Методичні вказівки до виконання курсового проекту icon

Методичні вказівки до виконання курсового проекту
Скачати 422.27 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання курсового проекту
Сторінка1/7
Дата28.07.2012
Розмір422.27 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсового проекту

(„Стальний каркас одноповерхової виробничої будівлі”)

з курсу „ Проектування металевих конструкцій”.

Розрахунок та конструювання підкранових балок

(для студентів 4 курсу спеціальності 7.092101 –

"Промислове та цивільне будівництво")


Харків – ХНАМГ - 2007


Методичні вказівки до виконання курсового проекту („Стальний каркас одноповерхової виробничої будівлі”) з курсу „Проектування металевих конструкцій”. Розрахунок та конструювання підкранових балок (для студентів 4 курсу спеціальності 7.092101 - "Промислове та цивільне будівництво") / Укл. Рудаков В.М. - Харків: ХНАМГ, 2007. - 7 с.


Укладач: В.М. Рудаков


Рецензент: С.М. Золотов
Рекомендовано кафедрою

“Будівельні конструкції”,

протокол № 1 від 28.11.07

^

1. ОСНОВИ РОЗРАХУНКУ ПІДКРАНОВИХ БАЛОК

1.1. Характеристика підкранових конструкцій


Підкранові конструкції під мостові опорні крани складаються з підкранових балок, що сприймають вертикальні навантаження від кранів; гальмових балок (ферм), що сприймають поперечні (гальмові) горизонтальні впливи; зв'язків, що забезпечують жорсткість і незмінюваність підкранових конструкцій; вузлів кріплення підкранових конструкцій, що передають кранові впливи на колони; кранових рейок з елементами їхнього кріплення й упорів.

Підкранові балки проектують суцільними двотаврового перетину. Гальмова балка складається з швелера і листа, посиленого ребрами жорсткості і привареного до верхнього пояса підкранової балки. При ширині гальмової конструкції більш 1,25 м, прольоті балок 12 м і більш застосовуються гальмові ферми, у яких ґрати виконуються з одиночних куточків, що прикріплюються до верхнього пояса підкранової балки і гальмовому швелеру.

У курсовому проекті виконується розрахунок розрізної підкранової балки суцільного перетину з гальмовою балкою при мостових кранах вантажопідйомністю Q≥50 т поза залежністю від її прольоту і з розширеним верхнім поясом без гальмової балки при прольоті 6 м і вантажопідйомності кранів Q≤32 т.

Підкранові балки по характері і режиму роботи відносяться до конструкцій групи 1 [1, табл. 50], у зв'язку з чим до матеріалів, з яких вони виготовляються, пред'являються підвищені вимоги. У балках під крани з режимом роботи до 5К (легкий і середній) застосовують сталі С255 (ВСт3пс5, ВСт3Гпс5) і С285 (ВСт3сп5-2, ВСт3пс5-2) за ГОСТ 27772-88.
^

1.2. Навантаження, що діють на підкранові балки


Навантаження від крана передаються на підкранову конструкцію через колеса крана, розташовані на кінцевій балці кранового моста. У залежності від вантажопідйомності крана з кожної сторони моста можуть бути два, чотири колеса і більш.

Розрахунок підкранових конструкцій виробляється на навантаження від двох зближених кранів найбільшої вантажопідйомності. При цьому одночасно враховують вертикальну (від тиску коліс кранів і власної ваги підкранових конструкцій) і горизонтальну (від інерційних сил гальмування візків кранів з вантажем) навантаження.

Розрахункові значення вертикальних Fi і горизонтальних Тi сил визначають по формулах:

; (1)

, (2)

де k – коефіцієнт динамічності, що враховує ударний характер навантаження при русі крана по нерівностях шляху на стиках рейок, прийнятий по [2, розділ 4.9]; γп – коефіцієнт надійності по призначенню, прийнятий по [2, стор. 34]; γf – коефіцієнт надійності по навантаженню, прийнятий по [2, розділ 4.8]; ψ – коефіцієнт сполучень, прийнятий по [2, розділ 4.17]; Fnmax – максимальний нормативний тиск колеса крана, прийнятий по додатку 1; Кт – коефіцієнт, рівний 0,05 для кранів із гнучким підвісом вантажу і 0,1 - із жорстким; Qк і Gт – відповідно вантажопідйомність крана і вага візка; пк – кількість коліс на одній стороні крана.
^

1.3. Визначення зусиль у підкрановій балці


Діюча на підкранову балку навантаження є рухливим, тому спочатку знаходимо таке його положення, при якому розрахункові зусилля в балці будуть максимальними. Положення підвісних вантажів (коліс кранів) на балці для визначення найбільшого згинаючого моменту знаходимо по теоремі Вінклера: максимальний згинальний момент у розрізній балці від системи сил буде в тому випадку, якщо рівнодіюча всіх сил, що знаходяться на балці, і найближча до неї сила рівновіддалені від середини балки. При цьому найбільший згинальний момент буде під критичною силою, найближчої до середини балки (рис. 1а,в). Положення рівнодіючої всіх сил визначаємо по формулі:

, (3)

де Fi – розрахункове навантаження (1) від тиску колеса крана; xi координата додатка навантаження Fi; початок відліку прийнятий щодо осі лівого крайнього колеса, розташованого на балці; ∑Fi – сума тисків усіх рухливих вантажів (сил), розташованих на балці, надалі іменована рівнодіючої всіх сил Ri.

Правильність установки коліс крана перевіряється по нерівностях

{ (4)

де Rл – рівнодіюча вантажів (сил), розташованих ліворуч від критичної сили; Fсч – величина критичного вантажу; а – відстань від лівої опори до Fсч; l – проліт балки.

Визначивши положення рівнодіючої і критичного вантажу, будуємо лінію впливу згинаючого моменту.

Максимальний згинальний момент від вертикального навантаження під критичним вантажем

, (5)

де α – коефіцієнт, що враховує вплив власної ваги підкранових конструкцій, прийнятий по табл. 1; yi – відповідні ординатни лінії впливу.

Максимальний згинальний момент від сил поперечного гальмування

. (6)

Таблиця 1. Значення коефіцієнта α для М и Q.

Прольоти балок, м

6

12

18

Для згинаючого моменту М

1,03

1,05

1,08

Для поперечної сили Q

1,02

1,05

1,07

Найбільша поперечна сила Q у розрізній балці буде в тому випадку, якщо одна із сил розташована над опорою, а в прольоті розташована найбільша кількість сил якнайближче до опори. Максимальну поперечну силу визначаємо по лінії впливу опорного тиску (рис. 1 б,г)

, (7)

. (8)Мал. 1. Встановлення кранового потягу задля визначення:

а, в – максимального вигинаючого моменту та його лінії впливу;

б, г – максимальної поперечної сили та її лінії впливу.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні вказівки до виконання курсового проекту iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Опалення" (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання із спец. 092108...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Опалення"
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліні "Опалення" (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання із спец. 092108...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту iconПустовойтова О. М. Сіроменко А. М. методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Конструкції будівель та споруд” (для студентів 3 курсу денної форми...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу "Холодильні машини" для студентів напряму підготовки
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “Холодильні машини”/ укладач Ю. М. Вертепов. Суми: Сумський державний університет,...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту iconЛ. Д. Гуракова методичні вказівки для виконання курсового проекту
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Джерела світла " (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «технологія будівельного виробництва»
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Технологія будівельного виробництва» (для студентів 3 курсу за напрямом...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту iconХарківська національна академія міського господарства г. В. Висоцька методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни „Менеджмент організацій” для студентів 5 курсу денної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту iconМетодичні вказівки до виконання комплексного курсового проекту для студентів спеціальності 000008
Методичні вказівки до виконання комплексного курсового проекту для студентів спеціальності 000008 “Енергетичний менеджмент”денної...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту на тему „розрахунок замкнутої електричної мережі
Методичні вказівки до виконання курсового проекту на тему „Розрахунок замкнутої електричної мережі” з курсу „Електричні системи та...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту «Розрахунок люмінесцентних ламп»
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Розрахунок люмінесцентних ламп». «Газорозрядні джерела світла» (для студентів...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту iconМіського господарства методичні вказівки до виконання курсового проекту з релейного захисту та автоматики кабельних ліній 6-35 кВ
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з релейного захисту та автоматики кабельних ліній 6-35 кВ (для студентів 4 курсу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи