Горева Євгенія Юріївна Викладач кафедри права Сумського державного університету в даній статті розглядається питання відпустки науково-педагогічних працівників відповідно до закон icon

Горева Євгенія Юріївна Викладач кафедри права Сумського державного університету в даній статті розглядається питання відпустки науково-педагогічних працівників відповідно до закон
НазваГорева Євгенія Юріївна Викладач кафедри права Сумського державного університету в даній статті розглядається питання відпустки науково-педагогічних працівників відповідно до закон
Дата15.07.2012
Розмір36 Kb.
ТипЗакон

Окремі питання щодо творчих відпусток науково-педагогічних працівників


Горева Євгенія Юріївна

Викладач кафедри права Сумського державного університету


В даній статті розглядається питання відпустки науково-педагогічних працівників відповідно до законодавства України. Також дається порівняльний аналіз творчої відпустки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 року № 45 «Про затвердження умов тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток» та Закону Російської Федерації «Про освіту».

Ключові слова: відпустка, творча відпустка.

Відпустка – встановлена законом, колективним договором або трудовим контрактом певна кількість календарних днів безперервного відпочинку, які надаються працівникові роботодавцем у календарному році, із оплатою або без оплати їх з збереженням місця роботи (посади) за працівником на цей час.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про відпустки» [1] право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Іноземні громадяни та особи без громадянства, які працюють в Україні мають право на відпустки нарівні з громадянами України.

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про відпустки» встановлені такі види відпусток: щорічні відпустки; додаткові відпустки у зв’язку з навчанням; соціальні, без збереження заробітної плати; творчі.

Творча відпустка – це тимчасове звільнення роботодавцем працівника, який працює за трудовим договором, від виконання трудових обов’язків з метою виконання спеціальних творчих завдань із збереженням місця роботи та заробітної плати.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. № 45 «Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток» [2], творчі відпустки надаються працівникам підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності за основним місцем роботи для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук, для написання підручника, монографії, довідника тощо. Постанова обмежує тривалість відпустки строком до трьох і шести місяців.

У статті 5 Закону Російської Федерації «Про освіту» [3] передбачено, що педагогічні працівники через кожні десять років безперервної викладацької роботи мають право на тривалу відпустку до одного року, порядок і умови надання якої визначаються засновником і (або) статутом освітньої установи. У Законах України «Про освіту» [4] та «Про вищу освіту» [5] таке положення відсутнє. Таке право також не передбачено Законом України «Про відпустки» для викладачів.

В деяких самоврядних національних навчальних закладах України дещо по-іншому вирішується питання про надання творчої відпустки.

Відповідно до п.7.6. Статуту Київського національного університету ім. Т.Шевченка, який є національним університетом зі статусом самоврядного (автономного) державного вищого навчального закладу, науково-педагогічні та наукові працівники Університету один раз на п’ять років мають право отримати за поданням кафедри (відділу, лабораторії) творчу відпустку тривалістю до одного року зі збереженням заробітної плати для підвищення науково-педагогічної кваліфікації в навчальній чи науковій установі включаючи зарубіжні або написання монографій, підручників тощо [6].

На нашу думку, Постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. № 45 «Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток» слід доповнити положенням про те, що провідним науково-педагогічним працівникам, науковцям за поданням кафедри (відділу, лабораторії, сектору) надавати кожні п’ять років творчу відпустку тривалістю до одного року для завершення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата чи доктора наук, для написання монографії, підручника, навчального посібника, довідника тощо.

Саме доповнення зазначеного вище до Постанови Кабінету Міністрів України може створити сприятливі умови для творчої наукової праці.


Список літератури

  1. Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996р. // ВВР України.-1997.-№ 2-ст.4.

  2. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998р. № 45 «Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток» // Офіційний вісник України.-1998.-№ 3.-ст.105.

  3. Об образовании: Федеральный Закон Российской Федерации от 10 июля 1992г.// Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации.-1992.-№ 30.-Ст.1797.

  4. Закон України «Про освіту» від 2 травня 1991р. // ВВР України.-1991.-№ 34.-ст.451.

  5. Закон України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002р. // ВВР України.-2002.-№ 20.-ст.134.

  6. Про Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Указ Президента України від 14 січня 2002р. // Офіційний вісник України.-2000.-№ 3.-ст.67.


В даной статье расматривается вопрос отпуска научно-педагогических работников всоответствии с законодательство Украины. Также дается сравнительный анализ творческого отпуска в соответствии с постановленим Кабинету Министров Украины от 19 января 1998 года № 45 «Об утверждении условий длительности, порядка предоставления творческого отпуска» и Закона Российской Федерации «Об образовании».

This article highlights some issues regarding the use of individual working time regime for teaching staff who carry out scientific and organizational work (rectors, vice-rectors, deans, heads of units and others) in higher education, for highly qualified workers of the economy, of the executive and other persons involved in conducting exercises with the students.

Схожі:

Горева Євгенія Юріївна Викладач кафедри права Сумського державного університету в даній статті розглядається питання відпустки науково-педагогічних працівників відповідно до закон iconПоложення Версія 01 Про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Сумського державного університету Додаток 4
Нумерація зазначається відповідно до номера контрольного показника в додатку 1 «Контрольні показники накопичувальної системи обрахування...
Горева Євгенія Юріївна Викладач кафедри права Сумського державного університету в даній статті розглядається питання відпустки науково-педагогічних працівників відповідно до закон iconСумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Розробка №34 Назва розробки: формування прогностичних умінь в учнів основної школи у процесі вивчення хімії
Ч кафедри теорії та методики вищої професійної освіти Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (науковий...
Горева Євгенія Юріївна Викладач кафедри права Сумського державного університету в даній статті розглядається питання відпустки науково-педагогічних працівників відповідно до закон iconПоложення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Херсонського державного університету загальні положення
Це Положення визначає порядок обрання за конкурсом осіб на вакантні посади науково-педагогічних працівників університету, а саме:...
Горева Євгенія Юріївна Викладач кафедри права Сумського державного університету в даній статті розглядається питання відпустки науково-педагогічних працівників відповідно до закон iconПоложення про порядок наймання, звільнення та оголошення конкурсу на вакантні посади науково-педагогічних працівників хду. 3
На виконання Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту” та “Про наукову І науково-технічну діяльність“, а також з метою підвищення...
Горева Євгенія Юріївна Викладач кафедри права Сумського державного університету в даній статті розглядається питання відпустки науково-педагогічних працівників відповідно до закон iconПоложення про планування та облік науково-педагогічної діяльності професорсько-викладацького складу Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. "Погоджено"
Положення визначає організацію планування та обліку навчальної, методичної, наукової, організаційної та інших видів діяльності, а...
Горева Євгенія Юріївна Викладач кафедри права Сумського державного університету в даній статті розглядається питання відпустки науково-педагогічних працівників відповідно до закон iconПоложення про конкурс на звання "Науковець року Університету" та "Молодий науковець року Університету" серед наукових та науково-педагогічних працівників Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Загальні положення
Науковець року Університету” та “Молодий науковець року Університету” серед наукових та науково-педагогічних працівників Ніжинського...
Горева Євгенія Юріївна Викладач кафедри права Сумського державного університету в даній статті розглядається питання відпустки науково-педагогічних працівників відповідно до закон iconПро затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів Відповідно до Закону України
Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" та з метою вдосконалення організації праці педагогічних І науково-педагогічних працівників,...
Горева Євгенія Юріївна Викладач кафедри права Сумського державного університету в даній статті розглядається питання відпустки науково-педагогічних працівників відповідно до закон iconСумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Розробка №30 Назва розробки
Автори: В. И. Капран – викладач факультету психології Московського державного университету ім. М. В. Ломоносова, кандидат психологічних...
Горева Євгенія Юріївна Викладач кафедри права Сумського державного університету в даній статті розглядається питання відпустки науково-педагогічних працівників відповідно до закон iconНаказ №389 Про норми часу для планування і обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників
Ичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ” та з метою вдосконалення...
Горева Євгенія Юріївна Викладач кафедри права Сумського державного університету в даній статті розглядається питання відпустки науково-педагогічних працівників відповідно до закон iconПро затвердження норм часу для планування І обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних І науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів
Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та з метою вдосконалення організації праці педагогічних І науково-педагогічних працівників,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи