Відтворювальний механізм впровадження та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій мельник Л. Г., д е. н., професор, Дегтярьова І. Б icon

Відтворювальний механізм впровадження та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій мельник Л. Г., д е. н., професор, Дегтярьова І. Б
Скачати 57.47 Kb.
НазваВідтворювальний механізм впровадження та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій мельник Л. Г., д е. н., професор, Дегтярьова І. Б
Дата15.07.2012
Розмір57.47 Kb.
ТипДокументи

ВІДТВОРЮВАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Мельник Л.Г., д.е.н., професор, Дегтярьова І.Б.

Сумський державний університет, м. Суми


В умовах формування інформаційного суспільства (ІС) вирішення сучасних соціо-еколого-економічних проблем потребує активного застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). На Туніському Саміті щодо формування ІС (2005 рік) проголошувалась ідея необхідності застосування постійно відтворюваного механізму впровадження ІКТ. Основу його має становити триєдина система складових, яку умовно можна назвати “доступність – спроможність - вигідність”.

Доступність характеризує можливість доступу населення до засобів ІКТ. Спроможність характеризує знання та навички користувачів, які визначають уміння використовувати ІКТ. Вигідність обумовлює ступінь ефективності використання ІКТ для вирішення конкретних завдань у різних сферах суспільного життя.

Доступність ІКТ – це найголовніше питання для країн, економіку яких можна охарактеризувати як перехідну. Мова йде про створення дієвої інфраструктури, поширення доступу до ІКТ. Безумовно, повинні функціонувати великі фірми, які забезпечать стійкий розвиток інформаційної інфраструктури. Індустрія ІКТ включає комплекс галузей, що постачають різні види інформаційних продуктів та послуг. Реальне економічне зростання даного сектору може бути забезпечене шляхом залучення інвестицій приватного сектора, створення збалансованого конкурентного середовища та розвитку інформаційної інфраструктури українського ринку ІКТ.

По-перше, підвищення використання ІКТ насамперед пов'язано із залученням до його розвитку приватного сектора, що вже сьогодні відіграє провідну роль у створенні, експлуатації та модернізації ІКТ. Зрозуміло, що ця діяльність, як і будь-яка приватна ініціатива, може успішно здійснюватися тільки при її рентабельності та окупності. Тому першорядним завданням державної політики має стати створення сприятливих умов (у першу чергу податкових) для підприємництва, залучення інвестицій у розвиток інформаційної інфраструктури. Державним структурам на національному та регіональному рівні доцільно сконцентрувати зусилля на розробці та реалізації механізмів стимулювання та підтримки вітчизняного підприємництва в інформаційній сфері, насамперед компаній, що створюють високотехнологічну та наукомістку продукцію, а також підприємств, що реалізують інновації та роблять послуги населенню із використанням комп'ютерних мереж. Найважливішим питанням для подальшого росту та поліпшення якості послуг є створення та підтримка необхідного конкурентного середовища на ринку ІКТ і у всіх секторах інформаційної інфраструктури. Варто переглянути правила конкуренції, необхідно вдосконалювати порядок ліцензування діяльності в області надання інформаційних послуг з використанням Інтернет і сертифікації устаткування, що використовується в мережі Інтернет. Наступне завдання – розвиток інфраструктури українського ринку ІКТ та електронної торгівлі, забезпечення інформаційної прозорості українського ринку ІКТ. Варто більш активно стимулювати впровадження електронного документообігу при підписанні угод, прийняти єдині стандарти розробки та сертифікації систем електронного цифрового підпису та шифрування даних. Україна повинна брати активну участь у розвитку систем електронної торгівлі (СЕТ). Недооцінка ролі СЕТ сьогодні може обернутися для нас втратами у внутрішній і міжнародній торгівлі. Держава повинна взяти на себе функції фінансування розробок стандартів і визначення їхньої пріоритетності в тих областях, де національні структури є користувачами інформаційних систем і послуг, зокрема при державних закупівлях інформаційних ресурсів і систем. Важливим елементом є поліпшення доступу до інформаційної інфраструктури та послуг мережі Інтернет. Темпи формування ІС в Україні безпосередньо залежать від створення необхідних технологічних, економічних і соціально-культурних передумов для залучення активної частини населення у використання ІКТ. Для цього можуть бути залучені також ресурси, що направляються із місцевого бюджету на розвиток бібліотечної мережі. Ще одним резервом полегшення доступу до мережі для громадян України є розвиток служб пошуку, відбору та поставки інформації з мережі на вимогу користувача українською чи російською мовою, поліпшення довідково-інформаційного обслуговування та навігації в мережі.

Спроможність використання ІКТ передбачає створення умов для розвитку базових навичок для використання можливостей ІС. Наявності одного доступу не достатньо. Основним чинником в даній ситуації стає здатність, уміння вигідно використовувати доступні ІКТ. Це потребує розвитку, постійного удосконалення вже існуючих і безумовно нарощування темпів виробництва знань. Виробничі підприємства та сфера послуг зобов'язані проводити навчання персоналу, а також підвищувати не тільки загальний рівень знань, але і інформаційно-комунікаційну грамотність учнів середньої та вищої шкіл. З боку держави необхідна підтримка та стимулювання соціально значимих проектів використання мережних технологій у бібліотеках, вузах, школах. Варто включити в навчальні програми на всіх рівнях питання використання мережних технологій, сприяти підвищенню комп'ютерної грамотності населення, його інформованості про можливості та ресурси Інтернету, освоєння переваг інформаційного обміну у мережі Інтернет у всіх сферах соціально-економічної діяльності.

Сьогодні широко впроваджується інформатизація навчально-виховних процесів. У період із 2001 по 2005 роки на замовлення МОНУ розроблено і впроваджено у навивальний процес 40 навчальних комп’ютерних програм. За даними МОНУ у 2002 році – 2, 2003 – 11, 2004 – 32, 2005 – 39 педагогічних програмних засобів (ППЗ) навчання (Матеріали, 2007). Станом на 1 січня 2006 року у загальноосвітніх навчальних закладах І – ІІІ ступенів було встановлено 9 080 навчальних комп’ютерних комплексів (НКК), у т.ч. 4007 НКК – за кошти державного бюджету та 5 060 НКК – за кошти місцевих бюджетів і інші кошти, що становило 57% від потреби. Загальна кількість НКК у загальноосвітніх навчальних закладах заросла до 10 438, кількість комп’ютерів – до 113 888 одиниць (Матеріали, 2007).

Якщо для більшості розвинених країн наявність ІКТ – не проблема, серйозним викликом виявилося саме вміння використовувати ІКТ. Низька якість освіти є причиною того, що навіть за наявності достатньо розвинутої інфраструктури, вигідно використовувати наявні ІКТ не вдасться. У підвищенні рівня уміння та навичок мають відігравати значну роль освітні програми. Із початку 2004 року разом із МОН України, а також регіональною владою на базі навчальних закладів всіх рівнів в Україні реалізується всесвітня благодійна програма Intel «Навчання для майбутнього» за підтримки корпорації Intel. За цей час у рамках програми пройшли підготовку більше 50 тисяч українських шкільних учителів і студентів педагогічних вузів. До теперішнього часу в цій програмі беруть участь всі області. З моменту початку реалізації програми в Україні було відкрито 27 регіональних центрів навчання на базі інститутів післядипломної педагогічної освіти, діє більше 1000 навчальних площадок.

^ В Україні успішно реалізується ще одна освітня програма World Ahead також корпорації Intel. Ця програма розширює діючі ініціативи корпорації для ринків, що розвиваються, і об'єднує зусилля Intel щодо поліпшення якості життя людей, а також стимулювання розвитку у напрямку розширення можливостей доступу користувачів до Інтернету: поширення бездротового доступу в Інтернет за рахунок розвитку відповідних систем і стимулювання пілотних та комерційних проектів у цій галузі. Більш активно використовується технологія WiMAX, яка забезпечує недороге широкополосне підключення до Інтернету (Матеріали, 2006). 

Вигідність, або корисність використання ІКТ. Це результат перших двох факторів. Сфери використання (глибина, та інтенсивність використання ІКТ варіюють у кожній галузі (промислове виробництво, сільське господарство медицина, екологія, запобігання надзвичайних ситуацій і т.п.). Використання ІКТ має підвищувати ефективність функціонування зазначених сфер. Тільки в цьому випадку створюються передумови для їх впровадження та використання. Необхідно підкреслити, що зазначена тріада складових має відтворюватись постійно. Так, зокрема, вигідність використання ІКТ повинна зумовлювати необхідність розширення інструментальної бази ІКТ і відповідно підвищувати доступність населення до засобів ІКТ; доступність має відтворювати нові потреби у підвищенні уміння їх використання і обумовлювати зростання вигідності розвитку. Таким чином, цикл зазначеної тріади відтворюється на новому рівні.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Материалы международного образовательного форума «Новые горизонты ИКТ в образовании», Киев, 2006 [Електронний ресурс]. ― Режим доступу до ресурсу: http://www.activemedia.ua/ru/news/?pid=288

  2. Матеріали виїзного засідання за участі Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України про хід виконання Державної програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті та науці   на 2006-2010 роки”. Київ, 2007.

Схожі:

Відтворювальний механізм впровадження та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій мельник Л. Г., д е. н., професор, Дегтярьова І. Б iconВідтворювальний механізм впровадження та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій мельник Л. Г., д е. н., професор, Дегтярьова І. Б
Нікаційних технологій (ікт). На Туніському Саміті щодо формування іс (2005 рік) проголошувалась ідея необхідності застосування постійно...
Відтворювальний механізм впровадження та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій мельник Л. Г., д е. н., професор, Дегтярьова І. Б iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах області
«Стан впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах» у 16 районах (містах) області
Відтворювальний механізм впровадження та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій мельник Л. Г., д е. н., професор, Дегтярьова І. Б iconОБҐрунтування впровадження інформаційно-комунікаційних технологій
Еколого-економічне обґрунтування впровадження інформаційно-комунікаційних технологій
Відтворювальний механізм впровадження та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій мельник Л. Г., д е. н., професор, Дегтярьова І. Б iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах області
Основними критеріями ефективності використання інформаційно-комунікаційних технологій у начально-виховному процесі є вже не наявність...
Відтворювальний механізм впровадження та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій мельник Л. Г., д е. н., професор, Дегтярьова І. Б iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах області
Основними критеріями ефективності використання інформаційно-комунікаційних технологій у начально-виховному процесі є вже не наявність...
Відтворювальний механізм впровадження та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій мельник Л. Г., д е. н., професор, Дегтярьова І. Б iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів Загальні положення
Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі кіікт, кабінет) призначений для формування інформаційно-освітнього...
Відтворювальний механізм впровадження та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій мельник Л. Г., д е. н., професор, Дегтярьова І. Б iconПлан захисту дисертаційних робіт на січень 2013 року
Організаційно-правові засади впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в аграрний сектор в умовах розвитку інформаційного...
Відтворювальний механізм впровадження та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій мельник Л. Г., д е. н., професор, Дегтярьова І. Б iconМ. Київ, 2012 Шановний колега!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IX наукової конференції Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій “Сучасні...
Відтворювальний механізм впровадження та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій мельник Л. Г., д е. н., професор, Дегтярьова І. Б iconСекція Інформаційно-комунікаційних технологій та електронних засобів навчання
Керівник – завідувач кафедри, професор, доктор фізико-математичних наук Кудін А. П
Відтворювальний механізм впровадження та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій мельник Л. Г., д е. н., професор, Дегтярьова І. Б iconДержавна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій Сто відсотків” на період до 2015 року
Поліпшення якості освіти є необхідною умовою формування інформаційного суспільства та конкурентоспроможної економіки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи