Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 226.84 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата15.07.2012
Розмір226.84 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ УКРАЇНИ


МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

“МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ТА САМООРГАНІЗАЦІЇ САЙМОНА КУЗНЕЦА”

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

Кафедра економічної кібернетики

НДЦ „ФЕНІКС”


ПЛАТФОРМА БІЗНЕС ІНТЕГРАЦІЇ

Міжнародна компанія «ILOGOS»
ПРОГРАМА


^ Міжнародного форуму інноваційних проектів
студентів, аспірантів
і молодих учених


International forum

of innovation projects
of students, postgraduates and young scientists
^ «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ, ЕКОЛОГІЧНИЙ

«Socio-economic, ecological


ТА ГУМАНІТАРНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ»

and human development of regions»5-7 квітня 2012

April 5-7, 2012

Луганськ

Luhansk

^ МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХСоціально-економічний, екологічний та гуманітарний розвиток регіонів”


Метою форуму є консолідація зусиль студентів, аспірантів та молодих вчених України і зарубіжних країн для розробки та реалізації соціально-економічних проектів – інноваційних, інвестиційних, економічних, екологічних і освітянських для сприяння вирішенню завдань соціально-економічного розвитку країни та її регіонів. Обговорення стратегії інноваційного прориву та проблем інноваційного розвитку, просування перспективних проектів.

Напрямки інноваційних проектів за сферами застосування:

1. Аграрно-промисловий комплекс.

2. Еколого-економічні проблеми регіону.

3. Соціальна сфера.

4. Освітянська діяльність.

5. IT-сектор.


^ INTERNATIONAL FORUM OF INNOVATION PROJECTS OF STUDENTS, POSTGRADUATES AND YOUNG SCIENTISTS


«Socio-economic, ecological and human development of regions»


The purpose of the forum is to consolidate efforts of students and young scientists of Ukraine and foreign countries to develop and implement social and economic projects – innovative, investment, economic, environmental, educational to facilitate the tasks of socio-economic development of the country and its regions. Discussion strategies for innovation breakthrough and problems of innovative development, promotion perspective projects.

Areas of innovation projects by field of application:

1. Agro-industrial complex.

2. Ecological and economic problems of the region.

3. Social sphere.

4. Educational activities.

5. IT-sector.

^ ПОРЯДОК РОБОТИ


5 квітня
9.00-16.00

Заїзд учасників, реєстрація, поселення
(12 корпус, кафедра «Економічна кібернетика»)6 квітня
9.15-10.00

Реєстрація на Пленарне засідання
(Головний аудиторний корпус, хол)
1) Виставка науково-дослідницьких досягнень кафедри «Економічна кібернетика»
2) Презентація проектів10.00-13.00

Пленарне засідання
(Головний аудиторний корпус, конференц-зал)
1) Відкриття форуму
2) Представлення найкращих проектів
3) Урочисте нагородження переможців13.00-13.30

Перерва14.00-15.00

Майстер клас від компанії «ILOGOS»
Тема: «Затребувані сучасні інформаційні технології та працевлаштування в IT».7 квітня
10.30-17.00

Студентська конференція

від Міжнародної компанії «ILOGOS».

Детальніше на сайті http://getit.ilogos-ua.com


^ ЕКСПЕРТНА РАДА ТА ОРГКОМІТЕТ


Голубенко О.Л. – ректор Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, член кор. АПН України;

Осєнін Ю.І. – проректор з наукової роботи СНУ ім. В.Даля, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України;

^ Рамазанов С.К. – д.т.н., д.е.н., професор, зав. каф. “Економічна кібернетика”, декан факультету інноваційної економіки і кібернетики;

Бузько І.Р. – д.е.н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи;

^ Дядічев В.В. – д.т.н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та інформаційних технологій;

Чістілін Д.К. – к.е.н., проф., директор Міжнародного інституту розвитку та самоорганізації Саймона Кузнеца;

Кришталь Н.І.  к.е.н., доц., заступник начальника управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації;

Кузін Володимир – член Ради Польсько-Української Господарчої Палати, директор «PLATFORM of BUSINESS INTEGRATION» Ltd.

(м. Варшава, Польща);

Намединський Тадеуш – член Президії Польсько-Української Господарчої Палати, головний координатор співробітництва зі Східними країнами (м. Варшава, Польща);

^ Даніч В.М. – д.е.н., проф., декан факультету менеджменту;

Воронкова А.Є. – д.е.н., проф., зав. каф. ”Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”;

Козаченко Г.В. – д.е.н., проф., зав. каф. ”Менеджмент та економічна безпека”;

^ Слободянюк М.Е. – к.т.н., ст. викл., головний директор компанії «ILOGOS»;

Нагорний Б.Г. – д.с.н., проф., зав. каф. «Соціологія»;

Рач В.А. – д.т.н., проф., зав. каф. ”Управління проектами та прикладна статистика”;

^ Сумцов В.Г. – к.е.н., доц., зав. каф. ”Управління персоналом і економіка праці”;

Максимова Т.С. – д.е.н., проф., зав. каф. ”Маркетинг”;

Рязанцева Н.О. – к.е.н., доцент, голова НДЦ „Фенікс”;

Істомін Л.Ф. – к.т.н., доцент;

Велігура А.В. – к.т.н., доцент;

^ Каліненко Н.О. – к. ф.-м .н., доцент;

Мусаєва Е.К. – ст. викл. кафедри;

Воронова Г.Г. – аспірантка кафедри;

Дюбанов О.С. – аспірант кафедри;

Івановська М.В. – аспірант кафедри;

Кривошеєв К.В. – аспірант кафедри;

Гриневич О.В. – аспірант кафедри.

^ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ


10.00 – 6 квітня 2012 р.


Відкриття конференції:

Рамазанов С.К.  декан факультету інноваційної економіки і кібернетики, д.е.н., д.т.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України, завідуючий кафедрою “Економічна кібернетика”.


^ Привітання учасників конференції:


(регламент до 10 хв.)


Голубенко О.Л.  ректор Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, д.т.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України, член кор. АПН України.

Осєнін Ю.І.  проректор з наукової роботи Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, д.т.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України.

^ Чістілін Д.К. – к.е.н., проф., директор Міжнародного інституту розвитку та самоорганізації Саймона Кузнеца.

Устенко С.В.  д.е.н., проф., завідуючий кафедрою інформаційних систем в економіці, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана".

Вітлінський В.В.   д.е.н., проф., завідуючий кафедрою економіко-математичного моделювання КНЕУ.

Намединський Тадеуш – член Президії Польсько-Української Господарчої Палати, головний координатор співробітництва зі Східними країнами (м.Варшава, Польща).

Кришталь Н.І.  к.е.н., доц., заступник начальника управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації.

^ Нагорний Б.Г. – д.с.н., проф., зав. каф. «Соціологія» Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Слободянюк М.Е.  к.т.н., ст. викл., головний директор компанії «ILOGOS».

Доповіді кращих інноваційних проектів


(регламент до 15 хв.)


1. Освітянський проект – «Управление интеллектуальной собственностью в технических вузах в Польше».

Група авторів проекту:

Малгожата Залевска-Трачик – аспірантка Варшавської Політехніки, факультет «Інженерії виробництва», Інститут організації виробничих систем;

Кшиштоф Сантарек – проф., др. інж.

Учбовий заклад: Варшавська Політехніка, Інститут організації виробничих систем.


2. Екологічний проект – «Удосконалення системи поводження з твердими радіоактивними відходами на дослідницькому реакторі ДР-100».

Група авторів проекту:

Балашевська Юлія Володимирівна – аспірант, спеціальність «Екологічна безпека», інженер-радіохімік ДР-100;

Підтинних Володимир Миколайович – директор Учбово-наукового ядерного центру.

Учбовий заклад: Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості.


3. IT-проект –  «Он-лайн кур'єр».

Група авторів проекту:

Данилюк Наталія Вікторівна – студент 4-го курсу спеціальності економічна кібернетика;

Сигида Андрій Володимирович – студент 4-го курсу спеціальності економічна кібернетика;

Калашник Сергій Юрійович – студент 4-го курсу спеціальності економічна кібернетика;

Ляшенко Тетяна Валеріївна – к.т.н., доц. кафедри інформаційних систем в економіці.

Учбовий заклад: ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана".


^ Доповіді кращих інноваційних проектів


(регламент до 15 хв.)


4. IT-проект – «Инновационный подход в выявлении теневого сектора экономики».

Група авторів проекту:

Рій Ілля Валентинович – магістр кафедри економічної кібернетики.

Рязанцева Наталя Олександрівна – к.е.н., доц. кафедри економічної кібернетики.

Учбовий заклад: Східноукраїньский національний університет імені Володимира Даля.


5. Промисловий проект – «Забезпечення стійкого функціонування підприємств м'ясопереробної промисловості в Донецькому регіоні».

Група авторів проекту:

Боднар Тетяна Володимирівна – студентка 4-го курсу спеціальності Менеджмент організацій;

Коваленко Христина В’ячеславівна – студентка 4-го курсу спеціальності Менеджмент організацій;

Чорноус Оксана Іванівна – к.е.н., доц. каф. економіки і фінансів;

Савенко Анастасія Юріївна – к.е.н., ст. викладач каф. економіки і фінансів.

Учбовий заклад: Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ „Донецький національний технічний університет”, м. Горлівка, Донецька область.


6. Економічний проект – «Розробка бізнес-проекту створення кадрової агенції».

Група авторів проекту:

Харченко Анна Сергіївна – студентка 4-го курсу спеціальності Менеджмент організацій;

Овчаренко Євген Іванович – к.е.н., доц. кафедри менеджменту та економічної безпеки.

Учбовий заклад: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.


7. Соціальний проект – «Система соціальних показників як основа формування соціального капіталу регіону».

Група авторів проекту:

Сапаєва Любов Станіславівна – магістр кафедри соціологія;

Нагорний Борис Григорович – д.с.н., проф., зав. каф. «Соціологія».

Учбовий заклад: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

^ ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ


АГРАРНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС/
AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

Боднар Т.В., Коваленко К.В., Чорноус О.І., Савенко А.Ю.

^ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ М'ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В ДОНЕЦЬКОМУ РЕГІОНІ

Учбовий заклад: Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ „Донецький національний технічний університет”
Вислогузова А.П., Василишина С.Н., Игнатенко А.А.,
Зеленская В.Ю., Астахова Ю.А., Тадеуш Намедынски,


Владимир Кузин

^ КЛАСТЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, ТАРЫ И УПАКОВКИ

Учбовий заклад: Восточноукраинский национальный университет
имени Владимира Даля
Воронова Г.Г., Гладков В.О., Кравченко К.О.

^ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ

Учбовий заклад: Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля
Гальченко К.А.

^ ЭКОМАРКЕТИНГ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ

Учбовий заклад: Восточноукраинский национальный университет
имени Владимира Даля
Семенюк Д.С.

^ САЛОН – ВЫСТАВКА С/Х ТЕХНИКИ, ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ДЛЯ СНАБЖЕНИЯ ФЕРМЕРОВ

Учбовий заклад: Луганський національний аграрний університет
Чмельов В.В., Горбунов М.М.

^ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Учбовий заклад: Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля
^ ЕКОЛОГО- ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНУ/
ECOLOGICAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF THE REGION

Zalesko Elzbieta

^ INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF POLISH AND UKRAINIAN

Учбовий заклад: University of Finance and Management in Bialystok, Poland
Zalesko Marian

^ SOCIALIST ECONOMY – FAILED INSTITUTIONAL EXPERIMENT

Учбовий заклад: University of Bialystok, Poland
Аксенова А.В., Басюк О.С., Папа-Дмитриева И.И.

^ СОЦИАЛЬНО ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ОЗОНИРОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Учбовий заклад: Донецкий государственный университет управления
Балашевська Ю.В., Підтинних В.М.

^ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ НА ДОСЛІДНИЦЬКОМУ РЕАКТОРІ ДР-100

Учбовий заклад: Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості
^ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РЕГИОНА

Баранов А.В.

Учбовий заклад: Восточноукраинский национальный университет

имени Владимира Даля

^ Бамбуркин С.П.

Учбовий заклад: Евпаторийское отделение Крымского факультета

Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля
Данилюк Н.В.

^ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ «РОЗУМНОГО МІСТА» SMARTCITY

Учбовий заклад: ДВНЗ «Київський національний економічний університет

ім. В.Гетьмана»
Івановська М.В.

^ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ

Учбовий заклад: Східноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля

Ковалева Н.В., Ковалева М.В.

^ РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕШЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВОЙ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ ТЕОРИИ ИГР

Учбовий заклад: Восточноукраинский национальный университет

имени Владимира Даля
Куксенкова Ю.О., Васильківська Ж.І.

^ ПРОЕКТ СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ГОТЕЛЮ «МОРЯЧОК»

Учбовий заклад: ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Макахова А.С.

^ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ПУТЁМ СТРОИТЕЛЬСТВА ВЕТРЯНЫХ ПАРКОВ

Учбовий заклад: Восточноукраинский национальный университет

имени Владимира Даля
Мельнікова Л.В.

^ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Учбовий заклад: Донецький державний університет управління
Омельяненко В.А.

^ ПРОЕКТ СТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Учбовий заклад: Сумський державний університет
Харченко А.С., Овчаренко Є.І.

^ РОЗРОБКА БІЗНЕС-ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ КАДРОВОЇ АГЕНЦІЇ

Учбовий заклад: Східноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля


^ СОЦІАЛЬНА СФЕРА/SOCIAL ISSUES
Ільїна І.О.

ЗЕЛЕНЕ СВІТЛО УКРАЇНИ

Учбовий заклад: Національна металургійна академія України
^ ВИХОВНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

У ВИЩІЙ ШКОЛІ «НАШІ ДІТИ»

Бохонкова Ю.О., Бугайова Н.М., Лосієвська О.Г., Чувачалова О.Р., Рамазанов С.К., Андріанова Л.М., Лосієвський В.В.

Учбовий заклад: Східноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля

Донцова К.М., Паніна В.В.

Луганський обласний будинок дитини № 2Сапаєва Л.С.

^ СИСТЕМА СОЦІАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ РЕГІОНУ

Учбовий заклад: Східноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля
Соснов Н.Ю., Гриневич А.В.

^ НАСТОЛЬНАЯ ИГРА, КАК СРЕДСТВО И СПОСОБ ОБУЧЕНИЯ

Учбовий заклад: Восточноукраинский национальный университет

имени Владимира Даля
Малгожата Залевска-Трачик, Кшиштоф Сантарек

^ УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ В ПОЛЬШЕ

Учбовий заклад: Варшавська Політехніка, факультет «Інженерії виробництва», Інститут організації виробничих систем


^ IT-СЕКТОР/ IT-SECTOR
Илёна Облуска, Кшиштоф Сантарек

ПР^ ОЦЕССНЫЙ ПОДХОД В ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Учбовий заклад: Варшавська Політехніка, факультет «Інженерії виробництва», Інститут організації виробничих систем
Василишина С.Н., Макаренко М. Б.

^ СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ

Учбовий заклад: Восточноукраинский национальный университет

имени Владимира Даля
Вислогузова А.П., Макаренко М.Б.

^ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ DYNAMIC CHARTS 2.0 ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Учбовий заклад: Восточноукраинский национальный университет

имени Владимира Даля
Зеленская В.Ю., Макаренко М.Б.

^ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ 3D CHARTS V3.1

Учбовий заклад: Восточноукраинский национальный университет

имени Владимира Даля
Коваленко А.І.

^ СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ТОВАРІВ У ТОРГІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ TRADE AUTOMATIC SYSTEM

Учбовий заклад: ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»Кондрашов О.В.

^ ПРОГРАМА ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ МАШИНИ Т’ЮРИНГА

Учбовий заклад: Східноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля
Кольцов К.Г.

^ RFID-ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕТЕ

Учбовий заклад: Донецкий национальный университет экономики и торговли

имени М. Туган-Барановского
Пантєлєєв Г.В., Рамазанов С.К., Кривошеєв К.В

^ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ

Учбовий заклад: Східноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля
Прасад А.Р., Степаненко О.П., Ляшенко Т.В.

^ ВІРТУАЛЬНА ОГРАНІЗАЦІЯ СПД (СУБ'ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)

Учбовий заклад: ДВНЗ «Київський національний економічний університет

ім. В.Гетьмана»
Рий И.В., Рязанцева Н.А.

^ ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ВЫЯВЛЕНИИ ТЕНЕВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

Учбовий заклад: Восточноукраинский национальный университет

имени Владимира Даля
Sergienko А.V.

^ DEAN’S OFFICE AUTOMATION AT THE ECONOMICAL CYBERNETICS DEPARTAMENT OF V. DAHL EUNU

Учбовий заклад: V. Dahl East Ukrainian National University
Данилюк Н.В., Сигида А.В., Калашник С.Ю.

^ «ОН-ЛАЙН КУР'ЄР»

Учбовий заклад: ДВНЗ «Київський національний економічний університет

ім. В.Гетьмана»
Тупельняк О.Л., Курильов В.О., Колесніков В.О.

^ СТВОРЕННЯ IT ПІДПРИЕМАСТВА «IT –КРАФІМ» НА БАЗІ КРАСНОДОНСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ ІНЖЕНЕРІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Учбовий заклад: Краснодонський факультет інженерії та менеджменту

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
Федорцов Е.Н., Макаренко М.Б.

^ РАСЧЕТ НЕТТО-СТАВКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММНЫХ РАЗРАБОТОК

Учбовий заклад: Восточноукраинский национальный университет

имени Владимира Даля
Федорцов Е.Н., Рязанцева Н.А.

^ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ

Учбовий заклад: Восточноукраинский национальный университет

имени Владимира Даля
^ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКІ ДОСЯГНЕННЯ
КАФЕДРИ «ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА»


Калиненко Н.А., Афонин С.С.

^ ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Калиненко Н.А., Лосиевский В.В., Щурова З.С.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
Калиненко Н.А., Приходченко Я.О.

^ ИНТЕРАКТИВНОЕ ВИДЕО В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ
Калиненко Н.А., Щурова З.С.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ: СЕРВИСЫ ДЛЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Попова А.А., Соколова Я.В.

^ РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Пуха Е.В., Соколова Я.В.

^ АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ЗАТРАТ НА МАНЕВРОВЫЕ РАБОТЫ
Сергиенко А.В., Гиркин Е.И.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Степковский А.И., Макаренко М.Б.

^ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПАРТНЕРИ

Міжнародна громадська організація


“Міжнародний інститут розвитку та самоорганізації Саймона Кузнеца”

http://skisd.org/
Платформа бізнес інтеграції

http://www.pbi-eu.net


Міжнародна компанія «iLogos»


http://ilogos-ua.com/


^ Науково-дослідний центр студентів і молодих вчених

кафедри економічної кібернетики

«ФЕНІКС»

Східноукраїнського національного університету

імені Володимира ДаляНауково-дослідний центр студентів і молодих вчених кафедри економічної кібернетики «Фенікс» Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля створено на основі наказу №11 від 9 квітня 2010 року.

^ НДЦ «ФЕНІКС» з’явився на основі студентського наукового товариства, яке вже понад 30 років працювало на кафедрі економічної кібернетики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Спочатку його основними цілями та завданнями були:

  • підготовка та залучення студентів до участі в науково-дослідній роботі кафедри;

  • підтримка студентів з питань науки;

  • організація наукових конференцій, семінарів, круглих столів, симпозіумів, конкурсів кращих студентських наукових робіт;

  • організація науково-дослідної діяльності студентів;

  • збір, накопичення, систематизація інформації наукового і практичного характеру;

  • співпраця зі студентами інших вузів з приводу наукової діяльності.

Потім долучилися наступні:

  • підготовка та залучення студентів до участі в науково-дослідній роботі пов’язаній з соціально-економічним розвитком регіону;

  • участь у грантах, в програмах соціально-економічного розвитку регіону та країни;

  • співробітництво з органами місцевої влади для вирішення проблем пов’язаннях з соціально-економічним розвитком регіону, області та міста.

Вагомий внесок науково-дослідного центру полягає в організації і проведенні студентських конференцій. З 2005 року проводяться Всеукраїнські науково-практичні конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки». Щорічно в них приймають участь понад 150 студентів і аспірантів з різних університетів і міст нашої країни.

У 2009 році пройшла Перша міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. Кількість учасників цієї конференції склало – 204, в т.ч. 95 іногородніх. Країни учасниці – Україна, Росія, Білорусь, Молдова, Польща та Казахстан і географія конференції зростає з кожним роком.

Цього року ми проводимо Міжнародний форум інноваційних проектів студентів, аспірантів і молодих учених “Соціально-економічний, екологічний та гуманітарний розвиток регіонів”, що передбачав проведення конкурсу інноваційних проектів, матеріали бути представлені українською, російською та англійською мовами за напрямами: аграрно-промисловий комплекс, еколого-економічні проблеми регіону, соціальна сфера, освітянська діяльність, IT-сектор. Загальна чисельність наданих проектів – 50, кількість авторів – 82, географія – Варшава, Белосто́к (Польща); Київ, Дніпропетровськ, Донецьк, Горлівка, Суми, Севастополь, Євпаторія, Луганськ, Краснодон тощо. Конкурсна комісія відібрала на Пленарне засідання 6 проектів для захисту на звання „Найкращий проект”.

НДЦ «ФЕНІКС» запрошує до співпраці студентів, аспірантів, та молодих вчених з усіх куточків нашої країни та світу, які цікавляться проблемами глобалізації та моделюванням соціально-економічних процесів в трансформаційній економіці.

Більш детальна інформація про діяльність центру наведено на сайті центру: http://www.ec.snu.edu.ua/phoenix/


Контактна інформація:

Факультет інноваційної економіки і кібернетики,

кафедра економічної кібернетики,

вул. Тухачевського, 11, м. Луганськ, 91050, Україна


Телефон: 38 (0642) 47-10-86

Факс: 38 (0642) 41-12-44

E-mail: vnu.conf2010@ya.ru

Сайт кафедри: http://ec.snu.edu.ua

Сайт НДЦ «ФЕНІКС»: http://ec.snu.edu.ua/phoenix/

^ Для нотаток


^ Для нотаток


^ Для нотатокПідписано до друку 15.03.2012 р.

Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. Гарнітура “Times”. Друк офсетний.

Наклад 100 прим. Замовлення № 17.


Видавництво

Східноукраїнського національного університету

імені Володимира Даля


Свідоцтво про реєстрацію: серія ДК № 1620 від 18.12.03 р.


Адреса видавництва: 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20 а,

Телефон (0642) 41-34-12. Факс (0642) 41-31-60.

E-mail: uni@snu.edu.ua


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи