Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу \"Споживачі електроенергії \" icon

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Споживачі електроенергії "
Скачати 497.79 Kb.
НазваМетодичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Споживачі електроенергії "
Сторінка2/4
Дата15.07.2012
Розмір497.79 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4
^

Контрольні завданняНомер варіанту контрольного завдання|задавання| вибирають за табл|.Б1 на перетині рядка, відповідного останній цифрі номера залікової книжки і стовпця, відповідного передостанній цифрі номера. За вибраним варіантом у табл|. Б2 визначають номери питань і завдання|задачі|, які входять у контрольну роботу. Числові дані для завдань|задач| приведені в таблицях, розміщених після|потім| умови кожного завдання|задачі|.


^ Методичні вказівки рекомендації щодо виконання контрольних робіт


Контрольні роботи повинні відповідати наступним|слідуючим| вимогам:


 1. На обкладинці зошита контрольної роботи повинні бути вказані: прізвище, ім'я та по батькові студента, курс, група, спеціальність, шифр і домашня|хатня| адреса.

 2. Перед виконанням контрольних робіт необхідно ознайомитися з|із| вимогами, викладеними в розділі "Загальні|спільні| методичні вказівки рекомендації щодо виконання контрольних робіт ".

 3. Для зауважень рецензента на кожній сторінці необхідно залишити поля не менше 2 см.

4. Використовувані позначки, фізичні величини, умовні позначення і одиниці фізичних величин повинні відповідати ДСП, ЕСКД| і СІ.

 1. Рішення задач та відповіді на поставлені питання слід приводити|призводити,наводити| у тій послідовності, що вказана в таблиці контрольних завдань|задавань|. Відповідь на кожне питання повинна починатися з нової сторінки.

 2. Графічні побудови|шикування| проводять|виробляють,справляють| на міліметрівці з|із| обов'язковим дотриманням масштабів.

 3. Рішення задач слід супроводжувати лаконічним, та ||повним|цілковитим| поясненням.

 4. Забороняється використовувати скорочення при відповідях на питання різного роду

 5. У випадках, коли в умові завдання|задачі| не вказані конкретні величини параметрів, їх значення слід шукати у рекомендованій літературі.

10. При описані конструкції конкретного кабелю, дроту|проводу| або арматури, необхідно привести числові значення параметрів що їх характеризують, вказати області використання даних елементів, а також умови їх експлуатації.

 1. У кінці|у кінці,наприкінці| контрольного завдання|задавання| слід привести оформлений відповідним чином список використовуваної літератури.

 2. Якщо під час виконання контрольної роботи виникне питання – необхідно звертатися на кафедру для консультації.
^

Контрольні запитання


 1. Назвіть параметри систематизування споживачів.

 2. Споживачі електроенергії.

 3. Приймачі електроенергії, їх характеристика.

 4. Дайте характеристику режимам роботи приймачів.

 5. Перелічіть категорії споживачів щодо забезпечення надійності і безперебійності живлення приймачів.

 6. Назвіть причини виникнення реактивної енергії.

 7. Перелічіть причини недоцільності концентрації генераторів реактивної енергії.

 8. Назвіть характерні місця, для яких визначається встановлена потужність.

 9. Перелічіть причини зниження коефіцієнта потужності споживача.

 10. Перевірка заміни недовантаженого двигуна на двигун меншої потужності.

 11. Методи підвищення коефіцієнта потужності.

 12. Переваги конденсаторних батарей при компенсації реактивної потужності в порівнянні з іншими компенсаторами.

 13. Основні характеристики трансформатора.

 14. Досліди холостого ходу і короткого замикання.

 15. Група з'єднань трансформатора.

 16. Позначення виводів і групи з'єднань.

 17. Дослідне визначення груп з'єднань.

 18. Рівнобіжне включення трансформаторів.

 19. Рівнобіжне включення трансформаторів непарних груп з'єднання.

 20. Рівнобіжне включення трансформаторів парних груп з'єднання.

 21. Фазування трансформаторів.

 22. Фазування трансформаторів із заземленої нейтральлю.

 23. Фазування трансформаторів з ізольованої нейтральлю.

 24. Схема заміщення трансформатора.

 25. Методика визначення параметрів схеми заміщення трансформатора.

 26. Електрифіковане устаткування.

 27. Електричні машини.

 28. Електричні машини з асинхронними двигунами.

 29. Електричні машини із синхронними двигунами.

 30. Електричні машини з двигунами постійного струму.

 31. Електричні машини з двигунами постійного струму при живленні від перетворювача.

 32. Електротехнологія.

 33. Способи перетворення електричної енергії в інші види енергії.

 34. Електрична піч опору.

 35. Дугова електрична піч.

 36. Індукційна піч.

 37. Печі діелектричного нагрівання.

 38. Електрозварювання.

 39. Вимоги до зварювальних трансформаторів.

 40. Електрозварювальне устаткування.

 41. Електроліз.

 42. Гальванотехніка.

 43. Гальванічні установки.

 44. Електричне висвітлення.

 45. Спектр випромінювання.

 46. Основні світлотехнічні величини.

 47. Світлотехнічні параметри джерел світла.

 48. Електричні параметри джерел світла.

 49. Геометричні параметри джерел світла.

 50. Термін служби джерела світла.

 51. Крива сили світла.

 52. Лампи розкалювання.

 53. Розрядні лампи.

 54. Люмінесцентні лампи.

 55. Дугова ртутна лампа.

 56. Дугова натрієва лампа.

 57. Пускорегулююча апаратура.

 58. Ступінь захисту світильників від впливу навколишнього середовища.

 59. Клас захисту від ураження електричним струмом.

 60. Робота розрядної лампи з індуктивним баластом.

 61. Робота розрядної лампи з індуктивно-ємнісним баластом.

 62. Світлові прилади.

 63. Світильники.

 64. Світлотехнічні характеристики світильників.

 65. Освітлювальні мережі.

 66. Категорії освітлювальних установок.

 67. Види висвітлення.

 68. Коефіцієнт попиту освітлювальної установки.

 69. Визначення навантаження освітлювальної установки.

 70. Види електричного транспорту.

 71. Напруги застосовувані для живлення електротранспорту.

 72. Тягові підстанції.

 73. Назвіть параметри систематизування споживачів.

 74. Споживачі електроенергії.

 75. Приймачі електроенергії, їх характеристика.

 76. Дайте характеристику режимам роботи приймачів.

 77. Перелічіть категорії споживачів щодо забезпечення надійності і безперебійності живлення приймачів.

 78. Назвіть причини виникнення реактивної енергії.

 79. Перелічіть причини недоцільності концентрації генераторів реактивної енергії.

 80. Назвіть характерні місця, для яких визначається встановлена потужність.

 81. Перелічіть причини зниження коефіцієнта потужності споживача.

 82. Перевірка заміни недовантаженого двигуна на двигун меншої потужності.
 1. Потрібно розрахувати активну, реактивну і повну потужності і струми при номінальному навантаженні на валу для двигуна потужністю кВт на робочу напругу В, що має ККД і коефіцієнт потужності . Розрахувати індуктивний опір струмообмежуючого реактора, щоб пусковий струм не перевищував номінального струму мережного трансформатора. ТДН-400-10/0,4, UК%=6%.

кВт

В

ккдМережний тр-тор

20

380

0,8

0,8

ТДН-400-10/0,4


 1. Для двигуна постійного струму з ККД =0,85 при його живленні від тиристорного перетворювача необхідно: розрахувати енергетичні показники двигуна, активну, реактивну і повну потужності двигуна, механічну потужність на валу, якщо діюче значення струму якоря =200 А, а його постійна складова =160 А, що дає значення напруги якоря =220 В.

 2. Для електропечі опору, призначеної для розплавлювання за 2 години 100 кг алюмінію в чавунному тиглі масою 70 кг, необхідно розрахувати параметри нагрівача при ККД печі 0,6.

 3. Для дугової електропечі, призначеної для плавлення за одну годину 1,5 т сталі необхідно: розрахувати індуктивний опір струмообежуючого реактора за умови, щоб спад вторинної напруги мережного трансформатора типу ТРДН-6300-110/10, %=5% при коефіцієнті завантаження =0,75 у момент запалювання дуги не перевищував номінального значення. Пічний трансформатор ЕТМК-1200/10, потужність 1000 кВа, напруга 10/0,11 кВ, нормальна напруга КЗ %=18%.

 4. Для індукційної печі для плавлення за одну годину 160 кг бронзи необхідно розрахувати активні, реактивну і повну потужності печі і перетворювача частоти на 2,4 кГц 800 В якщо ємність конденсаторів, які компенсують, 32 мкФ, вибрати силові кабелі для живлення печі.

 5. Для установки електрозварювання необхідно розрахувати: зварювальний трансформатор, що живиться напругою 220 В, для роботи з електродами діаметром 4 мм; провали напруги в мережі в момент запалювання дуги, якщо напруга КЗ зварювального трансформатора %=10%, а мережний трансформатор ТДК-100-10/0,4 %=7% при коефіцієнті завантаження 0,7.

 6. Для установки електролізу, призначеної для виробництва алюмінію, необхідно розрахувати: кількість електроенергії для виробництва 1 т алюмінію, якщо процес відбувається при напрузі 6 В и струмі 30 кА; активну, реактивну і повну потужності понижуючого трансформатора, якщо його ККД 98%, а коефіцієнт потужності =0,85.

 7. Потрібно перевірити за умовами рентабельності заміну двигуна типу А92-4 потужністю 100 кВт, що працює з навантаженням на валу, що дорівнює 50 кВт, двигуном А82-4 потужністю 55кВт.

Коефіцієнт зміни втрат у заданому пункті енергосистеми дорівнює 0,02; 0,1; 0,15 кВт/кВАр.

 1. Для трансформатора зірка-зірка з нулем потужністю =100 кВА, напругою первинної обмотки =6000 В, а вторинної =400 В, напруги короткого замикання %=5,5%, потужність К.З. .=2400 Вт, потужність Х.Х. =600 Вт, струм Х.Х. =0,07 , коефіцієнт потужності =0,75, коефіцієнт завантаження =0,8,

необхідно розрахувати активні й реактивні опори, спадання напруги у вторинній обмотці і побудувати схему заміщення.

 1. Вибрати перетин живильного кабелю для освітлювальної установки, що складається з 15 ламп ДРЛ- 250, розташованих на відстані 50 м від ввідного щита, 23 ламп ЛБ-40, розташованих на відстані 70 м від ввідного щита і 17 ламп накалювання потужністю 100 Вт, розташованих на відстані 30 м від ввідного щита.


Треба розрахувати активну, реактивну і повну потужності й струми при номінальному навантаженні на валу для двигуна потужністю кВт на робочу напругу В, що має ККД і коефіцієнт потужності . Розрахувати індуктивний опір струмообмежуючого реактора, щоб пусковий струм не перевищував номінальний струм мережного трансформатора ТДН-400-10/0,4, UК%=6%.

знаходимо значення номінального струму силового трансформатора:

.

Індуктивний опір мережного трансформатора

.

Індуктивний опір первинної обмотки і приведений опір вторинної обмотки

.

Індуктивний опір вторинної обмотки

.

Додатки


Додаток А


^ Таблиця А.1

Струмові навантаження на неізольовані шини прямокутного перерізу


Площа перерізу в мм2

Струм в амперах

мідні

алюмінієві

стальні

250

870

670

365

500

1510

1170

535

800

2180

1690

750Таблиця А.2

Струмові навантаження на силові трижильні кабелі в алюмінієвій оболонці з паперовою ізоляцією напругою 0.4-10 кВ


Площа перерізу

в мм2

Струм в амперах

Мідні жили

Алюмінієві жили

земляна прокладка

повітряна прокладка

земляна прокладка

повітряна прокладка

1

2

3

4

5

16

120

80

90

60

25

160

105

125

80

35

190

125

145

95

50

235

155

180

120

70

285

200

220

155

95

340

245

260

190

120

390

285

300

220

150

435

330

335

255

185

490

375

380

290

240

570

430

440

330


^ Таблиця А.3

Струмові навантаження на силові проводи в гумовій та пластмасовій ізоляції напругою 0.4 кВ

Площа

перерізу

у мм2

Струм в амперах

Три одножильні проводи

Переносні гнучкі трижильні кабелі в гумовій оболонці
прокладка у повітрі

Прокладка у трубі
мідні

алюмінієві

мідні

алюмінієві
2.5

30

24

25

19

28
1

2

3

4

5

6
4

41

32

35

28

36
6

50

39

46

32

45
10

80

60

60

47

60
16

100

75

80

60

80
25

140

105

100

80

105
35

170

130

125

95

130
50

215

165

170

130

160
70

270

210

210

165

200
95

330

255

255

200

-
120

385

295

290

220

.
150

440

340

330

255

-
185

510

390

-

-

-
240

605

405

-

-

-

Таблиця А.4

1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу \"Споживачі електроенергії \" iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Споживачі електроенергії"
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Споживачі електроенергії" (для студентів 4 курсу денної І заочної форм...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу \"Споживачі електроенергії \" iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення курсу “Фінансовий ринок”
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “Фінансовий ринок” І проведення практичних занять (для студентів 5 курсу спеціальності...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу \"Споживачі електроенергії \" iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення курсу «фінансова статистика»
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Фінансова статистика» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання спец. 050100...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу \"Споживачі електроенергії \" iconХарківська національна академія міського господарства с. С. Родченко методичні вказівки до самостійного вивчення курсу
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Система національних рахунків» (для студентів заочної форми навчання за напрямом...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу \"Споживачі електроенергії \" iconМіністерство освіти І науки украіни харківська національна академія міського господарства в. Ю. Світлична методичні вказівки для самостійного вивчення курсу «фінанси»
Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу «Фінанси» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 030601...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу \"Споживачі електроенергії \" iconХарківська національна академія міського господарства єсіна В. О. Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та практичних занять з дисципліни
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та практичних занять з дисципліни „Потенціал І розвиток підприємства” для студентів...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу \"Споживачі електроенергії \" iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення з курсу «економіка І організація інноваційної діяльності»
Методичні вказівки до самостійного вивчення з курсу «Економіка І організація інноваційної діяльності» (для студентів 4 курсу заочної...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу \"Споживачі електроенергії \" iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни „Маркетинг”
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни „Маркетинг” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання спец. 50100 „Облік...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу \"Споживачі електроенергії \" iconС. М. Мордовцев методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Інформаційні системИ І технології в обліку»
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Інформаційні системи І технології в обліку» (для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу \"Споживачі електроенергії \" iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з курсу «Аудит» (для студентів заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи