Правила прийому до полтавського національного технічного університету імені юрія кондратюка у 2012 році полтава 2011 Правила прийому icon

Правила прийому до полтавського національного технічного університету імені юрія кондратюка у 2012 році полтава 2011 Правила прийому
Скачати 397.4 Kb.
НазваПравила прийому до полтавського національного технічного університету імені юрія кондратюка у 2012 році полтава 2011 Правила прийому
Сторінка1/2
Дата15.07.2012
Розмір397.4 Kb.
ТипПравила
  1   2


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО

ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

У 2012 РОЦІ


Полтава

2011


Правила прийому

до Полтавського національного технічного університету

імені Юрія Кондратюка у 2012 році


Провадження освітньої діяльності у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка здійснюється відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки серія А0В № 395482, дата видачі ліцензії 16.05.2008 р.; серія АВ № 395842, дата видачі ліцензії 23.06.2008 р., Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АВ № 585840, дата видачі ліцензії 11.07.2011 р. (терміни дії ліцензій вказані в додатку 1).

Правила прийому розроблені приймальною комісією Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (надалі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1179 від 12 жовтня 2011 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1221/19959, 1222/19960.


І. Загальні положення

1.1. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо – кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 2), у тому числі у Миргородському художньо-промисловому коледжі імені М. В. Гоголя Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (див. додаток 3: Правила прийому до Миргородського художньо-промислового коледжу імені М. В. Гоголя Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка у 2012 році.)

1.2. До Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, приймаються до університету у порядку, передбаченому для громадян України.

Прийом до Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.3. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу надання місць у гуртожитку гарантовано. Санітарно-гігієнічні побутові умови проживання відповідають встановленим нормам.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

    1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

    2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

    3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

    4. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 4).

    5. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету - за державним замовленням;

за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Графік роботи приймальної комісії ПолтНТУ наведено в додатку 5.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:


Етапи вступної кампанії

на ОКР бакалавр

на основі повної загальної середньої освіти

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

повної

загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

2 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчий конкурс, що проводить університет

17 липня 2012 року

Не проводиться

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить університет

20 липня 2012 року

20 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів і не проходять творчі конкурси

31 липня 2012 року

31 липня 2012 року

Строки проведення університетом творчих конкурсів

18 – 31 липня 2012 року у декілька сесій

Не проводиться

Строки проведення університетом вступних екзаменів та творчих конкурсів


21 – 31 липня 2012 року

21 – 31 липня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

Перший - не пізніше 12 години

1 серпня 2012 року; другий - не пізніше 12 години

5 серпня 2012 року; третій - не пізніше 12 години

8 серпня 2012 року

Перший - не пізніше 12 години

1 серпня 2012 року; другий - не пізніше 12 години

5 серпня 2012 року; третій - не пізніше 12 години

8 серпня 2012 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки - не пізніше 25 серпня

за державним замовленням - не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки - не пізніше 15 серпня


4.3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:


Етапи вступної кампанії

на ОКР бакалавр

на основі здобутого

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

(за скороченими термінами навчання)

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

2 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів

17 липня 2012 року

17 липня 2012 року

Строки проведення університетом фахових вступних випробувань

18 –19 липня

2012 року

18 –19 липня

2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

20 липня 2012 року

20 липня 2012 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 23 липня 2012 року а кошти фізичних, юридичних осіб – не пізніше 25 липня 2012 року

за державним замовленням – не пізніше 23 липня 2012 року а кошти фізичних, юридичних осіб – не пізніше 25 липня 2012 року4.4. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти проводиться в такі строки:


Етапи вступної кампанії

на ОКР спеціаліст, магістр

на основі здобутого

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та спеціаліста

Денна форма навчання, спеціальності архітектурного факультету

Денна форма навчання та навчання без відриву від виробництва,

всі спеціальності

вступники на основі

базової та повної вищої освіти

базової та повної вищої освіти

Початок прийому заяв та документів

16 січня 2012 року

2 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів

25 січня 2012 року

21 липня 2012 року

Строки проведення університетом вступних випробувань

26 – 28 січня 2012 року

23 – 28 липня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 30 січня 2012 року

не пізніше 30 липня 2012 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 1 лютого 2012 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 3 лютого 2012 року

за державним замовленням – не пізніше 2 серпня 2012 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 5 серпня 2012 року4.5. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на спеціальність Державна служба проводиться в такі строки:


Етапи вступної кампанії

на ОКР магістр за спеціальністю Державна служба

на основі здобутого

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра

Денна форма навчання та

навчання без відриву від виробництва

вступники на основі

базової та повної вищої освіти

Початок прийому заяв та документів

2 серпня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів

31 серпня 2012 року

Строки проведення університетом вступних випробувань

3–8 вересня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 10 вересня 2012 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 11 вересня 2012 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 14 вересня 2012 року


^ V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

5.1. Вступники особисто подають заяву про участь у конкурсному відборі до Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (далі – заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії університету. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. У заяві вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;

документ, що посвічує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

5.4.1. До заяви на вступ на ОКР магістр спеціальності 8.05010202 "Державна служба" додатково надається :

особова картка (для державних службовців чи посадових осіб місцевого самоврядування);

особовий листок з обліку кадрів (для осіб, які не перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування);

автобіографія;

копія диплома(ів) з додатком(ами) про повну вищу освіту, засвідчені у встановленому порядку (для осіб, які здобули повну вищу освіту в іноземних державах, обов’язковою є процедура нострифікації диплома);

ксерокопія трудової книжки (за наявності), засвідчену у встановленому порядку;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.


Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 роки.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією університету, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди), за їх вибором можуть брати участь у конкурсі або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів. Для участі у вступних випробуваннях особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають заяву в паперовій формі разом з документами, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка.

5.8. Вступники, зазначені у підпунктах 5.8.1-5.8.3 цих правил, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, подають заяву в паперовій формі разом з документами, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка.

5.8.1 Громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до університету;

5.8.2. Військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, при вступі на заочну форму навчання;

5.8.3. Особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ПолтНТУ за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ПолтНТУ за їх вибором.

5.11. Заяви в електронній формі подають вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених правилами прийому до університету, та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1179 від 12.10.2011 (див. додаток 6), та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

5.13. Вступник може подати заяву в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній державній електронній базі з питань освіти автоматично.

5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому до вищих навчальних закладів в 2012 році та правилами прийому до університету мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацами третім, четвертим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.15. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

5.16. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до університету.

5.17. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.18. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.


^ VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Приймальна комісія Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань, творчих конкурсів (див. додаток 7):

6.1.1.Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із непрофільних конкурсних предметів складає не нижче 124 балів та не нижче 140 балів з профільного конкурсного предмету.

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до університету, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

6.1.2. Для осіб, що вступають на напрями «Образотворче мистецтво», «Декоративно-прикладне мистецтво» й «Архітектура» проводяться творчі конкурси з дисциплін, визначених у додатку 7.

Програми творчих конкурсів для вступу на навчання на напрями «Образотворче мистецтво», «Декоративно-прикладне мистецтво» та «Архітектура» розробляються університетом. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та на веб-сайті Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

6.1.3. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо результат кожного вступного екзамену та творчого конкурсу складає не менше ніж 124 бали.

6.1.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з за переліком, що наведений у додатку 7 до цих правил. Перший та другий предмети є обов’язковими. Третій предмет із зазначених у додатку 7 до цих правил обирається вступником. Один конкурсний предмет визначаються як профільний.

6.1.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими правилами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 8. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.2. Приймальна комісія Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка допускає до участі у фахових вступних випробуваннях та конкурсному відборі вступників, які на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вступають до Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка на навчання за скороченими термінами підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки

6.2.1. Для вступників, зазначені у пункті 6.2 цих правил проводяться фахові випробування за програмами, розробленими університетом не пізніше, як за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до фахових випробувань завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми фахових вступних випробувань за визначеними напрямами підготовки (див. додаток 4) оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та на веб-сайті Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

6.2.2. Фахові випробування оцінюються за стобальною шкалою (від 100 до 200). Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо результат фахового випробування складає не менше ніж 124 бали.

Оцінка за випробування повідомляється абітурієнтові не пізніше наступного робочого дня.

6.2.3. Конкурсний відбір осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра проводиться за результатами фахових вступних випробувань.

6.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за відповідним напрямом підготовки.

6.3.1. Для осіб, зазначених у п. 6.3 Правил прийому, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка проводить фахові випробування за програмами, розробленими університетом на підставі програм державної атестації бакалаврів, не пізніше, як за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до фахових випробувань завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми фахових випробувань оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та на веб-сайті Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

6.3.2. Фахові випробування оцінюються за стобальною шкалою (від 100 до 200). Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо результат фахового вступного випробування складає не менше ніж 124 бали.

Оцінка за випробування повідомляється абітурієнтові не пізніше наступного робочого дня.

6.3.3. Конкурсний бал особи, яка вступає на навчання до Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, обчислюється як сума балів результату вступного випробування та середнього бала між рейтинговою оцінкою та середньою оцінкою державної атестації бакалаврів.

Рейтингова оцінка визначається як середній бал додатка до диплома бакалавра за стобальною шкалою.

Середня оцінка державної атестації бакалаврів визначається за стобальною шкалою.

Якщо оцінки в документі про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра виставлені за 5-бальною шкалою, то відповідна середня оцінка множиться на 20.

6.4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за відповідним напрямом підготовки або спеціаліста за відповідною спеціальністю.

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю «державна служба» приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста.

6.4.1. Для осіб, зазначених у п. 6.4. Правил прийому, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка проводить фахові вступні випробування та вступний екзамен з іноземної мови за програмами, розробленими університетом не пізніше, як за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до фахових вступних випробувань та вступного екзамену з іноземної мови завдань і питань, що виходять за межі зазначених програм. Програми фахових вступних випробувань та екзамену з іноземної мови оприлюднюються на веб-сайті Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

6.4.2. Фахові випробування оцінюються за стобальною шкалою (від 100 до 200). Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо результати фахового вступного випробування та вступного екзамену з іноземної мови складає не менше ніж 124 бали.

Оцінка за випробування повідомляється абітурієнтові не пізніше наступного робочого дня.

6.4.3. Конкурсний бал особи, яка вступає на навчання до Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, обчислюється як сума результату фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови, середнього бала між рейтинговою оцінкою та середньою оцінкою державної атестації бакалаврів (спеціалістів) та додаткових балів за наукову діяльність (не більше 30).

Рейтингова оцінка визначається як середній бал додатка до диплома бакалавра (спеціаліста)за стобальною шкалою.

Середня оцінка державної атестації бакалаврів (спеціалістів) визначається за стобальною шкалою.

Якщо оцінки в документі про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста) виставлені за 5-бальною шкалою, то відповідна середня оцінка множиться на 20.

Додаткові бали за наукову діяльність при вступі з метою здобуття наступного освітньо-кваліфікаційного рівня магістра нараховуються

? за наявність фахових статей або патентів – 20 балів;

? учасникам студентських всеукраїнських фахових олімпіад – 10 балів.

6.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени та творчі конкурси у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах, творчих конкурсах та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.6. Апеляції на результати вступних екзаменів, творчих конкурсів, фахових випробувань, проведених університетом, розглядає апеляційна комісія Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Апеляція вступника щодо оцінки на вступних випробуваннях у формі співбесіди приймається в день проведення випробування. Апеляції на результати письмового іспиту приймаються не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Апеляції розглядаються в термін, призначений головою апеляційної комісії, у присутності абітурієнта та не менше трьох членів апеляційної комісії.

Не розглядаються апеляції після встановленого терміну подачі заяв, а також із приводу усунення абітурієнта від випробування.

Апеляції на результати вступних випробувань, проведених університетом, розглядає апеляційна комісія університету, склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора та Положенням про апеляційну комісію університету.

6.7. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.


VII. Цільовий прийом до Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

7.1. Цільовий прийом організовується:

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

7.2. Установлені квоти цільового прийому оголошуються разом з обсягом державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму підготовки.

7.3. Учасники цільового прийому, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості», додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади і зараховуються на навчання за окремим конкурсом.

Конкурс відбувається відповідно до суми набраних балів.

7.4. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

VIII. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

8.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не менше встановлених приймальною комісією з конкурсних предметів.


^ IX. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

9.1. Зараховуються до ПолтНТУ за умови подання сертифіката (сертифікатів)з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

інформатика – при вступі на напрями «інформатика», «комп’ютерні науки», «комп’ютерна інженерія;

інформаційні технології - при вступі на напрями «інформатика», «комп’ютерні науки», «комп’ютерна інженерія»;

основи економіки – при вступі на напрями галузі знань «економіка та підприємництво»;

історія – при вступі на напрями галузі знань «мистецтво»,

екологія – при вступі на напрями, для яких профільними визначено предмет «хімія».

9.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

9.4. Норма, визначена пунктами 9.1-9.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним наказом Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту України.

9.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до університету для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки (додаток 9) при вступі на відповідний напрям підготовки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка додається 20 балів за результатами підсумкової атестації.

9.6. Норма, визначена пунктом 9.5 цього розділу, поширюється на підготовчі курси Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.


^ X. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України від 19.05.99 № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, установлюється на рівні 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки, доведеного Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка. Зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.


^ XI. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до університету мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

закінчили підготовчі курси ПолтНТУ у 2012 році;

мають звання майстра спорту або кандидата в майстри спорт;

мають грамоти, одержанi за успiхи в навчаннi або на олiмпiадах, якi проводилися в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка;

особи, які відслужили строкову військову службу або службу за контрактом і мають позитивні характеристики від командування військових частин;

особи, які направлені на навчання організаціями та підприємствами з гарантією працевлаштування після закінчення університету, підтвердженою відповідною угодою;

особи, які закінчили сільську школу i постійно проживають у сільській місцевості;

напівсироти;

випускники коледжів, технікумів, училищ, професійно-технічних навчальних закладів, гімназій, ліцеїв і середніх загальноосвітніх шкіл, що входять до навчальних комплексів на базі університету або мають з ним відповідні угоди;

мають вищу оцінку з профільного предмета в документі про повну загальну середню освіту.

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.


XII. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

  1   2

Схожі:

Правила прийому до полтавського національного технічного університету імені юрія кондратюка у 2012 році полтава 2011 Правила прийому iconПравила прийому до Полтавського нафтового геологорозвідувального технікуму Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка здійснюється відповідно...
Правила прийому до полтавського національного технічного університету імені юрія кондратюка у 2012 році полтава 2011 Правила прийому iconПравила прийому до Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка у 2012 році Полтава 2011
Правила прийому до Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка у 2012 році
Правила прийому до полтавського національного технічного університету імені юрія кондратюка у 2012 році полтава 2011 Правила прийому iconГрафік
Правил прийому до Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка у 2012 році
Правила прийому до полтавського національного технічного університету імені юрія кондратюка у 2012 році полтава 2011 Правила прийому iconПравила прийому до Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка у 2013 році Полтава 2012
Правила прийому до Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка в 2013 році
Правила прийому до полтавського національного технічного університету імені юрія кондратюка у 2012 році полтава 2011 Правила прийому iconПравила прийому до Миргородського художньо-промислового коледжу імені М. В. Гоголя Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка у 2012 році
Міністерства освіти І науки серія А0В №395482, дата видачі ліцензії 16. 05. 2008 р.; серія ав №395842, дата видачі ліцензії 23. 06....
Правила прийому до полтавського національного технічного університету імені юрія кондратюка у 2012 році полтава 2011 Правила прийому iconПравила прийому до Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка в 2013 році

Правила прийому до полтавського національного технічного університету імені юрія кондратюка у 2012 році полтава 2011 Правила прийому iconСтанція «Полтава Київська» Станція «Полтава Південна» Автовокзал
Схема проїзду до Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
Правила прийому до полтавського національного технічного університету імені юрія кондратюка у 2012 році полтава 2011 Правила прийому iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому
move to 1812-2224
Правила прийому до полтавського національного технічного університету імені юрія кондратюка у 2012 році полтава 2011 Правила прийому iconПравила прийому до Свалявського технічного коледжу Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Свалявського технічного коледжу Національного університету...
Правила прийому до полтавського національного технічного університету імені юрія кондратюка у 2012 році полтава 2011 Правила прийому iconПравила прийому до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка у 2012 році Тернопіль 2011
Правила прийому до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка в 2012 році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи