І. О. Макаренко icon

І. О. Макаренко
Скачати 47.41 Kb.
НазваІ. О. Макаренко
Дата15.07.2012
Розмір47.41 Kb.
ТипДокументи

В экономически развитых странах действует несколько глобальных платежных систем, которые имеют свои специфические особенности. Зарубежный опыт их организации и использования представляет значительный интерес для отечественной банковской системы.

В настоящее время наблюдается унификация национальных платежных систем, в частности, предпринимаются действия по созданию единых стандартов работы европейских платежных систем, что подчеркивает тезис об активизации процессов глобализации в банковских платежных системах.

Анализ показывает, что сложившаяся в Украине нормативная база, регулирующая платежные отношения, имеет много значительных недостатков. Основными из них являются: отсутствие должной актуализации правовых норм; замедленное введение в практику современных категорий, уже сформировавшихся в зарубежной финансовой практике. По нашему мнению, система законодательства в области платежных отношений, особенно в иностранной валюте, кардинально устарела, что приводит к образованию своеобразного нормативно-правового вакуума в данной сфере.

Действуя в недостаточно развитом правовом поле, банки используют свои внутренние правила функционирования платежных отношений.

Таким образом, в настоящее время представляется целесообразным разработать и принять закон о порядке ведения международных расчетов, в котором следует определить систему их нормативного регулирования.

І. О. Макаренко, аспірант
ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”


^ ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖІ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
РИНКУ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ


Невід’ємною характеристикою ринку похідних фінансових інструментів (ПФІ) як складної динамічної системи поряд з такими характеристиками, як самоорганізація, структурованість, цілеспрямованість, емерджентність є його стійкість. У контексті посткризового реформування глобальної фінансової системи та національного фінансового ринку створення передумов для стійкого розвитку ринку ПФІ зі своєчасним попередженням реалізації ризиків ПФІ, системних криз та невиконання ринком покладених на нього функцій є першочерговим завданням.

Варто відзначити, що на тлі багатогранного поняття “стійкість” і зокрема її видів – організаційної (стійкість методів взаємодії між учасниками ринку), технологічної (стійкість інформаційних систем і платформ), регулятивної (стійкість інституційних норм), фінансова стійкість є системоутворюючим атрибутом ринку ПФІ, без якого цей ринок не може бути безпечним, ефективним і загалом життєздатним.

У визначенні поняття “фінансова стійкість ринку ПФІ”, що є продуктом поєднання системної і фінансової теорії, нами підкреслюється здатність ринку сприймати і протистояти впливам зовнішніх і внутрішніх факторів та забезпечувати реалізацію своїх функцій, зокрема хеджувальної, інформаційної, стабілізаційної в умовах адекватної взаємодії фінансового і реального секторів. Проте для поглиблення розуміння сутності фінансової стійкості ринку ПФІ необхідне проведення чіткого розмежування між фінансово стійким і фінансово нестійким станом ринку, що також потребує композиційного підходу до фінансової та системної теорії. З позицій системного підходу кожній відкритій системі притаманний трансформаційний еволюційний механізм, який може відбуватись адаптаційно (пристосування системи до впливу шоків без порушення її ключових параметрів) та біфуркаційно (під впливом певних факторів система змінюється, набуваючи нової якості). Як наголошує Л. Г. Мельник, під час біфуркацій у розвитку системи відбувається наростання невизначеності та частоти флуктуацій системи, стрибкоподібно зростає варіація її параметрів і відбувається виведення її з рівноважного стану, таким чином система переживає кризу. Перехід системи від стійкого до нестійкого стану характеризується точкою біфуркації.

У фінансовій теорії нестійкість фінансових систем асоціюється насамперед з виникненням на них кризових явищ. У 1970–2000-х рр. фінансові кризи в десятках країн призвели до втрати до 10–30 % національних фінансових активів. За даними МВФ, протягом 1975–1997 рр. зафіксовано понад 150 валютних і 54 боргових / банківських криз у більш ніж 50 країнах. На ринках, що формуються (emerging markets), кризи спостерігаються кожні 5–10 років. У науковій думці значного поширення набули підходи до визначення критеріїв настання криз (індикаторів переходу до нестійкого стану) у різних секторах фінансових ринків:

банківський сектор (витрати на відновлення банківської системи перевищують 2 % від ВВП, прострочена заборгованість в банківських активах досягає 10 %, націоналізація понад 10 % банків);

валютний сектор (девальвація національної валюти на 25 % і більше та фіксуються спекулятивні атаки на її курс).

А також М. Ескіндаровим, Я. Міркіним визначені спеціальні критерії для певних типів ринків, зокрема для ринків, що формуються: зниження капіталізації ринку акцій – не менше 20 %, річна інфляція – не менше 20 %; зростання відтоку капіталу – не менше 30 %; девальвація національної валюти – не менше 15 %; зниження золотовалютних резервів центрального банку – не менше 20 %; скорочення депозитної бази в банківському секторі – не менше 10 % та ін.

Щодо ринку ПФІ питання кризових явищ та його нестійкості не є достатньо поширеними, що пояснюється порівняно невеликим часовим горизонтом розвитку ринку та обмеженою базою його кризових нестійких станів. До речі, кризи, що тією чи іншою мірою асоціюються з використанням ПФІ: крах “чорний понеділок” на ринку акцій США 1987, мексиканська криза 1994, азіатська криза 1997, російська 1998) аж до іпотечної кризи 2007 р. розпочиналися в одному з секторів фінансового ринку.

Фінансова криза 2007 р., що переросла в глобальну кризу і мала крос-секторний характер, на нашу думку, дозволила виявити такі критерії нестійкості ринку ПФІ: максимальне перевищення обсягів ринку ПФІ над темпами зростання реального сектора економіки (ВВП); висока волатильність індексів цін на ПФІ як індикатор очікувань інвесторів; значний спред між цінами попиту і пропозиції; поширення дефолтів, ефекту зараження на ринку ПФІ; критичне наростання системного ризику ринку.

Так, протягом 1998–2006 р. середнє значення перевищення номінальної вартості ПФІ над світовим ВВП становило 5,6 раза. Пікового значення таке перевищення досягло в кризовому 2007 р., що засвідчило максимальний дисбаланс між потребами реального сектора економіки в управлінні ризиками і спекулятивними мотивами, ознаменувало перетин ринком певної межі і перехід його до нестійкого стану.

Отже, розуміючи межу фінансової стійкості ринку ПФІ як певну взаємопов’язану сукупність параметрів (індикаторів), вихід за які змінює стан системи ринку зі стійкого на нестійкий, ми визначаємо цю межу як такий критичний стан ринку, за якого ризики учасників ринку, що хеджуються за допомогою ПФІ, не збалансовані з ризиками, що виникають у процесі спекуляції з ними, і спостерігається переважання не пов’язаних з потребами реального сектора обсягів надлишкової ліквідності на ринку ПФІ, що врешті-решт призводить до наростання системного ризику та реалізації кризових явищ.


Схожі:

І. О. Макаренко icon1. общие вопросы
М15 Макаренко І. М. Біографічний довідник завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету ім. О. О. Богомольца/...
І. О. Макаренко iconФурдичко О.І., Макаренко Н. А., Ракоїд О. О. та ін
Макаренко Н. А., Ракоїд О. О., Палапа Н. В., Сахарчук Р. П. Особливості моніторингу земель України, підданих опустелюванню та деградації...
І. О. Макаренко iconА. С. Макаренко Общие положения Конкурс
Народное образование и Международной Макаренковской ассоциацией в ознаменование 115-летнего юбилея великого педагога ХХ столетия....
І. О. Макаренко iconА. С. Макаренко Общие положения Конкурс
move to 1812-11459
І. О. Макаренко iconМакаренко михайло ілліч
...
І. О. Макаренко iconМакаренко М.І., к е. н, доцент
Відновлення економічного зростання поточного року в Україні потребує закріплення цієї сприятливої тенденції
І. О. Макаренко iconМ.І. Макаренко, д н., професор, зав кафедри міжнародної економіки
Нестабільність фінансових ринків і волатильність реального сектора в умовах світової кризи
І. О. Макаренко iconІ. У. Марчук [та ін.]. Добрива та їх використання : Довідник: К., 2002. 245 с
В. Е. Розстальной, А. П. Лисовал, В. М. Макаренко Методика опытов и агрохимических исследований К.: Усха, 1984
І. О. Макаренко iconМакаренко михайло ілліч удк 336. 74. 338. 5
...
І. О. Макаренко iconМ.І. Макаренко
Поряд з податково-бюджетною політикою вона вважається дієвим засобом короткострокового та середньострокового впливу на обсяг валового...
І. О. Макаренко iconРозділ економічна теорія та методологія управління удк 338. 51 Макаренко
Регулювання цін у перехідній економіці потребує звернення до теоретичних засад ціноутворення. У статті аналізуєть
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи