Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 154.67 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата15.07.2012
Розмір154.67 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ КІБЕРНЕТИКИ ІМЕНІ В.М. ГЛУШКОВА НАН УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Інформаційний лист

Вельмишановні колеги, запрошуємо Вас до участі

у V Всеукраїнській науково-практичній конференції

^ СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В НАУЦІ, ОСВІТІ ТА ЕКОНОМІЦІ

(7–9 квітня 2011 р.)

У роботі конференції передбачаються такі секції та підсекції:

 1. Комп’ютерна підтримка навчання в середній та вищій школі.

  1. Проблеми формування інформаційної культури особистості та підготовка сучасного фахівця в умовах інформаційного суспільства.

  2. Комп’ютерна підтримка фундаментальних, фахових і природничих, гуманітарних і філологічних дисциплін; створення, сертифікація і використання програмних засобів навчального призначення.

  3. Педагогічні особливості інформаційного забезпечення дистанційної освіти (ДО).

  4. Інформаційно-комунікаційні технології управління та діагностики навчально-виховного процесу.

 2. Інформаційні технології в соціально-економічних системах.

  1. Моделювання соціально-економічних процесів та систем.

  2. Інформаційне забезпечення соціально-економічних процесів та систем.

  3. Математичні моделі в економіці, керуванні, ДО та їх реалізація.

 3. Інформаційні технології у виробництві та науковій діяльності.

  1. Системи автоматизації проектувальних робіт.

  2. Автоматизація технологічних процесів.

  3. Автоматизовані системи управління та автоматизовані робочі місця.

  4. Комп’ютерні графічно-інформаційні технології.

  5. Програмне забезпечення та математичне моделювання інформаційних систем.

  6. Комп’ютерні онтології та їх застосування

^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

С. В. САВЧЕНКО – голова, доктор педагогічних наук, професор, ректор Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;

^ О.В. ПАЛАГІН – заст. голови, академік НАН України, заступник директора Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

О. С. МЕНЯЙЛЕНКО – заст. голови, доктор тех. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи ЛНУ імені Тараса Шевченка;

Є. О. БАШКОВ – заст. голови, доктор тех. наук, професор, проректор із наукової роботи Донецького національного технічного університету;

Г. А. МОГИЛЬНИЙ – канд. тех. наук, доцент, директор Інституту інформаційних технологій ЛНУ імені Тараса Шевченка;

С. В. ДЯЧЕНКО – канд. педагогічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій та систем ЛНУ імені Тараса Шевченка;

В. М. ЖУКОВА – канд. педагогічних наук, ст. викладач кафедри інформаційних технологій та систем ЛНУ імені Тараса Шевченка;

В. В. СКАЧКО – асистент кафедри інформаційних технологій та систем ЛНУ імені Тараса Шевченка;

С. В. ОНОПЧЕНКО – асистент кафедри інформаційних технологій та систем ЛНУ імені Тараса Шевченка;

О. Є. ШУЛЬСЬКИЙ – асистент кафедри інформаційних технологій та систем ЛНУ імені Тараса Шевченка;

Н. О. ЦОДІКОВА – аспірант кафедри педагогіки, асистент кафедри інформаційних технологій та систем ЛНУ імені Тараса Шевченка.

^ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

С. В. САВЧЕНКО – голова, доктор педагогічних наук, професор, ректор Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;

О. С. МЕНЯЙЛЕНКО – заст. голови, доктор тех. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи ЛНУ імені Тараса Шевченка;

Є. О. БАШКОВ – заст. голови, доктор тех. наук, професор, проректор із наукової роботи Донецького національного технічного університету;

Ю. О. СКОБЦОВ – доктор тех. наук, професор, завідувач кафедрою АСУ Донецького національного технічного університету

^ А. О.  КАРГІН – доктор тех. наук, професор, декан фізичного факультету  Донецького національного університету;

Г. А. МОГИЛЬНИЙ – канд. тех. наук, доцент, директор Інституту інформаційних технологій ЛНУ імені Тараса Шевченка, завідувач кафедрою інформаційних технологій та систем ЛНУ імені Тараса Шевченка;

^ Н.Г ПЕТРЕНКО – канд. тех. наук, ст. наук. співробітник Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

В.Ю. ВЕЛИЧКО – канд. тех. наук, ст. наук. співробітник Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

^ В.Д. СКВІРСЬКИЙ - канд. тех. наук, доцент, завідувач кафедрою теоретичної і прикладної інформатики ЛНУ імені Тараса Шевченка;

А. В. ФОМЕНКО – канд. педагогічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій та систем ЛНУ імені Тараса Шевченка;

^ Ю.Л. ТИХОНОВ – канд. тех. наук, доцент кафедри інформаційних технологій та систем ЛНУ імені Тараса Шевченка;

С. В. ДЯЧЕНКО – канд. педагогічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій та систем ЛНУ імені Тараса Шевченка;

В. М. ЖУКОВА – канд. педагогічних наук, ст. викладач кафедри інформаційних технологій та систем ЛНУ імені Тараса Шевченка;

 

^ Робочі мови конференції: англійська, українська, російська. Зарубіжні учасники конференції подають матеріали тез доповідей однією з робочих мов конференції.

^ Умови та термін оплати наведено в розділі “Організаційний внесок та оплата за друкування матеріалів”;

Контактний телефон кафедри інформаційних технологій та систем: 8-(0642)-590345 (зав. кафедрою – Могильний Геннадій Анатолійович),

e-mail: confits@luguniv.edu.ua; додаткова адреса zavkafinfo@lnpu.edu.ua.

Додаткову інформацію дивіться на Інформаційному порталі кафедри ІТС за адресою http://its.luguniv.edu.ua (розділ «Наукова робота» – «Семінари та конференції»), або на ВЕБ-сторінці http://its.luguniv.edu.ua/kaf1_u/sc_work/seminar.html

^ За результатами конференції буде видано три збірники:

 • Збірник тез конференції – буде надруковано до початку конференції;

 • Збірник ВАК з педагогічних наук „Вісник Луганського національного університету” – буде надруковано в 2011 р;

 • Збірник ВАК з технічних, економічних та математичних наук „Вісник Східноукраїнського національного університету” – буде надруковано в 2011 р.

^ Матеріали, що увійшли до збірників ВАК буде надіслано поштою за рахунок організаторів конференції.

 

Для участі в конференції просимо надіслати  (на електронну адресу та звичайною поштою) організаційному комітетові:

 1. не пізніше 22 березня 2011 року  файли зроблені в MS Word : а) текст тез; б) заявка учасника конференції (заповнити таблицю 1 в електронному вигляді);

  1. заявка учасника конференції (обов’язково друковану та її електронну версію дивись таблицю 1) (назва файлу повинна включати прізвище першого автора латинськими літерами, наприклад, zayav_Ivanov.doc);

  2. текст тез (1-3 сторінки) підписаний авторами (обов’язково друковану та електронну версії) (назва файлів повинна включати прізвище першого автора, наприклад, tez_ivanov.doc). У випадку, як що, від одного (першого автора) декілька тез та статей - додайте до імені файлу відповідну цифру (tez_ivanov1.doc tez_ivanov2.doc);

 2. до початку конференції (7 квітня 2011 року)а) текст статті (дивись розділ «^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ»); б) текст анотацій статті англійською, російською та українською мовами; в) супровідні документи;

  1. текст статті та анотації англійською, українською і російською мовами, підписаний авторами, які оформлені згідно вимог до відповідних збірників ВАК (обов’язково друковану та їх електронну версію, назва файлів повинні включати прізвище першого автора, наприклад, stat_ivanov.doc);

  2. ілюстративний матеріал виконується на комп’ютері чітко і якісно (електронна версія графічних файлів додається на CDRW). Бажано не використовувати засоби створення рисунків програми MS Word. Посилання на ілюстрації в тексті тез та статті – обов’язкові. Усі ілюстрації супроводжуються підписами;


^ СУПРОВІДНІ ДОКУМЕНТИ ДО СТАТЕЙ


 1. витяг з протоколу засідання відповідної кафедри із рекомендацією про друк статті (скановану копію надіслати ел. поштою) ;

 2. ґрунтовна рецензія на статтю доктора (в окремих випадках кандидата) наук (скановану копію надіслати ел. поштою);

 3. копії документів про сплату (оригінали залиште собі) – окремо оргвнесок та окремо за друк статті. (скановану копію надіслати ел. поштою)У графі призначення платежу (строго): оргвнесок “назва тез” (П.І.Б. першого автора), або
за друк статті “назва статті” (П.І.Б. першого автора).


Умови та терміни оплати наведено в розділі “^ Організаційний внесок та оплата за друкування матеріалів”;


Електронна адреса для листування: confits@luguniv.edu.ua; додаткова адреса zavkafinfo@lnpu.edu.ua.

Табл.1.


Заявка учасника V Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій у науці, освіті та економіці»

 

!!!Усі графи заповнити обов’язково!!!

Таблицю заповнити в електронному вигляді та роздрукувати

Назва доповіді

 

Секція і підсекція

 

Напрямок

(один з трьох ) педагогіка, економіка, технічні науки

П.І.Б. (!!!повністю!!!) автора(ів) науковий ступінь, посада

 

Телефон, e-mail

 

!!!ПОВНА НАЗВА і АДРЕСА!!! установи де працює(ють)

 

Коло наукових інтересів

 

Кількість збірників ВАК (педагогічні науки)

 

Кількість збірників ВАК (технічні та економічні науки)

 

Кількість збірників тез

 

Адреса одержувача:

(куди висилати збірники наукових праць)

Планую (потрібне підкреслити)

 • виступити з доповіддю;

 • виступити з інформацією;

 • взяти участь, як слухач

 

Потреба проживання (так, ні)

 

Необхідність у технічних засобах (вказати)

 

 

^ Матеріали необхідно надсилати на адресу:

Могильному Г. А.

Кафедра інформаційних технологій та систем,

ЛНУ імені Тараса Шевченка, Оборонна, 2, м. Луганськ, 91011

та електронною поштою на адресу: confits@luguniv.edu.ua


 

^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Публікуватимуться тексти, підготовлені в форматі MS WORD (.doc, .rtf), які відповідають вимогам:

 

Для збірника матеріалів конференції (тез доповідей) – дивись приклад формлення :

 • обсяг від 1 до 3 сторінок формату А5; поля: верхнє, нижнє, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см; міжрядковий інтервал – одинарний;

 • перший абзац – УДК – до лівого краю сторінки, шрифт Times New Roman, 12 пт, звичайний;

 • другий абзац – назва статті – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 12 пт, напівжирний, всі великі;

 • третій абзац – ініціали та прізвище автора(ів) – до правого краю сторінки, шрифт Times New Roman, 12 пт, напівжирний, курсив;

 • четвертий абзац – назва організації – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 11 пт, звичайний;

 • п’ятий абзац – пустий рядок;

 • далі текст тез, який повинен містити загальну постановку проблеми, короткий виклад основного матеріалу дослідження, висновки (шрифт Times New Roman, 11 пт, звичайний, абзацний відступ 0,75 см);

 • після тексту тез – пустий рядок;

 • далі список літератури – Література: – до лівого краю сторінки, шрифт Times New Roman, 11 пт, звичайний, абзацний відступ 0,75 см (бібліографічні джерела подаються підряд, без відокремлення абзацом, у порядку цитування, прізвище та ініціали автора праці (першого співавтора) роботи або перше слово назви виділяється напівжирним шрифтом. Література оформлюється згідно з вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України № 3, 2008).

 • рисунки в тексті матеріалів – по центру сторінки;

Рис.1. Назва – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 11 пт, звичайний;

 • таблиці: Таблиця 1 – до правого краю сторінки; шрифт Times New Roman, 11 пт, звичайний;

^ Назва таблиці – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 11 пт, звичайний.

 

Приклад оформлення тез доповідей
Для збірника ВАК з педагогічних наук:

 1. стаття повинна відповідати вимогам постанови ВАК України (див. "Постанову Президії ВАК України" від 15.01.2003 р.). Повинна містити такі необхідні елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки. Дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

 2. обсяг статті – 6-12 сторінок, набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word (.doc, .rtf), формат паперу А4; поля: верхнє, нижнє, праве й ліве – 3,8 см; верхній колонтитул – 1,25 см, нижній – 3,2 см;

 3. перший абзац – УДК (ОБОВ’ЯЗКОВО!)– до лівого краю сторінки, шрифт Times New Roman, розмір12 пт, звичайний, без відступів;

 4. другий абзац – пустий рядок;

 5. третій абзац – ініціали і прізвище автора (авторів) – до лівого краю сторінки, шрифт Times New Roman, розмір12 пт, напівжирний, абзацний відступ 1,5 см;

 6. четвертий абзац – пустий рядок;

 7. п’ятий абзац – назва статті – по центру сторінки (без абзацного відступу), шрифт Times New Roman, розмір12 пт, напівжирний, всі великі;

 8. шостий абзац – пустий рядок;

 9. далі – текст статті – шрифт Times New Roman, розмір12 пт, міжрядковий інтервал – одинарний, абзацний відступ – 1,5 см, вирівнювання по ширині;

 10. мова – англійська, українська, російська;

Дивись зразок 1.

Зразок 1

УДК 338.24

 

А. В. Бакурова, А. В. Діденко


^ МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ВЛАДОЮ, НАСЕЛЕННЯМ, ТУРИСТИЧНИМ ТА ІГРОВИМ БІЗНЕСОМ

 

Важливість туризму для економічного розвитку є загальновідомою. Він сприяє розвитку суміжних секторів економіки, збільшенню доходів та зайнятості населення, іноземним інвестиціям. Також туризм сприяє зростанню доходу від оподаткування, який отримує держава. 

 1. посилання на цитовані джерела подаються в квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, який додається до статті, друга – номер сторінки, наприклад: [1, 28]. Кілька джерел подаються через крапку з комою, наприклад [1, 28; 4, 53], або [4; 7];

 2. бібліографія подається в кінці статті після слова Література (без двокрапки) – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, розмір12 пт, напівжирний;

 3. бібліографічні джерела подаються у порядку цитування підряд, абзацний відступ 1,5 см, прізвище та ініціали автора праці (першого співавтора) роботи або перше слово назви виділяється напівжирним шрифтом. Література оформлюється згідно з вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України № 3, 2008);

Дивись зразок 2.

 1. Після статті надається (статтю завершує) П.І.Б. авторів, назва статті, анотації українською, російською, англійською мовами обсягом 5-7 рядків, ключові слова 3-5, відомості про авторів (українською) та відомості про рецензента (українською). Дивись зразок 3.


Зразок 2

Література

1. Розпорядження КМУ „Про схвалення Концепція реформування податкової системи України” (від 19 лют. 2007 р. №56-р). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до розпорядження : dpa.lg.ua/inf/konzep.htm. 2. Бураковський I. Гральний бізнес в Україні: потрібна ефективна система регулювання / I. Бураковський, Д. Науменко // Дзеркало тижня. – 2008. – № 36. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті : www.dt.ua. 3. Робертс Ф. С. Дискретные математические модели с приложениями к социальным, биологическим и экологическим задачам / Ф. С. Робертс. – М. : „Наука”, 1986. – 563 с. 4. Мельник П. В. Напрями удосконалення оподаткування туристично-рекреаційної діяльності / П. В. Мельник, Г. Г. Старостенко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті : www.ecologylife.ru/tyrizm-2002/napryami-udoskonalennya-opodatkuvannya-turistichno-rekreatsiynoyi-diyalnosti.html. 5. Вітлінський В. В. Аналіз діяльності податкової системи України / В. В. Вітлінський, А. В. Скрипник // Фінанси України. – 2005. – № 12. – С. 19 – 31.

 


Зразок 3

Бакурова А. В., Діденко А. В. Моделювання ефективності взаємодії між владою, населенням, туристичним та ігровим бізнесом

У статті представлена когнітивна модель взаємодії між владою, населенням, туристичним та ігровим бізнесом у розрізі грошових потоків. Модель дозволяє проводити імітаційні експерименти та на основі аналізу їх результатів будувати стабілізуючі стратегії організації спільної діяльності між різними представниками бізнесу дозвілля, влади та громади.

Ключові слова: когнітивна модель, грошові потоки, туристичний бізнес, ігровий бізнес.

 

^ Бакурова А. В., Диденко А. В. Моделирование эффективности взаимодействия между властью, населением, туристическим и игровым бизнесом

В статье представлена когнитивная модель взаимодействия между властью, населением, туристическим и игровым бизнесом, в разрезе денежных потоков. Модель позволяет проводить имитационные эксперименты и на основе анализа их результатов строить стабилизирующие стратегии организации совместной деятельности между разными представителями бизнеса досуга, власти и общества.

Ключевые слова: когнитивная модель, денежные потоки, туристический бизнес, игровой бизнес.

 

^ Bakurova A. V., Didenko A. V. Modeling the interaction efficiency between power, population, tourist and playing business

In the article the theoretical model of cooperation is presented between power, population, tourist and playing business, in the cut of money streams. A model allows to conduct imitation experiments and on the basis of analysis of their results to build stabilizing strategies of organization of joint activity between the different representatives of business of leisure, power and society.

Keywords: theoretical model, the money streams, tourist business, playing business.


Рецензент Гавриш Наталія Василівна, д. пед. н., проф. , ЛНУ імені Тараса Шевченка

Стаття подана

19.03.11

 

Для збірника ВАК з технічних та економічних наук:

 1. мова – українська, англійська, російська;

 2. обсяг статті – 5-10 сторінок, набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word (*doc, *rtf), формат паперу А4; поля: верхнє – 2,0 см, внутрішнє – 2,0 см, зовнішнє – 5,75 см, нижнє– 6,5 см; нижній колонтитул – 5,5 см; шрифт Arial (дивись зразок 4);

 3. перший абзац – УДК – по лівому краю сторінки, шрифт Arial, 10 пт, звичайний;

 4. другий абзац – пустий рядок;

 5. третій абзац – прізвище та ініціали автора (авторів) – відступ зліва 3 см, шрифт Arial, 10 пт напівжирний;

 6. четвертий абзац – пустий рядок;

 7. п’ятий абзац – назва статті– з відступом зліва 3 см (без абзацного відступу), всі великі, шрифт Arial, напівжирний, 10 пт;

 8. шостий абзац – пустий рядок;

 9. сьомий абзац – анотація– з відступом зліва 3 см (без абзацного відступу), шрифт Arial, звичайний, 8 пт;

 10. восьмий абзац – пустий рядок;

 11. дев’ятий абзац –Ключові слова– з відступом зліва 3 см (без абзацного відступу), шрифт Arial, звичайний, 8 пт

 12. текст статті – міжрядковий інтервал – одинарний, абзацний відступ – 1 см, вирівнювання по ширині, шрифт Arial звичайний, 10 пт;

Зразок 4


 1. бібліографія подається в кінці статті після слова Література (без двокрапки) – по центру сторінки, шрифт Arial, розмір10 пт, напівжирний (дивись зразок 5)

 2. Література оформлюється згідно з вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України № 3, 2008)


Зразок 5


 1. Після статті надається анотація на двох інших мовах (наприклад стаття на російській-анотації на українській та англійській), відомості про авторів (українською) та відомості про рецензента (українською) дивись зразок 6

Зразок 6

^

Організаційний внесок та сплата за друкування матеріалів


Організаційний внесок становить 120 гривень (друкування одного примірника тез, кава-брейк, розсилка) – одна квитанція, окрема друга квитанція – за друк статті.

На одну наукову працю надсилається 1 (один) примірник збірника тез на адресу, яку було вказано в заявці учасника конференції. Для отримання додаткових збірників тез необхідно сплатити їх вартість у розмірі 30 гривень за кожний додатковий примірник, про що потрібно вказати в квитанції, яка надсилається. Прохання додаткові примірники замовляти завчасно.

 

Вартість друкування статті – 20 гривень за сторінку. На одну наукову працю надсилається 1 (один) примірник збірника ВАК на адресу, яку було вказано в заявці учасника конференції. Для отримання додаткових примірників збірника ВАК необхідно сплатити їх вартість у розмірі 50 гривень за кожний додатковий примірник, про що потрібно вказати в квитанції, яка надсилається

Копію документу про сплату оргвнеску бажано вислати не пізніше 22 березня 2011 р.

^ Статті, що увійшли до  збірників ВАК буде надіслано поштою за рахунок організаторів конференції орієнтовний термін – липень/вересень 2011

При оформленні поштового переказу

У графі призначення платежу вказати: оргвнесок «назва тез» (П.І.Б. учасників конференції) або оргвнесок «назва тез» (П.І.Б. учасників конференції)

У графі Поштовий переказ необхідно вказати суму переказу.

У графі Одержувач необхідно вказати: Жукова Вікторія Миколаївна

Адреса: до запитання, вул. Московська, буд. 1, кв. 132, м. Луганськ, 91055.

Копії документів про сплату (оригінали залишити собі та пред'явити на конференції ) – окремо оргвнесок та окремо за друк статті. У графі Призначення платежу (строго): оргвнесок “назва тез” (П.І.Б.), або  за друк статті “назва статті” (П.І.Б. першого автора).

При неправильному заповненні графи «Призначення платежу» робота не буде зарахована як сплачена

 

 

 

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи