Методична розробка icon

Методична розробка
Скачати 68.33 Kb.
НазваМетодична розробка
Дата15.07.2012
Розмір68.33 Kb.
ТипДокументи


ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології ім. С.М.Савенка

“______” _______________ 200__р.


Протокол № _______


Зав. кафедри нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

професор В. М. Пашковський


Методична розробка

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
ТЕМА № 16


АНГІОТРОФОНЕВРОЗИ.

ХВОРОБА РЕЙНО. НАБРЯК КВІНКЕ

Навчальний предмет - нервові хвороби.

ІV курс, медичний факультет, 2 години

спеціальність “Медична психологія”


Методичну розробку підготував

доцент, к.м.н. І.І.Кричун


Чернівці – 200__

^ 1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ:

Ангіотрофоневрози зустрічаються не тільки як окремі нозологічні одиниці, але і як синдроми при різноманітних захворюваннях. Тому лікарі загального профілю повинні вміти розпізнавати та проводити диференційну діагностику цих патологічних станів. Окрім того, деякі з ангіотрофоневрозів, як то набряк Квінке, можуть призвести до летального кінця, що робить актуальним вивчення принципів надання невідкладної медичної допомоги.


^ 2. НАВЧАЛЬНА ЦІЛІ:

2.1. Знати:

 • етіологію і патогенез ангіотрофоневрозів;

 • методику дослідження вегетативної нервової системи;

 • принципи діагностики хвороби Рейно та синдрому Рейно;

 • діагностику набряку Квінке та надання при ньому невідкладної допомоги;

 • принципи сучасної патогенетичної терапії даних захворювань.


2.2. Вміти:

 • діагностувати ангіотрофоневрози;

 • діагностувати хворобу Рейно;

 • проводити диференційну діагностику хвороби Рейно з синдромом Рейно;

 • діагностувати набряк Квінке;

 • призначати диференційоване лікування при ангіотрофоневрозах.


^ 3. МАТЕРІАЛИ ДОАУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

3.1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)


Дисципліни

Знати

Вміти

Нормальна анатомія

анатомія вегетативної нервової системи
Клінічна фармакологія

препарати для лікування захворювань вегетативної нервової системи
Патологічна фізіологія

патологія вегетативної нервової системи
Тема № 11.

"Вегетативна нервова система. Методика дослідження…"

синдроми ураження вегета­тивної нервової системи

досліджувати вегета­тивну нервову систему


^ 3.2. ЗМІСТЬ ТЕМИ

Тезиси змісту теми

Ангіотрофоненврози – група патологічних станів, які проявляються вегетативно-судинно-трофічними порушеннями в дистальних відділах верхніх та нижніх кінцівок, рідше в ділянці обличчя. В патогенезі ангіотрофоневрозів провідне значення має пошкодження судинно-рухових апаратів на різних рівнях. Причинами цих станів можуть бути екзогенні (інфекції, інтоксикації, травми, охолодження), а також ендогенні (гормональні, гуморальні розлади, неврози) фактори. Серед ангіотрофоневрозів найбільш поширені хвороба та синдром Рейно і набряк Квінке.

Хвороба Рейно.

Етіологія. В анамнезі звичайно інфекції, інтоксикації, робота з пневматичними апаратами, обмороження.

Патогенез. Порушення судинної та трофічної іннервації.

Клінічна картина. 1. Поблідніння та похолодання пальців кистей, біль в них (1-а фаза). 2. Ціанотичне забарвлення, підсилення болю (2-га фаза). 3. Яскраво-червоний колір шкіри пальців кистей, зникнення болю (3-а фаза). 4. Фази тривають декілька хвилин. 5. Інколи спостерігається тільки 1-а фаза. 6. Частіше хворіють жінки молодого та середнього віку. 7. Приступи провокують психотравма, охолодження. 8. Поступово виникають трофічні порушення шкіри верхніх кінцівок, нігтів. 9. Хвороба може прогресувати аж до виникнення гангренозних вогнищ, некрозів та мутиляцій 1 фаланг, сепсису.

^ Діагноз встановлюється на основі клінічної картини.

Лікування. При лікуванні хворих на перших стадіях захворювання не­обхідно призначати адренолітичні і судиннорозширювальні засоби, гангліоблокатори і транквілізатори, теплові процедури (чотирьохкамерні ванни та ін.). В ряді випадків ефективна операція на симпатичній нервовій системі (десимпатизація і прегангліонарна симпатектомія). На третій стадії захворювання необхідне хірур­гічне видалення некротичних тканин, профілактичне застосування антибіотиків. Хворі, що страждають від хвороби Рейно, не повинні курити, вживати спиртні напої, переохолоджуватися і перевтом­люватися фізично.

^ Набряк Квінке—захворювання, що належить до ангіоневрозів і проявляється у вигляді набряку обмежених ділянок шкіри, що швидко розвивається, слизових оболонок дихальних шляхів або травного каналу. Набряк триває кілька годин або діб, після зник­нення на його місці спостерігається сверблячка. Набряк слизової оболонки гортані може призвести до асфіксії. Набряк м'яких тканин обумовлений підвищеною проникливістю судинної стінки. В сімейному анамнезі хворих набряком Квінке відзначаються алергічні захворювання. В ряді випадків визначається домінантно-наслідковий характер хвороби, обумовлений особливою біохі­мічною аномалією, що впливає на проникливість судинної стінки.

При лікуванні хворих набряком Квінке призначають де­сенсибілізуючу терапію, засоби, що підвищують тонус симпатичної і понижують тонус парасимпатичної частин вегетативної нервової системи, сечогінні, а в тяжких випадках — кортикостероїдні препарати.


^ 3.3. Матеріали для самоконтролю

А. Питання для самоконтролю:


 1. Що таке ангіотрофоневрози?

 2. Який етіопатогенез ангіотрофоневрозів?

 3. Яка клінічна каритна хвороби Рейно?

 4. Чим відрізняється хвороба Рейно від синдрому Рейно?

 5. Що таке набряк Квінке?

 6. Чим небезпечний набряк Квінке?

 7. Принципи диференційної діагностики набряку Квінке.

 8. Принципи надання невідкладної допомоги при набряку Квінке?


Б. Тести для самоконтролю:


Пропонуються тестові завдання зі збірника «Віничук С. М., Ілляш T.I. Збірник тестових питань та задач з нервових хвороб для вищих медичних закладів. - Київ, 1994.- 137 с.»


^ В. Задачі для самоконтролю:


Пропонуються задачі для розв'язання зі збірників:

 • Неймарк Е.З., Багрий Е.А., Стяжкина Л.В. Семиотика и топическая диагностика заболеваний нервной системы. – К.: Вища школа, 1986. – 56 с.

 • Кореневская А.А., Пригун П.П. Задачи по курсу нервных болезней. – Минск: Высшая школа. – 1981. – 118 с.

 • Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.
^

 Тематика НДРС


 • Диференційна діагностика хвороби та синдрому Рейно.

 • Етіопатогенез набряку Квінке.3.4.  Рекомендована література:


Основна:

 1. Бадалян Л.О. Детская неврология. - М., "Медицина", 1975. - 603 с.

 2. Гусев Е.И., Гречко В.Е., Бурд Г.С. Нервные болезни. - М.:"Медицина", 1988. – 623 с.

 3. Мартынов Ю. С. Нервные болезни. - М.: "Медицина", 1988. – 495 с.

 4. Михеєв В. В., Мельничук П. В. Нервные болезни.– М.: "Медицина", 1989.– 544 с.

 5. Нервові хвороби / За ред. О. А. Яроша. – К.: " Вища школа", 1993. - 486 с.

 6. Скочій П.Г. Нервові хвороби (спеціальна частина). – Львів, 1995. – 606 с.


Додаткова:

 1. Болезни нервной системы / Под ред. Н. Н. Яхно, Д. Р. Штульмана, П. В. Мельничу­ка.– М.: "Медицина", 1995.– Том 2.– 654 с.

 2. Вейнер Г., Левитт Л. Неврология. – Москва:"ГЭОТАР МЕДИЦИНА", 1998. – 256 с.

 3. Дифдиагностика нервных болезней: Руководство для врачей / Под ред. Акимова Г. А.– СПб.: "Гиппократ", 1997.– 608 с.

 4. Карлов В. А. Неврология: Руководство для врачей.– М.: ООО "Медицинское информационное агенство", 1999.– 624 с.

 5. Карлов В.А. Терапия нервных болезней. – М., 1996. – 652 с.

 6. Самуельс М. Неврология. – М.,1997.- 640 с.

 7. Заболевания вегетативной нервной системы. Руководство для врачей / под.ред. А.М.Вейна. – М.: "Медицина", 1991.– 616 с.

 8. Краткий справочник врача-невролога /Под ред. А.А.Скоромца. – Санкт-Петербург: СОТИС, 1999. – 351 с.


Схожі:

Методична розробка iconДокументи
1. /Методична розробка.doc
Методична розробка iconМетодична розробка
Гіпоксія плоду І асфіксія новонародженого. Патологія періоду новонародженості. Сучасні
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет — акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 4 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство 4 курс, медичні факультети тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 4 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Демієлінізуючі захворювання нервової системи у дітей. Розсіяний склероз. Лейкоенцефаліти. Грем
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи