Методична розробка icon

Методична розробка
Скачати 63.71 Kb.
НазваМетодична розробка
Дата15.07.2012
Розмір63.71 Kb.
ТипДокументи


ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

“______” _______________ 200__ р.


Протокол № _______


Зав. кафедри нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

професор В. М. Пашковський


Методична розробка

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
ТЕМА № 15


АЛКОГОЛЬНІ УРАЖЕННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ПАТОГЕНЕЗ АЛКОГОЛІЗМУ. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ АЛКОГОЛЬНІЙ ІНТОКСИКАЦІЇ

^ Навчальний предмет - нервові хвороби.

ІV курс, медичний факультет, 2 години

спеціальність “Медична психологія”


Методичну розробку підготував

доцент, к.м.н. І.І.Кричун


Чернівці – 200__

^ 1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ:

Серед негативних факторів які скорочують життя людей та наповнюють його стражданнями і злиднями ведуче місце займає алкоголь. За статистичними даними, 25-30% усіх психічних та неврологічних захворювань розвивається внаслідок зловживання спиртними напоями. Під впливом алкоголю змінюється реактивність і опірність організму, створюються умови для виникнення різноманітних психічних порушень та неврологічних захворювань, зокрема епілепсії, шизофренії та ін. Знання патогенезу та клінічних проявів алкогольних уражень нервової системи необхідне лікарю будь-якої спеціальності для їх профілактики та грамотного лікування.

^ 2. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ:


2.1. Знати:

 • патогенез алкоголізму;

 • класифікацію алкогольних уражень нервової системи;

 • методи діагностики гострої та хронічної алкогольної інтоксикації;

 • принципи надання невідкладної медичної допомоги при гострому алкогольному отруєнні;

 • методи лікування різних форм хронічної інтоксикації алкоголем.

2.3. Вміти:

 • діагностувати гостру та хронічну алкогольні інтоксикації;

 • проводити диференційну діагностику алкогольної коми з комами іншої етіології;

 • надавати кваліфіковану медичну допомогу при гострому отруєнні алкоголем.


^ 3. МАТЕРІАЛИ ДОАУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

3.1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)


Дисципліни

Знати

Вміти

Психіатрія

Алкогольні психози
Анестезіологія та реаніматологія
Проводити серцево-легеневу реанімацію

Внутрішні хвороби

Алкогольні ураження внутрішніх органів


3.2. ЗМІСТ ТЕМИ
^

Тезиси змісту теми


Розрізняють гостру і хронічну інтоксикацію алкоголем.

Гостра алкогольна інтоксикація викликає наркотичний ефект, що залежить від дози, швидкості введення й індивідуальної чутливості. Рівень алкоголю в крові до 1,5-2,0 г/л звичайно маніфестує ейфорією, атаксією, дизартрією, 2-3 г/л - сонливістю, блювотою, диплопією і дизартрією, вираженою атаксією, понад 3 г/л - вираженою дизартрією, гіпотермією, станом гноблення, що переходить у сопор і кому, можливим смертельним виходом.

Діагностика алкогольної коми: клінічна картина, алкогольний запах з рота і блювотних мас, виявлення алкоголю в крові. На відміну від коматозних станів судинного і травматичного генеза алкогольній комі невластиві осередкові неврологічні симптоми.

Лікування: Рясне промивання шлунка через зонд. Внутрішньовенне краплинне введення 20 % розчину глюкози (500 мл) з інсуліном (10-20 од) і 4 % розчину бікарбонату натрію (1-1,5 л), призначення сульфату магнія, вітамінів, кортикостероідних препаратів; при низькому АТ - кардіотоніки, для профілактики пневмонії – антибіотики.

^ Хронічна алкогольна інтоксикація. У генезі неврологічних синдромів головне значення мають дієтичні погрішносгі (нестача білків і надлишок вуглеводів), дефіцит вітамінів (у першу чергу вітамінів групи В), мінеральний дисбаланс, безпосередній токсичний вплив алкоголю та опосередкований вплив через ушкодження внутрішніх органів (печінки).

Класифікація:


І. Ураження центральної нервової системи (ЦНС):

1 Гострі порушення мозкового кровообігу:

а) геморагічний інсульт,

6) субарахнодальний крововилив.

2. Гостра энцефалопатія Гайе-Верніке.

3. Хронічна энцефалопатія з розсіяною органічною симптоматикою.

4. Алкогольна деменція.

5. Алкогольна мозочкова дегенерація.

6. Епілептичний синдром.

7. Синдром Маркіафави-Біньями.

8. Центральний понтинний міеліноліз.

9. Гіпертензивно-гідроцефальний синдром.

10. Міелопатія

11. Неврозоподібний синдром.

II. Ураження периферичної нервової системи (ПНС):

1. Поліневропатія.

2. Мононевропатія.

3. Плексопатія

III. Комбіновані ураження ЦНС і ПНС:

1. Корсаківський психоз.

2. Міелополіневропатія.

3. Энцефаломіелополіневропатія.

IV. Ураження м'язів:

1. Міопатія.


^ 3.3. Матеріали для самоконтролю

А. Питання для самоконтролю:


 1. Який патогенез алкоголізму?

 2. Класифікація алкогольних уражень нервової системи;

 3. Які методи діагностики гострої алкогольної інтоксикації;

 4. Які методи діагностики хронічної алкогольної інтоксикації;

 5. Принципи надання невідкладної медичної допомоги при гострому алкогольному отруєнні;

 6. Методи лікування різних форм хронічної інтоксикації алкоголем;

 7. Які клінічні форми ураження центральної нервової системи при хронічній інтоксикації алкоголем Ви знаєте?

 8. Які клінічні форми ураження периферичної нервової системи при хронічній алкогольній інтоксикації Ви знаєте?

 9. Які клінічні форми ураження м’язової системи при хронічній інтоксикації алкоголем Ви знаєте?^ Б. Тести для самоконтролю:


Пропонуються тестові завдання зі збірника «Віничук С. М., Ілляш T.I. Збірник тестових питань та задач з нервових хвороб для вищих медичних закладів. - Київ, 1994.- 137 с.»


^ В. Задачі для самоконтролю:


Пропонуються задачі для розв'язання зі збірників:

 • Неймарк Е.З., Багрий Е.А., Стяжкина Л.В. Семиотика и топическая диагностика заболеваний нервной системы. – К.: Вища школа, 1986. – 56 с.

 • Кореневская А.А., Пригун П.П. Задачи по курсу нервных болезней. – Минск: Высшая школа. – 1981. – 118 с.

 • Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.^

 Тематика НДРС


 • Патогенез алкоголізму.3.4.  Рекомендована література:


Основна:

 1. Гусев Е.И., Гречко В.Е., Бурд Г.С. Нервные болезни. - М.:"Медицина", 1988. – 623 с.

 2. Мартынов Ю. С. Нервные болезни. - М.: "Медицина", 1988. – 495 с.

 3. Михеєв В. В., Мельничук П. В. Нервные болезни.– М.: "Медицина", 1989.– 544 с.

 4. Нервові хвороби / За ред. О. А. Яроша. – К.: " Вища школа", 1993. - 486 с.

 5. Скочій П.Г. Нервові хвороби (спеціальна частина). – Львів, 1995. – 606 с.


Додаткова:

 1. Болезни нервной системы / Под ред. Н. Н. Яхно, Д. Р. Штульмана, П. В. Мельничу­ка.– М.: "Медицина", 1995.– Том 2.– 654 с.

 2. Вейнер Г., Левитт Л. Неврология. – Москва:"ГЭОТАР МЕДИЦИНА", 1998. – 256 с.

 3. Дифдиагностика нервных болезней: Руководство для врачей / Под ред. Акимова Г. А.– СПб.: "Гиппократ", 1997.– 608 с.

 4. Карлов В. А. Неврология: Руководство для врачей.– М.: ООО "Медицинское информационное агенство", 1999.– 624 с.

 5. Карлов В.А. Терапия нервных болезней. – М., 1996. – 652 с.

 6. Самуельс М. Неврология. – М.,1997.- 640 с.

 7. Краткий справочник врача-невролога /Под ред. А.А.Скоромца. – Санкт-Петербург: СОТИС, 1999. – 351 с.


Схожі:

Методична розробка iconДокументи
1. /Методична розробка.doc
Методична розробка iconМетодична розробка
Гіпоксія плоду І асфіксія новонародженого. Патологія періоду новонародженості. Сучасні
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет — акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 4 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство 4 курс, медичні факультети тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 4 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Демієлінізуючі захворювання нервової системи у дітей. Розсіяний склероз. Лейкоенцефаліти. Грем
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи