Протокол № icon

Протокол №
Скачати 78.86 Kb.
НазваПротокол №
Дата15.07.2012
Розмір78.86 Kb.
ТипДокументи


ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології ім. С.М.Савенка

“--------”------------------- 200___р.

Протокол № -----------------___Зав. кафедри нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

професор В. М. Пашковський
Методична розробка
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ТЕМА № 19

НЕВРОЛОГІЧНІ РОЗЛАДИ ПРИ ПРОФЕСІЙНІЙ ПАТОЛОГІЇ

(ВІБРАЦІЙНА ХВОРОБА, ДІЯ ШУМІВ ТА ІН.)


^ Навчальний предмет - нервові хвороби.

ІV курс, медичний факультет, 2 години

спеціальність “Медична психологія”


Методичну розробку склала

доцент І.І.Кривецька


Чернівці – 200___


^ 1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

До найбільш важливих аспектів загальної проблеми охорони здоров’я людей в процесі їх трудової діяльності відноситься попередження несприятливої дії фізичних факторів виробничого середовища. Технічний прогрес в різних галузях виробництва, впровадження сучасного обладнання супроводжуються впливом на людину протягом робочого часу багатьох фізичних факторів (вібрація, шум, ультразвук, електромагнітні хвилі та ін.)

^ 2. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ

2.1. Знати:

 • визначення вібраційної хвороби;

 • патогенез вібраційної хвороби;

 • патогенез дії шумів на нервову систему;

 • клінічну картину та перебіг вібраційної хвороби ;

 • розлади нервової системи при дії шумів різної інтенсивності;

 • діагностичні критерії вібраційної хвороби при ЕЕГ, РЕГ, ЕМГ рентгенографії;

 • типи і види чутливих порушень;

 • лікування вібраційної хвороби;

 • профілактика вібраційної хвороби та дії шумів.


2.2. Вміти:

 • досліджувати вібраційну чутливість;

 • досліджувати функцію вегетативної нервової системи;

 • діагностувати ангіополіневропатичний синдром;

 • діагностувати неврастенічний синдром;

 • діагностувати вібраційну хворобу за даними ЕЕГ, РЕГ, ЕМГ рентгенографії;

 • лікувати вібраційну хворобу в залежності від стадії;

 • лікувати симптоми шумового впливу – вегетативні, астено-невротичні, слухові.

^ 3. МАТЕРІАЛИ ДОАУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

3.1.Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)


Дисципліни

Знати

Вміти

Нормальна анатомія

Будова центральної і периферичної нервової системи
Гістологія

Гістологічна структура рецепторного апарата чутливого аналізатора
Нормальна фізіологія

Фізіологія чутливого аналізатора
Патологічна анатомія

Морфологічні зміни в центральній та периферичній нервовій системі при дії вібрації, шумів

Діагностувати деструктивні зміни в тільцях Фатера – Пачіні, демієлінізацію


^ 3.2. Зміст теми:

Вібраційна хвороба – це одна з професійних хвороб, що розвивається при хронічному впливі (загальному чи місцевому) на організм людини вібрації з частотою вище 50 Гц (50-360 Гц), а також поштовхів високочастотної і низькочастотної (нижче 35 Гц) вібрації.

Характерні ознаки:

 • раннє зниження вібраційної чутливості в діапазоні відносно висо­ких частот (250-500 Гц) при пальестезіометрії;

 • розпад інегративної, цілісної діяльності мозку; зниження осцилографічного індексу, зміна електроплетизмографічних і хронаксиметричних даних;

 • синдром Bugard - Souvores - Coste, або Vallade - Salle (прогресуюча глухота, м'язова слабість, артеріальна гіпотонія, брадикардія, дратівливість, астенія, схуднення та ін.);

 • ангіоспазми (ангіо-дистонічний синдром церебрально-периферичної форми) через 4-6 місяців впливу вібрації внаслідок утворення застійних вогнищ у спинному мозку через периартеріальні сплетення і позамежне гальмування ЦНС (рефлекторна передача останнього на судинний центр);

 • дезорганізація альфа-ритму на EEГ, згладжування міжзональних розходжень;

 • зниження пульсового кровонаповнення мозку збільшення периферичного судинного опору на РEГ;

 • зниження біоелектричної активності м'язів на EМГ;

 • пригнічення рефлексів на кінцівках;

 • тремор рук і тремтіння у всьому тілі;

 • гіпоталамічні кризи, НЦД;

 • розлад менструального циклу і полової потенції;

 • підвищення основного обміну;

 • збільшення висково-плечового коефіцієнта вище 1,0;

 • церебрально-вегетативні розлади з поглибленням емоційних, активаційних і вегетативних порушень («потенціал В. б.») у залежності від ступеня уражень;

 • лейкоцитоз понад 1 • 109 /л;

 • гіперестезія, потім гіпестезія стоп;

 • зникнення пульсації на тильних артеріях стоп;

 • с-ми Lasegue і Мацкевича;

 • дегенеративні зміни в різних відділах ЦНС;

 • дискінезії і спазми внутрішніх органів;

 • патологічні зміни хребта і суглобів; меньєроподібний синдром,

 • статична атаксія;

 • при місцевому впливі вібрації - частіше вегетативно-сенсорні нейропатії або полірадикулонейропатії із синдромом неврастенії (нездужання, головний біль , болі в ділянці серця, безсоння, дратівливість, спрага, болі в кінцівках з ранку і в спокої, побіління пальців тривалістю до двох годин і їхньої підвищеної мерзлякуватості, парестезії, поліневритичний, або сегментарно-диссоційований тип розладу чутливості, особливо в зоні С3 - D7- сегментів, випадіння тактильної чутливості, болі по ходу нервових стовбурів і сплетень, гіпергідроз, гіперкератоз, гіпотрофія міжкісткових і інших м'язів, деформація міжфалангових суглобів і кінцевих фаланг рук, остеопороз, еностози, остеофіти, епіконділіти, кисті, що деформують артрози на рентгенограмах);

 • при комбінованому впливі вібрації різних частот - невроз (дратівлива слабість, виразність емоційно-афективних р-цій, безсоння, астенія, судинні дистонії), вегетативні кризи (у тому числі і гіпоталамічні), невритичні синдроми і рідко - синдром БАС.

Вплив шуму на організм, особливо на нервову систему, багато в чому визначається його інтенсивністю. У залежності від інтенсивності шуму і характеру що викликаються порушень із боку нервової системи розрізняють три звукові щаблі.

^ Для I звукового щабля (30-65 тло) характерні переважно розлади вищої нервової діяльності у вигляді розсіяності, апатії, порушення пам'яті, а також головного болю, змін шкірної чутливості.

^ При II звуковому щаблі (65-90 тло), що відповідає шумам великих міст, промислових підприємств, машинних цехів, спостерігаються більш виражені вегетативні реакції у вигляді зміни кровообігу в різних органах, серцевої діяльності, секреції залоз, функції органів чуттів і т.д. Вегетативні реакції незалежні від суб'єктивної чутливості до шуму і спостерігаються навіть у сні, коли шум не може усвідомлено реєструватися. У осіб, що піддаються впливу шуму, відзначений спазм периферичних судин, порушення ритму серця, тахікардія, екстрасістоли, підвищення артеріального тиску, парестезії в кінцівках, уповільнення перистальтики шлунка зі зменшенням секреції й вмісту кислоти в шлунковому соці; на EEГ - придушення альфа-хвиль.

^ Шум III звукового щабля перевищує 90 тло. Розвиток сучасного ракетобудування з турбореактивними двигунами показало, що при дуже високих щаблях шумового впливу в організмі можуть виникнути особливо тяжкі стани: порушення рухів, запаморочення, психози, паралічі.


^ 3.3. Матеріали для самоконтролю:

А. Питання для самоконтролю:

 1. Дати визначення вібраційної хвороби?

 2. Які форми проявів вібраційної хвороби виділяють?

 3. Назвіть основні ланки патогенезу вібраційної хвороби.

 4. Які неврологічні симптоми виникають при дії локальної вібрації?

 5. Які неврологічні симптоми виникають при дії загальної та місцевої вібрації?

 6. Назвіть діагностичні критерії вібраційної хвороби?

 7. Назвіть симптоми шумового впливу.

 8. Проведіть диференційний діагноз між вібраційною хворобою і хворобою Рейно.

 9. Принципи етіологічного та патогенетичного лікування вібраційної хвороби.

 10. Лікувально – профілактичні заходи при неврологічних розладах, що виникають внаслідок дії шумів.

Б. Тести для самоконтролю:

Пропонуються тестові завдання зі збірника “Вінничук С.М., Ілляш T.I. Збірник тестових питань та задач з нервових хвороб для вищих медичних закладів.- Київ, 1994.- 137 с.”

В. Задачі для самоконтролю:

Пропонуються задачі зі збірників:

 • Неймарк Е.З., Багрий Е.А., Стяжкина Л.В. Семиотика и топическая диагностика заболеваний нервной системы. – К.: Вища школа, 1986. – 56 с.

 • Кореневская А.А., Пригун П.П. Задачи по курсу нервных болезней. – Минск: Высшая школа. – 1981. – 118 с.

 • Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.


Література:

Основна:

 1. Богородинский Д.К., Скоромец А.А., Шварев А.И. Руководство к практическим занятиям по нервным болезням. - М.: Медицина, 1977.-327 с.

 2. Гусев Е.И., Гречко В.Е., Бурд Г.С. Нервные болезни. - М.:Медицина, 1988.- 638 с.

 3. Мартынов Ю.С. Нервные болезни.- М.: Медицина, 1988.-495 с.

 4. Михеев В.В. Нервнне болезни.- М.: Медицина,1966.- 437 с.

 5. Триумфов А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. - М.: Медицина, 1974.- 338 с.

 6. Ярош 0.А. Нервові хвороби. - К.: Вища школа, 1993.- 487 с.

 7. И.Н.Горбач Критерии диагностики в неврологии: Нозоматика: Справ. пособие. – Мн.: Выш. шк., 1997. – 323 с.

Додаткова:

 1. Віничук С. М., Ілляш T.I. Збірник тестових питань та задач з нервових хвороб для вищих медичних закладів.- Київ, 1994.- 137 с

 2. Дуус П. Топический диагноз в невропатологим: Пер. с нем.- М.: ИПЦ “ВАЗАР-ФУРРО”,1996. – 382 с.

 3. Кроль М.Б., Федорова Е.А. Основные невропатологические сиидромы.- М.: Медицина,1966.- 510 с.

 4. Практическая неврология /Под ред. И.С.Зозули.- К.: Здоров’я, 1997.- 216 с.

 5. Скоромец А.А., Скоромец Т.А. Топическая диагностика забо­леваний нервной системы. Рук-во для врачей - 2-е издание.- С-Петербург, І996.- 320 с.

 6. Чернецький В.К. Методи дослідження в клініці нервових хвороб / посібник для студентів медвузів, лікарів-інтернів та невропато­логів/. - Чернівці., 1997.- 100 с.

 7. Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.

 8. Чернецький В.К., Кричун І.Я., Паляниця В.М., Прасол Ю.Г. Анатомо-фізіологічні особливості, методи дослідження та діагнос­тика рівня пошкодження різних відділів нервової системи. / Метод. вказівка для студентів з загальної неврології/.- Чернівці, 1995.-87 с.Схожі:

Протокол № iconПротокол Протокол
Протокол — один із найпоширеніших документів колегіальних органів. У ньому фіксують хід І результати проведення зборів, конференцій,...
Протокол № iconПротокол №
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “ ” 2007 р. (протокол № )
Протокол № iconПротокол №
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “ ” 2007 р. (протокол № )
Протокол № iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Травня 2012 року, протокол № ), клінічної імунології, алергології та ендокринології ( травня 2012 року, протокол № ) та на засіданні...
Протокол № iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол № iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол № iconДержавний вищий навчальний заклад “донецький національний технічний університет”
Протокол № Протокол № від " " 20 р від " " 20 р
Протокол № iconПротокол медичної допомоги
Для кого призначений протокол (потенційні користувачі) – лікарі первинної та вторинної ланки медико-санітарної допомоги
Протокол № icon“Протокол лікування хворих. Сечові камені при шистосоматозі
Протокол підготовлений з метою забезпечення виконання доручення Президента України від 06. 03. 2003 №1-1/152 (абзац другий, стор....
Протокол № iconПротокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу (N 29. 1)" Область застосування „Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу"
Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу” призначається на 2-му та 3-му рівні (районні тубдиспансери та туберкульозні лікарні,...
Протокол № iconПротокол № від 2010 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 2010 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи