нейросонографія головного мозку). Зрідка захворювання починається з гіпертензивно-гідроцефального синдрому з наступним розвитком бульбарних, мозочкових і пірамідних симптомів. Вестибулярний синдром, що є в ряді випадків одним із ведучих, характеризується короткочасним несистемним запамороченням та атаксією, яка провокується рухами голови. Даний синдром частіше всього судинного походження, що підтверджується даними РЕГ і доплерографії. З черепних нервів частіше усього страждає каудальна група з формуванням бульбарного симптомокомплекса, рідше зорові, окорухові та слухові нерви. Відзначаються вегетативно-судинні пароксизми частіше вагоінсулярного характеру. Також визначаються при краніовертебральній аномалії порушення вуглеводного і жирового обміну, затримка росту, зміни психо-емоціональної сфери у формі астенізації, нерідко у формі депресії хворого, розлади чутливості по провідникового типу. Розлади чутливості частіше зустрічаються при краніоцереброспінальному рівні пошкодження. Таким чином, у поліморфній структурі клініки уражень краніоцеребрального і краніоцереброспінального рівнів на перший план виступають пірамідно-мозочковий, пірамідно-мозочково-гідроцефальний, пірамідно-мозочково-бульбарний і пірамідно-мозочково-вестибулярний синдроми. Ізольована цервікальна міелопатія частіше усього виражається ознаками ураження задніх стовпів і пірамідних шляхів, рідше зустрічається синдром корінцевої компресії з чутливими або руховими розладами. При цьому клінічно відзначається подібність із бічним аміотрофічним склерозом, сірінгомієлією, фунікулярним мієлозом. Підгострий розвиток спинальних порушень у вигляді половинного або поперечного пошкодження спинного мозку імітує екстрамедулярну пухлину.

Неврологічні симптоми, що виявляються при краніовертебральній аномалії, як правило, мають прогредієнтний перебіг, без ремісії, що визначає тривалу компенсацію неврологічного дефекту. Велике значення в прогресуванні захворювання мають провокуючі моменти.

Класифікація:

1) базилярне вдавлення;

2) платибазія і конвексобазія;

3) асиміляція атланта;

4) проатлант;

5) гіпоплазія С1 - С2 ;

6) зубовидная кістка.

Діагностика. Грунтується на даних неврологічного, рентгенологічного (основний метод діагностики) обстеження, МРТ дослідження, що показано при підозрі на наявність супутньої аномалії Арнольда-Кіарі. Платибазия може сполучитися з аномаліями нервової системи.

Диференціальний діагноз необхідний із розсіяним склерозом, шийним радикулітом, церебральним арахноідитом, пухлинами мозку, бічним аміотрофічним склерозом, сірінгоміелією, фунікулярним міелозом і т.д.

Лікування. Симптоматичне, необхідна правильна професійна орієнтація, профілактика травм шийного відділу хребта. При асиміляції атланта можливо нейрохірургічне лікування.

Прогноз. При своєчасній діагностиці відносно сприятливий, при пізній - несприятливий у плані можливого розвитку важких неврологічних ускладнень, загибелі хворого.


^ 3.3. Матеріали для самоконтролю

А. Питання для самоконтролю:


 1. Які Ви знаєте варіанти аномалій краніовертебральної ділянки?

 2. Що таке синдром Арнольда-Кіарі?

 3. Які неврологічні порушення можуть спостерігатись при аномаліях краніовертебральної ділянки?

 4. Які методи діагностики аномалій краніовертебральної ділянки?

 5. Що таке синдром Денді-Уокера?

 6. З якими захворюваннями необхідно проводити диференційну діагностику аномалій краніовертебральної ділянки?

 7. Що таке spina bifida?

 8. Які аномалії розвитку хребта Ви знаєте?

 9. Які клінічні форми ураження периферичної нервової системи зустрічаються при аномаліях краніовертебральної ділянки?

 10. Які Ви знаєте методи лікування аномалій краніовертебральної ділянки?^ Б. Тести для самоконтролю:

Пропонуються тестові завдання зі збірника «Віничук С. М., Ілляш T.I. Збірник тестових питань та задач з нервових хвороб для вищих медичних закладів. - Київ, 1994.- 137 с.»


^ В. Задачі для самоконтролю:

Пропонуються задачі для розв'язання зі збірників:

 • Неймарк Е.З., Багрий Е.А., Стяжкина Л.В. Семиотика и топическая диагностика заболеваний нервной системы. – К.: Вища школа, 1986. – 56 с.

 • Кореневская А.А., Пригун П.П. Задачи по курсу нервных болезней. – Минск: Высшая школа. – 1981. – 118 с.

 • Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.
^

 Тематика НДРС


 • Диференційна діагностика аномалій краніовертебральної ділянки.


3.4.  Рекомендована література:


Основна:

 1. Гусев Е.И., Гречко В.Е., Бурд Г.С. Нервные болезни. - М.:"Медицина", 1988. – 623 с.

 2. Мартынов Ю. С. Нервные болезни. - М.: "Медицина", 1988. – 495 с.

 3. Михеєв В. В., Мельничук П. В. Нервные болезни.– М.: "Медицина", 1989.– 544 с.

 4. Нервові хвороби / За ред. О. А. Яроша. – К.: " Вища школа", 1993. - 486 с.

Додаткова:

 1. Болезни нервной системы / Под ред. Н. Н. Яхно, Д. Р. Штульмана, П. В. Мельничу­ка.– М.: "Медицина", 1995.– Том 2.– 654 с.

 2. Вейнер Г., Левитт Л. Неврология. – Москва:"ГЭОТАР МЕДИЦИНА", 1998. – 256 с.

 3. Дифдиагностика нервных болезней: Руководство для врачей / Под ред. Акимова Г. А.– СПб.: "Гиппократ", 1997.– 608 с.

 4. Карлов В. А. Неврология: Руководство для врачей.– М.: ООО "Медицинское информационное агенство", 1999.– 624 с.

 5. Карлов В.А. Терапия нервных болезней. – М., 1996. – 652 с.

 6. Самуельс М. Неврология. – М.,1997.- 640 с.

 7. Краткий справочник врача-невролога /Под ред. А.А.Скоромца. – Санкт-Петербург: СОТИС, 1999. – 351 с.

 8. Тагер И.Л. Рентгенодиагностика заболеваний позвоночника. - М.: "Медицина", 1983. – 207 с.


Схожі:

Методична розробка iconДокументи
1. /Методична розробка.doc
Методична розробка iconМетодична розробка
Гіпоксія плоду І асфіксія новонародженого. Патологія періоду новонародженості. Сучасні
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет — акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 4 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство 4 курс, медичні факультети тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 4 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Демієлінізуючі захворювання нервової системи у дітей. Розсіяний склероз. Лейкоенцефаліти. Грем
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи