Фашистської німеччини страшно впасти у кайдани icon

Фашистської німеччини страшно впасти у кайдани
НазваФашистської німеччини страшно впасти у кайдани
Дата15.07.2012
Розмір53.3 Kb.
ТипДокументи

УДК 94

В.Г. Троян, ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”©

УКРАЇНСЬКИЙ ВЕКТОР У СТРАТЕГІЧНИХ ПЛАНАХ
ФАШИСТСЬКОЇ НІМЕЧЧИНИ


Страшно впасти у кайдани,

Умирать в неволі,

А ще гірше – спати, спати,

І спати на волі…

Тарас ШЕВЧЕНКО

Стаття містить історико-політологічний та соціально-філософський аналіз українського питання у планах нацистської Німеччини. У ній розглянуто питання расового, територіального, економічного аспектів як основи у фашистських планах завоювання життєвого простору.

Друга світова війна 1939-1945 рр. була найбільш трагічним періодом в історії людства. Певною мірою це стосується України. Страждаючи від сталінщини, а в західних регіонах – від гноблення Польщею, Румунією, Угорщиною, українці сподівалися, що будь-які зміни, навіть спричинені війною, приведуть до поліпшення умов їх існування. Проте вони помилилися. Опинившись між нацистським і радянським тоталітарними режимами, позбавлені власної держави, яка б захищала їх інтереси, українці виявилися беззахисними перед спустошенням війни. За підрахунками дослідників, сама Україна зазнала найбільших втрат населення порівняно з іншими країнами, у тому числі Німеччиною, Росією, Польщею, Білорусією [3, 329].

Слід зауважити, що немає в історії визвольної боротьби українського народу, який би так однобічно, тенденційно та необ’єктивно висвітлювався офіційною радянською історією.

Гітлеру і третьому рейху в їх змаганні за світове панування Україна потрібна була як постачальник продовольства і сировини.

Головною метою зовнішньої політики Німеччини з приходом нацистів до влади стало проголошене в “Майн кампф” здобуття нового життєвого простору для німців як народу вищої раси. Гітлер наголошував: “Якщо сьогодні ми говоримо про нові землі в Європі, то насамперед можна мати на увазі тільки Росію та підвладні їй прикордонні держави” [1, 147]. Під останніми нацистський фюрер розумів західні республіки СРСР, у тому числі й Україну.

У промові на велетенському щорічному партійному зібранні нацистів у Нюрнберзі у вересні 1936 р. він наголошував на необхідності захоплення в першу чергу багатств Уралу, Сибіру та родючих земель України.

21 липня 1940 р., вперше повідомляючи військове командування про свій намір якнайшвидше напасти на СРСР, Гітлер побіжно кинув: “Політичні цілі: Українська держава, Федерація Прибалтійських держав, Білорусія…” Через десять днів перед тією ж аудиторією він казав зовсім інше: “Остаточно: Україна, Білорусія, Балтійські держави – нам” [2, 60].

У січні 1941 р., виступаючи перед підлеглими з таємною промовою, рейхсфюрер СС Г. Гіммлер говорив, що “головною метою війни проти Радянського Союзу є знищення 30 млн. слов’ян” [6, 358]. 2 травня економічний штаб “Схід” затвердив принципи німецької господарчої політики на окупованій радянській території: “1. Війну можна вести тільки за умови, що… всі німецькі збройні сили зможуть харчуватися за рахунок Росії. 2. Коли ми заберемо з країни все, що нам потрібно, десятки мільйонів людей, безсумнівно, помруть від голоду” [7, 392]. Пишучи “Росія”, нацисти мали на увазі СРСР, а коли йшлося про продовольство, – Україну.

“В основному, – говорив Гітлер, – перед нами зараз стоїть завдання розрізати велетенський пиріг відповідно до своїх потреб, щоб ми могли: по-перше, опанувати його; по-друге, управляти; по-третє, експлуатувати”. “Основні принципи: Ніколи знову не повинно стати можливим утворення воєнної держави на захід від Уралу, Німеччина сама бере на себе захист цього простору від усіх можливих небезпек… Тільки німець має право носити зброю, а не слов’янин – не чех, не козак або українець” [8, 120].

Для реалізації злочинних планів Гітлер призначив рейхскомісаром України Е.Коха, гауляйтера Східної Пруссії, який уособлював найбільш брутальну верству нацистської верхівки [8, 120]. Своїм підлеглим він постійно втокмачував, що доля українців – бути рабами німців, “білими неграми”; що всі ті, хто становитиме навіть потенційну загрозу для панування окупантів над Україною, мусить знищуватися фізично. Головне місце серед ворожих окупантам сил, на думку Коха (як і Гітлера), займала національна інтелігенція, отже, вона перша підлягала винищенню, і коли жертв було порівняно небагато, то це лише тому, що, як виявиться, справу ліквідації української національної інтелігенції вже виконала Москва.

Гітлерівський сатрап не робив таємниці зі своїх поглядів, та їх і не можна було приховати, бо вони втілювалися у конкретні дії окупаційної влади. Публічні висловлювання Коха перед німцями про те, що немає ніякої України, а є лише німецька колонія, що батіг – це найнеобхідніший атрибут управління нею, про українців як “недолюдей”, швидко ставали відомими. Кох рішуче відкидав ідею створення будь-якого, навіть псевдополітичного, органу з місцевих діячів, як це було в райхскомісаріаті “Остланд”, який включав Прибалтику та Білорусь.

Кохівська адміністрація грабувала й фізично знищувала населення окупованої України, проте радянська влада не зажадала його екстрадиції для суду за злочини проти українського народу. Не позбавлене сенсу припущення, що це була своєрідна солідарність. Кох своєю політикою максимально антагонізував відносини між німцями та українцями. Отже, він робив саме те, чого треба було Сталінові і що він наказував робити радянським партизанам, які чинили німцям шкоду таким чином, щоб спровокувати репресії проти українського селянства.

Сталін добре знав, як перед війною українське село ставилося до його влади з її голодоморами, каторжними колгоспами, 10-річними присудами за зібрані на стерні “голодні” колоски. Знав він і те, що німецькі обов’язкові поставки продовольства з селянського двору удвоє менші, ніж за радянської влади. За німців українське село зажило заможніше, ніж до війни. Дії “народних месників”, які насправді ніколи не захищали населення від окупантів, мали змінити настрої на селі на користь Сталіна. Сталінська стратегія, здійснювана Українським штабом партизанського руху, дала свої наслідки – сотні спалених німцями українських сіл, сотні тисяч знищених українців.

Таким чином, Україну по черзі обезлюднювали обидва тоталітарні режими – червоний і коричневий.

Німці запровадили на окупованих територіях жорстокий окупаційний режим з поліцейським терором. Україну було перетворено на німецьку колонію, яка увійшла в німецький “життєвий простір” і стала джерелом продовольства і робочої сили, адже 85 відсотків усього постачання Німеччини продуктами з території СРСР було з України. З 2,8 млн. чол., в основному молоді, примусово відправлених на роботи до Німеччини, 2,4 млн. були з України. Від початку окупації до березня 1944 р. з України було вивезено 9,2 млн. зерна, 622 тис. тонн м’яса та мільйони тонн інших продуктів, для транспортування яких було задіяно 1418 тис. вагонів [4, 345].

Людство ніколи не забуде і не пробачить фашистам масового знищення населення. Масовий терор проти українського народу німці застосовували ще з більшою жорстокістю і в більших розмірах, ніж в інших окупованих країнах.

У жовтні 1941 р. Україна і вся Європа спізнали свою першу Хатинь: село Обухівіку на Полтавщині було спалено, а все населення розстріляно. За час окупації подібні варварські акції фашистами були проведені у 250 населених пунктах республіки.

На території України нацисти створили 50 гетто і понад 180 великих концентраційних таборів [5; 346].

Таким чином, агресивна, людиноненависна політика фашистської Німеччини стосовно України періоду Другої світової війни – це суворе застереження нинішньому і прийдешнім поколінням людей про те, що проти війни потрібно боротися до тих пір, поки вона не розпочалася.

Література

  1. Hitler A. Mein Kampf. Munchen, 1939. – S. 147.

  2. Гальдер Ф. Военный дневник: В 3-х т. – М., 1969. – Т. 2. – С. 60.

  3. Новітня історія України (1900-2000) / А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.М. Литвин та ін. – К.: Вища шк., 2002. – С. 329.

  4. Там само. – С. 345.

  5. Там само. – С. 346.

  6. Нюрнбергский процесс: Сб. м-лов в 7-ми т. – М., 1958. – Т. ІІІ. – С. 358.

  7. Там само. – С. 392.

  8. УІЖ – 1971. – № 6. – С. 120.

Summary

V. Troyan. The Ukrainian vector is in the strategic plans of fascist Germany.

The article contains the political and socially philosophical analysis of the Ukrainian question in the plans of Nazi Germany. In it it is considered question racial, territorial, economic aspects as basis in the fascist plans of conquest of vital space.

Рукопис надіслано до редакції 17.12.2007.


©


Схожі:

Фашистської німеччини страшно впасти у кайдани iconКафедра германського, загального І порівняльного мовознавства
На кафедрі постійно працюють лектори з Німеччини; щороку кафедра запрошує провідних професорів з Німеччини та Австрії для читання...
Фашистської німеччини страшно впасти у кайдани iconТема: кароліна кримінальний кодекс феодальної німеччини
Кримінально-судове Уложення “Священної Римської імперії німецької нації”- один з найбільш яскравих пам”ятників права пізнього феодалізму....
Фашистської німеччини страшно впасти у кайдани iconДніпропетровський Університет економіки та права dnipropetrovsk university of economics
Фонд Конрада Аденауера (kas) надає стипендії для навчання у вузах Німеччини. Завдяки цим стипендіям студенти отримують можливість...
Фашистської німеччини страшно впасти у кайдани iconДніпропетровський Університет економіки та права dnipropetrovsk university of economics
Фонд Конрада Аденауера (kas) надає стипендії для навчання у вузах Німеччини. Завдяки цим стипендіям студенти отримують можливість...
Фашистської німеччини страшно впасти у кайдани iconСтипендії Генріха Бьоля для іноземних студентів в Німеччині
Генріха Бьоля надає можливість отримати стипендію для навчання у німецькому вузі іноземним студентам згідно з умовами Міністерства...
Фашистської німеччини страшно впасти у кайдани iconПремія Раймара Люста для вчених у галузі гуманітарних та соціально-економічних наук (Reimar Lüst-Preis für internationale Wissenschafts- und Kulturvermittlung)
Фріца Гіссена і Федеральним міні­стерством закордонних справ Німеччини. Лауреат запрошується до Німеччини для зміцнення і розширення...
Фашистської німеччини страшно впасти у кайдани iconКонтрольні питання до курсу «Новітня історія країн Європи І Америки»
Встановлення фашистської диктатури в окупованих країнах Європи. Репресивна політика нацистського керівництва. Голокост
Фашистської німеччини страшно впасти у кайдани iconМетодичні рекомендації куратору студентської групи
Німеччина почала Другу Світову війну, що по руйнуваннях і людських жертвах значно перевищила Першу Світову війну. Удару військ фашистської...
Фашистської німеччини страшно впасти у кайдани iconВідділ організації виховної роботи методичні рекомендації куратору студентської групи
Німеччина почала Другу Світову війну, що по руйнуваннях І людських жертвах значно перевищила Першу Світову війну. Удару військ фашистської...
Фашистської німеччини страшно впасти у кайдани iconМіністерство освіти та науки україни київський національний університет технологій та дизайну кафедра українознавства бабин яр
Людське життя завжди закінчується смертю. Це страшно незалежно від чого б вона не настала – безглуздого випадку, хвороби чи старості....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи